Legg til en kontakt

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan samle og organisere informasjon om personer ved å lagre nye kontakter i adresseboken. Kontakter fungerer som elektroniske kort som lagrer kontaktinformasjonen til en person. En kontakt trenger ikke inneholde mer enn et navn og en e-postadresse, men den kan også inneholde mer informasjon, for eksempel en gateadresse, flere telefonnumre og et profilbilde.

Kontaktkort har informasjon som du kan legge til, oppdatere og fjerne.

Delvis utfylt kontaktkort i Outlook

Når du har lagret noen som en kontakt, kan du skrive inn de første bokstavene i vedkommendes navn i en e-postmelding, og så blir e-postadressen automatisk fylt ut av Outlook. Du kan også ringe til vedkommende med noen få klikk uten at du trenger å slå opp telefonnummeret.

Legge til en kontakt fra en e-postmelding

 1. Åpne meldingen slik at personens navn vises i én av disse linjene: Fra:, Til:, Kopi, eller Blindkopi:.

 2. Høyreklikk det riktige navnet, velger du Legg til i Outlook-kontakter. Det åpnes et nytt vindu der du kan fylle ut detaljene du vil bruke.

 3. Legg inn opplysningene du ønsker i vinduet som åpnes.

  Legge til en ny kontakt i Outlook fra en melding

  Merknad: Outlook setter inn e-postadressen til kontakten i E-post-boksen, og eventuell annen informasjon om kontakten som er tilgjengelig i meldingen, i de aktuelle boksene. Hvis en kontakt er i organisasjonen, inkluderer den sannsynligvis stilling, avdeling, telefonnummer og kontor.

 4. Velg Lagre.

 1. Klikk Personer nederst på skjermen.

  Klikk på Personer

 2. Velg Ny kontakt i Ny-gruppen, eller trykk Ctrl + N.

  Ny kontakt-knappen under Hjem-fanen

  Tips!: Du kan trykke på CTRL+SKIFT+C hvor som helst i Outlook for å opprette en kontakt.

 3. Skriv inn et navn og annen informasjon som du vil inkludere for kontakten.

 4. Hvis du vil opprette en ny kontakt umiddelbart, velger du Lagre og lukk (på denne måten du trenger å starte på nytt for hver kontakt).

  Tips: 

  • Du vil legge til en annen kontakt fra samme firma, choosethedown pilen ved siden av Lagre og lukk, og velg deretter kontakt fra samme firma.

  • Opprette en ny kontakt fra samme firma

 5. Når du er ferdig med å legge til nye kontakter, velger du Lagre og lukk.

Du kan lagre flere telefonnumre, e-postadresser eller postadresser for en kontakt.

 1. Skriv inn den første e-postadressen til kontakten i E-post-boksen på det nye kontaktkortet.

 2. Klikk pil ned ved siden av E-post, og klikk deretter E-post 2. Den første e-postadressen lagres, og du kan skrive inn den andre adressen i feltet.

Legge til en ekstra e-postadresse for en kontakt

Hvis du har lagret et bilde av personen på datamaskinen (eller et annet sted), kan du bruke det i kontaktinformasjonen.

 1. Klikk bildeikonet i boksen for ny kontakt.

  Klikk bildeikonet for å legge til et bilde

 2. Finn frem til bildet du vil bruke, i boksen Legg til bilde av kontakt, og klikk deretter OK.

 • Importere kontakter fra en CSV- eller PST-fil    En CSV-fil inneholder kontaktene du har eksportert på en tekstfil, der hver del av kontaktinformasjonen er atskilt av komma (CSV betyr "kommadelte verdi" ).

En PST-fil er en fil som er eksportert fra Outlook i et format som en annen datamaskin som kjører Outlook kan lese.

Les mer under Importere kontakter til Outlook for Windows.

 • Kontakter fra Excel    Du kan bruke veiviseren for import og eksport for å hente kontaktinformasjon lagret i en Excel-fil, for eksempel .xlsx eller .xls.

Les mer under Importere kontakter til Outlook for Windows.

Du styrer selv hva slags informasjon som legges til et kontaktkort. Du kan oppdatere og slette informasjon etter eget valg.

Delvis utfylt kontaktkort i Outlook

Endre hvordan navn presenteres i kontaktkortet

 1. Velg Alternativer > Personer under Fil-fanen.

 2. Gjør følgende under Navn og arkivering:

  • Velg et alternativ i listen Standardrekkefølge for Fullt navn.

