Legge til eller slette et fyll, omriss eller en effekt for tekst eller WordArt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre utseendet på tekst eller WordArt ved å endre fyll, omriss eller legge til effekter, for eksempel skygger, gjenspeilinger, glød, eller tredimensjonal (3D) rotasjoner eller skråkanter. I PowerPoint, kan du også gjøre disse endringene til tekst på et lysbilde.

Hva er et fyll, omriss eller figureffekt?

Et fyll er den interne middelverdien til bokstavene i WordArt-tekst eller tekst på et PowerPoint-lysbilde. Når du endrer fyllfargen på tekst, kan du også legge til en tekstur, bildet eller gradert fyll. En gradering er gradvis forløp av farger og sjatteringer, vanligvis fra én farge til en annen, eller fra en sjattering til en annen sjattering med samme farge.

SmartArt-grafikk med heldekkende fyll og gradert fyll på figurer

En disposisjon blir den ytre kantlinjen rundt hvert tegn i tekst eller WordArt. Når du endrer omrisset på teksten, kan du også justere fargen, tykkelsen og stilen på linjen.

En effekt legger til dybde eller utheving på teksten i WordArt-objekt eller tekst på et lysbilde. Du kan legge til kombinasjoner av enkelteffekter på teksten i Excel, Outlook, Word og PowerPoint.

Du kan også formatere tekst i WordArt-grafikken eller på lysbildet ved hjelp av alternativene i Skrift -gruppen i kategorien Hjem eller alternativene i Grunnleggende tekst-gruppen i kategorien melding i Outlook.

Velg et alternativ fra rullegardinlisten i listen nedenfor for mer informasjon.

 1. Merk teksten i WordArt-objektet du vil legge til et fyll på.

  Viktig!: Hvis du vil legge til WordArt i et Excel-regneark, må du først sette inn en tekstboks. Hvis du vil sette inn en tekstboks, i kategorien Sett inn i tekst-gruppen, klikker du Tekstboks, og dra deretter for å tegne en tekstboks. Skriv inn teksten i tekstboksen, og følg deretter fremgangsmåten.

 2. Klikk pilen ved siden av Tekstfyll under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende.

  Format-fanen under Tegneverktøy

  Obs!: 

  • Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har valgt tekst i WordArt-objektet. Du må kanskje dobbeltklikke tekst for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke. Hvis du vil velge farge, klikker du Uten fyll.
   Hvis du klikker Uten fyll, tekst vises ikke med mindre du tidligere la til en disposisjon i teksten.
   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger på Standard fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker bilde, finner den mappen som inneholder bildet du vil bruke, klikk bildefilen, og klikk deretter Sett inn.
   Hvis du velger ikke-sammenhengende tekstdeler og bruker et fyllbilde, hver enkelt del er fylt med hele bildet. Bildet ikke går over merkede teksten.

  • Hvis du vil legge til eller endre et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.
   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikker du Flere graderinger, og velg deretter alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.
   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikker du Flere teksturer, og velg deretter alternativene du vil bruke.

Obs!: Bilde og tekstur fyll på WordArt-objektet er ikke tilgjengelig i Word.

Til toppen av siden

 1. Merk teksten i WordArt-objektet du vil legge til en disposisjon til.
  Hvis du vil legge til samme omriss flere steder, velg det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre tekstområdene.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du pilen ved siden av Tekstomriss, og gjør deretter ett av følgende:
  Format-fanen under Tegneverktøy
  Hvis du ikke ser Tegneverktøy eller Formatfanene, Kontroller at du har valgt tekst i WordArt-objektet. Du må kanskje Høyreklikk WordArt-objektet for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil legge til eller endre en fargen på omrisset, klikker du fargen du vil bruke. Hvis du vil velge farge, klikker du Uten omriss.
   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere disposisjonsfarger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og farger på Standard fanen oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil legge til eller endre tykkelsen på omrisset, pek på tykkelse, og klikk deretter ønsket tykkelse.
   Hvis du vil tilpasse tykkelsen, klikker du Flere linjer, og velg deretter alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre omrisset til prikker eller streker, pek på stiplet, og klikk deretter stilen du vil bruke.
   Hvis du vil tilpasse stilen, klikker du Flere linjer, og velg deretter alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

 1. Merk teksten i WordArt-objektet du vil legge til en effekt.
  Hvis du vil legge til samme effekt i tekst på flere steder, velg det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre tekstområdene.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du Teksteffekter, og gjør deretter ett av følgende:
  Format-fanen under Tegneverktøy
  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format faner, kontroller at du har valgt tekst i WordArt-objektet. Du må kanskje Høyreklikk WordArt-objektet for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge, og klikk deretter ønsket skygge.
   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer, og velg deretter alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker deretter på ønsket gjenspeiling.

