Legge til eller endre en visning

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gruppemedlemmer kan vise prosjektinformasjon ved å velge forskjellige visninger i Vis-listen øverst på de fleste sidene i Microsoft Office Project Web Access.

Som administrator kan du innfri informasjonsbehovene for organisasjonen på en bedre måte ved å legge til nye visninger og endre de eksisterende visningene.

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Administrer visninger på siden Serverinnstillinger. Det kommer frem en liste over visninger.

 3. Klikk Ny visning.

  Hvis du vil redigere en eksisterende visning, velger du navnet på visningen som du vil endre.

 4. I inndelingen Navn og type i listen Visningstype velger du visningstypen som du skal legge til:

  • Project      Bruk denne typen visning til å se oppgave, tilordning og ressurs detaljene for et bestemt prosjekt når et gruppemedlem klikker et prosjekt i prosjektsenteret.

  • Prosjektsenter      Bruk denne visningstypen til å se gjennom informasjon om alle prosjekter i prosjektsenteret.

  • Ressurstildelinger      Bruk denne visningstypen til å se gjennom detaljer for bestemte ressurstildelinger.

  • Ressurssenter      Bruk denne visningstypen til å se gjennom og sammenligne alle ressurser i ressurssenteret.

  • Dataanalyse      Bruk denne typen visning til å se gjennom informasjon angående prosjekt- og ressursytelse ved hjelp av pivottabellrapporter eller Pivotdiagram rapporter.

   Obs!: Når du skal opprette en dataanalysevisning, må du først opprette en OLAP-kube (online analytical processing). Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du definerer og behandler OLAP-kuber for dataanalyse i delen Se også.

  • Mitt arbeid      Gruppemedlemmer bruker denne visningstypen til å se gjennom sine aktivitetstildelinger.

  • Ressursplan      Ledere bruker denne visningstypen til å opprette ressursplaner for sine prosjekter.

  • Gruppeaktivitet      Gruppemedlemmer bruker denne visningstypen til å se gjennom aktivitetene som gruppen er tildelt som ressurs til.

  • Gruppebygging      Ledere bruker denne visningstypen til å opprette en gruppe for prosjektet (ikke en ressursplan).

  • Timeregistrering      Gruppemedlemmer bruker denne visningstypen til å rapportere tidsbruk i prosjektene som de er tildelt til.

 5. Skriv inn navnet på den nye visningen i boksen Navn.

 6. Skriv inn en beskrivelse for den nye visningen i boksen Beskrivelse.

 7. I inndelingen Tabell og felt i listen Tilgjengelige felt velger du feltene som du vil inkludere i visningen, og deretter klikker du Legg til.

  Hvis du legger til en prosjektvisning, klikker du Aktivitet, Ressurs eller Tildeling over listen Tilgjengelige felt for å definere informasjonstypen som skal vises i visningen.

  Obs!: 

  • Når du skal angi en feltbredde, klikker du feltet under Viste felt, og deretter klikker du alternativet Feltbredde. Skriv inn en feltbredde i piksler, eller klikk alternativet Tilpass dette feltet til bredden automatisk.

  • Du kan endre feltrekkefølgen i visningen. Velg feltet som du vil flytte, og klikk deretter Opp eller Ned.

 8. Velg hvordan du vil formatere visningen i inndelingen Formater visning. For prosjekt-, prosjektsenter- og ressurstildelingervisningene velger du typen Gantt-diagramvisning som du vil bruke til å vise informasjon, i listen Gantt-diagramformat.

 9. I boksen Angi venstre forskyvning for delelinjen i denne visningen skriver du inn et forskyvningsmål i piksler for å definere plasseringen av delelinjen i visningen.

 10. Velg antall disposisjonsnivåer som du vil vise som standard i denne visningen, i listen Vis.

 11. I listen Grupperingsformat velger du grupperingsstilen som du vil bruke, og deretter definerer du grupperingsrekkefølgen ved hjelp av listene Grupper etter og Deretter etter.

  Obs!: Hvis du grupperer etter et datofelt, for eksempel Start, vil prosjektene bli gruppert i minuttintervaller.

 12. I listen Sorter etter velger du feltene som du vil sortere visningen etter. I listen Rekkefølge velger du Stigende eller Synkende for å definere sorteringsrekkefølgen for visningen.

 13. Klikk Filter for å opprette eller redigere filtre som du kan bruke for denne visningen.

  I dialogboksen Definer egendefinert filter velger du et felt i listen Feltnavn og en test i listen Test, og deretter skriver du inn en verdi som du vil teste for, i boksen Verdi. Du kan angi et verdiområde ved å skrive inn to verdier atskilt med et komma (,) i boksen Verdi. Hvis filteret inneholder flere enn én vilkårsrad, velger du en operator i kolonnen Og/eller for å begynne på en ny rad.

  Tips!: Hvis du vil teste filteret før du bruker det i visningen, klikker du Valider filtre.

 14. Under Sikkerhetskategorier klikker du en kategori i listen Tilgjengelige kategorier, og deretter klikker du Legg til.

 15. Klikk Lagre.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×