Diagrammer

Legge til eller fjerne en sekundærakse i et diagram i Excel

Legge til eller fjerne en sekundærakse i et diagram i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når verdiene i et diagram varierer mye fra dataserie til dataserie, eller når du har ulike datatyper (for eksempel pris og mengde), kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær loddrett akse (verdiakse). Skalaen for den sekundære loddrette aksen gjenspeiler verdiene for den tilknyttede dataserien. En sekundærakse fungerer godt i et diagram som viser en kombinasjon av kolonne- og linjediagrammer.

Kombinasjonsdiagram med sekundærakse

Du kan raskt vise et diagram som det over ved å gjøre om diagrammet til et kombinasjonsdiagram.

 1. Vis Diagramverktøy ved å klikke hvor som helst i diagrammet du ønsker å gjøre om til et kombinasjonsdiagram.

  Fanene Utforming og Format for Diagramverktøy

 2. Klikk på Utforming > Endre diagramtype.

  Type-gruppe på Utforming-fanen

 3. Velg KombinasjonAlle diagrammer-fanen, og så Gruppert stolpediagram – linje i sekundæraksediagrammet.

  Kombinasjonsdiagram med sekundærakse på Alle diagrammer-fanen

 4. Under Velg diagramtype og -akse for dataserien merker du av for Sekundærakse for hver dataserie du vil tegne på sekundæraksen, og deretter endrer du diagramtypen til Linje.

 5. Kontroller at alle andre dataserier vises som Gruppert stolpediagram.

  Du kan legge til aksetitler for å klargjøre hva som er tegnet på hver av de vertikale aksene.

Legge til aksetitler på de vertikale aksene

 1. Klikk hvor som helst i diagrammet og deretter på Diagramelementer Kanppen Diagramelementer .

 2. Merk av for Aksetitler, klikk pilen ved siden av, og merk deretter av for aksetitlene du vil legge til.

 3. I diagrammet klikker du én aksetittel om gangen, og deretter skriver du inn en tittel som beskriver dataene som er tegnet på aksen.

Se også

Opprette et diagram fra start til slutt

Merke data til et diagram

Endre akseetiketter i et diagram

Legge til aksetitler i et diagram

Finn ut mer om kombinasjonsdiagrammer

Når verdiene i et 2D-diagram er svært forskjellig fra dataserie til dataserie, eller når du har ulike typer data (for eksempel pris og mengde), kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær loddrett akse (verdiakse). Skalaen på den sekundære loddrette aksen gjenspeiler verdiene for den tilknyttede dataserien.

Formatert kombinasjonsdiagram

Når du legger til en sekundær loddrett akse i et 2D-diagram, kan du også legge til en sekundær vannrett akse (kategoriakse), noe som kan være nyttig i et punktdiagram (XY) eller boblediagram.

Hvis du vil skille ut dataserien som tegnes på den sekundære aksen, kan du endre diagramtypen for den. I et stolpediagram kan du for eksempel endre dataserien på den sekundære aksen til et linjediagram.

Viktig!: For å fullføre fremgangsmåtene nedenfor må du ha et eksisterende 2D-diagram. Sekundærakser støttes ikke i 3D-diagrammer.

Du kan tegne dataene i en sekundær loddrett akse én dataserie om gangen. Hvis du vil tegne inn én eller flere dataserier på den sekundære loddrette aksen, gjentar du denne fremgangsmåten for hver dataserie du vil vise på den sekundære loddrette aksen.

 1. Klikk på dataserien du vil tegne inn på en sekundær loddrett akse i et diagram, eller gjør følgende for å velge dataseriene fra en liste over diagramelementer:

  1. Klikk diagrammet.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  2. Klikk pilen i Diagramelementer-boksen under Merket område i kategorien Format, og klikk deretter dataserien du vil tegne langs en sekundær loddrett akse.

   Bilde av båndet

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

  Formater dataserie-driverdialogboksen vises.

  Obs!: Hvis en annen dialogboks vises, må du gjenta trinn 1 og passe på at du velger en dataserie i diagrammet.

 3. Seriealternativer-fanen under Tegn serie på klikker du Sekundærakse og deretter Lukk.

  En sekundær loddrett akse vises i diagrammet.

 4. Hvis du vil endre visningen av den sekundære loddrette aksen, gjør du følgende:

  1. Klikk Akser i Akser-gruppen i kategorien Oppsett.

  2. Klikk på Sekundær loddrett akse, og klikk deretter på visningsalternativet du vil bruke.

 5. Hvis du vil endre aksealternativer for den sekundære loddrette aksen, gjør du følgende:

  1. Høyreklikk på den sekundære loddrette aksen, og klikk deretter på Formater akse.

  2. Under Aksealternativer velger du alternativene du vil bruke.

For å fullføre denne prosedyren må du ha et diagram som viser en sekundær loddrett akse. Hvis du vil legge til en sekundær loddrett akse, kan du se Legge til en sekundær loddrett akse.

