Legge sammen, trekke fra, multiplisere og dividere verdier i en kontroll

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan hjelpe brukerne til å fylle ut skjemaer basert på skjemamalene dine ved å bruke formler som beregner verdier i en kontroll, basert på data som brukerne oppgir i andre kontroller. Du kan blant annet legge sammen, trekke fra, multiplisere og dividere verdier i flere felt. Hvis du for eksempel utformer en skjemamal som en elektriker skal bruke til å søke om tillatelser, kan du legge til en formel som automatisk beregner for mye elektrikeren må betale for søknadene, ved å multiplisere antallet søknader med prisen for hver enkelt tillatelse.

I denne artikkelen

Hva er en formel?

Bruke to eller flere operatorer i en formel

Sette inn en matematisk formel i en kontroll

Hva en er formel?

En formel er et XPath-uttrykk som består av verdier, felt eller grupper, funksjoner og operatorer som brukes til å beregne og vise andre verdier. Formler kan brukes til å gjøre følgende oppgaver:

 • Beregne matematiske verdier fra verdier du angir når du utformer skjemamalen eller verdier som brukerne angir i kontroller når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen..

 • Vise bestemte datoer og klokkeslett.

 • Vise verdier som brukerne angir i en kontroll i en annen kontroll.

 • Angi standardverdien for et felt eller en kontroll.

 • Kjøre en regel basert på en verdi beregnet ved hjelp av en formel.

Hvert XPath-uttrykk som brukes i en formel er en kombinasjon av verdier, funksjoner og operatorer som evalueres til én enkelt verdi. En formel kan inneholde flere uttrykk. Du kan se på en formel som en setning består av ett eller flere uttrykk, der hver frase utgjør ett uttrykk i formelen.

Illustrasjonen nedenfor viser forholdet mellom en formel og et uttrykk.

Diagram som viser forholdet mellom formler og uttrykk

En funksjon er et uttrykk som returnerer en verdi basert på resultatene av en beregning. Verdiene som brukes i funksjonene kalles argumenter. Du kan bruke standard XPath 1.0 funksjonene som er inkludert i InfoPath, i tillegg til noen InfoPath-spesifikke funksjoner. Finne koblinger til mer informasjon om InfoPath-funksjoner i Se også-delen.

Til toppen av siden

Bruke to eller flere operatorer i en formel

Når en formel inneholder to eller flere matematiske operatorer, vil InfoPath utføre beregningen i henhold til operatorens presedens. Listen nedenfor viser i hvilken rekkefølge operasjonene utføres:

 1. Beregninger i parenteser

 2. Multiplikasjon og divisjon

 3. Addisjon og subtraksjon

Dersom formelen inneholder to operatorer med samme presedens, utføres beregningene fra venstre til høyre.

Tenk deg at du holder på å lage en skjemamal for en søknadsapplikasjon, og at skjemamalen inneholder en tekstboks som viser den totale kostnaden for alle søknadene som er sendt fra applikasjonen. Verdiene som brukes av denne formelen, hentes fra andre tekstbokser i skjemaet. Tekstboksen som viser den totale kostnaden, inneholder den følgende formelen:

tkstSøknad1Ant * tkstSøknad1Kost + tkstSøknad2Ant * tkstSøknad2Kost / tkstAntallSøknader

Denne formelen inneholder operatorer for addisjon (+), multiplikasjon (*) og divisjon (/). I henhold til operatorenes presedens, utføres multiplikasjoner og divisjoner før addisjonen. Siden multiplikasjon og divisjon har samme presedens, utføres multiplikasjonen først, siden multiplikasjonsoperatoren er plassert til venstre for divisjonsoperatoren. Formelen beregnes på følgende måte:

 1. Verdien i tkstSøknad1Ant multipliseres med verdien i tkstSøknad1Kost.

 2. Verdien i tkstSøknad2Ant multipliseres med verdien i tkstSøknad2Kost, og dette resultatet divideres med verdien i tkstAntallSøknader.

 3. Resultatet av beregningen i trinn 1 legges til resultatet av beregningen i trinn 2.

Hvis du vil styre beregningens rekkefølge, kan du skrive parenteser rundt den beregningen du vil ha gjort først. Beregninger inne i parenteser utføres før beregninger utenfor parenteser. Dersom formelen inneholder flere nivåer med parenteser, utføres beregningene fra de innerste parentesene og utover.

Som et eksempel, kan du se på den følgende formelen:

((tkstSøknad1Ant * tkstSøknad1Kost) + (tkstSøknad2Ant * tkstSøknad2Kost))/tkstAntallSøknader

Verdien som er resultatet av å multiplisere verdiene i txtPermit1Qty og txtPermitCost1 legges til verdien som er resultatet av å multiplisere verdiene i txtPermit2Qty og txtPermitCost2i denne beregningen. Summen av denne beregningen deles deretter verdien i tkstAntallSøknader.

Til toppen av siden

Sette inn en matematisk formel i en kontroll

 1. Dobbeltklikk kontrollen eller feltet du vil lage en formel i.

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

 4. Hvis du vil sette inn en verdi eller matematisk operator i formelen, skriver du inn verdien eller symbolet for den matematiske operasjonen i Formel-boksen.

  Liste over matematiske operasjoner

  Operasjon

  Symbol

  Legg til

  +

  Trekk fra

  -

  Multipliser

  *

  Divider

  /

  Obs!: Hvis formelen bruker divisjonsoperatoren (/), kontrollerer du at det er et mellomrom før og etter operatoren. Hvis divisjonsoperatoren har ikke et mellomrom før og etter det, hende InfoPath tolker "/" som skilletegn for XPath plassering trinnene i stedet for som en divisjonsoperator.

  Tips!: Matematiske formler avhenger vanligvis av hel- eller desimaltallsverdier som argumenter. Hvis du vil unngå tomme verdier i formelen, merker du av for Behandle tomme verdier som null i kategorien Avansert i dialogboksen Alternativer for skjema.

 5. Hvis du vil kontrollere at formelen har riktig syntaks, klikker du Bekreft formel i dialogboksen Sett inn formel.

  Formelen inneholder feil

  Klikk Vis detaljer i dialogboksen Microsoft Office InfoPath for å vise feilene i formelen. Nedenfor finner du noen forslag til hvordan disse feilene kan rettes opp.

  • Hvis du bruker en funksjon i formelen, kontroller at du bruker de riktige argumentene for funksjonen. Noen funksjoner krever felt eller grupper, mens andre funksjoner krever bestemte verdier som argumenter. Du finner koblinger til mer informasjon om funksjoner under Se også.

  • Slett og skriv inn formelen på nytt for å forsikre deg om at den er riktig skrevet.

 6. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×