Legge dager til en dato

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke en formel i Microsoft Office InfoPath 2007 til automatisk å legge til et bestemt antall dager i en dato i en kontroll i skjemamalen.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan legge et gitt antall dager til en dato, og vise resultatet i en kontroll i et skjema ved å bruke funksjonene addDays og today.

I denne artikkelen

Hva er en formel?

Trinn 1: Sette inn en datovelger som har dagens dato som standardverdi

Trinn 2: Sette inn en tekstboks som inneholder funksjonen addDays

Trinn 3: Endre hvordan datoen vises i tekstboksen

Hva en er formel?

En formel er et XPath-uttrykk som består av verdier, felt eller grupper, funksjoner og operatorer som brukes til å beregne og vise andre verdier. Formler kan brukes til å gjøre følgende oppgaver:

 • Beregne matematiske verdier fra verdier du angir når du utformer skjemamalen eller verdier som brukerne angir i kontroller når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen..

 • Vise bestemte datoer og klokkeslett.

 • Vise verdier som brukerne angir i en kontroll i en annen kontroll.

 • Angi standardverdien for et felt eller en kontroll.

 • Kjøre en regel basert på en verdi beregnet ved hjelp av en formel.

Hvert XPath-uttrykk som brukes i en formel er en kombinasjon av verdier, funksjoner og operatorer som evalueres til én enkelt verdi. En formel kan inneholde flere uttrykk. Du kan se på en formel som en setning består av ett eller flere uttrykk, der hver frase utgjør ett uttrykk i formelen.

Illustrasjonen nedenfor viser forholdet mellom en formel og et uttrykk.

Diagram som viser forholdet mellom formler og uttrykk

En funksjon er et uttrykk som returnerer en verdi basert på resultatene av en beregning. Verdiene som brukes i funksjonene kalles argumenter. Du kan bruke standard XPath 1.0 funksjonene som er inkludert i InfoPath, i tillegg til noen InfoPath-spesifikke funksjoner. Finne koblinger til mer informasjon om InfoPath-funksjoner i Se også-delen.

Til toppen av siden

Trinn 1: Sette inn en datovelger som har dagens dato som standardverdi

Datovelgere er laget spesielt for å lagre datoer. Du må først legge en datovelger til skjemamalen for å kunne legge et gitt antall dager til en dato som brukeren oppgir i en kontroll. Du kan deretter lage en formel som bruker funksjonen today til å vise dagens dato som kontrollens standardverdi.

 1. Klikk i skjemamalen der du ønsker å sette inn datovelgeren.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Kontroll for valg av dato under Sett inn kontroller i oppgaveruten Kontroller.

 4. Skriv inn Dagens dato foran datovelgeren du nettopp satte inn i skjemamalen.

 5. Dobbeltklikk datovelgeren du nettopp satte inn.

 6. Klikk kategorien Data.

 7. Skriv inn et navn på feltet, i boksen Feltnavn.

  Tips!: Det kan være en god idé å bruke et navn som beskriver feltets innhold. Et beskrivende navn gjør det lettere å forstå skjemamalen, både for deg selv, og for andre som kanskje må endre skjemamalen senere. Du kan for eksempel skrive dtoIDag

 8. Velg Bruk.

 9. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

 10. I dialogboksen Sett inn formel, klikk Sett inn funksjon.

 11. Klikk Dato og klokkeslett under Kategorier: i dialogboksen Sett inn funksjon. Klikk deretter today under Funksjoner.

Til toppen av siden

Trinn 2: Sette inn en tekstboks som inneholder funksjonen addDays

Etter at du har lagt til kontrollen for valg av dato og har laget formelen som bruker funksjonen today, kan du legge til en tekstboks til skjemamalen, og deretter lage en formel som bruker funksjonen addDays.

 1. Klikk i skjemamalen der du ønsker å sette inn tekstboksen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Tekstboks, under Sett inn kontroller, i oppgaveruten Kontroller.

 4. Skriv inn 30 dager senere foran tekstboksen du nettopp satte inn i skjemamalen.

 5. Dobbeltklikk tekstboksen du nettopp satte inn.

 6. Klikk kategorien Data.

 7. Skriv inn et navn på feltet i boksen Feltnavn, og klikk deretter Bruk.

  Tips!: Det kan være en god idé å bruke et navn som beskriver feltets innhold. Et beskrivende navn gjør det lettere å forstå skjemamalen, både for deg selv, og for andre som kanskje må endre skjemamalen senere. Du kan for eksempel skrive tkstLeggTil30Dager

 8. Klikk Sett inn formel Knappetekst .

 9. I dialogboksen Sett inn formel, klikk Sett inn funksjon.

 10. Klikk Dato og klokkeslett under Kategorier, i dialogboksen Sett inn funksjon. Klikk deretter addDays under Funksjoner.

 11. Klikk OK.

 12. Dobbeltklikk den første forekomsten av dobbeltklikk for å sette inn feltet, i boksen Formel.

 13. Klikk dtoIDag i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

 14. Klikk den andre forekomsten av dobbeltklikk for å sette inn feltet, trykk DELETE, og skriv deretter inn det antallet dager du vil legge til dagens dato. Hvis du for eksempel ønsker å legge 30 dager til dagens dato, skriver du 30.

 15. Klikk Kontroller formel for å kontrollere om formelen er lagt inn riktig.

  Formelen inneholder feil

  Klikk Vis detaljer i dialogboksen Microsoft Office InfoPath for å vise feilene i formelen. Nedenfor finner du noen forslag til hvordan disse feilene kan rettes opp.

  • Hvis du bruker en funksjon i formelen, kontroller at du bruker de riktige argumentene for funksjonen. Noen funksjoner krever felt eller grupper, mens andre funksjoner krever bestemte verdier som argumenter. Du finner koblinger til mer informasjon om funksjoner under Se også.

  • Slett og skriv inn formelen på nytt for å forsikre deg om at den er riktig skrevet.

Til toppen av siden

Trinn 3: Endre hvordan datoen vises i tekstboksen.

Etter at du har lagt til tekstboksen og laget formelen for å vise den nye datoen, kan du velge hvilket format datoen skal vises med, i tekstboksen.

 1. Dobbeltklikk tekstboksen i skjemamalen

 2. Klikk kategorien Data.

 3. Klikk Dato (date) i listen Datatype, og klikk deretter Format.

 4. Velg den visningsstilen du ønsker, i listen Vis datoen slik:.

  Merknad: Visningsstiler som har en stjerne, vil bli oppdaterte basert på brukerens systeminnstillinger.

 5. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×