Office
Logg på

Legge til effekter i tekst i Office for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvilket Office-program bruker du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Når du vil legge til visuell dybde til dokumentet, har du alternativer. Du kan sette inn WordArt, en rekke forhåndsinnstilte teksteffekter som strekker eller bøyer tekst på interessante måter. Eller du kan bruke tekststiler på tekst som du allerede har satt inn, enten frittstående tekst eller tekst i en tekstboks.

Gjør ett eller flere av følgende

Bruke en teksteffekt på eksisterende tekst

 1. Merk teksten du vil formatere.

 2. Hjem-fanen, under Skrift, klikker du Teksteffekter Teksteffekter-knappen og velger deretter effekten du vil bruke på teksten.

  Tips!: Hvis du vil bruke andre tekstformateringer og -effekter (for eksempel kapitéler eller dobbel gjennomstreking), klikker du SkriftFormat-menyen.

Sette inn WordArt

 1. Word 2016 for Mac: Klikk WordArtSett inn-fanen.

  Word 2011 for Mac: på Dokumentelementer-fanen under Tekstelementer, klikker du WordArt, og klikk deretter WordArt-objektet du vil bruke.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

Formatere tekst som kapitéler

 1. Merk teksten med små bokstaver du vil formatere som kapitéler.

 2. Klikk SkriftFormat-menyen.

 3. Under Effekter klikker du Kapitéler.

Omvendt tekst for å lage et speilvendt bilde

Du kan bruke en tekstboks til å snu tekst for å lage et speilbilde, for eksempel for å skrive ut på spesialpapir for å stryke på stoff.

 1. Klikk TekstboksHjem-fanen under Sett inn.

  Hjem-fanen i Word, Sett inn-gruppen

 2. Dra for å opprette tekstboksen, og skriv deretter inn teksten i den.

 3. Klikk på kantlinjen til tekstboksen, og klikk deretter Format-menyen og Figur.

 4. Klikk 3D-rotasjon, og skriv deretter inn 180under rotasjon i kategorien effekter i X-boksen.

Legge til en gjenspeiling

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. Hjem-fanen, under Skrift, klikker du Teksteffekter Teksteffekter-knappen , peker på Gjenspeiling og klikker deretter gjenspeilingsstilen du vil bruke.

Legge til en skygge

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. Hjem-fanen, under Skrift, klikker du Teksteffekter Teksteffekter-knappen , peker på Skygge og klikker deretter skyggestilen du vil bruke.

Legge til en nyanse

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. Hjem-fanen, under Skrift, klikker du Teksteffekter Teksteffekter-knappen , peker på Nyanse og klikker deretter nyansestilen du vil bruke.

Legge til andre effekter

Du kan bruke andre effekter på tekst i en tekstboks eller på WordArt. Du kan for eksempel kan bøye tekst eller gjøre den om til 3D.

 1. Merk tekstboksen eller WordArt-grafikken du vil formatere, og klikk deretter Format-menyen.

 2. Word 2016 for Mac: under Teksteffekter, klikk kategorien teksteffekter, og klikk deretter den du vil bruke.

  Word 2011 for Mac: under Tekststiler klikker du effekter, pek på en effekt, og klikk deretter den du vil bruke.

  Format-fanen, Tekststiler-gruppen

Legge til en skygge [kompatibilitetsmodus]

Kompatibilitetsmodus angir at dokumentet ble opprettet i en tidligere versjon av Word eller lagret i et tidligere filformat.

 1. Merk tekstboksen eller WordArt-grafikken du vil formatere, og klikk deretter Format-menyen.

 2. Word 2016 for Mac: Velg kategorien Teksteffekter under Teksteffekter, og klikk Skygge.

  Word 2011 for Mac: Velg Skygge under Skyggeeffekter.

  Format-fanen, Skyggeeffekter-gruppen

Se også

Endre størrelse på et objekt

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Legge til eller endre fyllfargen

PowerPoint

Når du vil legge til visuell dybde til dokumentet, har du alternativer. Du kan sette inn WordArt, en rekke forhåndsinnstilte teksteffekter som strekker eller bøyer tekst på interessante måter. Eller du kan bruke tekststiler på tekst i en tekstboks eller objekt.

Gjør ett eller flere av følgende

Bruke en teksteffekt på eksisterende tekst

 1. Merk teksten du vil formatere.

 2. Hjem-fanen, under Skrift, klikker du Teksteffekter Teksteffekter-knappen og velger deretter effekten du vil bruke på teksten.

  Tips!: Hvis du vil bruke andre tekstformateringer og -effekter (for eksempel kapitéler eller dobbel gjennomstreking), klikker du SkriftFormat-menyen.

Sette inn WordArt

 1. PowerPoint 2016 for Mac: Klikk WordArtSett inn-fanen.

  PowerPoint 2011 for Mac: på Dokumentelementer-fanen under Tekstelementer, klikker du WordArt, og klikk deretter WordArt-objektet du vil bruke.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 2. Skriv inn ønsket tekst.

Formatere tekst som kapitéler

 1. Merk teksten med små bokstaver du vil formatere som kapitéler.

 2. Klikk SkriftFormat-menyen.

 3. Under effekter eller Grunnleggende effekter, klikker du kapitéler.

Omvendt tekst for å lage et speilvendt bilde

Du kan bruke en tekstboks til å snu tekst for å lage et speilbilde, for eksempel for å skrive ut på spesialpapir for å stryke på stoff.

 1. PowerPoint 2016 for Mac: Klikk Tekstboks i kategorien Sett inn.

  PowerPoint 2011 for Mac: Klikk Tekstboks under Sett inn i kategorien Hjem.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 2. Dra for å opprette tekstboksen, og skriv deretter inn teksten i den.