 1. Klikk på et diagram som viser en sekundær loddrett akse.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Akser i Akser-gruppen på fanen Oppsett.

  Bilde av båndet

 3. Klikk på Sekundær vannrett akse, og klikk deretter på visningsalternativet du vil bruke.

 1. Klikk på dataserien du vil endre i et diagram.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

  Tips!: Du kan også høyreklikke på dataserien, klikke på Bytt seriediagramtype, og så fortsette med trinn 3.

 2. Utforming-fanen i Type-gruppen klikker du på Endre diagramtype.

  Båndet i Excel

 3. I Endre diagramtype-dialogboksen klikker du på en diagramtype som du vil bruke.

  Den første boksen viser en liste over diagramtype-kategorier, og den andre boksen viser de tilgjengelige diagramtypene for hver diagramtype-kategori. Hvis du vil ha mer informasjon om diagramtypene du kan bruke, kan du se Tilgjengelige diagramtyper.

Obs!: Du kan endre diagramtypen på kun én dataserie om gangen. Hvis du vil endre diagramtypen på mer enn én dataserie i diagrammet, gjentar du trinnene i denne prosedyren for hver dataserie du vil endre.

 1. Klikk på diagrammet som viser den sekundære aksen du vil fjerne.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Oppsett-fanen i Akser-gruppen klikker du på Akser og så Sekundær loddrett akse eller Sekundær vannrett akse og til slutt Ingen.

  Bilde av båndet

Tips!: 

 • Du kan også klikke på den sekundære aksen du vil slette, og deretter trykke på DELETE, eller du kan høyreklikke på den sekundære aksen og klikke på Slett.

 • For å fjerne sekundære akser umiddelbart etter at du har lagt dem til, klikker du på Angre Angre-knappenVerktøylinjen for hurtigtilgang, eller du kan trykke på CTRL+Z.

Når verdiene i et diagram er svært variert fra dataserie til dataserie, kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også brukes som en del av et kombinasjonsdiagram når du har forskjellige datatyper (for eksempel pris og volum) i samme diagram.

I dette diagrammet brukes den primære loddrette aksen til venstre til salgsvolumer, mens den sekundære loddrette aksen til høyre brukes til priser.

Et diagram med en sekundær akse

Gjør ett eller flere av følgende:

Legg til en sekundær akse

 1. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundærakse i diagrammet, og klikk deretter på fanen Diagramutforming på båndet.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke på en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

 2. Klikk på Legg til diagramelement > Akser > og velg mellom Sekundær vannrett og Sekundær loddrett.

Legge til en aksetittel for en sekundærakse

 1. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundærakse i diagrammet, og klikk deretter på fanen Diagramutforming på båndet.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke på en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

 2. Klikk på Legg til diagramelement > Aksetitler > og velg mellom Sekundær vannrett og Sekundær loddrett.

Når verdiene i et diagram er svært variert fra dataserie til dataserie, kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også brukes som en del av et kombinasjonsdiagram når du har forskjellige datatyper (for eksempel pris og volum) i samme diagram.

I dette diagrammet brukes den primære loddrette aksen til venstre til salgsvolumer, mens den sekundære loddrette aksen til høyre brukes til priser.

Et diagram med en sekundær akse

Gjør ett eller flere av følgende:

Legg til en sekundær akse

 1. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundær akse, og klikk deretter fanen Diagramoppsett.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

 2. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 3. Klikk Akse i navigasjonsruten.

 4. Klikk Sekundærakse, og klikk deretter OK.

  Gjenta denne prosedyren hvis du skal legge flere dataserier til sekundæraksen.

Legge til en aksetittel for en sekundær akse

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Aksetitler under Etiketter, pek på Tittel på sekundær vannrett akse eller Tittel på sekundær loddrett akse, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Fanen Diagramoppsett, Etiketter-gruppen

 3. Merk teksten i Aksetittel-boksen, og skriv deretter inn en aksetittel.

Legge til en akseetikett for en sekundær akse

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Akser under Akser, pek på Sekundær vannrett akse eller Sekundær loddrett akse, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

Når verdiene i et diagram er svært variert fra dataserie til dataserie, kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også brukes som en del av et kombinasjonsdiagram når du har forskjellige datatyper (for eksempel pris og volum) i samme diagram.

