Legge til eller endre en oppslagskolonne

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Noen ganger spores verdien som du ønsker, i en annen tabell. Anta for eksempel at du vil registrere kunden for en ordre i Ordrer-tabellen. All kundeinformasjon spores imidlertid i Kunder-tabellen. Du kan opprette en oppslagskolonne som viser kundeinformasjonen, i en kombinasjonsboks- eller listekontroll. Når du deretter velger kunden i denne kontrollen, lagres en passende verdi, for eksempel kundens primærnøkkelverdi, i ordreposten.

Denne artikkelen forklarer hva et oppslagsfelt er og hvordan du oppretter ett.

Hvis du vil vite hvordan du programmatisk slår opp en verdi i en tabell, kan du se referanseartikkelen DLookup-funksjonen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en oppslagskolonne, kan du se artikkelen legge til eller endre en oppslagskolonne som lar deg lagre flere verdier.

I denne artikkelen

Hva er en oppslagskolonne?

Opprette en oppslagskolonne i dataarkvisning

Opprette en oppslagskolonne ved hjelp av Feltliste-ruten

Opprette en oppslagskolonne i utformingsvisning

Forstå den bundne verdien og visningsverdi i en oppslagskolonne

Presentasjon av oppslagsfeltegenskapene

Bruke oppslagsveiviseren

Endre en oppslagskolonne

Endre et felt til en oppslagskolonne

Hva er en oppslagskolonne?

En oppslagskolonne (eller et oppslagsfelt) er et felt i en tabell der verdiene hentes fra en annen tabell eller fra en verdiliste. Du kan bruke en oppslagskolonne til å vise en liste over valg i en kombinasjonsboks eller liste. Valgene kan komme fra en tabell eller spørring, eller de kan være verdier som du tilfører. Du kan opprette en oppslagskolonne manuelt ved å angi oppslagsfeltegenskapene for et felt eller automatisk ved å bruke oppslagsveiviseren. Når det er mulig, bør du bruke oppslagsveiviseren til å opprette en oppslagskolonne. Oppslagsveiviseren forenkler prosessen, fyller automatisk ut de aktuelle feltegenskapenes og oppretter de aktuelle tabellrelasjonene.

Oppslagskolonne

Du kan opprette en oppslagskolonne i dataarkvisning eller utformingsvisning.

Til toppen av siden

Opprette en oppslagskolonne i dataarkvisning

Når du åpner en tabell, åpner den i dataarkvisning som standard. Du kan legge til en oppslagskolonne ved å klikke Oppslagskolonne i gruppen Felt og kolonner i kategorien Dataark. Når du gjør dette, starter oppslagsveiviseren, og den leder gjennom prosessen for å opprette oppslagskolonnen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil opprette oppslagskolonnen i, og da åpnes tabellen i dataarkvisning.

 4. Velg kategorien Dataark, gruppen Felt og kolonner, og klikk Oppslagskolonne.

  Båndet i Access

  Oppslagsveiviseren starter.

  Oppslagsveiviserside der du kan velge tabell/spørring eller verdiliste

 5. På den første siden i oppslagsveiviseren må du angi om du vil basere oppslagskolonnen på verdiene i en tabell eller en spørring eller en liste med verdier som du skriver inn.

  Den vanligste typen oppslagskolonne er den som viser verdier som er slått opp fra en relatert tabell eller spørring.

 6. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene for å fullføre veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren er fullført, kan du se delen ved hjelp av oppslagsveiviseren.

Når du klikker Fullfør, opprettes en oppslagskolonne hvor feltegenskapene angis basert på valgene du foretar i oppslagsveiviseren.

Til toppen av siden

Opprette en oppslagskolonne ved hjelp av feltlisteruten

Hvis du bruker en database som inneholder flere tabeller, kan du starte prosessen for å opprette et oppslagsfelt ved å dra et felt fra Feltliste-ruten. Feltliste-ruten viser felt som er tilgjengelige i andre tabeller i databasen. Når du oppretter en oppslagskolonne på denne måten, starter oppslagsveiviseren automatisk, og feltet som du drar til dataarket, blir ett av feltene i oppslagskolonnen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil opprette oppslagskolonnen i, og da åpnes tabellen i dataarkvisning.

