Legge til eller fjerne plassholdere fra et lysbildeoppsett

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I PowerPoint er en plassholder for en forhåndsformaterte beholder på et lysbilde til innholdet (tekst, grafikk eller video). Forhåndsinnstilte formateringen, gjør det enklere å formatere lysbilder konsekvent.

Du kan formatere en plassholder i lysbildemalvisning. Må du bruke plassholderen, legge til innhold i den, i normalvisning.

Vist lysbildet har to plassholdere:

 1. (Øverst) tittelplassholderen ber brukeren for tekst og formaterer den standardskrift, størrelse og farge

 2. (Nederst) innholdsplassholderen godtar tekst, eller en tabell, et diagram, SmartArt, bilde eller video, som angitt av ikonene i midten.

En tittel og innholdslysbilde med to plassholdere

Legge til en plassholder i et Lysbildeoppsett

Plassholdere kan bare legges til Lysbildeoppsett, ikke individuelle lysbilder i en presentasjon. Hvis du ikke har arbeidet med Lysbildeoppsett, se Hva er et Lysbildeoppsett? og Hva er en lysbildemal? å lære mer før du leser på.

 1. Klikk Lysbildemal i kategorien Visning.

 2. Klikk lysbildeoppsettet der du vil legge til én eller flere plassholdere, i miniatyrbilderuten til venstre.

 3. Klikk Sett inn plassholder i kategorien Lysbildemal, og klikk deretter plassholdertypen du vil legge til.

  Viser knappen Sett inn plassholder i lysbildemalvisningen i PowerPoint

 4. Klikk en plassering på lysbildeoppsettet, og dra deretter for å tegne plassholderen. Du kan legge til så mange plassholdere som du liker.

 5. Hvis du legger til en plassholder for tekst, kan du tilpasse teksten som vises i den:

  Velg standardteksten i plassholderen og erstatte den med dine egne spørsmålstekst.

  Bytte til kategorien Hjem til å formatere teksten som du vil det skal vises.

  Du kan endre skriften eller Skriftstørrelsen med den merkede teksten. Hvis det vises en uønsket punktmerke før den egendefinerte spørsmålsteksten i avsnitt-gruppen klikker du pil ned ved siden av punkter, og klikk deretter Ingen.

 6. Klikk Lukk malvisning når du er ferdig, i kategorien Lysbildemal.

 7. Hvis du vil se endringene i normalvisning, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke det nylig endrede oppsettet på et eksisterende lysbilde, i miniatyrbildelisten lysbildet, merker du lysbildet og klikk Oppsett i kategorien Hjem, og velg deretter reviderte oppsettet.

  • Hvis du vil legge til et nytt lysbilde som inneholder oppsettet (med nylig tillagt plassholderne), i kategorien Hjem, klikk Nytt lysbilde, og velg deretter det redigerte lysbildeoppsettet.

Du kan endre en plassholder ved å endre størrelsen på det, flytte den, eller endre skrift, størrelse, bokstavtype, farge eller avstand mellom tekst inne i plassholderen. Du kan også slette en plassholder fra et Lysbildeoppsett eller et enkelt lysbilde ved å merke det og trykke Delete.

Erstatt teksten i en plassholder

Hvis du oppretter en mal og ønsker å gi spesifikke instruksjoner for hvilket innhold som skal legges til en plassholder i et lysbilde, kan du erstatte spørsmålstekst i visningen for lysbildemal. I eksemplet nedenfor "Klikk for å legge til Prosjekttittelen" erstatter spør standardteksten i plassholderen for tittel.

 1. PekVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. I visningen for lysbildemal, klikker du det første lysbildeoppsettet under lysbildemalen i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil erstatte plassholderteksten, merker du teksten Klikk for å redigere tittelstil, og skriv deretter inn eller lime inn den egendefinerte teksten, Klikk for å legge til Prosjekttittelen.

  Plassholder tekstendringene Klikk for å legge til Prosjekttittelen, og du ser denne nye spørsmålsteksten i plassholderen når du går tilbake til normalvisning.

 4. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, på fanen Lysbildemal klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Endre teksten i en plassholder

Hvis du oppretter en mal og ønsker å gi spesifikke instruksjoner for hvilket innhold som skal legges til en plassholder i et lysbilde, kan du erstatte generelle spørsmålsteksten for denne plassholderen.

