Legge til eller endre fyllfargen i Office for Mac

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gjør ett av følgende:

Legge til eller endre en fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll i kategorien Formater figur, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Bruke en gradering, et mønster eller en tekstur som fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll i kategorien Formater figur, og gjør deretter ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Bruke en annen heldekkende farge som fyll

  Klikk Flere fyllfarger, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Endre gradering

  Klikk gradering, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

  Endre tekstur eller mønster

  Klikk tekstur, og klikk deretter teksturen eller mønsteret du ønsker.

  Bruke et bilde som fyll

  Klikk bilde, Finn bildet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

Fjerne fyllfargen

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll, og klikk deretter Uten fyll.

Kopiere en farge fra et bilde

Du kan velge hvilken som helst farge i et bilde og bruke den til et annet objekt i samme dokument. Du kan for eksempel velger en farge fra et bilde og bruke den på en figur, for eksempel en pil.

 1. Velg objektet du vil bruke fargen på.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll i kategorien Formater figur, og klikk deretter Flere fyllfarger.

 3. Klikk Pipetten i hjørnet nederst i dialogboksen farger.

 4. Klikk fargen du vil bruke et annet objekt i bildet.

Se også

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Formatere SmartArt-grafikk

PowerPoint

Gjør ett av følgende:

Legge til eller endre en fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll i Formater figur-kategorien, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Bruke en gradering, et mønster eller en tekstur som fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll i Formater figur-kategorien, og gjør deretter ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Bruke en annen heldekkende farge som fyll

  Klikk Flere fyllfarger, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Endre gradering

  Klikk gradering, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

  Endre tekstur eller mønster

  Klikk tekstur, og klikk deretter teksturen eller mønsteret du ønsker.

  Bruke et bilde som fyll

  Klikk bilde, Finn bildet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

Fjerne fyllfargen

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll, og klikk deretter Uten fyll.

Kopiere en farge fra et bilde

Du kan velge en hvilken som helst farge i et bilde og bruke den på et objekt. Du kan for eksempel velge en farge fra et bilde og bruke den på en figur, for eksempel en pil.

 1. Velg objektet du vil bruke fargen på.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll under Format i kategorien Hjem, og klikk deretter Flere farger.

 3. Klikk Pipetten i hjørnet nederst i dialogboksen farger.

 4. Klikk fargen du vil bruke et annet objekt i bildet.

Se også

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Formatere SmartArt-grafikk

Excel

Gjør ett eller flere av følgende:

Legge til eller endre en fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll i Formater figur-kategorien, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Tips!: Hvis du vil legge til en fyllfarge på en fane i et regneark, holder du nede CTRL og klikker fanen. Deretter klikker du Arkfanefarge, og klikker deretter fargen du vil bruke.

Bruke en gradering, et mønster eller en tekstur som fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll i Formater figur-kategorien, og gjør deretter ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Bruke en annen heldekkende farge som fyll

  Klikk Flere fyllfarger, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Endre gradering

  Klikk gradering, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

  Endre tekstur eller mønster

  Klikk tekstur, og klikk deretter teksturen eller mønsteret du ønsker.

  Bruke et bilde som fyll

  Klikk bilde, Finn bildet du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

Fjerne fyllfargen

 1. Klikk objektet du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Figurfyll, og klikk deretter Uten fyll.

Kopiere en farge fra et bilde

Du kan velge en hvilken som helst farge i et bilde og bruke den på et objekt. Du kan for eksempel velge en farge fra et bilde og bruke den på en figur, for eksempel en pil.

 1. Velg objektet du vil bruke fargen på.

 2. Klikk pilen ved siden av FyllFormat-fanen under Figurstiler, og klikk deretter Flere farger.

 3. Klikk Pipetten i hjørnet nederst i dialogboksen farger.

 4. Klikk fargen du vil bruke et annet objekt i bildet.

Se også

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Formatere SmartArt-grafikk

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gjør ett av følgende:

Legge til eller endre en fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Bruke en gradering, et mønster eller en tekstur som fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter Fylleffekter.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Bruke en heldekkende farge som fyll

Klikk Heldekkende-fanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Endre gradering

Klikk Gradering-fanen, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Endre tekstur

Klikk fanen Bilde eller tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

Endre mønster

Klikk Mønster-fanen, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Bruke et bilde som fyll

Klikk fanen Bilde eller tekstur, klikk Velg bilde, og finn deretter bildet du vil bruke.