 4. Klikk Legg til eksisterende felt i gruppen Felt og kolonnerDataark-fanen.

  Båndet i Access

  Feltliste-ruten vises.

 5. Klikk plusstegnet (+) ved siden av en tabell for å vise listen over felt i denne tabellen.

 6. Dra det ønskede feltet fra Feltliste-ruten til tabellen i dataarkvisning.

 7. Når innsettingslinjen vises, slipper du feltet i posisjonen.

  Innsettingslinje for å sette inn et felt fra feltlisteruten

  Oppslagsveiviseren starter.

 8. Følg instruksjonene for å fullføre veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren er fullført, kan du se delen ved hjelp av oppslagsveiviseren.

  Når du har fullført veiviseren, vises oppslagskolonnen i tabellen i dataarkvisning.

Til toppen av siden

Opprette en oppslagskolonne i utformingsvisning

Du kan opprette en oppslagskolonne i dataarkvisning, i tillegg til utformingsvisning. Når du arbeider i utformingsvisning, oppretter du en oppslagskolonne ved hjelp av den samme oppslagsveiviseren som du bruker i dataarkvisning. I utformingsvisning har du imidlertid full tilgang til alle feltegenskapene, og du kan dermed redigere dem direkte.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til oppslagskolonnen i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 4. Finn den første tomme raden som er tilgjengelig i tabellutformingsrutenettet.

 5. I den første tilgjengelige tomme raden klikker du en celle i kolonnen Feltnavn, og deretter skriver du inn et feltnavn for oppslagskolonnen.

 6. Klikk deretter en celle i kolonnen Datatype for denne raden, klikk rullegardinpilen, og velg Oppslagsveiviser.

  Oppslagsveiviseren starter.

  Oppslagsveiviserside der du kan velge tabell/spørring eller verdiliste

 7. På den første siden i oppslagsveiviseren må du angi om du vil basere oppslagskolonnen på verdiene i en tabell eller en spørring eller en liste med verdier som du skriver inn.

  Den vanligste typen oppslagskolonne er den som viser verdier som er slått opp fra en relatert tabell eller spørring.

 8. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene for å fullføre veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren er fullført, kan du se delen ved hjelp av oppslagsveiviseren.

Når du klikker Fullfør, opprettes en oppslagskolonne med feltegenskaper som angis basert på valgene du har foretatt i oppslagsveiviseren. Du kan vise feltegenskapene i den nederste ruten i utformingsvisning under Feltegenskaper. Når du skal se egenskapene som gjelder spesifikt for oppslagskolonnen, klikker du kategorien Oppslag.

Forstå den bundne verdien og visningsverdien i en oppslagskolonne

Formålet med å bruke en oppslagskolonne er å erstatte visningen av et tall, for eksempel en ID (eller en annen sekundærnøkkelverdi), med noe som gir mer mening, for eksempel et navn. I stedet for å vise ID-nummeret for en kontakt, kan Access for eksempel vise et kontaktnavn. ID-nummeret for kontakten er den bundne verdien. Den slås automatisk opp i en kildetabell eller -spørring for å finne kontaktnavnet. Kontaktnavnet er visningsverdien.

Bundet verdi sammenlignet med visningsverdi i en oppslagskolonne

1. Visningsverdi

2. Bundet verdi

En oppslagskolonne har en visningsverdi som vises i brukergrensesnittet, og en bundet verdi som lagres i kontrollen. Visningsverdien slås opp basert på den bundne verdien. Dette betyr at Access ofte viser et oppslått visningsverdi som ikke er den samme som den bundne verdien som lagres i feltet. I eksemplet for en Ordrer-tabell lagres for eksempel en verdi for kunde-ID fra Kunder-tabellen i Kunde-feltet i Ordrer-tabellen, og dette er den bundne verdien. Ettersom Kunde-feltet er et oppslagsfelt viser Access den oppslåtte verdien – i dette tilfellet kundenavnet. Kundenavnet er visningsverdien.

