Legge til eller fjerne dataetiketter i et diagram

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du raskt vil identifisere en dataserie i et diagram, kan du legge til dataetiketter på datapunkt i diagrammet. Som standard er dataetikettene koblet til verdier i regnearket, og de oppdateres automatisk når det gjøres endringer i disse verdiene.

Dataetiketter gjør det lettere å forså et diagram fordi de viser detaljer om en dataserie eller om enkelte datapunkter. Uten dataetiketter i sektordiagrammet nedenfor ville det for eksempel være vanskelig å forstå at kaffe utgjør 38 % av det totale salget. Avhengig av hvordan du vil fremheve et diagram, kan du legge til etiketter for én serie, alle seriene (hele diagrammet) eller ett datapunkt.

Sektordiagram med dataetiketter formatert som prosentdeler

Obs!: Fremgangsmåtene nedenfor gjelder for Office 2013 og nyere versjoner. Leter du etter trinnene for Office 2010?

Legge til dataetiketter i et diagram

 1. Klikk dataserien eller diagrammet. Hvis du vil legge til ett datapunkt, klikker du datapunktet etter at du har klikket serien.

 2. I øvre høyre hjørne, ved siden av diagrammet, klikker du Legg til diagramelement Diagramelementer-knappen > Dataetiketter.

  Diagramelementer > Dataetiketter > etikettvalg
 3. Hvis du vil endre plassering, klikker du pilen og velger et alternativ.

 4. Hvis du vil vise teksten i en tekstboblefigur, klikker du Databildeforklaring.

  Sektordiagram med databildeforklaringer

Du kan gjøre dataetiketter enklere å lese ved å flytte dem inn i datapunktene eller utenfor diagrammet. Du flytter en dataetikett ved å dra den til ønsket plassering.

Hvis du synes at dataetikettene gjør at diagrammet blir for rotete, kan du fjerne noen eller alle ved å klikke dataetikettene og deretter trykke DELETE.

Tips!: Hvis teksten i dataetikettene er vanskelig å lese, skalerer du dataetikettene ved å klikke dem og deretter dra dem til ønsket størrelse.

Endre utseendet på dataetikettene

 1. Høyreklikk dataserien eller dataetiketten du vil vise mer data for, og klikk deretter Formater dataetiketter.

 2. Klikk Etikettalternativer, og velg alternativet du vil bruke, under Etikett inneholder.

  Delen Etikettalternativer i ruten Formater dataetikett

Bruke celleverdier som dataetiketter

Du kan bruke celleverdier som dataetiketter for diagrammet.

 1. Høyreklikk dataserien eller dataetiketten du vil vise mer data for, og klikk deretter Formater dataetiketter.

 2. Klikk Etikettalternativer, og under Etikett inneholder, merker du av Verdier fra celler.

 3. Når dialogboksen Etikett dataområdet vises, kan du gå tilbake til regnearket og merker du området du vil bruke celleverdiene skal vises som dataetiketter. Når du gjør dette, vises det merkede området i dialogboksen Dataområde etikett . Klikk deretter OK.

  Dialogboksen for etiketten dataområde

  Celleverdiene nå vises som dataetiketter i diagrammet.

Endre teksten som vises i dataetikettene

 1. Klikk dataetiketten med teksten du vil endre og klikk den på nytt, slik at det er den eneste dataetikett som er merket.

 2. Velg den eksisterende teksten, og skriv deretter inn erstatningsteksten.

 3. Klikk hvor som helst utenfor dataetiketten.

Tips!: Hvis du vil legge til en kommentar om diagrammet eller har bare én dataetikett, kan du bruke en tekstboks.

Fjerne dataetiketter i et diagram

 1. Klikk diagrammet du vil fjerne dataetiketter.

  Dette viser Diagramverktøy, legge til Utforming og Format-fanene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Legg til diagramelement i kategorien Utforming i gruppen Diagramoppsett, velg Dataetiketter, og klikk deretter Ingen.

  • Klikk en dataetikett én gang for å merke alle dataetikettene i en dataserie eller to ganger i Velg bare én dataetikett som du vil slette, og trykk deretter Slett.

  • Høyreklikk en dataetikett, og klikk deretter Slett.

