Legge til eller slette en kolonne i et dataark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Access 2007 inneholder flere metoder for å legge til eller fjerne kolonner i et dataark. Du kan nå bruke dataarkvisning til å legge til eller fjerne kolonner og angi datatypene for disse kolonnene. Du kan også legge til felt fra en oppgaverute, eller du kan åpne tabellen som ligger under dataarket og legge til et felt i utformingsvisning. Dette emnet forklarer hvordan du bruker hver metode.

Obs!: Informasjonen i dette emnet forklarer hvordan du gjør noen, men ikke alle oppgavene som du kan utføre i et dataark.

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og bruke dataark, kan du se artikkelen Åpne et tomt dataark.

Hva du vil gjøre?

Forstå kolonner i dataark

Legge til en kolonne ved hjelp av dataarkvisning

Fjerne en kolonne ved hjelp av dataarkvisning

Legge til en kolonne ved hjelp av utformingsvisning

Fjerne en kolonne ved hjelp av utformingsvisning

Forstå hvordan Access tilordner datatyper når du angir informasjon

Angi datatypene dataarket visning ikke utlede

Forstå kolonner i dataark

Et dataark er visuell fremstilling av informasjonen i en databasetabell eller resultatene som returneres av en spørring. En kolonne i et dataark representerer samme som et felt i en tabell. Når du legger til eller fjerne en kolonne fra et dataark, kan du legge til eller fjerne et felt fra tabellen som ligger under dataarket. Hvis dette feltet inneholder data, sletter du også denne informasjonen.

Nye funksjoner for å arbeide med kolonner

Office Access 2007 gjør det enkelt å legge til eller fjerne et tabellfelt fordi du kan nå utføre oppgavene i dataarkvisning. Som standard inneholder alle tabellene i dataarkvisning nå en tom kolonne kalt Legg til nytt felt. Hvis du vil legge til en kolonne, kan du angi dataene i den første tomme cellen under denne kolonneoverskriften. Du kan også lime inn ett eller flere datadeler i den tomme kolonnen. Du trenger ikke lenger å bruke utformingsvisning til å legge til eller fjerne kolonner, men du kan om ønskelig.

I tillegg må lenger du angi flere vanlige datatypene for den nye kolonnen. Som standard feltene i en databasetabell inneholder bestemte typer data, for eksempel tekst, datoer og klokkeslett, tall og så videre. Vanligvis angir du datatyper når du utformer tabeller for en database. Access angir imidlertid nå de fleste datatyper når du først skrive inn data i en ny kolonne. Hvis du angir et navn i det første feltet i den nye tabellen, angir Access for eksempel dette feltet til datatypen tekst. Hvis du vil lime inn en dato, angir Access feltet som datatypen Dato/klokkeslett, og så videre. Hvis du vil lime inn en blanding av data, for eksempel postnumre fra flere land/regioner, velger Access datatypen som samsvarer best jobben bevarer informasjonen – vanligvis datatypen tekst. For mer informasjon, kan du se delen Forstå hvordan Access tilordner datatyper når du angir informasjon, senere i denne artikkelen.

Obs!: Du kan ikke bruke dataarkvisning til å angi alle tilgjengelige datatyper. Husk også at relasjonsdatabaser følge et sett med regler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dataarkvisning og angi datatyper, kan du se artikkelen Åpne et tomt dataark. Hvis du ikke er kjent med regler for relasjonsdatabaser, kan du se artikkelen om databaseutforming.

Tips!: I Access 2010, kan du legge til et felt ved å dra feltnavnet fra nye Feltliste-ruten.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du legger til og fjerne kolonner i dataark ved hjelp av dataarkvisning og utformingsvisning.

Til toppen av siden

Legge til en kolonne ved hjelp av dataarkvisning

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du bruker dataarkvisning til å legge til en kolonne i et dataark, gi kolonnen et navn og skrive inn data. Når du fortsetter, må du huske at følgende fremgangsmåte legger til og endrer et felt i tabellen som ligger under dataarket.