 1. Velg Lysbildemal i Malvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. I visningen for lysbildemal, i miniatyrbilderuten, velger du oppsettet du vil endre.

 3. I hovedvinduet i oppsettet, velger du gjeldende spørsmålstekst (for eksempel Klikk for å redigere teksten, og skriv deretter inn teksten du vil bruke i stedet.

 4. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, i kategorien Lysbildemal, velger du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Fjerne en plassholder

Vi anbefaler at du ikke fjerne en plassholder fra et forhåndsbygde Lysbildeoppsett. Hvis du vil gjøre en endring i at, duplisere dette oppsettet, gi den et tydelig navn og deretter redigere kopien.

 1. Klikk på LysbildemalVisning-fanen.

 2. I miniatyrbilderuten til venstre, klikker du lysbildeoppsettet du vil endre.

 3. Velg plassholder på oppsettet, og trykk deretter Delete-tasten.

Følgende er et eksempel på et innebygd lysbildeoppsett som inneholder en plassholder for titteltekst, to undertittel plassholdere for tekst og to plassholdere som du kan legge til brødtekst, en tabell, et diagram, SmartArt-grafikk, bilde eller et utklipp filmen eller lyden.

Plassholdere i et oppsett

Du kan legge til plassholdere hvor som helst på et Lysbildeoppsett og legge til egendefinert spørsmålstekst for å be brukerne mulighet til å angi en bestemt type innhold. Du kan også tilpasse teksten for mer spesifikke instruksjonene.

Viktig!: Hvis du endrer et Lysbildeoppsett etter at du allerede har opprettet noen lysbilder som bruker dette oppsettet, må du bruke oppsettet i lysbildene. Se "Bruke oppdateringene slik at de vises på lysbildene" i artikkelen, redigere og bruke et Lysbildeoppsett på nytt.

 1. Klikk Lysbildemal i gruppen Presentasjonsvisninger i kategorien Vis.

 2. Klikk oppsettet du vil legge til én eller flere plassholdere i ruten som inneholder lysbildemaler og oppsett.

 3. Klikk Sett inn plassholder i Maloppsett-gruppen i kategorien Lysbildemal, og klikk deretter typen plassholder du vil bruke.

  Sette inn en plassholder

 4. Klikk et sted i oppsettet, og dra deretter for å tegne plassholderen.

 5. Hvis du legger til en plassholder for tekst, kan du legge til egendefinert tekst.

  Uthev standardteksten i plassholderen og erstatte den med dine egne spørsmålstekst.

  Obs!: Hvis et uønsket punkt vises før den egendefinerte spørsmålsteksten, klikker du kategorien Hjem. Klikk pilen ved siden av Punkt i Avsnitt-gruppen, og klikk deretter Ingen.

 6. Hvis du vil legge til flere plassholdere i et oppsett, gjentar du trinn 2 til 4.

  Obs!: Når du legger til plassholdere i et oppsett, hvis innholdet i disse plassholdere endrer oppsettet formål, bør du også gi nytt navn til oppsett. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikker du miniatyrbildet av lysbildeoppsettet, klikk Gi nytt navn til oppsett, skriver du inn et nytt navn og deretter Gi nytt navn.

 7. Klikk Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning i Lukk-gruppen i kategorien Lysbildemal.

 8. Velg lysbildet du vil bruke oppsettet på nytt med plassholderne som nylig lagt til i listen lysbilde miniatyrbilde.

 9. Klikk Oppsett i lysbilder-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter reviderte oppsettet.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du se opprette et nytt egendefinert oppsett.

Legge til plassholdere i et Lysbildeoppsett

Plassholdere er boksene i et lysbildeoppsett som du klikke for å legge til innhold når du oppretter en presentasjon. I visningen for lysbildemal, kan du legge til plassholdere i et nytt Lysbildeoppsett, eller du kan endre utseendet på en eksisterende Lysbildeoppsett.

 1. Klikk Lysbildemal i Malvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Klikk på lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsett er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder i Maloppsett-gruppen, og klikk deretter typen plassholder du vil sette inn. Alternativene er for innhold, innholdet (loddrett), tekst, tekst (loddrett), bilde, diagram, tabell, SmartArt, medier og Online bilde.

  Skjermbildet viser alternativene som er tilgjengelige fra Sett inn plassholder rullegardinmenyen, som omfatter innhold, innhold (loddrett), tekst, tekst (loddrett), bilde, diagram, tabell, SmartArt, medier og Online bilde.