  • Hvis du vil legge til eller endre en nyanse, velger du nyanse, og klikk deretter ønsket nyanse.
   Hvis du vil tilpasse glødfargene, klikker du Flere glødfarger, og klikk deretter fargen du vil bruke. Endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert egendefinerte farger og farger i kategorien Standard er ikke oppdatert hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil gi teksten visuell dybde ved å legge til eller endre en kant, velger du skråkant, og klikk deretter skråkanten du ønsker.
   Hvis du vil tilpasse skråkanten, klikker du Alternativer for 3D og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre en 3D-rotasjon, pek på 3D-rotasjon, og klikk deretter ønsket 3D-rotasjon.
   Hvis du vil tilpasse 3D-rotasjon, klikk Alternativer for 3D-rotasjon, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre vridning eller banen til teksten, velger du Transformer, og klikk deretter vridning eller banen du vil bruke.

Obs!: Hvis du vil opprette en egendefinert effekt ved å legge til flere enkelteffekter, gjentar du trinn 2.

Til toppen av siden

 1. Merk teksten i WordArt-objektet du vil slette et fyll fra.
  For å slette det samme fyllet fra flere tekstområder, klikker du det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstområdene.

 2. Klikk pilen ved siden av Tekstfyll under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:
  Format-fanen under Tegneverktøy
  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Formater faner, kontroller at du har valgt tekst i WordArt-objektet. Du må kanskje Høyreklikk WordArt-objektet for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil slette en fyllfarge, bilde eller tekstur, velg en annen fyll.
   Hvis du klikker Uten fyll, tekst vises ikke med mindre du tidligere la til en disposisjon i teksten.

  • Hvis du vil slette et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter Ingen gradering.

Til toppen av siden

 1. Merk teksten i WordArt-objektet du vil slette et omriss fra.
  For å slette det samme omrisset fra flere tekstområder, klikker du det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstområdene.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du pilen ved siden av Tekstomriss, og klikk deretter Uten omriss.
  Format-fanen under Tegneverktøy
  Hvis du ikke ser kategoriene Tegneverktøy eller Format, må du kontrollere at du har valgt tekst i WordArt-objektet. Du må kanskje Høyreklikk WordArt-objektet for å åpne kategorien Format.

Til toppen av siden

 1. Merk teksten i WordArt-objektet du vil slette effekten fra.
  For å slette den samme effekten fra flere tekstdeler, klikk det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstområdene.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du pilen ved siden av Teksteffekter, og gjør deretter ett av følgende:
  Format-fanen under Tegneverktøy
  Hvis du ikke ser Tegneverktøy eller Formatfanene, Kontroller at du har valgt tekst i WordArt-objektet. Du må kanskje Høyreklikk WordArt-objektet for å åpne kategorien Format.

  • Hvis du vil slette en skygge på tekst, velger du Skygge og klikker Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling fra teksten, velger du gjenspeiling og klikker Ingen gjenspeiling.

  • Hvis du vil slette en nyanse fra teksten, velger du nyanse, og klikk deretter Ingen nyanse.

  • Hvis du vil slette en kant fra teksten, velger du skråkant, og klikk deretter Ingen skråkant.

  • Hvis du vil slette 3D-rotasjon fra teksten, pek på 3D-rotasjon, og klikk deretter Ingen rotasjon.

  • Hvis du vil slette en bane eller vridning fra teksten, velger du Transformer, og klikk deretter Ingen transformering.

   Obs!: 

   • Hvis du har lagt til flere enkelteffekter, gjentar du trinn 2 for å slette alle effektene.

   • Hvis du vil slette alle effektene samtidig, under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du mer-knappen Mer-knappen , og klikk deretter Fjern WordArt.

Til toppen av siden

 • Merk WordArt-objektet du vil fjerne, og trykk deretter Slett.

  Tips!: Pass på at du velger hele WordArt-objektet, og ikke bare teksten i WordArt-objektet. Når hele WordArt-objektet er merket, kan det er omgitt av en heltrukket kantlinje. Når teksten i WordArt-objektet er merket, er kantlinjen en stiplet linje.

Til toppen av siden

Velg et alternativ fra rullegardinlisten i listen nedenfor for mer informasjon.

Hvis du bruker Excel eller PowerPoint

 1. Merk teksten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-lysbildet som du vil legge til et fyll på.

  Hvis du vil legge til samme Fyll flere steder, velg det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre tekstområdene.

