Legge til egendefinert hjelpetekst i en skjemamal

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan legge til hjelpetekst med instruksjoner i en skjemamal, slik at brukerne lettere kan forstå hva som er meningen med skjemaet, og hvordan det skal fylles ut.

I denne artikkelen lærer du hvordan du kan avgjøre hvilken type hjelpetekst som passer best for skjemamalen, ved å ta hensyn til faktorer som hvilken type skjemamal du lager, hvem som er ditt publikum, i hvor stor utstrekning skjemaet skal distribueres og hvorvidt brukerne skal fylle ut skjemaer basert på skjemamalen via en webleser.

I denne artikkelen

Kompatibilitetshensyn

Typer hjelp

Lage en visning for å vise hjelp

Lage en egendefinert oppgaverute for å vise hjelp

Bruke betinget formatering for å vise konteksthjelp

Lage en hyperkobling til en eksisterende hjelpefil eller et webområde

Legge til instruksjoner om hvordan brukerne kan se på hjelpesystemet i InfoPath

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i Microsoft Office InfoPath 2007, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, vil enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig. Hvis du for eksempel støttes egendefinerte oppgaveruter som ofte brukes til å vise egendefinert hjelpetekst, ikke i webleserkompatible skjemamaler. Hvis du vil legge til hjelp i en webleserkompatibel skjemamal, kan du bruke alternative måter å legge til hjelp, for eksempel bruker betinget formatering til å vise kontekstavhengig hjelp.

Til toppen av siden

Typer hjelp

Du kan legge til forskjellige typer hjelpetekst, og på ulike måter, avhengig av hvor avansert skjemamalen din er, og hvilke behov brukerne har. Du kan bruke mer enn én type hjelpetekst i en skjemamal. Listen nedenfor viser de vanligste måtene å vise hjelpetekst på i en skjemamal:

 • Hjelpevisning    Når du vil gi detaljerte instruksjoner til brukerne, kan du opprette en egen visning for å vise hjelpetekst. Du kan lage en hjelpevisning som bare viser hjelpetekst, eller du kan kopiere kontrollene du har lagt til i standardvisningen til skjemamalen, og inkludere tilhørende hjelpetekst. Når du legger til kontroller med hjelpetekst, lager du en alternativ visning for utfylling av skjemaet. Denne visningen inneholder kontekstavhengig hjelp for hver inndeling eller kontroll. Dette kan være nyttig dersom skjemaet skal benyttes både av nye brukere som vil trenge hjelp, og erfarne brukere som allerede vet hvordan skjemaet skal fylles ut. 

  Tips!: Siden webleserkompatible skjemamaler ikke støtter egendefinerte oppgaveruter, er det å bruke hjelpevisninger til å vise hjelpetekst et godt alternativ.

 • Egendefinert oppgaverute    En egendefinert oppgaverute er en HTML-fil hvis innhold vises i en InfoPath oppgaverute når brukeren fyller ut et skjema. Du kan bare angi én HTML-fil som kan åpnes i skjemamalens standard egendefinerte oppgaverute, men du kan legge flere HTML-filer til skjemamalen som ressursfiler, og deretter opprette hyperkoblinger mellom dem. Det er bare HTML-filer som kan vises i egendefinerte oppgaveruter. Egendefinerte oppgaveruter kan inneholde skjemaspesifikke kommandoer og hjelpeinnhold. Du kan legge til en HTML-fil direkte i skjemamalen slik at brukerne kan se den egendefinerte oppgaverutehjelpen selv om de ikke er koblet til Internett når de fyller ut skjemaet. Du kan også koble den egendefinerte oppgaveruten til en HTML-fil som er lagret et annet sted. Hvis du for eksempel ønsker å oppdatere hjelpen med jevne mellomrom, men ikke ønsker å publisere skjemaet hver gang det er en endring i HTML-filen, er det en god idé å lagre HTML-filen et annet sted og lage en kobling til filen i den egendefinerte oppgaveruten. Husk at webleserkompatible skjemamaler ikke støtter egendefinerte oppgaveruter, så du bør bare lage egendefinerte oppgaveruter for skjemaer som skal fylles ut i InfoPath.