 4. Dra markøren for å tegne plassholderen på lysbildet på lysbildet.

 5. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Endre størrelsen på plassholderen

  Velg plassholder, Plasser musepekeren over en skaleringshåndtak, og deretter dra håndtaket til plassholderen er størrelsen du ønsker.

  Flytte plassholderen

  Velg plassholder, og dra den deretter til den nye plasseringen.

  Formatere plassholderen

  Velg plassholder, klikk kategorien Formater figur, og gjør deretter de ønskede endringene. Hvis du vil endre fyllfargen på plassholderen, i Stiler, klikker du for eksempel Figurfyll.

 6. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, på fanen Lysbildemal klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Erstatt teksten i en plassholder

Hvis du oppretter en mal og ønsker å gi spesifikke instruksjoner for hvilket innhold som skal legges til en plassholder i et lysbilde, kan du erstatte spørsmålstekst i visningen for lysbildemal. I eksemplet nedenfor "Klikk for å legge til Prosjekttittelen" erstatter spør standardteksten i plassholderen for tittel.

 1. PekVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. I visningen for lysbildemal, klikker du det første lysbildeoppsettet under lysbildemalen i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil erstatte plassholderteksten, merker du teksten Klikk for å redigere tittelstil, og skriv deretter inn eller lime inn den egendefinerte teksten, Klikk for å legge til Prosjekttittelen.

  Plassholder tekstendringene Klikk for å legge til Prosjekttittelen, og du ser denne nye spørsmålsteksten i plassholderen når du går tilbake til normalvisning.

 4. Når du har fullført endringene i visningen for lysbildemal, på fanen Lysbildemal klikker du Lukk malvisning for å gå tilbake til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Fjern bunntekst elementer fra et Lysbildeoppsett

Plassholderne for bunntekst er inkludert som standard når du legger til et nytt Lysbildeoppsett. Bunnteksten består av tre elementene: dato og klokkeslett, bunntekst og lysbildenummer. Formatering, størrelse og plassering av plassholdere for bunntekst arves fra elementer bunntekst på lysbildemalen, bortsett fra Hvis du redigerer bunntekstplassholder direkte i lysbildeoppsettet.

Viktig!: Selv om de bunntekst elementene representeres på lysbildemalen og lysbildeoppsettene i visningen for lysbildemal, må du slå dem på før de kan vises på lysbildene i presentasjonen. Hvis du vil aktivere topptekster og bunntekster, klikker du Sett inn-menyen, og klikk deretter topptekst og bunntekst.

 1. PekVis-menyen, og klikk deretter Lysbildemal.

 2. Klikk på lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsett er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. I kategorien Lysbildemal i Maloppsett, fjerner du merket for bunntekst.

  Skjermbildet viser tittel- og bunntekster alternativene som er tilgjengelige i Maloppsett-gruppen.

 4. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til tema er brukt i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene i lysbildemalen. Hvis du vil beholde endringene for fremtidig bruk i Rediger tema-gruppen, klikker du temaer, og klikk deretter Lagre gjeldende tema.

Legge til plassholdere i et Lysbildeoppsett

Plassholdere er boksene i et lysbildeoppsett som du klikke for å legge til innhold når du oppretter en presentasjon. I visningen for lysbildemal, kan du legge til plassholdere i et nytt Lysbildeoppsett, eller du kan endre utseendet på en eksisterende Lysbildeoppsett.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter på Lysbildemal.

 2. Klikk på lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsett er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk kategorien Lysbildemal, og gjør deretter ett av følgende under Rediger oppsett:

  Lysbildemal-fanen, Rediger oppsett-gruppen

  Slik setter du inn plassholder for

  Gjør du dette

  Tittel

  Obs!: Bare én «offisielt» tittelplassholderen tillates på hvert lysbilde, fordi teksten som du legger til en plassholder for tittel i normalvisning, blir lysbildetittel i disposisjonen.

  Merk av for Tittel.

  Loddrett tittel

  Obs!: Bare én «offisielt» tittelplassholderen tillates på hvert lysbilde, fordi teksten som du legger til en plassholder for tittel i normalvisning, blir lysbildetittel i disposisjonen.

  Merk av for Tittel på loddrett.

  innholdsplassholder

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter innhold   Innholdsplassholder .

  Loddrett innhold

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Loddrett innhold   Plassholder for loddrett innhold .

