Legge til eller endre en oppslagskolonne som gjør det mulig å lagre flere verdier

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Verdiene som du trenger, er noen ganger lagret i en annen tabell. Anta for eksempel at du har en problemsporingsdatabase, og du vil holde rede på ansatte og leverandører som du har tilordnet et problem til. Informasjon om disse tabellene spores i Kontakter-tabellen. Du kan opprette en oppslagskolonne med flere verdier som viser navn i en kombinasjonsboks- eller listekontroll. Når du velger personene som du vil tilordne et problem til, lagres kontakt-ID-verdiene i problemposten.

Denne artikkelen forklarer hva en oppslagskolonne med flere verdier er, og hvordan du legger til én i en tabell. Artikkelen forklarer også hvordan du konverterer en eksisterende kolonne til en oppslagskolonne med flere verdier.

Hvis du vil vite hvordan programmatisk oppslag en verdi i en tabell, kan du se referanseartikkelen DLookup-funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om flerverdifelt, kan du se Innføring i flerverdifelt.

I de fleste databasebehandlingssystemer, inkludert tidligere versjoner av Access, kan du bare lagre én verdi i et felt. Med Microsoft Office Access 2007 kan du opprette et felt med flere verdier, for eksempel en liste over personer som du har tilordnet et problem til. Flerverdifelt passer bra i bestemte situasjoner, for eksempel når du bruker Office Access 2007 til å arbeide med informasjon som er lagret i en Windows SharePoint Services 3.0-liste, og denne listen inneholder et felt som bruker én av felttypene som er tilgjengelige i Windows SharePoint Services 3.0.

I denne artikkelen

Hva er en oppslagskolonne?

Opprette en oppslagskolonne i dataarkvisning

Opprette en oppslagskolonne ved hjelp av Feltliste-ruten

Opprette en oppslagskolonne i utformingsvisning

Bruke oppslagsveiviseren til å opprette oppslagskolonner

Forstå den bundne verdien og visningsverdi i en oppslagskolonne

Presentasjon av oppslagsfeltegenskapene

Endre utformingen av en oppslagskolonne for et flerverdifelt

Hva er en oppslagskolonne med flere verdier?

En oppslagskolonne med flere verdier er et felt i en tabell hvor verdiene hentes fra en annen tabell eller fra en verdiliste. Når du bruker en oppslagskolonne med flere verdier, kan du vise en liste over alternativer i en kombinasjonsboks eller liste. Alternativene kan angis fra en tabell eller spørring, eller de kan være verdier som du angir. Ettersom oppslagskolonnen har flere verdier, kan du velge flere elementer i listen.

Du kan opprette en kolonne med flere verdier manuelt ved å angi oppslagsfeltegenskapene for et felt eller automatisk ved å gjennomføre oppslagsveiviseren. Når det er mulig, bør du bruke oppslagsveiviseren til å opprette en kolonne med flere verdier. Oppslagsveiviseren forenkler prosessen, fyller automatisk ut de aktuelle feltegenskapene og oppretter de aktuelle tabellrelasjonene.

En kombinasjonsboks for flerverdifelt

Du kan opprette en oppslagskolonne med flere verdier i dataarkvisning eller i utformingsvisning.

Til toppen av siden

Opprette en oppslagskolonne med flere verdier i dataarkvisning

Når du åpner en tabell, vises den i dataarkvisning som standard. Du kan legge til en oppslagskolonne med flere verdier ved å klikke Oppslagskolonne i gruppen Felt og kolonner i kategorien Dataark. Når du gjør dette, starter oppslagsveiviseren, og den leder gjennom prosessen for å opprette oppslagskolonnen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil opprette oppslagskolonnen i. Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. Velg kategorien Dataark, gruppen Felt og kolonner, og klikk Oppslagskolonne.

  Båndet i Access

  Oppslagsveiviseren starter.

  Oppslagsveiviserside der du kan velge tabell/spørring eller verdiliste

 5. På den første siden i oppslagsveiviseren må du bestemme om du vil basere oppslagskolonnen på verdiene i en tabell eller en spørring eller en liste med verdier som du skriver inn.