 2. Klikk pilen ved siden av Tekstfyll under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen, og gjør deretter ett av følgende.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke. Hvis du vil velge farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du klikker Uten fyll, vises ikke teksten med mindre du tidligere la til en disposisjon i teksten.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

   Hvis du velger usammenhengende tekstdeler og bruker et fyllbilde, fylles hvert enkelt merket område med hele bildet. Bildet ikke går over merkede teksten.

  • Hvis du vil legge til eller endre et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Hvis du bruker Word eller Outlook

 1. Klikk WordArt-objektet du vil legge til et fyll på.

 2. Klikk Figurfyll under WordArt-verktøy i kategorien Format i gruppen WordArt-stiler, og gjør deretter ett av følgende.

  WordArt-verktøy, kategorien Format

  • Hvis du vil legge til eller endre en fyllfarge, klikker du fargen du vil bruke. Hvis du vil velge farge, klikker du Uten fyll.

   Hvis du klikker Uten fyll, vises ikke teksten med mindre du tidligere la til en disposisjon i teksten.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere fyllfarger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil legge til eller endre et fyllbilde, klikker du Bilde og finner mappen som inneholder bildet du vil bruke, og deretter klikker du bildefilen og klikker Sett inn.

   Hvis du velger usammenhengende tekstdeler og bruker et fyllbilde, fylles hvert enkelt merket område med hele bildet. Bildet ikke går over merkede teksten.

  • Hvis du vil legge til eller endre et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter gradert variasjonen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse graderingen, klikk Flere graderinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre fylltekstur, pek på tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse teksturen, klikk Flere teksturer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre et mønster, klikk mønster, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Hvis du bruker Excel eller PowerPoint

 1. Merk teksten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-lysbildet som du vil legge til en disposisjon til.

  Hvis du vil legge til samme omriss flere steder, velg det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre tekstområdene.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du pilen ved siden av Tekstomriss, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en fargen på omrisset, klikker du fargen du vil bruke. Hvis du vil velge farge, klikker du Uten omriss.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter den ønskede fargen i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil legge til eller endre tykkelsen på omrisset, pek på tykkelse, og klikk deretter ønsket tykkelse.

   Hvis du vil tilpasse tykkelsen, klikker du Flere linjer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre omrisset til prikker eller streker, pek på stiplet, og klikk deretter stilen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse stilen, klikker du Flere linjer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

Hvis du bruker Word eller Outlook

 1. Klikk WordArt-objektet du vil legge til en disposisjon til.

 2. Klikk Figuromriss under WordArt-verktøy i kategorien Format i gruppen WordArt-stiler, og gjør deretter ett av følgende:

  WordArt-verktøy, kategorien Format

  • Hvis du vil legge til eller endre en fargen på omrisset, klikker du fargen du vil bruke. Hvis du vil velge farge, klikker du Uten omriss.

   Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere disposisjonsfarger. Klikk deretter den ønskede fargen i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger og farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

  • Hvis du vil legge til eller endre tykkelsen på omrisset, pek på tykkelse, og klikk deretter ønsket tykkelse.

   Hvis du vil tilpasse tykkelsen, klikker du Flere linjer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre omrisset til prikker eller streker, pek på stiplet, og klikk deretter stilen du vil bruke.

   Hvis du vil tilpasse stilen, klikker du Flere linjer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre mønsteret for, klikk mønster, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Til toppen av siden

Hvis du bruker Excel eller PowerPoint

 1. Merk teksten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-lysbildet du vil legge til en effekt.

  Hvis du vil legge til samme effekt i tekst på flere steder, velg det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du merker de andre tekstområdene.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du Teksteffekter, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Hvis du vil legge til eller endre en skygge, velger du Skygge og klikker deretter på ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggen, klikker du Skyggealternativer, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre en gjenspeiling, velger du Gjenspeiling og klikker deretter på ønsket gjenspeiling.

  • Hvis du vil legge til eller endre en glød, velger du Glød og klikker deretter på ønsket nyanse.

   Hvis du vil tilpasse glødfargene, klikker du Flere glødfarger, og klikk deretter fargen du vil bruke. Endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert egendefinerte farger og farger i kategorien Standard er ikke oppdatert hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil gi teksten visuell dybde ved å legge til eller endre en kant, velger du skråkant, og klikk deretter skråkanten du ønsker.

   Hvis du vil tilpasse skråkanten, klikker du Alternativer for 3D og velger deretter de ønskede alternativene.

  • Hvis du vil legge til eller endre en 3D-rotasjon, pek på 3D-rotasjon, og klikk deretter ønsket 3D-rotasjon.