  Tekst

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter tekst   Tekstplassholder .

  Loddrett tekst

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Loddrett tekst   Plassholder for loddrett tekst .

  Diagram

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter diagrammet   Chart Placeholder .

  Tabell

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter tabell   Plassholder for tabell .

  SmartArt-grafikk

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter SmartArt-grafikken   Plassholder for SmartArt-grafikk .

  Filmer

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Media   Medieplassholder .

  Utklipp

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter Utklipp   Plassholder for utklipp .

  Bilde

  Klikk pilen ved siden av Sett inn plassholder, og klikk deretter bilde   Bildeplassholder .

 4. Dra markøren for å tegne plassholderen på lysbildet på lysbildet.

 5. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Endre størrelsen på plassholderen

  Velg plassholder, Plasser musepekeren over en skaleringshåndtak, og deretter dra håndtaket til plassholderen er størrelsen du ønsker.

  Flytte plassholderen

  Velg plassholder, og dra den deretter til den nye plasseringen.

  Formatere plassholderen

  Velg plassholder, klikk kategorien Format, og gjør deretter de ønskede endringene. Hvis du vil endre fyllfargen på plassholderen for, under Figurstiler klikker du for eksempel Fyll.

 6. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til i temaet som brukes i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene til lysbildemalen. Hvis du ønsker å beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du på Lagre temaTemaer-fanen, under Temaer.

Erstatt teksten i en plassholder

Hvis du oppretter en mal og ønsker å gi spesifikke instruksjoner for hvilket innhold som skal legges til en plassholder i et lysbilde, kan du erstatte spørsmålstekst i visningen for lysbildemal. I eksemplet nedenfor "Klikk for å legge til Prosjekttittelen" erstatter spør standardteksten i plassholderen for tittel.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter på Lysbildemal.

 2. I visningen for lysbildemal, klikker du det første lysbildeoppsettet under lysbildemalen i navigasjonsruten. Lysbildeoppsettene er under lysbildemalen som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil erstatte plassholderteksten, merker du teksten Klikk for å redigere tittelstil, og skriv deretter inn eller lime inn den egendefinerte teksten, Klikk for å legge til Prosjekttittelen.

  Plassholder tekstendringene Klikk for å legge til Prosjekttittelen, og du ser denne nye spørsmålsteksten i plassholderen når du går tilbake til normalvisning.

 4. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til i temaet som brukes i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene til lysbildemalen. Hvis du ønsker å beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du på Lagre temaTemaer-fanen, under Temaer.

Fjern bunntekst elementer fra et Lysbildeoppsett

Plassholderne for bunntekst er inkludert som standard når du legger til et nytt Lysbildeoppsett. Bunnteksten består av tre elementene: dato og klokkeslett, bunntekst og lysbildenummer. Formatering, størrelse og plassering av plassholdere for bunntekst arves fra elementer bunntekst på lysbildemalen, bortsett fra Hvis du redigerer bunntekstplassholder direkte i lysbildeoppsettet.

Viktig!: Selv om de bunntekst elementene representeres på lysbildemalen og lysbildeoppsettene i visningen for lysbildemal, må du slå dem på før de kan vises på lysbildene i presentasjonen. Hvis du vil aktivere topptekster og bunntekster, klikker du Sett inn-menyen, og klikk deretter topptekst og bunntekst.

 1. Pek på MalerVis-menyen, og klikk deretter på Lysbildemal.

 2. Klikk på lysbildeoppsettet du vil endre, i navigasjonsruten. Lysbildeoppsett er under lysbildemalen, som er det øverste lysbildet i navigasjonsruten.

 3. Klikk kategorien Lysbildemal, og fjern deretter merket for Tillat bunntekst under Rediger oppsett.

  Lysbildemal-fanen, Rediger oppsett-gruppen

 4. Når du fullfører endringene i lysbildemalvisningen, klikker du på Lukk lysbildemal på meldingsfeltet for å returnere til normalvisning.

  Tips!: Endringer i lysbildemalen og de tilsvarende lysbildeoppsettene legges midlertidig til i temaet som brukes i presentasjonen. Hvis du bruker et annet tema, forkastes endringene til lysbildemalen. Hvis du ønsker å beholde endringene for fremtidig bruk, klikker du på Lagre temaTemaer-fanen, under Temaer.

Se også

Opprette eller endre lysbildeoppsett

Endre en lysbildemal

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×