Det er viktig å forstå forskjellen mellom visningsverdien og den bundne verdien for et oppslagsfelt. Visningsverdien vises automatisk i dataarkvisning som standard. Den bundne verdien er imidlertid den som er lagret, den du bruker i spørringsvilkårene og den Access bruker som standard i sammenføyninger med andre tabeller.

Til toppen av siden

Introduksjon til egenskapene for oppslagsfelt

Du kan vise egenskapene for oppslagsfelt i den nederste ruten i utformingsvisning under Feltegenskaper. Hvis du vil se egenskapene som spesifikt er relatert til oppslagskolonnen, klikker du kategorien Oppslag.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til oppslagskolonnen i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 4. Klikk en celle i kolonnen Feltnavn for oppslagskolonnen.

 5. Klikk kategorien Oppslag under Feltegenskaper.

  Oppslagsfeltegenskapene vises.

Når du angir den første egenskapen (Vis kontroll), endres listen over tilgjengelige egenskaper for å gjenspeile ditt valg. Du kan angi oppslagsfeltegenskapene for å endre virkemåten for en oppslagskolonne. Legg merke til at når du oppretter oppslagskolonnen ved hjelp av oppslagsveiviseren, angis oppslagsfeltegenskapene av veiviseren.

Oppslagsfeltegenskaper

Angi denne egenskapen

For å

Vis kontroll

Angi kontrolltypen til Avmerkingsboks, Tekstboks, Liste eller Kombinasjonsboks. Kombinasjonsboks er det vanligste valget for oppslagskolonner.

Radkildetype

Velge om du skal fylle ut oppslagskolonnen med verdier fra en annen tabell eller spørring eller fra listen over verdier som du angir. Du kan også velge å fylle ut listen med navnene på feltene i en tabell eller spørring.

Radkilde

Angi tabellen, spørringen eller verdilisten som inneholder verdiene for oppslagskolonnen. Når egenskapen Radkildetype er satt til Tabell/spørring eller Feltliste, bør denne egenskapen få angitt navnet på en tabell eller spørring eller en SQL-setning som representerer spørringen. Når egenskapen Radkildetype settes til Verdiliste, bør denne egenskapen inneholde en verdiliste atskilt med semikolon.

Bundet kolonne

Angi kolonnen i radkilden som gir verdien som er lagret av oppslagskolonnen. Denne verdien kan variere fra 1 til antallet kolonner i radkilden.

Obs!: Kolonnen som gir verdien som skal lagres, behøver ikke å være den samme kolonnen som visningskolonnen.

Antall kolonner

Angi antallet kolonner i radkilden som kan vises i oppslagskolonnen. Når du skal velge hvilke kolonner som skal vises, angir du en kolonnebredde i egenskapen Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angi om kolonneoverskrifter skal vises.

Kolonnebredder

Angi kolonnebredden for hver kolonne. Hvis du ikke vil vise en kolonne, for eksempel et ID-nummer, angir du 0 for bredden.

Antall rader

Angi antallet rader som skal vises når du viser oppslagskolonnen.

Listebredde

Angi bredden på kontrollene som skal vises når du viser oppslagskolonnen.

Bare fra liste

Velge om en bruker kan angi en verdi som ikke finnes i listen.

Tillat flere verdier

Angi om oppslagskolonnen skal bruke et flerverdifelt og tillate valg av flere verdier.

Hvis du vil ha mer informasjon om flerverdifelt, kan du se artikkelen Innføring i flerverdifelt.

Tillat redigering av verdiliste

Angi om du kan redigere elementene i en oppslagskolonne som er basert på en verdiliste. Når denne egenskapen er satt til Ja, og du høyreklikker et oppslagsfelt som er basert på en verdiliste for enkeltkolonne, vil du se menyalternativet Rediger listeelementer. Hvis oppslagsfeltet har flere kolonner, ignoreres denne egenskapen.

Skjema for redigering av listeelementer

Angi et eksisterende skjema som du kan bruke til å redigere listeelementene i en oppslagskolonne som er basert på en tabell eller spørring.

Vis bare radkildeverdier

Vise bare verdier som samsvarer med den gjeldende radkilden, når egenskapen Tillat flere verdier er satt til Ja.