 1. Finn og dobbeltklikk tabellen du vil legge til feltet i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 2. Rull ned til høyre eller venstre side av dataarket (avhengig av innstillingene i Windows regionale innstillinger og språkinnstillinger), og Finn den tomme kolonnen.

  Som standard vises ordene Legg til nytt felt i kolonneoverskriften i den tomme kolonnen. Denne illustrasjonen viser en vanlig tom kolonne.

  Et nytt felt i et dataark

 3. Dobbeltklikk kolonneoverskriften, og Skriv inn et navn for det nye feltet.

  -eller-

  Høyreklikk kolonneoverskriften, og klikk Gi nytt navn til kolonne på hurtigmenyen. Skriv deretter inn et navn for feltet.

 4. Angi data i den første tomme raden under overskriften.

  -eller-

  Lime inn ett eller flere datadeler i feltet, regnet fra den første tomme cellen.

  Lagre endringene.

  Avhengig av hvilken datatype du angir, angir Access datatypen for feltet. Hvis du skriver inn et navn, angir Access for eksempel datatypen tekst.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Access angir datatyper, kan du se delen Forstå hvordan Access tilordner datatyper når du angir informasjon. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir datatyper manuelt, kan du se Angi datatypene som dataarkvisning ikke utlede, også senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Fjerne en kolonne ved hjelp av dataarkvisning

Før du fjerner en kolonne fra et dataark, må du huske flere viktige fakta:

Fjerne kolonnen i dataarkvisning

 1. Høyreklikk overskriftsraden i kolonnen som du vil fjerne.

 2. Klikk Slett kolonne på hurtigmenyen.

 3. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

 4. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Legge til en kolonne ved hjelp av utformingsvisning

Hvis du er fortrolig med tidligere versjoner av Access, har du sannsynligvis noe erfaring ved hjelp av utformingsvisning. Verktøyet er ikke endret i Office Access 2007. Utformingsvisning er mer fleksibel enn dataarkvisning fordi du kan angi alle tilgjengelige datatyper, og du kan opprette et oppslagsfelt, uten å gå ut av utformingsvisning.

Legge til kolonnen i utformingsvisning

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen du vil endre, og klikker deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  -eller-

  Klikk Utformingsvisning på statuslinjen i Access.

 2. Merk en tom rad i Feltnavn-kolonnen, og Skriv inn et navn for det nye feltet.

 3. Velg en datatype for den nye kolonnen i Datatype-kolonnen ved siden av det nye feltnavnet.

 4. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Fjerne en kolonne ved hjelp av utformingsvisning

Regler for å slette en kolonne i dataarkvisning gjelder også for arbeid i utformingsvisning: Hvis du sletter en kolonne, mister du alle dataene i den kolonnen. Før du kan slette en primærnøkkel eller et oppslagsfelt, må du i tillegg først slette relasjonene for disse feltene.

For mer informasjon, kan du se artiklene om databaseutforming, legge til, angi, endre eller fjerne primærnøkkelenog legge til eller endre et oppslagsfelt som lar deg lagre flere verdier

Fjerne kolonnen i utformingsvisning

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen du vil endre, og klikker deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  -eller-

  Klikk Utformingsvisning på statuslinjen i Access.

 2. Velg feltet (raden) som du vil slette.

 3. Klikk Slett rader i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  -eller-

  Trykk DELETE.

 4. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Forstå hvordan Access tilordner datatyper når du angir informasjon

Når du oppretter et tomt dataark, tilordner Access en datatype til hvert felt når du skriver inn data i dette feltet første gang. Den følgende tabellen viser de forskjellige datatypene som du kan skrive inn, og datatypen som Access angir for hvert felt.

Obs!: Du kan ikke angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt ved å skrive inn data i et felt, og du kan ikke aktivere støtte for rik tekstredigering ved å skrive inn data i et felt.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir disse datatypene og aktivere rik tekstredigering, kan du se artikkelen Åpne et tomt dataark.

Tabellen nedenfor viser hvordan Access angir datatypen for et felt når du skriver inn data i dataarkvisning.

If you enter:

Office Access 2007oppretter et felt med datatypen:

Jon

Tekst

En blokk med tekst eller tekst og tall med flere enn 256 tegn.