  Den vanligste typen oppslagskolonne med flere verdier er den som viser verdier som er slått opp fra en relatert tabell eller spørring.

 6. Hvis du vil lære hvordan du fullfører oppslagsveiviseren, kan du se delen ved hjelp av oppslagsveiviseren.

Til toppen av siden

Opprette en oppslagskolonne med flere verdier ved hjelp av Feltliste-ruten

Hvis du bruker en database som inneholder flere tabeller, kan du starte prosessen for å opprette et oppslagsfelt med flere verdier ved å dra et felt fra Feltliste-ruten. Feltliste-ruten viser feltene som er tilgjengelige i andre tabeller i databasen. Når du oppretter en oppslagskolonne med flere verdier på denne måten, startes oppslagsveiviseren automatisk, og feltet som du drar, blir ett av feltene i oppslagskolonnen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil opprette oppslagskolonnen i. Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. Klikk Legg til eksisterende felt i gruppen Felt og kolonnerDataark-fanen.

  Båndet i Access

  Feltliste-ruten vises.

 5. Klikk plusstegnet (+) ved siden av en tabell for å vise listen over felt i denne tabellen.

 6. Dra det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen i dataarkvisning.

 7. Når innsettingslinjen vises, slipper du feltet i posisjonen.

  Innsettingslinje for å sette inn et felt fra feltlisteruten

  Oppslagsveiviseren starter.

 8. Hvis du vil lære hvordan du fullfører oppslagsveiviseren, kan du se delen ved hjelp av oppslagsveiviseren.

Til toppen av siden

Opprette en oppslagskolonne med flere verdier i utformingsvisning

Du kan opprette en oppslagskolonne i utformingsvisning i tillegg til i dataarkvisning. Når du arbeider i utformingsvisning, oppretter du en oppslagskolonne ved hjelp av den samme oppslagsveiviseren som du bruker i dataarkvisning. I utformingsvisning har du imidlertid full tilgang til alle feltegenskapene, så du kan redigere disse egenskapene direkte.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til oppslagskolonnen med flere verdier i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 4. Finn den første tomme raden som er tilgjengelig i tabellutformingsrutenettet.

 5. I den første tilgjengelige tomme raden klikker du i Feltnavn-kolonnen, og deretter skriver du inn et feltnavn for oppslagskolonnen med flere verdier.

 6. Klikk i Datatype-kolonnen for denne raden, klikk pilen, og velg deretter Oppslagsveiviser i rullegardinlisten.

  Oppslagsveiviseren startes.

  Oppslagsveiviserside der du kan velge tabell/spørring eller verdiliste

 7. På den første siden i oppslagsveiviseren må du angi om du vil basere oppslagskolonnen på verdiene i en tabell eller en spørring eller en liste med verdier som du skriver inn.

  Den vanligste typen oppslagskolonne er den som viser verdier som er slått opp fra en relatert tabell eller spørring.

 8. Hvis du vil lære hvordan du fullfører oppslagsveiviseren, kan du se delen ved hjelp av oppslagsveiviseren.

Når du klikker Fullfør, opprettes en oppslagskolonne hvor feltegenskapene angis basert på valgene du foretar i oppslagsveiviseren. Du kan vise feltegenskapene i den nederste ruten i utformingsvisning under Feltegenskaper. Hvis du vil se egenskapene som gjelder spesifikt for oppslagskolonnen, klikker du kategorien Oppslag.

Til toppen av siden

Bruke oppslagsveiviseren til å opprette oppslagskolonner med flere verdier

Oppslagsveiviseren startes i disse tilfellene: når du oppretter en oppslagskolonne i dataarkvisning, når du drar et felt fra Feltliste -ruten som åpnes i dataarkvisning og i utformingsvisning når du velger Oppslagsveiviser i kolonnen Datatype. Veiviseren leder deg gjennom trinnene som er nødvendige for å opprette en oppslagskolonne, og angir automatisk de aktuelle feltegenskapene som samsvarer med dine valg. Veiviseren oppretter også tabellrelasjoner og indekser, der det er behov, for å støtte oppslagskolonnen.