   Obs!: Dette fjerner alle dataetiketter fra en dataserie.

 3. Du kan også fjerne dataetiketter umiddelbart etter at du legger dem ved å klikke Angre KnappVerktøylinjen for hurtigtilgang, eller ved å trykke CTRL + Z.

Legge til eller fjerne dataetiketter i et diagram i Office 2010

 1. Gjør et av følgende i et diagram:

  • Hvis du vil legge til en dataetikett i alle datapunkt i alle dataserier, klikker du diagramområde.

  • Hvis du vil legge til en dataetikett i alle datapunkt i en dataserie, klikker du én gang for å velge dataserien du vil merke.

  • Hvis du vil legge til en dataetikett i ett enkelt datapunkt i en dataserie, klikker du dataserien som inneholder datapunktet som du vil merke, og klikk deretter datapunktet på nytt.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Dataetiketter i Etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter visningsalternativet du vil bruke.

  Båndet i Excel

  Ulike alternativer for dataetiketter vil være tilgjengelige, avhengig av diagramtypen du har brukt.

Endre dataetiketten oppføringer som er vist (Office 2010)

 1. Gjør et av følgende i et diagram:

  • For å vise flere etikettoppføringer for alle datapunkt i en serie, klikker du en dataetikett én gang for å merke alle dataetikettene i dataserien.

  • Hvis du vil vise flere etikettoppføringer for ett enkelt datapunkt, klikk dataetiketten i datapunktet som du vil endre, og klikk deretter dataetiketten på nytt.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format.

  Båndet i Excel

  Du kan også høyreklikke den valgte etiketten eller etikettene i diagrammet, og klikk deretter Formater dataetikett eller Formater dataetiketter.

 3. Klikk Etikettalternativer Hvis det ikke er merket, og velg deretter merket for etiketten postene som du vil legge til, under Etikett inneholder.

  Etikettalternativer som er tilgjengelige, avhenger av diagramtype for diagrammet. I et sektordiagram kan for eksempel dataetiketter inneholde prosenter og ledelinjer.

 4. Hvis du vil endre skillet mellom dataetikettoppføringene, velger du skilletegnet du vil bruke, eller Skriv inn et egendefinert skilletegn i boksen skilletegn.

 5. Hvis du vil justere plasseringen etikett Hvis du vil vise mer tekst bedre, velger du alternativet du vil bruke, under Etikettplassering.

Hvis du har skrevet inn egendefinert etikettekst, men du vil vise dataetikettoppføringene som er knyttet til verdiene i regnearket på nytt, klikker du Tilbakestill etikettekst.

 1. Klikk dataetiketten i datapunktet som du vil endre på et diagram, og klikk deretter dataetiketten igjen for å velge bare etiketten.

 2. Klikk inne i boksen for etiketten for å starte redigeringsmodus.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive inn ny tekst, dra for å merke teksten du vil endre, og skriv deretter inn teksten du vil bruke.

  • Hvis du vil koble dataetiketten til tekst eller verdier i regnearket, dra for å merke teksten du vil endre, og gjør deretter følgende:

   1. Klikk formellinje i regnearket, og skriv deretter inn et likhetstegn (=).

   2. Merk regnearkcellen som inneholder dataene eller teksten du vil vise i diagrammet.

    Du kan også skrive inn referansen til regnearkcellen i formellinjen. Ta med et likhetstegn, arknavnet, etterfulgt av et utropstegn, for eksempel =Ark1!F2

   3. Trykk ENTER.

    Tips!: Du kan bruke en av metodene for å angi prosentdeler – manuelt hvis du vet hva de er, eller ved å koble til prosentdeler i regnearket. Prosentandeler beregnes ikke i diagrammet, men du kan beregne prosentdeler i regnearket ved å bruke formelen Beløp / totalt = prosent. Hvis du vil beregne for eksempel 10 / 100 = 0,1, og deretter formaterer 0,1 som en prosentandel, hvor de skal vises som 10%. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du beregner prosentverdier, kan du se beregne prosentverdier.

Størrelsen på boksen for etikett justeres til størrelsen på teksten. Du kan ikke endre størrelsen på dataene etikett-boksen, og teksten kan bli avkortet hvis det ikke passer i den maksimale størrelsen. Du bør bruke en tekstboks i stedet for å få plass til mer tekst. For mer informasjon, kan du se legge til en tekstboks i et diagram.