Notat

Obs!: Du kan ikke bruke dataarkvisning til å aktivere rik tekstformatering. Også hvis du aktiverer en egenskap kalt Bare Tilføy for notatfelt, deretter som standard, skjuler Access tekst når du plasserer markøren i dette feltet.

For informasjon om hvordan du aktiverer rik tekstformatering, kan du se artikkelen Angi eller redigere data i en kontroll eller kolonne som støtter rik tekst.

http://www.contoso.com

Access gjenkjenner følgende Internett-protokoller: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Obs!: For at Access skal gjenkjenne protokollen og angi datatypen Hyperkobling, må du etterfølge protokollen med et tegn som ikke er et mellomromstegn.

Hyperkobling

50000

Tall, langt heltall

50 000

Tall, langt heltall

50 000,99

Tall, dobbelt

50000,389

Tall, dobbelt

31/12/2006

Dato- og klokkeslettformat som er angitt i innstillingene for Windows regionale innstillinger og språkinnstillinger styre hvordan Access formaterer dato/klokkeslett.

Vis meg hvordan angi eller endre innstillingene

I Windows Vista   

 1. Klikk Start-knappen Knappesymbol , og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Hvis du bruker standardvisningen i Kontrollpanel, klikk klokke, språk og område, og klikk deretter Innstillinger for region og språk.

  -eller-

  Hvis du bruker klassisk visning, dobbeltklikker du Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. I kategorien Formater klikker du Tilpass dette formatet.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk kategorien som inneholder innstillingene du vil endre, og utfør endringene. Hvis du for eksempel vil endre deler av eller hele tallformatet, klikker du kategorien Tall og endrer den ønskede innstillingen. Hvis du vil ha hjelp for et alternativ, klikker du Hjelp-knappen (?), og deretter klikker du alternativet.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

 2. I kontrollpanelet dobbeltklikker du Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Under Standarder og formater klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk kategorien som inneholder innstillingene du vil endre, og utfør endringene. Hvis du for eksempel vil endre deler av eller hele tallformatet, klikker du kategorien Tall og endrer den ønskede innstillingen. Hvis du vil ha hjelp for et alternativ, klikker du Hjelp-knappen (?), og deretter klikker du alternativet.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

  Kontrollpanelet vises

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

  Dialogboksen Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger vises.

 3. Klikk Endre formatet for tall, datoer og klokkeslett.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 4. Under Standarder og formater klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 5. Klikk kategorien som inneholder innstillingene du vil endre, og utfør endringene. Hvis du for eksempel vil endre deler av eller hele tallformatet, klikker du kategorien Tall og endrer den ønskede innstillingen. Hvis du vil ha hjelp for et alternativ, klikker du Hjelp-knappen (?), og deretter klikker du alternativet.

.

Dato/klokkeslett

31.desember 2006

Obs!: Du må skrive inn eller lime inn mer enn navnet på dagen for at Access skal bruke datatypen Dato/klokkeslett Skriv inn. Hvis du angir for eksempel "Tirsdag," velger Access datatypen tekst. Gir tilgang til datatypen Dato/klokkeslett-typen, må du skrive inn i tillegg til dagen i måneden.

Dato/klokkeslett

10:50:23

Dato/klokkeslett

10:50:00

Dato/klokkeslett

17:50:00

Dato/klokkeslett

$12,50

Access gjenkjenner valutasymbolet angitt i regionale innstillinger og språkinnstillinger i Windows.

Vis meg hvordan angi eller endre innstillingene

I Windows Vista   

 1. Klikk Start-knappen Knappesymbol , og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Hvis du bruker standardvisningen i Kontrollpanel, klikk klokke, språk og område, og klikk deretter Innstillinger for region og språk.

  -eller-

  Hvis du bruker klassisk visning, dobbeltklikker du

  Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Klikk Tilpass dette formatet under Formater.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk kategorien Valuta, og velg symbolet som du vil bruke, i listen Valutasymbol. Hvis du vil ha hjelp for et alternativ, klikker du Hjelp-knappen (?), og deretter klikker du alternativet.

