Legge til eller endre primærnøkkelen for en tabell i Access

Legge til eller endre primærnøkkelen for en tabell i Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En primærnøkkel er et felt eller et sett med felt med verdier som er unike i en tabell. Verdier for nøkkelen kan brukes til å referere til hele poster, fordi hver post har en annen verdi for nøkkelen. Hver tabell kan bare ha én primærnøkkel. Access kan automatisk opprette et primærnøkkelfelt for deg når du oppretter en tabell, eller du kan angi feltene som du vil bruke som primærnøkkel. Denne artikkelen forklarer hvordan og hvorfor du bruker primærnøkler.

For å angi primærnøkkelen for en tabell åpner du tabellen i utformingsvisning. Merk feltet (eller feltene) som du vil bruke, og klikk deretter Primærnøkkel på båndet.

Obs!: Denne artikkelen er beregnet for Bruk bare med Access-skrivebordsdatabaser. Access behandler automatisk primærnøkler for nye tabeller i Access web apps og webdatabaser. Selv om det er mulig å overstyre disse automatisert primærnøkler, anbefaler vi ikke at du gjør.

I denne artikkelen

Oversikt over primærnøkler i Access

Angi primærnøkkelen med feltene du allerede har i Access

Fjerne en primærnøkkel

Endre primærnøkkelen i Access

Tilleggsinformasjon

Oversikt over primærnøkler i Access

Access bruker primærnøkkelfeltene til raskt å knytte data fra flere tabeller og kombinere data i en meningsfull måte. Du kan inkludere primærnøkkelfeltene i andre tabeller for å se tilbake på tabellen som er kilden til primærnøkkelen. I disse andre tabeller kalles feltene sekundærnøklene. Hvis du for eksempel kan en-ID-kundenummerfeltet i Kunder-tabellen også vises i Ordrer-tabellen. Det er primærnøkkelen i Kunder-tabellen. I tabellen Ordrer kalles en sekundærnøkkel. En sekundærnøkkel ganske enkelt er angitt, er en annen tabells primærnøkkel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se databaseutforming.

Primærnøkkel og sekundærnøkkel vises mellom to Access-dataark

1. Primærnøkkel

2. Sekundærnøkkel

Hvis du flytter eksisterende data inn i en database, har du kanskje allerede et felt du kan bruke som primærnøkkel. Et unikt identifikasjonsnummer, for eksempel et ID-nummer, et serienummer eller en kode, fungerer ofte som en primærnøkkel i en tabell. Du kan for eksempel ha en tabell med navnet Kunder der hver kunde har en unik kunde-ID. Feltet Kunde-ID er primærnøkkelen.

I Access opprettes det automatisk en indeks for primærnøkkelen, noe som gjør det raskere å utføre spørringer og andre operasjoner. Det sørges også for at hver post har en verdi i primærnøkkelfeltet, og at verdien alltid er unik.

Når du oppretter en ny tabell i dataarkvisning, lages automatisk en primærnøkkel for deg og tilordner den feltnavn "ID" og datatypen Autonummer.

Hva er en god primærnøkkelkandidat?

En god primærnøkkelkandidat har flere kjennetegn.

 • Den identifiserer hver rad unikt

 • Den er aldri tom eller NULL – Den inneholder alltid en verdi

 • Verdiene den inneholder, endres sjelden (helst aldri)

Hvis du ikke kan identifisere en god nøkkel, kan du opprette et Autonummer-felt skal brukes som nøkkelen. Et Autonummer-felt genererer automatisk en verdi for seg selv når hver post lagres først. Derfor oppfyller et Autonummer-felt alle tre egenskapene til en god primærnøkkel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til et Autonummer-felt, kan du se artikkelen legge til et Autonummer-felt som primærnøkkel.

Autonummer-primærnøkkel med etiketten ID i tabellutformingsvisning i Access

Et Autonummer-felt er en god primærnøkkel.

Eksempler på dårlige primærnøkler

Alle felt som mangler én eller flere av egenskapene som kjennetegner en god nøkkelkandidat, er et dårlig valg som primærnøkkel. Her er noen eksempler på felt som vil være dårlige primærnøkler for en Kontakter-tabell, og årsaker til at de vil være dårlige valg.

Dårlig primærnøkkel

Årsak

Personnavn

Kan ikke stole på at de er unike, og kan endres

Telefonnummer

Kan endres.

E-postadresse.

Kan endres.

Postnummer

Flere personer kan ha samme postnummer

Kombinasjoner av fakta og tall

Faktadelen kan endres og føre til mye vedlikeholdsarbeid. Kan også føre til forvirring hvis faktadelen gjentas som et eget felt. Kombinasjon av navnet på stedet og et tall (for eksempel NEWYORK0579), ville for eksempel vært et dårlig valg hvis stedet også er lagret som et felt.

