Office
Logg på

Legge til, blokkere eller fjerne Yammer-brukere

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som en bekreftet eller nettverksadministrator, kan du legge til, blokkere, eller fjern Yammer brukere, og angi hvilke felt som skal inkluderes i sine profiler.

Å gå til administrasjonssenteret Yammer til å administrere brukere:

 • I Office 365, går du til administrator > Yammer.

 • Eller, klikk Yammer innstillinger-ikonet Yammer-innstillinger-ikonet i Yammer, og klikk deretter Nettverksadministrator.

Invitere brukere til Yammer

Brukere er ikke en del av Yammer-nettverk før de har klikket flisen Yammer fra Office 365 eller logget på en gang for å Yammer. Bare ansatte med en e-postadresse for bedriften kan bli invitert fra dette skjermbildet.

 • Hvis du har valgt å håndheve Office 365 identitet, vil alle brukere som har en e-postadresse på en registrerte domenet kunne bli med i Yammer-nettverket med mindre du har valgt å blokkere Office 365-brukere uten lisenser for Yammer.

 • Hvis du har valgt å blokkere Office 365-brukere uten lisenser for Yammer, dvalemodus i Yammer alle brukere som ikke er lisensiert til å bruke Yammer som er invitert til en gruppe og fjernet fra medlemslisten. De vil ikke motta kunngjøring e-postmeldinger.

Inviter brukere et få om gangen

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Invitere brukere.

 2. Skriv inn individuelle e-postadresser, og klikk deretter Inviter.

Invitere brukere om gangen bare ved å angi den e-postadressen

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Invitere brukere.

 2. Klikk Importer en adressebok og importere en. CSV-fil er eksportert fra en fil e-postprogrammet for eksempel Outlook eller Apple Mail. Den. CSV-filen må inneholde én e-postadresse på hver linje.

Invitere brukere om gangen som angir andre felt

Hvis du vil ta med andre felt, for eksempel stilling og fullt navn, kan du bruke Masseoppdatering. For å få instruksjoner om hvordan du formaterer en. CSV-fil for masseoppdatering, kan du se Bulk update users ved å importere en. CSV-fil.

Obs!: Hvis organisasjonen din bruker mer enn én Internett-domene for e-postadresser, og du vil legge til brukere fra andre domener i nettverket, kan du vurdere å utføre en Yammer nettverket konsolidering. For mer informasjon, kan du gå til nettverksoverføring: konsolidere flere Yammer-nettverk.

Behandle ventende brukere

En "ventende bruker" er en person som har blitt invitert til en yammer-nettverket, men aldri logget på. Ventende brukere kan legges til grupper selv før de blir med Yammer nettverket.

Ventende brukere motta kunngjøring varsel e-postmeldinger fra Gruppeadministratorer. Hvis brukere ikke vil motta Kunngjøringer fra en bestemt gruppe kan de logge på kontoen Yammer og la gruppen eller følger Stopp abonnement-kobling i e-postmeldingen til Stopp abonnement fra alle Yammer e-postmeldinger.

I alle Office-produkter, venter på brukere, vises i gruppen medlemslisten selv om de har aldri logget.

Invitere gjester

Invitere eksterne kontakter med e-postadresser utenfor domenet ditt (eksempel konsulenter, leverandører eller partnere). Gjest e-domener legges ikke til i listen over autoriserte domener for nettverket.

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer >Invitere gjester.

 2. Skriv inn individuelle e-postadresser. Gjesten brukergrupper, deriblant aktive og ventende (dokumenter som ikke ennå har svart på deres invitasjon), er oppført på denne siden.

  Venter på gjester liste

I likhet med andre brukere, gjest brukernes navn og profiler forblir tom til de godtar deres invitasjoner og fullført registreringen. Gjest brukerkontoer kan slette enhver tid, men fortsatt deres bidrag til nettverket.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjester, kan du se Eksterne Messaging vanlige spørsmål.

Fjerne brukere

Du kan deaktivere eller fjerne brukere, inkludert brukergrupper, deriblant aktive og ventende brukere og gjester permanent.