 • Betinget formatering     Du kan bruke betinget formatering til å angi ulike formateringsalternativer for en kontroll som er basert på betingelser som forekommer i skjemaet. Hvis de angitte betingelsene er oppfylt når en bruker fyller ut et skjema, brukes den betingede formateringen. Når du legge til hjelpetekst i en inndeling i skjemamalen og legge til betinget formatering til at inndelingen, gjør du en bruker til å vise eller skjule kontekstavhengig hjelpetekst for en inndeling eller kontroll etter behov, uten veksling mellom visninger. Dette er en nyttig måte å gi hjelp for bestemte inndelinger eller kontroller for brukere som vil ha hjelp.

 • Ekstern hjelp     Du kan legge til koblinger til eksterne filer, for eksempel en HTML-fil eller et webområde. Dersom webområdet til bedriften din innholder en webside der du kan starte en chat med servicemedarbeider, kan du legge til en hyperkobling i skjemamalen slik at brukerne kan åpne denne websiden i nettleseren sin. Denne fremgangsmåten kan være nyttig å bruke dersom du lager en skjemamal for en annen avdeling i bedriften, og denne avdelingen selv er best kvalifisert til å gi hjelp eller teknisk støtte til brukerne.

 • InfoPath-hjelpesystem for brukere som fyller ut skjemaer     InfoPath inneholder et eget hjelpesystem for brukere som fyller ut skjemaer. Ved å trykke F1 mens de fyller ut et skjema, får brukerne tilgang til hjelpeemner om standard InfoPath-funksjonalitet. Denne fremgangsmåten må bare brukes hvis skjemaene utelukkende fylles ut med InfoPath.

Til toppen av siden

Lage en visning for å vise hjelp

Hvis du skal lage en egen visning for hjelp i skjemamalen for å vise hjelp om utfylling av skjemaet, må du først lage en hjelpevisning for skjemamalen, og deretter legge til en knapp til skjemaets standardvisning, slik at brukerne kan klikke på den for å få tilgang til hjelpevisningen.

Lage en hjelpevisning

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Klikk Legg til en ny visning i oppgaveruten Visninger under Handlinger.

 3. I boksen Navn på ny visning skriver du inn et navn på hjelpevisningen, og deretter klikker du OK.

  Du kan for eksempel skrive inn Hjelp.

 4. Klikk i visningen du nettopp laget i skjemamalen, og skriv eller lim inn hjelpeteksten du ønsker.

 5. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 6. Klikk Knapp i oppgaveruten Kontroller.

 7. Høyreklikk knappen du la til, og klikk deretter Egenskaper for knapp på hurtigmenyen.

 8. Klikk kategorien Generelt.

 9. Skriv inn en etikett for knappen i etikett-boksen. Skriv for eksempel Gå tilbake til skjemaet.

 10. Klikk Regler.

 11. Velg Legg til i dialogboksen Regler.

 12. Klikk Legg til handling.

 13. Klikk Bytt visning i boksen Handling.

 14. Klikk standardvisningens navn i boksen Visning.

 15. Klikk OK fire ganger for å gå tilbake til skjemamalen.

Etter at du har opprettet hjelpevisningen for skjemamalen, må du legge til en knapp til standardvisningen, slik at brukerne enkelt kan få tilgang til hjelpevisningen når de fyller ut skjemaet.

Legge en knapp til standardvisningen

 1. Klikk Administrer visningerVis-menyen.

 2. Klikk standardvisningens navn i oppgaveruten Visninger.

 3. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 4. Klikk Knapp i oppgaveruten Kontroller.