   Hvis du vil tilpasse 3D-rotasjon, klikk Alternativer for 3D-rotasjon, og deretter velger du alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til eller endre vridning eller banen til teksten, velger du Transformer, og klikk deretter vridning eller banen du vil bruke.

Obs!: Hvis du vil opprette en egendefinert effekt ved å legge til flere enkelteffekter, gjentar du trinn 2.

Hvis du bruker Word eller Outlook

 1. Klikk WordArt-objektet du vil legge til en effekt på.

 2. Gjør ett av følgende i kategorien Format under WordArt-verktøy:

  Bilder av Skyggeeffekter-gruppen og gruppen 3D-effekter

  • Å legge til eller endre en skygge, i Skyggeeffekter-gruppen, klikke Skyggeeffekter og deretter ønsket skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefargen, pek på Skyggefargen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

   Hvis du vil endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger for skygge, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge på Egendefinert og fargene på Standard kategorien oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil legge til en 3D-effekt, klikker du 3D-effekter og deretter velger du alternativene du vil bruke andre 3D-effekter.

Til toppen av siden

Hvis du bruker Excel eller PowerPoint

 1. Merk teksten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-lysbildet du vil slette et fyll fra.

  For å slette det samme fyllet fra flere tekstområder, klikker du det første tekstområdet, og deretter trykker og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstområdene.

 2. Klikk pilen ved siden av Tekstfyll under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen WordArt-stiler, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Hvis du vil slette en fyllfarge, bilde eller tekstur, velg en annen fyll.

   Hvis du klikker Uten fyll, vises ikke teksten med mindre du tidligere la til en disposisjon i teksten.

  • Hvis du vil slette et gradert fyll, velger du gradering, og klikk deretter Ingen gradering.

Hvis du bruker Word eller Outlook

 1. Klikk WordArt-objektet du vil slette et fyll fra.

 2. Klikk Figurfyll under WordArt-verktøy i kategorien Format i gruppen WordArt-stiler, og klikk deretter Uten fyll.

  WordArt-verktøy, kategorien Format

Til toppen av siden

Hvis du bruker Excel eller PowerPoint

 1. Merk teksten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-lysbildet du vil slette et omriss fra.

  Hvis du vil slette det samme omrisset fra flere tekstområder, klikker du det første tekstområdet, og deretter trykker du og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstområdene.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen i WordArt-stiler-gruppen klikker du pilen ved siden av Tekstomriss, og klikk deretter Uten omriss.

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

Hvis du bruker Word eller Outlook

 1. Klikk WordArt-objektet du vil slette et omriss fra.

 2. Klikk Figuromriss under WordArt-verktøy i kategorien Format i gruppen WordArt-stiler, og klikk deretter Uten omriss.

  WordArt-verktøy, kategorien Format

Til toppen av siden

Hvis du bruker Excel eller PowerPoint

 1. Merk teksten i WordArt-objektet eller på PowerPoint-lysbildet du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette på samme måte fra flere tekstdeler, klikk det første tekstområdet, og deretter trykker du og holder du nede CTRL mens du klikker de andre tekstområdene.

 2. Klikk pilen ved siden av Teksteffekter under Tegneverktøy i kategorien Format i gruppen WordArt-stiler, og gjør deretter ett av følgende:

  Bilde av Format-fanen under Tegneverktøy

  • Hvis du vil slette en skygge på tekst, velger du Skygge og klikker Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en gjenspeiling fra teksten, velger du gjenspeiling og klikker Ingen gjenspeiling.

  • Hvis du vil slette en nyanse fra teksten, velger du nyanse, og klikk deretter Ingen nyanse.

  • Hvis du vil slette en kant fra teksten, velger du skråkant, og klikk deretter Ingen skråkant.

  • Hvis du vil slette 3D-rotasjon fra teksten, pek på 3D-rotasjon, og klikk deretter Ingen rotasjon.

  • Hvis du vil slette en bane eller vridning fra teksten, velger du Transformer, og klikk deretter Ingen transformering.

Obs!: Hvis du har lagt til flere enkelteffekter, gjentar du trinn 2 for å slette alle effektene.

Hvis du bruker Word eller Outlook

 1. Klikk WordArt-objektet du vil slette en effekt fra.

 2. Gjør ett av følgende i kategorien Format under WordArt-verktøy:

  Bilder av Skyggeeffekter-gruppen og gruppen 3D-effekter

  • Hvis du vil slette en skygge, i Skyggeeffekter-gruppen, klikke Skyggeeffekter og deretter Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil slette en 3D-effekt, klikker du 3D-effekter, klikker du den andre 3D-effekter, og klikk deretter Ingen 3D-effekt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×