Legge til eller fjerne titler i et diagram

Legge til eller fjerne titler i et diagram

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil gjøre det enklere å forstå et diagram, kan du legge til titler, for eksempel en diagramtittel og aksetitler, i alle typer diagrammer. Aksetitler er vanligvis tilgjengelige for alle akser som kan vises i et diagram, inkludert dybdeaksen (serieaksen) i 3D-diagrammer. Noen diagramtyper (for eksempel radardiagrammer) har akser, men de kan ikke vise aksetitler. Du kan ikke legge til aksetitler i diagrammer som ikke har akser (for eksempel sektor- eller hjuldiagram diagrammer).

Punktdiagram med aksetitler

Denne punktdiagram viser en tittel som er midtstilt over diagrammet, og en aksetittel for begge vannrette og loddrette aksen.

Du kan også koble diagram- og aksetitler til tilsvarende tekst i regneark celler ved å opprette en referanse til disse cellene. Koblede titler oppdateres automatisk i diagrammet når du endrer den tilhørende teksten i regnearket. Hvis du ikke lenger vil vise titlene, kan du fjerne dem fra diagrammet.

Legge til en diagramtittel

Når du oppretter et diagram, vises en diagramtittel-boksen over diagrammet. Du kan bare Merk av for dette, og Skriv inn tittelen du vil bruke, formatere den slik du ønsker, og Flytt den til et annet sted i diagrammet.

 1. Klikk Diagramtittel-boksen, og skriv deretter inn tittelen.

  Hvis du vil begynne på en ny linje i tittelen, trykker du ALT+ENTER.

 2. Hvis du vil endre plasseringen av tittelen, klikker du Diagramelementer knappen Diagramelementer-knappen ved siden av øverst til høyre i diagrammet.

 3. Klikk pilen ved siden av Diagramtittel, og klikk deretter Midtstilt overlegg eller klikk Flere alternativer for andre alternativer.

  Undermenyen Diagramtittel

  Du kan også dra tittelboksen dit du ønsker.

 4. Hvis du vil formatere tittelen, høyreklikker du den, og deretter klikker du Formater diagramtittel for å velge ønskede formateringsalternativer.

Legge til en aksetittel

 1. Klikk hvor som helst diagrammet der du vil legge til aksetitler.

 2. Klikk på knappen Diagramelementer Diagramelementer-knappen ved siden av øverste høyre hjørnet i diagrammet.

 3. Merk av for Aksetitler.

  Titler for primære vannrette og loddrette akser legges til i diagrammet.

 4. Hvis diagrammet er et 3D-diagram, eller hvis det har sekundære vannrette eller loddrette akser, klikker du pilen ved siden av Aksetitler, og klikker deretter Flere alternativer for å velge ønskede titler for dybde- eller sekundæraksene.

  Undermenyen Aksetitler

 5. Klikk hver Aksetittel-boks som vises i diagrammet, og skriv deretter inn teksten du vil ha.

  Hvis du vil begynne på en ny linje i tittelen, trykker du SKIFT+ENTER.

 6. Hvis du vil formatere aksetitlene, høyreklikker du dem, og deretter klikker du Formater aksetittel for å velge ønskede formateringsalternativer.

Koble aksetitler til tekst i regnearket

Hvis du vil bruke tekst i regnearket for aksetitlene, kan du koble titlene til regnearkcellene som inneholder teksten. Koblede titler oppdateres automatisk i diagrammet når du endrer den tilsvarende teksten i regnearket.

 1. I diagrammet klikker du diagrammet eller aksetittelen du vil koble til en regnearkcelle.

 2. I regnearket klikker du i formellinje, og skriver deretter inn et likhetstegn (=).

 3. Merk regnearkcellen som inneholder teksten du vil bruke i aksetittelen.

 4. Trykk ENTER.

Fjerne en tittel

Klikk for å velge diagramtittelen eller aksetittelen du vil slette, og trykk deretter Slett. Eller gjør følgende:

 1. Klikk hvor som helst diagrammet der du vil legge til aksetitler.

 2. Klikk på knappen Diagramelementer Diagramelementer-knappen ved siden av øverste høyre hjørnet i diagrammet.

 3. Fjern merket for eventuelle tittelen du vil slette.

Legge til en diagramtittel manuelt

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet du vil gi en tittel.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Diagramtittel i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Klikk Midtstilt tittel over eller Over diagram.

 4. Skriv inn teksten du vil bruke, i tekstboksen Diagramtittel som vises i diagrammet.

  Hvis du vil starte en ny linje, trykker du ENTER. Hvis du vil sette inn et linjeskift, klikk for å plassere markøren der du vil bryte linjen, og trykk deretter ENTER.