Personnumre

 • Privat informasjon og kan i enkelte tilfeller også begrenses av personvernregler.

 • Enkelte personer har kanskje ikke det aktuelle arkivnummeret

 • En enkelt person kan ha mer enn ett i løpet av livet

Sammensatte nøkler: Bruke en kombinasjon av flere felt som primærnøkkel

I noen tilfeller kan vil du bruke to eller flere felt i en tabell som primærnøkkel. Hvis du for eksempel en Ordredetaljer-tabellen som lagrer linjeelementene for ordrer kan bruke to felt i primærnøkkelen: ordre-ID og produkt-IDen. En nøkkel som har mer enn ett felt kalles en sammensatt nøkkel.

Angi primærnøkkelen med feltene du allerede har i Access

For at en primærnøkkel skal fungere bra, må feltet identifisere hver rad unikt, aldri inneholde en tom verdi eller en nullverdi, og sjelden (helst aldri) endres. Slik angir du primærnøkkelen:

 1. Åpne databasen du vil endre.

 2. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil angi primærnøkkelen i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tips!: Hvis du ikke ser navigasjonsruten, trykker du F11 for å åpne den.

 3. Velg feltet eller feltene som du vil bruke som primærnøkkel.

  Hvis du vil velge ett felt, klikker du radvelgeren for dette feltet.

  Hvis du vil velge mer enn ett felt til å opprette en sammensatt nøkkel, holder du nede CTRL og deretter klikker du radvelgeren for hvert felt.

 4. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i fanen Utforming.

  Verktøy-gruppen i kategorien Utforming

  Det legges til en nøkkelidentifikator til venstre for feltet eller feltene du angir som primærnøkkelen.

Fjerne en primærnøkkel i Access

Når du fjerner primærnøkkelen, vil ikke feltet eller feltene som tidligere fungerte som primærnøkkel, lenger gi deg de opplysningene du trenger for å identifisere en post.

Når du fjerner primærnøkkelen, fjernes ikke feltene fra tabellen, men indeksen som ble opprettet for primærnøkkelen, fjernes.

 1. Før du kan fjerne en primærnøkkel, må du kontrollere at den ikke finnes noen tabellrelasjoner. Hvis du prøver å fjerne en primærnøkkel som er en del av en eller flere relasjoner, Access en advarsel om at du må slette relasjonene først.

  Hvis du vil slette en tabellrelasjon, Bruk følgende fremgangsmåte:   

  1. Hvis tabellene som finnes i tabellrelasjonen er åpne, lukke dem. Du kan ikke slette en tabellrelasjon mellom åpne tabeller.

  2. På den Databaseverktøy-fanen, i den relasjoner-gruppen klikker du relasjoner.

   Båndet i Access

  3. Hvis tabellene som finnes i tabellrelasjonen ikke er synlige i den Utforming-fanen, i den relasjoner-gruppen klikker du Vis tabell.

  4. Velg tabellene du vil legge til i den dialogboksen Vis tabell, og klikk deretter Legg til, og klikk Lukk.

   Båndutformingsfanen i relasjonergruppen

  5. Klikk tabellrelasjonslinjen for tabellrelasjonen du vil slette (linjen blir uthevet når den er valgt), og trykk deretter DEL.

  6. På den Utforming-fanen, i den relasjoner gruppen, klikker du Lukk.

 2. Etter at du har slettet relasjonene, høyreklikker du tabellen som du vil fjerne primærnøkkelen fra, i navigasjonsruten, og deretter klikker du Utformingsvisning.

  Tips!: Hvis du ikke ser navigasjonsruten, trykker du F11 for å åpne den.

 3. Klikk radvelgeren for den gjeldende primærnøkkelen.

  Hvis primærnøkkelen består av ett enkelt felt, klikker du radvelgeren for dette feltet.

  Hvis primærnøkkelen består av flere felt, klikker du radvelgeren for et hvilket som helst felt i primærnøkkelen.

 4. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i fanen Utforming.

  Nøkkelindikatoren fjernes fra feltet eller feltene som du tidligere har angitt som primærnøkkelen.

Obs!: Når du lagrer en ny tabell uten å angi en primærnøkkel, blir du spurt om du vil opprette en. Hvis du velger Ja, opprettes et ID-felt som bruker datatypen Autonummer, slik at hver post får en unik verdi. Hvis tabellen allerede inneholder et Autonummer-felt, brukes dette feltet som primærnøkkel.

Endre primærnøkkelen i Access

Hvis du bestemmer deg for å endre primærnøkkelen for en tabell, kan du gjøre det ved å utføre følgende trinn:

 1. Fjern den eksisterende primærnøkkelen ved hjelp av instruksjonene i delen fjerne primærnøkkelen.

 2. Angi primærnøkkelen ved hjelp av instruksjonene i delen Angi primærnøkkelen.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om databaseutforming og velge en passende primærnøkkel, kan du se artiklene:

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×