Den bundne verdien i en oppslagskolonne bestemmes av egenskapen Bundet kolonne. Visningsverdien i en oppslagskolonne er kolonnen eller kolonnene som er representert i egenskapen Kolonnebredder med en bredde som ikke er lik null.

Til toppen av siden

Bruke oppslagsveiviseren

Oppslagsveiviseren starter i disse tilfellene: når du oppretter en oppslagskolonne i dataarkvisning, når du drar et felt fra Feltliste-ruten til en tabell som er åpnet i dataarkvisning og i utformingsvisning når du velger Oppslagsveiviser i kolonnen Datatype. Veiviseren leder gjennom trinnene som er nødvendige for å opprette en oppslagskolonne og angir automatisk de aktuelle feltegenskapene slik at de samsvarer med dine valg. Veiviseren oppretter også tabellrelasjoner og indekser der det er behov, for å støtte oppslagskolonnen.

Når veiviseren starter, må du bestemme om du skal basere oppslagskolonnen på en tabell eller spørring eller på en verdiliste som du angir. Hvis databasen er riktig utformet og informasjonen er inndelt i emnebaserte tabeller, bør du i de fleste tilfeller velge en tabell eller spørring som datakilden for oppslagskolonnen.

Oppslagsveiviserside der du kan velge tabell/spørring eller verdiliste

Tabell- eller spørringsbasert oppslagskolonne

Hvis du velger alternativet Jeg vil at oppslagskolonnen skal slå opp verdiene i en tabell eller spørring, viser veiviseren en liste over tabeller som er tilgjengelige for å angi verdiene for oppslagskolonnen, når du klikker Neste. Hvis du vil se bare tabeller, klikker du Tabeller. Hvis du vil se bare spørringer, klikker du Spørringer. Hvis du vil se både tabeller og spørringer, klikker du Begge. Når du har valgt en tabell eller spørring, klikker du Neste.

Oppslagsveiviserside som viser tabeller og spørringer som kan velges

Oppslagsveiviseren viser de tilgjengelige feltene fra tabellen eller spørringen. For hvert felt som du vil inkludere i oppslagskolonnen, klikker du feltet, og deretter klikker du større enn-knappen (>) for å flytte det til listen Valgte felt. Legg merke til at du bør velge feltene som du vil skal være synlige, i tillegg til feltet som du vil tilføre verdien som er lagret, når du foretar et valg i oppslagskolonnen. Når du er ferdig, klikker du Neste.

Oppslagsveiviserside som du velger felt på

Oppslagsveiviseren viser en side der du kan angi ett eller flere felt som du kan bruke til å sortere oppslagskolonnen. Denne sorteringen er valgfri. Når du er ferdig, klikker du Neste.

Oppslagsveiviserside som du kan angi sorteringsrekkefølgen på

Du kan justere bredden på kolonnene som skal vises i oppslagskolonnen. Hvis du reduserer bredden på et felt slik at det ikke lenger er synlig, vil det ikke vises i oppslagskolonnen. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til å hindre at en ID-kolonne vises. Når du er ferdig, klikker du Neste.

Oppslagsveiviserside som du kan justere kolonnebredden på

Når du velger en rad i oppslagskolonnen, kan du lagre en verdi fra denne raden i databasen eller bruke verdien senere for å utføre en handling. På denne siden i veiviseren, som vises i den følgende figuren, kan du velge feltet som tilfører denne verdien. Du bør bruke et felt som unikt identifiserer raden. Vanligvis er primærnøkkelfeltet for kildetabellen et godt valg. Når du er ferdig, klikker du Neste.

Oppslagsveiviserside som du kan velge den bundne verdien på

På den siste siden i oppslagsveiviseren skriver du inn et navn for oppslagskolonnen, og dette blir navnet på feltet i tabellen.

Siste side i oppslagsveiviseren

Hvis du vil tillate valg av mer enn én verdi når oppslagskolonnen vises og deretter lagre verdiene, merker du av for Tillat flere verdier. Legg merke til at oppslagskolonnen endres til et flerverdifelt når du merker av i denne boksen.

Hvis du vil ha mer informasjon om flerverdifelt, kan du se artiklene Innføring i flerverdifelt og legge til eller endre en oppslagskolonne som lar deg lagre flere verdier.