 5. Hvis du vil formatere teksten i Tittel-boksen, gjør du følgende:

  1. Klikk i Tittel-boksen, og merk deretter teksten du vil formatere.

  2. Klikk formateringsalternativene du vil bruke på miniverktøylinjen.

   Du kan også bruke formateringsknappene på båndet (kategorienHjem, Skrift-gruppen). Hvis du vil formatere hele tittelen, kan du høyreklikker du den, klikker du Formater diagramtittel og velger deretter formateringsalternativene du vil bruke.

 • Størrelsen på tittelboksen justeres til størrelsen på teksten. Du kan ikke endre størrelsen på Tittel-boksen, og teksten kan bli avkortet hvis det ikke passer i den maksimale størrelsen.

 • Du kan bare legge til en tittel i et diagram. Hvis du vil bruke en annen tittel eller en undertittel, kan du tegne en tekstboks på diagrammet, og Flytt den dit du vil (Diagramverktøy, Oppsett-fanen, Sett inn-gruppen, Tekstboksen ).

 • Du kan flytte tittelen til et annet sted manuelt ved å dra tittelboksen dit du vil bruke.

Legge til aksetitler manuelt

 1. Klikk hvor som helst diagrammet der du vil legge til aksetitler.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Aksetitler i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil legge til en tittel for den primære vannrette aksen (kategoriaksen), klikker du Tittel på primær vannrett akse, og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

   Hvis diagrammet har en sekundær vannrett akse, kan du også klikke Tittel på sekundær vannrett akse.

  • Hvis du vil legge til en tittel på den primære loddrette aksen (verdiaksen), klikker du Tittel på primær loddrett akse eller Tittel på sekundær loddrett akse, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

   Hvis diagrammet har en sekundær loddrett akse, kan du også klikke Tittel på sekundær loddrett akse.

  • Hvis du vil legge til en tittel for en dybdeakse (serieakse), klikker du Tittel på dybdeakse, og klikker deretter alternativet du vil bruke.

   Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte diagrammet er et ekte 3D-diagram, for eksempel et 3D-stolpediagram.

 4. Skriv inn teksten du vil bruke, i tekstboksen Aksetittel som vises i diagrammet.

  Hvis du vil starte en ny linje, trykker du ENTER. Hvis du vil sette inn et linjeskift, klikk for å plassere markøren der du vil bryte linjen, og trykk deretter ENTER.

 5. Hvis du vil formatere teksten i Tittel-boksen, gjør du følgende:

  1. Klikk i Tittel-boksen, og merk deretter teksten du vil formatere.

  2. Klikk formateringsalternativene du vil bruke på miniverktøylinjen.

   Du kan også bruke formateringsknappene på båndet (kategorienHjem, Skrift-gruppen. Hvis du vil formatere hele tittelen, kan du høyreklikker du den, klikker du Formater aksetittel, og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

   Kommentarer: 

   • Hvis du bytter til en annen diagramtittel som ikke støtter aksetitler (for eksempel et sektordiagram), vil ikke aksetitlene vises lenger. Titlene vises på nytt når du bytter tilbake til en diagramtype som støtter aksetitler.

   • Aksetitler som vises for sekundære akser, går tapt når du bytter til en diagramtype som ikke viser sekundære akser.

Koble en diagram- eller aksetittelen tittel til en regnearkcelle

 1. Klikk diagram- eller aksetittelen du vil koble til en regnearkcelle, i et diagram.

 2. Klikk formellinje i regnearket, og skriv deretter inn et likhetstegn (=).

 3. Merk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil vise i diagrammet.

  Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen i formellinjen. Ta med et likhetstegn, arknavnet, etterfulgt av et utropstegn, for eksempel =Ark1!F2

 4. Trykk ENTER.

Fjerne et diagram eller aksetittel fra et diagram

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil fjerne en diagramtittel på Oppsett-fanen i etiketter-gruppen, klikker du Diagramtittel, og klikk deretter Ingen.

   Bilde av båndet

  • Hvis du vil fjerne en aksetittel, på Oppsett-fanen i etiketter-gruppen, klikker du Aksetittel, Klikk typen aksetittelen du vil fjerne, og klikk deretter Ingen.

  • Hvis du vil raskt fjerne et diagram eller aksetittel, klikker du tittelen, og trykk deretter Slett. Du kan også høyreklikke diagram- eller aksetittelen tittelen, og klikk deretter Slett.

  • Hvis du vil fjerne diagram-eller aksetitler umiddelbart etter at du har lagt dem, kan du klikke AngreVerktøylinjen for hurtigtilgang, eller du kan trykke CTRL + Z.

Se også

Endre plasseringen av titler i et diagram

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×