I Microsoft Windows XP (klassisk visning)   

 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

  Kontrollpanelet vises

 2. I kontrollpanelet dobbeltklikker du Innstillinger for region og språk.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 3. Under Standarder og formater klikker du Tilpass.

  Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 4. Klikk kategorien Valuta, og velg symbolet som du vil bruke, i listen Valutasymbol. Hvis du vil ha hjelp for et alternativ, klikker du Hjelp-knappen (?), og deretter klikker du alternativet.

I Microsoft Windows XP (kategorivisning)   

 1. På oppgavelinjen i Windows klikker du Start, og deretter klikker du Kontrollpanel.

  Kontrollpanelet vises

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

  Dialogboksen Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger vises.

 3. Klikk Endre formatet for tall, datoer og klokkeslett.

  Dialogboksen Innstillinger for region og språk vises.

 4. Under standarder og formater, klikker du Tilpass. Dialogboksen Tilpass regionale innstillinger vises.

 5. Klikk kategorien Valuta, og velg symbolet som du vil bruke, i listen Valutasymbol. Hvis du vil ha hjelp for et alternativ, klikker du Hjelp-knappen (?), og deretter klikker du alternativet.

Valuta

21,75

Tall, dobbelt

123,00 %

Tall, dobbelt

3.46E+03

Tall, dobbelt


Til toppen av siden

Angi datatypene dataarket visning ikke utlede

Som standard, kan du utføre noen aktiviteter ved hjelp av dataarkvisning:

 • Du kan ikke angi datatypene Vedlegg eller OLE-objekt ved å lime inn data i en tom celle.

 • Du kan ikke aktivere rik tekstredigering for et notatfelt ved å lime inn dataene. Hvis du vil aktivere støtte for rik tekst, må du angi et alternativ for feltet i utformingsvisning.

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du utfører disse oppgavene

Hvis du vil ha mer informasjon om hver aktivitet, kan du se artikkelen Åpne et tomt dataark.

Angi datatypene OLE-objekt eller vedlegg

 1. Hvis det ikke allerede er valgt, velger du den tomme kolonnen (én merket Legg til nytt felt ) i dataarket.

 2. Klikk den første tomme dataraden under overskriften.

 3. Klikk pilen i rullegardinlisten ved siden av Datatypen i kategorien dataark i gruppen datatype og formatering, og velg deretter en datatype.

  Listen over datatyper

 4. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Aktivere rik tekstredigering for et notatfelt

Du kan bruke dataarkvisning til å legge til et notatfelt i en tabell, men du må bruke utformingsvisning til å aktivere rik tekstredigering for denne notatfelt. De følgende trinnene forklarer hvordan du utfører begge oppgavene.

Legge til et notatfelt i en tabell

 1. Hvis det ikke allerede er valgt, velger du den tomme kolonnen (én merket Legg til nytt felt ) i dataarket.

 2. Klikk den første tomme dataraden under overskriften.

 3. På den dataark-fanen, i den datatype og formatering-gruppen, klikk pilen i rullegardinmenyen listen ved siden av Datatype, og velg deretter en datatype

 4. Lagre endringene, og Fortsett til neste prosedyre, der du vil aktivere rik tekstredigering.

Aktivere rik tekstredigering for et notatfelt

 1. Bytt til utformingsvisning tabellen i dataarkvisning. Access tilbyr flere måter å gjøre dette:

  Hvis du bruker objektfaner, høyreklikker du arkfanen for det åpne dataarket, og klikk Utformingsvisning.

  -eller-

  Klikk Utformingsvisning på statuslinjen i Access.

  -eller-

  I navigasjonsruten, høyreklikker du tabellen som ligger under dataarket, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Velg Notat-felt i utformingsvisning.

 3. Klikk pilen i cellen ved siden av Tekstformatet i ruten FeltegenskaperGenerelt-fanen, og velg deretter Rik tekst fra listen.

  Det vises en bekreftelsesmelding spør om du vil konvertere kolonnen til Rich Text. Klikk Ja for å konvertere kolonnen.