Fjerne fyllfargen

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under Figurstiler, og klikk deretter Uten fyll.

Kopiere en farge fra et bilde

Du kan velge en hvilken som helst farge i et bilde og bruke den på et objekt. Du kan for eksempel velge en farge fra et bilde og bruke den på en figur, for eksempel en pil.

 1. Velg objektet du vil bruke fargen på.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter Flere farger.

  Flere farger-kommando

 3. Klikk forstørrelsesglasset rett under verktøylinjen øverst til venstre i dialogboksen Farger.

  Dialogboksen for farger

 4. Klikk fargen i bildet du vil bruke på objektet.

Se også

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Formatere SmartArt-grafikk

PowerPoint

Gjør ett av følgende:

Legge til eller endre en fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Bruke en gradering, et mønster eller en tekstur som fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter Fylleffekter.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Bruke en heldekkende farge som fyll

Klikk Heldekkende-fanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Endre gradering

Klikk Gradering-fanen, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Bruke et bilde som fyll

Klikk fanen Bilde eller tekstur, klikk Velg bilde, og finn deretter bildet du vil bruke.

Endre tekstur

Klikk fanen Bilde eller tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

Endre mønster

Klikk Mønster-fanen, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Fjerne fyllfargen

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under Figurstiler, og klikk deretter Uten fyll.

Kopiere en farge fra et bilde

Du kan velge en hvilken som helst farge i et bilde og bruke den på et objekt. Du kan for eksempel velge en farge fra et bilde og bruke den på en figur, for eksempel en pil.

 1. Velg objektet du vil bruke fargen på.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FormatHjem-fanen, og klikk deretter Flere farger.

  Flere farger-kommando

 3. Klikk forstørrelsesglasset rett under verktøylinjen øverst til venstre i dialogboksen Farger.

  Dialogboksen for farger

 4. Klikk fargen i bildet du vil bruke på objektet.

Se også

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Formatere SmartArt-grafikk

Excel

Gjør ett eller flere av følgende:

Legge til eller endre en fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

  Tips!: Hvis du vil legge til en fyllfarge på en fane i et regneark, holder du nede CTRL og klikker fanen. Deretter klikker du Arkfanefarge, og klikker deretter fargen du vil bruke.

Bruke en gradering, et mønster eller en tekstur som fyllfarge

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter Fylleffekter.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Bruke en heldekkende farge som fyll

Klikk Heldekkende-fanen, og klikk deretter fargen du vil bruke.

Endre gradering

Klikk Gradering-fanen, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Bruke et bilde som fyll

Klikk fanen Bilde eller tekstur, klikk Velg bilde, og finn deretter bildet du vil bruke.

Endre tekstur

Klikk fanen Bilde eller tekstur, og klikk deretter teksturen du vil bruke.

Endre mønster

Klikk Mønster-fanen, og klikk deretter alternativene du vil bruke.

Fjerne fyllfargen

 1. Klikk objektet du vil endre, og klikk deretter Format-fanen.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under Figurstiler, og klikk deretter Uten fyll.

Kopiere en farge fra et bilde

Du kan velge en hvilken som helst farge i et bilde og bruke den på et objekt. Du kan for eksempel velge en farge fra et bilde og bruke den på en figur, for eksempel en pil.

 1. Velg objektet du vil bruke fargen på.

 2. Klikk pilen ved siden av Fyll Fyllfarge-knappen under FigurstilerFormat-fanen, og klikk deretter Flere farger.

  Flere farger-kommando

 3. Klikk forstørrelsesglasset rett under verktøylinjen øverst til venstre i dialogboksen Farger.

  Dialogboksen for farger

 4. Klikk fargen i bildet du vil bruke på objektet.

Se også

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Formatere SmartArt-grafikk

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×