Du kan endre plasseringen av en enkelt dataetikett ved å dra den. Du kan også plassere dataetiketter i en standard plassering i forhold til deres dataindikatorer. Avhengig av diagramtypen, kan du velge blant en rekke alternativer for plassering.

 1. Gjør et av følgende i et diagram:

  • Hvis du vil flytte alle dataetiketter for en hel dataserie, klikker du en dataetikett én gang for å velge dataserien.

  • Hvis du vil flytte en bestemt dataetikett, klikker du at dataetikett to ganger for å merke den.

   Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Klikk Dataetiketter i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter alternativet du vil bruke.

  Båndet i Excel

  For flere alternativer for dataetikett, klikker du Flere alternativer for dataetikett, klikk Etikettalternativer Hvis det ikke er merket, og velg deretter alternativene du vil bruke.

 1. Klikk diagrammet du vil fjerne dataetiketter.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Dataetiketter i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Ingen.

   Båndet i Excel

  • Klikk en dataetikett én gang for å merke alle dataetikettene i en dataserie eller to ganger i Velg bare én dataetikett som du vil slette, og trykk deretter Slett.

  • Høyreklikk en dataetikett, og klikk deretter Slett.

   Obs!: Dette fjerner alle dataetiketter fra en dataserie.

 3. Du kan også fjerne dataetiketter umiddelbart etter at du legger dem ved å klikke Angre KnappVerktøylinjen for hurtigtilgang, eller ved å trykke CTRL + Z.

Dataetiketter gjør det lettere å forså et diagram fordi de viser detaljer om en dataserie eller om enkelte datapunkter. Uten dataetiketter i sektordiagrammet nedenfor ville det for eksempel være vanskelig å forstå at kaffe utgjør 38 % av det totale salget. Avhengig av hvordan du vil fremheve et diagram, kan du legge til etiketter for én serie, alle seriene (hele diagrammet) eller ett datapunkt.

Legge til dataetiketter

Du kan legge til dataetiketter for å vise datapunktverdiene fra Excel-arket i diagrammet.

 1. Dette trinnet gjelder bare for Word for Mac: Klikk Utskriftsoppsettvisning-menyen.

 2. Klikk på diagrammet, og klikk deretter på Diagramoppsett-fanen.

 3. Klikk Legg til diagramelement og velge Dataetikettene, og velg deretter en plassering for alternativet for etiketten.

  Obs!: Alternativene varierer avhengig av diagramtype.

 4. Hvis du vil vise teksten i en tekstboblefigur, klikker du Databildeforklaring.

  Sektordiagram med databildeforklaringer

  Du kan gjøre dataetiketter enklere å lese ved å flytte dem inn i datapunktene eller utenfor diagrammet. Du flytter en dataetikett ved å dra den til ønsket plassering.

  Obs!: Hvis teksten i dataetikettene er vanskelig å lese, skalerer du dataetikettene ved å klikke dem og deretter dra dem til ønsket størrelse.

Klikk Flere alternativer for dataetikett Hvis du vil endre utseendet på dataetikettene.

Endre utseendet på dataetikettene

 1. Høyreklikk en hvilken som helst dataetiketten, og velg Formater dataetiketter.

 2. Klikk Etikettalternativer, og velg alternativene du ønsker, under Etikett inneholder.

Endre teksten som vises i dataetikettene

 1. Klikk dataetiketten med teksten du vil endre og klikk den på nytt, slik at det er den eneste dataetikett som er merket.

 2. Velg den eksisterende teksten, og skriv deretter inn erstatningsteksten.

 3. Klikk hvor som helst utenfor dataetiketten.

Tips!: Hvis du vil legge til en kommentar om diagrammet eller har bare én dataetikett, kan du bruke en tekstboks.

Fjerne dataetiketter

Hvis du bestemmer deg for etikettene gjøre diagrammet ser også overfylt, kan du fjerne ett eller flere av dem ved å klikke dataetikettene og deretter trykke Slett.

Obs!: Dette fjerner alle dataetiketter fra en dataserie.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×