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Fjern brukere.

 2. Skriv inn en eksisterende bruker navn.

 3. Velg en handling som skal utføres:

  • Deaktivere denne brukeren:    Dette blokkerer brukeren å logge på før de har bekreftet e-postadressen på nytt. De kan ikke logge på igjen Yammer uten tilgang til den bekreftede e-postkontoen. Informasjon om brukerprofiler, meldinger og/eller filopplastinger forblir. Dette kan være et nyttig alternativ for visning/skjuling ansatte som har fullført prosjektet, men kan fornyes på nytt senere. Deaktiverte brukere kan aktivere kontoen innen 90 dager ved å aktivere den e-postkontoen og logger deg på Yammer, hvor de får en e-postmelding med koblinger til å aktivere på nytt. Kontoen slettes permanent etter 90 dager.

  • Fjern denne brukeren permanent og Behold meldingene:    Dette lar deg fjerne brukeren og beholde meldingene og innholdet de har publisert.

  • Fjerner denne brukeren og meldinger permanent:    Dette lar deg fjerne brukeren og alle meldingene de har publisert. Dette kan ikke angres.

  • Slett denne brukeren. Tømme navn og personlige opplysninger, men la meldingene. (Ikke kan angres etter 14 dager): dette deaktiverer brukeren for 14 dager slik at administratoren kan evaluere filer og meldinger før brukeren slettes permanent.

   Obs!: Dette alternativet brukes vanligvis for å utføre en GDPR emne Dataforespørsel. Før du bruker dette alternativet, kan du lese Behandle GDPR data emne forespørsler i Yammer Enterprise. Hvis GDPR informasjon for alle Office 365, kan du se Office 365-data emne forespørsler for GDPR..

  Alternativer for alle sletting Slett følgende data:

  • Hvem personen som følger, hvilke samtaler og emner de følger og hvem som følger

  • Bokmerker, språkinnstillinger, varslingsinnstillinger og kontoaktivitet

  • Brukerens profil

  • Gruppemedlemskap

  • Organisasjonskart

  • Listen over de var medlem av nettverk

  Alternativene for første tre sletting la brukerens navn i lagrede Yammer-data. Den eneste måten å fjerne brukerens navn er å bruke alternativet Slett denne brukeren.

 4. Klikk Send inn.

Hvis det er en hvilken som helst deaktiverte brukere, er de oppført på siden Fjern brukere. Du kan aktivere på nytt eller slette en bruker fra denne listen.

Deaktiverte brukerlisten

Overvåke bruk aktivitet og enhet for kontoen for én enkelt bruker

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Kontoaktivitet.

 2. Skriv inn brukerens navn. Du vil se hvilke enheter de er logget på, når de sist logget på hver enhet, og hvilke IP-adressen som ble brukt.

  Du kan også Logg av enheten fra denne listen.

Hvis du vil overvåke aktiviteten i og enheten Bruk for hele Yammer-nettverket, kan du se Yammer aktivitetsrapport og Yammer enheten rapporten.

Blokkere brukere

Brukere med blokkerte e-postadresser ikke delta i nettverket Yammer med mindre du eller en annen administrator blokkering fjernet disse adresser.

Det er to måter å blokkere brukere fra Yammer:

 • Blokk brukeren ved hjelp av administrasjonssenteret i Yammer:

  Blokkerte brukere fortsatt ser Yammer side ved side i Office 365.

  1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Blokkere brukere.

  2. Skriv inn e-postadressen for brukeren å blokkere.

   Du kan skille flere e-postadresser med komma eller linjeskift.

   Hvis den valgte brukeren er utestengt i Yammer, setter blokkerer e-postadressen brukeren i slettet tilstand.

  Tips!: Yammer er mest effektivt når alle innlegg kommer fra en enkeltbruker. Derfor bør du blokkere gruppen e-postadresser.

 • Blokkere en bruker og fjerne Yammer-flisen fra Office 365:

  1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Blokkere brukere, og Skriv inn e-postadressene blokkere brukere.