På den første siden i veiviseren må du bestemme om du skal basere oppslagskolonnen på en tabell eller en spørring eller en liste over verdier som du angir. Hvis databasen er riktig utformet og informasjonen er delt inn i emnebaserte tabeller, bør du i de fleste tilfellene velge en tabell eller spørring som datakilde for oppslagskolonnen.

 • Lage oppslaget med flere verdier basert på en tabell eller spørring

  1. Klikk Jeg vil at oppslagskolonnen skal slå opp verdiene i en tabell eller spørring i oppslagsveiseren, og klikk deretter Neste.

  2. Velg en tabell eller spørring fra listen, og klikk deretter Neste.

  3. Klikk feltene du vil inkludere i oppslaget, under Tilgjengelige felt.

  4. Klikk større enn-knappen (>) for å flytte feltene du valgte, til listen Valgte felt. Klikk den doble større enn-knappen (») for å flytte alle feltene til listen Valgte felt, og klikk deretter Neste.

  5. Velg eventuelt ett til fire felt der du vil sortere oppslagselementene, og klikk deretter Neste.

  6. Juster eventuelt bredden på kolonnene i oppslagsfeltet, og klikk Neste.

  7. Merk av for Tillat flere verdier under Vil du lagre flere verdier for dette oppslaget?.

   Obs!: Du må merke av i denne boksen hvis du vil aktivere lagring av flere verdier.

  8. Klikk Fullfør.

   Når du klikker Fullfør, opprettes en oppslagskolonne hvor feltegenskapene angis basert på valgene du foretar i oppslagsveiviseren.

  9. Hvis du vil lagre tabellen, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Lagre.

   Hurtigtasten CTRL + S

 • Lage flerverdioppslaget basert på verdiene du skriver inn

  1. Klikk Jeg skriver inn verdiene som skal brukes i oppslagsveiviseren, og klikk deretter Neste.

  2. Angi antall kolonner. Skriv inn hver verdi. Hvis du vil flytte til den neste kolonnen eller raden, trykker du TAB.

  3. Når du er ferdig med å angi verdier, klikker du Neste.

  4. Hvis du har angitt mer enn én kolonne i trinn 2, må du velge hvilken kolonne du vil bruke til å identifisere hver verdi. Dobbeltklikk kolonnen du vil bruke til å identifisere hver verdi i Tilgjengelige felt-boksen.

   Obs!: Dette trinnet vises ikke hvis du ikke spesifiserte flere enn én kolonne i trinn 2.

  5. I oppslagsveiviseren skriver du inn etiketten for oppslagskolonnen.

  6. Merk av for Tillat flere verdier under Vil du lagre flere verdier for dette oppslaget?.

   Obs!: Du må merke av i denne boksen hvis du vil aktivere lagring av flere verdier.

  7. Klikk Fullfør.

   Når du klikker Fullfør, opprettes en oppslagskolonne hvor feltegenskapene angis basert på valgene du foretar i oppslagsveiviseren.

  8. Hvis du vil lagre tabellen, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Lagre.

   Hurtigtasten CTRL + S

 • Når du har opprettet flerverdifeltet, vises det som en rullegardinliste med avmerkingsbokser når du viser tabellen i dataarkvisning.

Til toppen av siden

Forstå den bundne verdien og visningsverdien i en oppslagskolonne med flere verdier

Access har støttet oppslagsfelt for enkeltverdier i flere versjoner. Oppslagsfelt med flere verdier er nytt i Office Access 2007. Formålet med et oppslagsfelt er å erstatte visningen av et tall, for eksempel en ID (eller en annen sekundærnøkkelverdi) med noe mer meningsfylt, for eksempel et navn. I stedet for å vise et kontakt-ID-nummer, kan Access vise et kontaktnavn. Kontakt-ID-nummeret er den bundne verdien. Kontakt-ID-nummeret slås opp automatisk i en kildetabell eller -spørring og erstattes av kontaktnavnet. Kontaktnavnet er visningsverdien.