 5. Høyreklikk knappen du la til, og klikk deretter Egenskaper for knapp på hurtigmenyen.

 6. Klikk kategorien Generelt.

 7. Skriv inn det nye navnet på knappen i boksen Etikett. Du kan for eksempel skrive inn Hjelp.

 8. Klikk Regler.

 9. Velg Legg til i dialogboksen Regler.

 10. Klikk Legg til handling.

 11. Klikk Bytte visning i boksen Handling.

 12. Klikk navnet på hjelpevisningen du la til i det forrige trinnet, i boksen Visning.

 13. Klikk OK fire ganger for å gå tilbake til skjemamalen.

Tips!: Hvis du ønsker det, kan du legge til de samme kontrollene i hjelpevisningen som allerede finnes i standardvisningen. Dette gjør at brukerne kan velge mellom å fylle ut skjemaet i standardvisning dersom de ikke trenger hjelp, eller å fylle ut skjemaet i hjelpevisning dersom de trenger instruksjoner.

Til toppen av siden

Lage en egendefinert oppgaverute for å vise hjelp

Obs!: Før du lager en egendefinert oppgaverute for å vise hjelp i skjemamalen, bør du ta følgende i betraktning:

 • Webleserkompatible skjemamaler støtter ikke egendefinerte oppgaveruter.

 • Du må opprette en HTML-fil for den egendefinerte oppgaveruten i et HTML-redigeringsprogram, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, før du aktiverer oppgaveruten.

Du må gjøre følgende for å opprette og aktivere en egendefinert oppgaverute:

 1. Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen.

 2. Klikk Programmering under Kategorier.

 3. Merk av for Aktiver egendefinert oppgaverute.

 4. Skriv inn navnet du vil at skal vises øverst i den egendefinerte oppgaveruten, i boksen Navn for oppgaverute. Du kan for eksempel skrive inn Hjelp

 5. Klikk Ressursfiler for å legge en fil til skjemamalen.

  Obs!: Skriv inn den absolutte banen for plasseringen til HTML-filen for å koble en fil til skjemamalen, i plasseringsboksen i ruten, og klikk deretter OK.

  Sikkerhetsmerknad: Det anbefales at koblingen du lager, er til en fil som er plassert i samme domene som skjemamalen. Hvis ikke vil brukere som åpner et skjema som er basert på skjemamalen, se en advarsel.

 6. Klikk Legg til i dialogboksen Ressursfiler.

 7. Bla gjennom til og velg ønsket HTML-fil i dialogboksen Legg til fil, og klikk deretter OK.

 8. Hvis HTML-filen du la til, refererer til flere filer, for eksempel gjennomgripende stilark (CSS), legger du også til disse filene.

  Tips!: Du kan bare angi én HTML-fil som kan åpnes i skjemamalens standard egendefinerte oppgaverute, men du kan legge flere HTML-filer til skjemamalen som ressursfiler, og deretter opprette hyperkoblinger mellom dem. Det er bare HTML-filer som kan vises i egendefinerte oppgaveruter.

 9. Klikk navnet på HTML-filen du nettopp la til, i boksen Plassering for oppgaverute i dialogboksen Alternativer for skjema.

 10. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL + SKIFT + B. Den egendefinerte oppgaveruten du nettopp opprettet skal vises som standard når du forhåndsviser skjemamalen.

Til toppen av siden

Bruke betinget formatering for å vise konteksthjelp

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du kan bruke betinget formatering til å vise eller skjule konteksthjelp.

 1. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 2. Klikk Avmerkingsboks i oppgaveruten Kontroller og klikk deretter Inndeling.

 3. Klikk inndelingen du nettopp la til skjemamalen, og skriv inn hjelpeteksten.

 4. Slette etikett standardteksten for avmerkingsboksen, og skriv deretter Klikk for å vise eller skjule hjelp.

 5. Klikk kategorien for inndelingen i skjemamalen, og klikk Betinget formateringFormat-menyen.

 6. Klikk Legg til.

 7. Klikk Velg et felt eller en gruppe i den første boksen under Hvis betingelsen oppfylles.

 8. Velg feltet som tilsvarer avmerkingsboksen du satte inn i trinn 2, i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

 9. Klikk er lik i den andre boksen i dialogboksen Betinget format.

 10. I den tredje boksen klikker du USANN.

 11. Klikk avmerkingsboksen Skjul denne kontrollen under Bruk denne formateringen.

  Obs!: Denne betingelsen betyr at hvis det er krysset av for avmerkingsboksen, så vil inndelingen vises.