 3. Klikk på kantlinjen til tekstboksen, og klikk deretter Format-menyen og Figur.

 4. Klikk 3D-rotasjon i kategorien effekt, og deretter under rotasjon i X-boksen skriver du inn 180.

Legge til en gjenspeiling

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. PowerPoint 2016 for Mac: i Formater figur-menyen klikker du Teksteffekter, peker på gjenspeiling og klikker deretter gjenspeilingsstilen du vil bruke.

  PowerPoint 2011 for Mac: i kategorien Hjem, under Skrift, klikker du Teksteffekter   Teksteffekter-knappen , peker på gjenspeiling, og klikk deretter gjenspeilingsstilen du vil bruke.

Legge til en skygge

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. PowerPoint 2016 for Mac: i kategorien Formater figur, klikker du Teksteffekter, velger du Skygge og klikker deretter skyggestilen du vil bruke.

  PowerPoint 2011 for Mac: i kategorien Hjem, under Skrift, klikk Teksteffekter   Teksteffekter-knappen , velger du Skygge og klikker deretter skyggestilen du vil bruke.

Legge til en nyanse

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. PowerPoint 2016 for Mac: i kategorien Formater figur, klikker du Teksteffekter, velger du nyanse, og klikk deretter nyansestilen du vil bruke.

  PowerPoint 2011 for Mac: i kategorien Hjem, under Skrift, klikker du Teksteffekter   Teksteffekter-knappen , velger du nyanse, og klikk deretter nyansestilen du vil bruke.

Legge til en 3D-effekt

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. PowerPoint 2016 for Mac: i kategorien Formater figur, klikker du Teksteffekter, pek på 3D-rotasjon, og klikk deretter formatstilen du vil bruke.

  PowerPoint 2011 for Mac: i kategorien Hjem, under Skrift, klikker du Teksteffekter   Teksteffekter-knappen , pek på 3D-rotasjon, og klikk deretter formatet du vil bruke.

Legge til en skråkant

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. PowerPoint 2016 for Mac: i kategorien Formater figur, klikker du Teksteffekter, velger du skråkant og klikker deretter skråkantstilen du vil bruke.

  PowerPoint 2011 for Mac: i kategorien Hjem, under Skrift, klikker du Teksteffekter   Teksteffekter-knappen , velger du skråkant og klikker deretter skråkantstilen du vil bruke.

Bøye tekst

 1. Merk teksten eller WordArt-grafikken du vil formatere.

 2. PowerPoint 2016 for Mac: i kategorien Formater figur, klikker du Teksteffekter, peker på Transformer, og klikk deretter transformering stilen du vil bruke.

  PowerPoint 2011 for Mac: i kategorien Hjem, under Skrift, klikker du Teksteffekter   Teksteffekter-knappen , velger du Transformer, og klikk deretter transformeringsstilen du vil bruke.

Se også

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Legge til eller endre fyllfargen

Excel

Når du vil forbedre utseendet til tekst i dokumentet, har du alternativer. Du kan sette inn WordArt, en rekke forhåndsinnstilte teksteffekter som strekker eller bøyer tekst på interessante måter. Eller du kan bruke stiler på tekst i en tekstboks.

Gjør ett eller flere av følgende

Bruke en teksteffekt på eksisterende tekst

 1. Merk teksten i en tekstboks som du vil formatere, og klikk deretter Formater figur eller Format-fanen.

  Obs!: Teksteffekter kan ikke brukes på tekst i en celle.

 2. Klikk stilen du vil bruke.

  Format-fanen, Tekststiler-gruppen

  Hvis du vil se flere stiler, peker du på en stil og klikker deretter Mer-nedoverpil .

Sette inn WordArt

 1. Klikk WordArtSett inn-menyen.

 2. Skriv inn ønsket tekst.

Omvendt tekst for å lage et speilvendt bilde

Du kan bruke en tekstboks til å snu tekst for å lage et speilbilde, for eksempel for å skrive ut på spesialpapir for å stryke på stoff.

 1. Klikk TekstboksSett inn-menyen.

 2. Dra for å opprette tekstboksen, og skriv deretter inn teksten i den.

 3. Klikk på kantlinjen til tekstboksen, og klikk deretter Format-menyen og Figur.

 4. I kategorien effekter i ruten Formater figur, klikker du 3D-rotasjon, og deretter under rotasjon i X-boksen skriver du inn 180.

Legge til en gjenspeiling

 1. Merk tekstboksen eller WordArt-grafikken du vil formatere, og klikk deretter Formater figur eller Format-fanen.

 2. Under Tekststiler klikker du Teksteffekter eller effekter, peker på gjenspeiling og klikker deretter gjenspeilingsstilen du vil bruke.

  Format-fanen, Tekststiler-gruppen

Legge til andre effekter

Du kan bruke andre effekter på tekst i en tekstboks eller på WordArt. Du kan for eksempel legge til skygge eller nyanse rundt teksten, bøye tekst eller gjøre tekst om til 3D.

 1. Merk tekstboksen eller WordArt-grafikken du vil formatere, og klikk deretter Formater figur eller Format-fanen.

 2. Under Tekststiler klikker du Teksteffekter eller effekter, pek på en effekt og klikk deretter den du vil bruke.

  Format-fanen, Tekststiler-gruppen

Se også

Bruke eller fjerne stiler og effekter fra objekter

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

Bruke eller endre en stil eller effekt for et bilde

Legge til eller endre fyllfargen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×