Et oppslagsfelt med flere verdier har, på samme måte som et oppslagsfelt med enkeltverdier som har en visningsverdi og en bundet verdi, visningsverdier som vises i brukergrensesnittet og bundne verdier som lagres i tabellen. For hver oppføring i flerverdifeltet, blir en visningsverdi "slått opp " basert på den bundne verdien.

Dette betyr at Access ofte viser en oppslått visningsverdi som ikke er den samme som den bundne verdien som er lagret i feltet. Et sett med ansatt-ID-verdier fra en spørring kalt Utvidede kontakter kan for eksempel være lagret i et felt kalt TilordnetTil. Disse ansatt-ID-verdiene er de bundne verdiene. Ettersom TilordnetTil er et oppslagsfelt, viser imidlertid Access settet med oppslåtte verdier i spørringsresultatet – i dette tilfellet kontaktnavnene. Kontaktnavnene er visningsverdiene.

Dataark med visningsverdier og et dataark med bundne verdier

1. Visningsverdiene.

2. De bundne verdiene.

Det er viktig å forstå forskjellen mellom visningsverdiene og de bundne verdiene for et oppslagsfelt med flere verdier. Visningsverdiene vises automatisk i dataarkvisning som standard. De bundne verdiene lagres imidlertid i oppslagsfeltet, de brukes i spørringsvilkår, og de brukes som standard av Access i sammenføyninger med andre tabeller.

Til toppen av siden

Introduksjon til egenskapene for oppslagsfelt

Du kan vise egenskapene for oppslagsfelt i den nederste ruten i utformingsvisning under Feltegenskaper. Hvis du vil se egenskapene som spesifikt er relatert til oppslagskolonnen, klikker du kategorien Oppslag.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til oppslagskolonnen i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 4. Klikk oppslagskolonnen navn i Feltnavn-kolonnen.

 5. Klikk kategorien Oppslag under Feltegenskaper.

  Oppslagsegenskapene vises.

  Egenskaper for oppslagsfelt med flere verdier

Når du angir verdien for den første egenskapen (Vis Control), endres listen over tilgjengelige egenskaper for å gjenspeile ditt valg. Du kan angi egenskapene for oppslagsfelt til å endre virkemåten til en oppslagskolonne. Vær oppmerksom på at når du bruker oppslagsveiviseren til å opprette en oppslagskolonne, angis oppslagsfeltegenskapene for deg av veiviseren.

Egenskaper for oppslagsfelt

Angi denne egenskapen

For å

Vis kontroll

Angi kontrolltypen til Avmerkingsboks, Tekstboks, Liste eller Kombinasjonsboks. Kombinasjonsboks er det vanligste valget for oppslagskolonner.

Radkildetype

Velge om du skal fylle ut oppslagskolonnen med verdier fra en annen tabell eller spørring eller fra listen over verdier som du angir. Du kan også velge å fylle ut listen med navnene på feltene i en tabell eller spørring.

Radkilde

Angi tabellen, spørringen eller liste med verdier som inneholder verdiene for oppslagskolonnen. Når egenskapen Radkildetype er satt til Tabell/spørring eller Feltlisten, settes denne egenskapen til en tabell eller spørring navn eller en SQL-setning som representerer spørringen. Når egenskapen Radkilde Type er satt til Verdiliste, bør denne egenskapen inneholder en liste over verdier atskilt med semikolon.

Bundet kolonne

Angi kolonnen i radkilden som gir verdien som er lagret av oppslagskolonnen. Denne verdien kan variere fra 1 til antallet kolonner i radkilden.

Obs!: Kolonnen som gir verdien som skal lagres, behøver ikke å være den samme kolonnen som visningskolonnen.