 12. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Lage en hyperkobling til en eksisterende hjelpefil eller et webområde

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger til en hyperkobling fra skjemamalen til en ekstern hjelpefil, for eksempel en HTML-fil eller en kompilert hjelpefil (CHM), eller til et nettsted, for eksempel et webområde for kundestøtte.

Obs!: 

 • Kontroller at ekstern hjelpefil eller et webområde du oppretter en kobling til er tilgjengelig for brukerne. Hvis du vil legge til en kobling til en HTML-fil i en skjemamal som bare er kompatibel med InfoPath (altså brukere må bruke InfoPath til å fylle ut skjemaer som er basert på malen), kan du legge til HTML-filer i skjemamalen ved å legge dem som ressursfiler som åpnes i en egendefinert oppgaverute. For webleserkompatibel skjemamal, bør du publisere HTML-filer på et område som er tilgjengelig for brukerne, helst samme webområde der skjemamalen befinner seg, og oppretter en statisk hyperkobling i skjemamalen som peker til den eksterne HTML-filen.

 • Hvis du bestemmer deg for å bruke et annet format på hjelpefilen, for eksempel en CHM-fil, må du huske å kontrollere om filformatet du har valgt, støttes av operativsystemet som er installert på brukernes datamaskiner.

Lage en statisk hyperkobling til en ekstern fil

 1. Klikk der du vil sette inn en hyperkobling, eller merk teksten eller bildet du vil gjøre om til en hyperkobling, i skjemamalen.

 2. Klikk Sett inn hyperkobling Knappesymbolstandardverktøylinjen

 3. Klikk kategorien Generelt.

 4. Skriv URL-adressen du vil lage en kobling til, i boksen Adresse.

 5. Hvis du vil endre hyperkoblingsteksten som vises i skjemamalen, kan du skrive teksten du ønsker i boksen Tekst.

  Obs!: Hvis du valgte et bilde i trinn 1, er ikke dette alternativet tilgjengelig.

 6. Hvis du vil tilordne et skjermtips som vises når en bruker beveger musepekeren over hyperkoblingen, klikker du kategorien Avansert, og deretter skriver du inn teksten du vil vise, i Skjermtips-boksen.

 7. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Legge til instruksjoner om hvordan brukerne kan se på hjelpesystemet i InfoPath

InfoPath inneholder et eget hjelpesystem som kan benyttes av brukere som fyller ut skjemaer. Dette hjelpesystemet inneholder informasjon om vanlige oppgaver, for eksempel hvordan brukerne kan aktivere og deaktivere Autofullfør, og hvordan de kan kontrollere stavingen i tekst i et skjema. Som skjemautvikler kan du åpne hjelpesystemet for skjemabrukere i InfoPath ved å trykke F1 når du forhåndsviser et skjema i forhåndsvisningsvinduet.

Hjelpen for skjemabrukere er begrenset til oppgaver som er felles for alle skjemaer, så det er en god idé å legge til egendefinert hjelp for de skjemamalene du utformer. Hvis du vil hjelpe brukerne til å se hjelpesystemet i InfoPath når de fyller ut et skjema, kan du legge til instruksjoner i skjemamalen som forklarer hvordan brukerne kan få tilgang til hjelpesystemet. Du kan for eksempel inkludere ett av de følgende eksemplene i skjemamalen:

 • Trykk F1 for å åpne hjelp for InfoPath.

 • Klikk Hjelp for Microsoft Office InfoPathHjelp-menyen for å åpne hjelp for InfoPath.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×