I dette diagrammet brukes den primære loddrette aksen til venstre til salgsvolumer, mens den sekundære loddrette aksen til høyre brukes til priser.

Et diagram med en sekundær akse

Gjør ett eller flere av følgende:

Legg til en sekundær akse

 1. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundær akse, og klikk deretter fanen Diagramoppsett.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

 2. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 3. Klikk Akse i navigasjonsruten.

 4. Klikk Sekundærakse, og klikk deretter OK.

  Gjenta denne prosedyren hvis du skal legge flere dataserier til sekundæraksen.

Legge til en aksetittel for en sekundær akse

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Aksetitler under Etiketter, pek på Tittel på sekundær vannrett akse eller Tittel på sekundær loddrett akse, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Fanen Diagramoppsett, Etiketter-gruppen

 3. Merk teksten i Aksetittel-boksen, og skriv deretter inn en aksetittel.

Legge til en akseetikett for en sekundær akse

 1. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 2. Klikk Akser under Akser, pek på Sekundær vannrett akse eller Sekundær loddrett akse, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

Når verdiene i et diagram er svært variert fra dataserie til dataserie, kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også brukes som en del av et kombinasjonsdiagram når du har forskjellige datatyper (for eksempel pris og volum) i samme diagram.

I dette diagrammet brukes den primære loddrette aksen til venstre til salgsvolumer, mens den sekundære loddrette aksen til høyre brukes til priser.

Et diagram med en sekundær akse

Gjør ett eller flere av følgende:

Legg til en sekundær akse

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundær akse, og klikk deretter fanen Diagramoppsett.

  I et linjediagram kan du for eksempel klikke en av linjene i diagrammet, så blir alle dataindikator i dataserie merket.

 3. Klikk Formater utvalg under Merket område.

  Diagram-fanen, Merket område-gruppen

 4. Klikk Akse i navigasjonsruten.

 5. Klikk Sekundærakse, og klikk deretter OK.

  Gjenta denne prosedyren hvis du skal legge flere dataserier til sekundæraksen.

Legge til en aksetittel for en sekundær akse

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Aksetitler under Etiketter, pek på Tittel på sekundær vannrett akse eller Tittel på sekundær loddrett akse, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Fanen Diagramoppsett, Etiketter-gruppen

 4. Merk teksten i Aksetittel-boksen, og skriv deretter inn en aksetittel.

Legge til en akseetikett for en sekundær akse

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk diagrammet, og klikk deretter Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Akser under Akser, pek på Sekundær vannrett akse eller Sekundær loddrett akse, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Diagramoppsett-fanen, Akse-gruppen

Når verdiene i et diagram er svært variert fra dataserie til dataserie, kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også brukes som en del av et kombinasjonsdiagram når du har forskjellige datatyper (for eksempel pris og volum) i samme diagram.

I dette diagrammet brukes den primære loddrette aksen til venstre til salgsvolumer, mens den sekundære loddrette aksen til høyre brukes til priser.

Et diagram med en sekundær akse

Gjør ett eller flere av følgende:

Legg til en sekundær akse

 1. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundærakse i diagrammet, og klikk deretter på fanen Diagramutforming på båndet.

 2. Klikk på Legg til diagramelement > Akser > og velg mellom Sekundær vannrett og Sekundær loddrett.

Legge til en aksetittel for en sekundærakse

 1. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundærakse i diagrammet, og klikk deretter på fanen Diagramutforming på båndet.

 2. Klikk på Legg til diagramelement > Aksetitler > og velg mellom Sekundær vannrett og Sekundær loddrett.

Når verdiene i et diagram er svært variert fra dataserie til dataserie, kan du tegne inn én eller flere dataserier på en sekundær akse. En sekundær akse kan også brukes som en del av et kombinasjonsdiagram når du har forskjellige datatyper (for eksempel pris og volum) i samme diagram.

I dette diagrammet brukes den primære loddrette aksen til venstre til salgsvolumer, mens den sekundære loddrette aksen til høyre brukes til priser.

Et diagram med en sekundær akse

Gjør ett eller flere av følgende:

Legg til en sekundær akse

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundærakse i diagrammet, og klikk deretter på fanen Diagramutforming på båndet.

 3. Klikk på Legg til diagramelement > Akser > og velg mellom Sekundær vannrett og Sekundær loddrett.

Legge til en aksetittel for en sekundær akse

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. Velg dataseriene som du vil tegne inn på en sekundærakse i diagrammet, og klikk deretter på fanen Diagramutforming på båndet.

 3. Klikk på Legg til diagramelement > Aksetitler > og velg mellom Sekundær vannrett og Sekundær loddrett.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×