Antall kolonner

Angi antallet kolonner i radkilden som kan vises i oppslagskolonnen. Når du skal velge hvilke kolonner som skal vises, angir du en kolonnebredde i egenskapen Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angi om kolonneoverskrifter skal vises.

Kolonnebredder

Angi kolonnebredden for hver kolonne. Hvis du ikke vil vise en kolonne, for eksempel en ID-kolonne, angir du 0 for bredden.

Antall rader

Angi antallet rader som skal vises når du viser oppslagskolonnen.

Listebredde

Angi bredden på kontrollene som skal vises når du viser oppslagskolonnen.

Bare fra liste

Velge om du kan angi en verdi som ikke befinner seg i listen.

Tillat flere verdier

Angi om oppslagskolonnen skal bruke et flerverdifelt og tillate valg av flere verdier.

Tillat redigering av verdiliste

Angi om du kan redigere elementene i en oppslagskolonne som er basert på en verdiliste. Når denne egenskapen er satt til Ja og du høyreklikker et oppslagsfelt som er basert på verdiliste med én enkelt kolonne, vil du se menyvalget Rediger listeelementer. Hvis oppslagsfeltet har flere kolonner, ignoreres denne egenskapen.

Skjema for redigering av listeelementer

Gi navn til et eksisterende skjema som skal brukes til å redigere listeelementene i en oppslagskolonne som er basert på en tabell eller spørring.

Vis bare radkildeverdier

Vise bare verdier som samsvarer med den gjeldende radkilden, når egenskapen Tillat flere verdier er satt til Ja.

Den bundne verdien i en oppslagskolonne bestemmes av egenskapen Bundet kolonne. Visningsverdien i en oppslagskolonne er kolonnen eller kolonnene som er representert i egenskapen Kolonnebredder med en bredde som ikke er lik null.

Til toppen av siden

Endre utformingen av en oppslagskolonne for et flerverdifelt

Hvis du vil endre utformingen av en oppslagskolonne med flere verdier, må du redigere egenskapene for oppslagsfeltet i utformingsvisning, med ett unntak. Hvis oppslagskolonnen er basert på en verdiliste med én enkelt kolonne og egenskapen Tillat redigering av verdiliste er satt til Ja, kan du endre verdilisten i dataarkvisning eller skjemavisning ved å høyreklikke oppslagskolonnen med flere verdier og deretter klikke Rediger listeelementer.

Redigere verdilisten for en oppslagskolonne med flere verdier som er basert på en verdiliste

Du kan legge til verdier i listen, endre listen med verdier eller angi en standardverdi.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. Dobbeltklikk tabellen som inneholder flerverdifeltet, i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. Høyreklikk en hvilken som helst celle i oppslagskolonnen med flere verdier.

 5. Klikk Rediger listeelementer.

 6. Endre verdilisten, og klikk OK.

Bytte fra en verdilistebasert oppslagskolonne med flere verdier til en oppslagskolonne for flere verdier basert på en tabell eller spørring

 1. Slett først det eksisterende verdilistebaserte flerverdifeltet.

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

  2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

  3. Åpne tabellen i utformingsvisning.

  4. Merk flerverdifeltet i utformingsrutenettet.

   Du merker feltet ved å klikke radvelgeren for feltet.

  5. Klikk Slett rader i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

   Verktøy-gruppen i kategorien Utforming

   Det vises en bekreftelsesmelding.

  6. Når bekreftelsesmeldingen vises, klikker du Ja for å slette feltet og alle dataene i feltet. Hvis du vil avbryte, klikker du Nei.

 2. Nå oppretter du det nye flerverdifeltet.

  Hvis du vil opprette et nytt flerverdifelt, kan du se delen opprette en oppslagskolonne i dataarkvisning.

Endre utformingen av en oppslagskolonne med flere verdier

Hvis du vil endre en oppslagskolonne, kan du åpne tabellen i utformingsvisning og endre egenskapene for oppslagsfeltet. For informasjon om oppslagsfeltegenskapene, kan du se delen om Innføring i oppslaget feltegenskaper.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×