Verdilistebasert oppslagskolonne

Hvis du velger alternativet Jeg skriver inn verdiene som skal brukes, viser oppslagsveiviseren et rutenett som du kan skrive inn verdiene for oppslagskolonnen i, når du klikker Neste.

Rutenett i oppslagsveiviseren for angivelse av verdier

Først skriver du inn antallet kolonner som du vil inkludere i oppslagskolonnen. Deretter skriver du inn verdiene i rutenettet. Du kan justere bredden på kolonnene som skal vises i oppslagskolonnen. Hvis du reduserer bredden på et felt slik at det ikke lenger er synlig, vil det ikke vises i oppslagskolonnen. Når du er ferdig, klikker du Neste.

Når du velger en rad i oppslagskolonnen, kan du lagre en verdi fra denne raden i databasen eller bruke verdien senere for å utføre en handling. På denne siden i veiviseren, som vises i den følgende figuren, kan du velge feltet som tilfører denne verdien. Du bør bruke et felt som unikt identifiserer raden. Når du er ferdig, klikker du Neste.

Oppslagsveiviserside som du kan velge den bundne verdien på

På den siste siden i oppslagsveiviseren skriver du inn et navn for oppslagskolonnen, og dette blir navnet på feltet i tabellen. Hvis du vil tillate valg av mer enn én verdi når oppslagskolonnen vises og deretter lagre verdiene, merker du av for Tillat flere verdier. Legg merke til at oppslagskolonnen endres til et flerverdifelt når du merker av i denne boksen.

Siste side i oppslagsveiviseren

Hvis du vil ha mer informasjon om flerverdifelt, kan du se artiklene Innføring i flerverdifelt eller legge til eller endre en oppslagskolonne som lar deg lagre flere verdier.

Til toppen av siden

Endre en oppslagskolonne

Hvis du vil endre en oppslagskolonne, kan du åpne tabellen i utformingsvisning og endre egenskapene for oppslagsfeltet. For informasjon om oppslagsfeltegenskapene, kan du se delen om Innføring oppslagsfeltegenskapene. Hvis oppslagskolonnen er basert på en verdiliste og egenskapen Tillat redigering av verdiliste er satt til Ja, kan du redigere listeelementene i dataarkvisning og skjemavisning. Redigere listeelementene i dataarkvisning og skjemavisning:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. Dobbeltklikk tabellen eller skjemaet som inneholder flerverdifeltet, i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning, eller skjemaet åpnes i skjemavisning.

 4. Høyreklikk oppslagskolonnen, og klikk deretter Rediger listeelementer på hurtigmenyen.

 5. Endre verdilisten, og klikk OK.

Til toppen av siden

Endre et felt til en oppslagskolonne

Hvis du vil endre et eksisterende felt til en oppslagskolonne, åpner du tabellen som inneholder feltet du vil endre, i utformingsvisning, klikker kolonnen Datatype for feltet, klikker rullegardinlisten og velger deretter Oppslagsveiviser. Deretter følger du instruksjonene i oppslagsveiviseren for å opprette oppslagskolonnen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til oppslagskolonnen i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 4. Finn feltet som du vil endre til en oppslagskolonne.

 5. Klikk deretter cellen i kolonnen Datatype for denne raden, klikk rullegardinpilen, og velg Oppslagsveiviser.

  Oppslagsveiviseren starter.

  Oppslagsveiviserside der du kan velge tabell/spørring eller verdiliste

 6. På den første siden i oppslagsveiviseren angir du om du vil basere oppslagsveiviseren på verdiene i en tabell eller en spørring eller en verdiliste som du angir.

  Den vanligste typen oppslagskolonne er den som viser verdier som slås opp fra en relatert tabell eller spørring.

 7. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene for å fullføre veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren er fullført, kan du se delen ved hjelp av oppslagsveiviseren.

Når du klikker Fullfør, opprettes en oppslagskolonne hvor feltegenskapene angis basert på valgene du foretar i oppslagsveiviseren. Du kan vise feltegenskapene i den nederste ruten i utformingsvisning under Feltegenskaper. Hvis du vil se egenskapene som gjelder spesifikt for oppslagskolonnen, klikker du kategorien Oppslag.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×