 4. Lagre endringene.

Til toppen av siden

Konvertere en kolonne til et oppslagsfelt

Du kan ikke bruke dataarkvisning til å konvertere en ny kolonne til et oppslagsfelt som standard. Hvis du er ny i Access, et oppslagsfelt viser data fra en annen kilde, en tabell eller en liste over elementer, i en liste. Som standard bruker en rullegardinlisten til å vise oppslagsdata, men kan også bruke en listeboks (en liste som ikke åpne eller lukke) i et skjema.

Du kan opprette to typer oppslagsfelt – tabellbaserte lister og verdilisten. En tabellbaserte liste bruker en spørring til å hente data fra en annen tabell, og en verdiliste viser et sett med hardkodede verdier. Fremgangsmåten nedenfor forklarer hvordan du oppretter begge typer lister.

Legge til et oppslagsfelt

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som ligger under det nye dataarket, og klikk Utformingsvisning.

  -eller-

  Klikk Utformingsvisning på statuslinjen i Access.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 2. Velg feltet som du vil konvertere.

  -eller-

  Merk en tom rad i kolonnen Feltnavn, og Skriv inn et navn for det nye feltet.

 3. Klikk Oppslagskolonnen i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  -eller-

  Klikk pil ned og velger Oppslagsveiviser i utformingsvisning, i kolonnen Datatype.

  Oppslagsveiviseren starter.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en tabellbaserte liste   

   1. Velg jeg vil at oppslagskolonnen skal slå opp verdier i en tabell eller spørring, og klikk Neste.

   2. Velg et alternativ under Vis, velg en tabell eller spørring fra listen, og klikk deretter Neste.
    For eksempel hvis du vil bruke verdier fra en tabell i oppslagsfeltet, klikker du tabeller. Hvis du vil bruke en spørring, klikker du spørringer. Hvis du vil se en liste over alle tabellene og spørringene i databasen, klikker du begge.

   3. Flytt feltene som du vil skal vises i oppslaget fra Tilgjengelige felt-ruten til ruten Valgte felt, og klikk deretter Neste.

   4. Hvis du vil, velger du ett eller flere sorteringsvalg for feltene som du valgte i det forrige trinnet, og deretter klikker du Neste.

   5. Hvis du vil, justerer du bredden for hver kolonne i oppslagslisten, og deretter klikker du Neste.

   6. Hvis du vil, skriver du inn et navn i tekstboksen i kolonnen Hvilket etikett vil du bruke på oppslagskolonnen?.

   7. Du kan også velge merket for Tillat flere verdier.
    Du velger dette alternativet lar deg velge og lagre mer enn ett element fra listen.

   8. Klikk Fullfør. Hvis Access ber deg om å lagre tabellen, klikker du Ja.
    Access legger til oppslagsspørringen til den nye tabellen. Spørringen henter feltene som du angir, i tillegg til primærnøkkelverdiene for kildetabellen som standard. Access setter deretter datatypen for oppslagsfeltet til å sammenligne datatypeinnstillingen for primærnøkkelfeltet i kildetabellen. Hvis primærnøkkelfeltet i kildetabellen bruker datatypen Autonummer, angir Access for eksempel datatypen for oppslagsfeltet som datatypen tall.

   9. Gå tilbake til dataarkvisning, går du til oppslagsfeltet, og velg et element fra listen.

    Eller

 5. Opprette en verdi basert liste   

  1. Klikk Jeg skriver inn verdiene som skal brukes, og deretter klikker du Neste.

  2. Angi antall kolonner du vil skal vises i listen, og deretter gå til den første tomme cellen, og angi en verdi i boksen antall kolonner.

   Når du skriver inn den første verdien, vises en annen tom celle under den gjeldende cellen.

  3. Når du er ferdig med å skrive inn den første verdien, Bruk TAB eller pil ned-tasten til å flytte fokus til neste celle, og angi en annen verdi.

  4. Gjenta trinn 2 og 3 til du er ferdig med å opprette listen, og deretter klikker du Neste.

  5. Hvis du vil, skriver du inn et navn for det nye feltet, og deretter klikker du Fullfør.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×