  2. Fjerne Yammer-lisensen for brukeren i administrasjonssenteret for Office 365. For trinn, kan du se Slå av Yammer-tilgang for Office 365-brukere og se Behandle Yammer lisenser i Office 365.

Returnert e-post

Yammer sender av og til e-oppdateringer til brukere. Når den ansattes e-postadressen er deaktivert, spretter e-postmeldinger som vi sender tilbake.

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Returnert e-postmeldinger.

 2. Hvis brukeren ikke lenger er en ansatt, velger du brukeren fra listen, og klikk Deaktiver.

Masseredigere oppdatere brukere ved å importere en. CSV-fil

* Bare bekreftede administratorer   

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Oppdatere en gruppe brukere.

 2. Formater din. CSV som en tabell og inkludere en første linje som angir feltene i følgende rekkefølge fra venstre mot høyre: handling e-postadresse, fullt navn, stilling, passord og ny e-post.

  Verdien i handling-kolonnen angir hvilke Yammer vil gjøre:

  • Ny    Hvis du lar passordfeltet tomt, opprettes brukeren som "ventende". Hvis du angir et passord, brukeren er opprettet som aktiv og umiddelbart vises i katalogen medlem.

  • Oppdater    Eksisterende Yammer kontoen uendret. Men de andre feltene (navn, tittel, passord, e-postadressen) endres for å samsvare med referansene i den. CSV. Oppdateringer for e-postadresser kan forekomme bare til domener som er en del av Yammer nettverket.

  • Hvilemodus    Brukerkontoen stengt helt til brukeren bekrefter statusen sin via en e-Postforespørsel.

  • Slette    Slettes brukerkontoen, men brukerens meldinger og vedlegg forblir i nettverket.

Excel koder ikke ikke-engelsk tegn i CSV-filer. Hvis du har slike tegn i brukernes navn, kan du opprette en UTF-8-kodet CSV-fil i Notisblokk skal brukes for masseoppdateringer.

Bruk Notisblokk til å opprette en UTF-8. CSV-fil fra et Excel-regneark

 1. Åpne filen i Excel, og velg deretter fil > Lagre som. Velg Unicode-tekst (*.txt)i Filtype -boksen.

 2. Åpne filen i Notisblokk.

 3. Kontroller at feltene i filen er atskilt med komma.

  1. Søke og erstatte alle kategorier med et komma ",".

  2. Kopiere tabulatortegnet fra teksten, og velg deretter Rediger > Erstatt.

  3. I boksen Søk etter . Lim inn fanen tegn, og i boksen Erstatt hva . Skriv inn et komma og velger du Erstatt alle.

 4. Velg fil > Lagre som.

  1. I boksen koding Velg UTF-8.

  2. Endre filtypen til CSV i stedet for txt i filnavn -boksen.

Eksportere brukere

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Eksporter brukere.

 2. Velg om du vil eksportere alle brukere eller å eksportere bare brukere som er lagt til under et angitt tidsrom.

 3. Klikk Eksporter.

  Dette gir en. ZIP-fil som inneholder 3. CSV-filer, for administratorer, brukere og nettverk.

  ZIP-fil som viser admin, bruker og nettverksfiler

  Brukerfeltene omfatter: bruker-ID, e-postadressen, navn, stilling, plassering og blitt med i (datoen de blitt med i nettverket).

Velg hvilken profil feltene som skal inkluderes

 1. Gå til brukere i administrasjonssenteret i Yammer > Profilfelt.

 2. Velg alternativene du vil inkludere. Profilfelt er søkbar hjelpe brukere å finne hverandre når de ser etter bestemt informasjon, bakgrunn eller ekspertise.

Tips!: Hver bruker kan tilpasse enkelte e-varsel innstillingene ved å klikke de tre prikkene i det øverste navigasjonsfeltet, og gå til Rediger profil > varsler. De kan også gå til Rediger profil > Innstillinger for å justere sine egne innstillinger for meldingen og tidssone.

Se også

Administrere Yammer-brukere på tvers av deres livssyklus fra Office 365

Administrere en gruppe i Yammer

Yammer - hjelp for administratorer

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×