   Alternativer for Personer i Outlook som viser listealternativer for sortering etter fullt navn.

   Alternativ

   Eksempel

   Fornavn (Mellomnavn) Etternavn

   Ingjerd N Espeseth

   Etternavn Fornavn

   Espeseth Ingjerd

   Fornavn Etternavn1 Etternavn2

   Ingjerd Nordmann Espeseth

  • Velg et alternativ i listen Standardrekkefølge for Arkiver som.

   Alternativer for Personer i Outlook, som viser listealternativer for rekkefølge for Arkiver som.

   Alternativ

   Eksempel

   Etternavn, Fornavn

   Espeseth, Ingjerd N

   Fornavn, etternavn

   Ingjerd N Espeseth

   Firma

   Contoso, Ltd.

   Etternavn, Fornavn (Firma)

   Espeseth, Ingjerd (Contoso, Ltd.)

   Firma (Fornavn, Etternavn)

   Contoso, Ltd. (Espeseth, Ingjerd N)

 3. Velg OK når du er ferdig.

Oppdatere informasjon på et eksisterende kontaktkort

 1. Velg Adressebok i Søk-gruppen under Hjem-fanen.

  Velg Adressebok i Søk-gruppen under Hjem-fanen i Outlook.

 2. Gjør følgende i adresseboken: Velg adresseboken der informasjonen for kontakten er lagret i Adressebok-listen i dialogboksen Kontakter.

 3. Merk kontakten du vil endre, høyreklikk, og endre eller oppdater informasjonen på kontaktkortet etter ønske.

 4. Velg Lagre og lukk > Fil > Lukk.

Legge til et internnummer

 1. Velg Arbeid under TelefonnumreKontaktkort.

  Merknad: Ikke velg rullegardinpilen ved siden av en boks med navnet Arbeid, Telefaks, arbeid eller Mobiltelefon. Velg den faktiske boksen.

 2. Legg inn Telefondetaljer i dialogboksen Kontroller telefonnummer og i Internnummer-boksen.

  Velg et alternativ under Telefonnumre på kontaktkortet i Outlook, og oppdater dialogboksen Kontroller telefonnummer etter behov.

Videresende et kontaktkort til en kollega eller forretningsforbindelse

 1. Åpne et kontaktkort.

 2. Velg Som en Outlook-kontakt i Videresend-listen i Handlinger-gruppen under fanen Kontakt.

  Velg Videresend i Handlinger-gruppen under fanen Kontakt i Outlook, og velg deretter et alternativ.

  Merknad: Kontaktkortet videresendes som et vedlegg i en e-postmelding.

Opprette en kontakt fra kontakter

 1. Velg Nyfil-menyen, og klikk deretter Kontakt.

  Hurtigtasten for å opprette en kontakt, trykker du Ctrl + Skift + C.

 2. Skriv inn et navn for kontakten.

 3. Skriv inn informasjonen du vil inkludere for kontakten.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil angi hvordan du vil at kontaktens navn skal vises i til-linjen i en melding, skriver du inn et navn i Vis som-boksen.

  • Hvis du vil angi flere oppføringer for et felt, for eksempel mer enn én telefonnummer eller e-postadresse, klikker du pil ned ved siden av feltet.

  • Hvis du har mer enn én e-postadressen for en kontakt, velger du avmerkingsboksen Dette er postadressen angir hvilken adresse som skal brukes under en utskriftsfletting.

  Tips!: Du kan raskt opprette en ny kontakt med samme firmainformasjon. Klikk Ny kontakt fra samme firma i gjeldende kontakt, på Handlinger-menyen.

Du kan opprette en ny kontakt fra en eksisterende kontakt ved å bruke den eksisterende kontakten som en mal, og deretter endre noe av informasjonen etter behov.

 1. Klikk kontakten du vil bruke som en mal i visittkortvisning, i kontakter.

  Merknad: Du kan også fullføre denne fremgangsmåten i visningene Adressekortvisning og Detaljert adressekortvisning.

 2. Trykk CTRL + C, og trykk deretter CTRL + V.

 3. Velg alternativet Legg til ny kontakt i dialogboksen Fant like kontakter.

  Når du lagrer en kontakt eller en elektronisk visittkort med samme navn eller e-postadresse som allerede finnes i kontakter-mappen, Microsoft Outlook viser en dialogboks med alternativer til enten legge til den nye kontakten som en ny kontakt eller oppdatere eksisterende kontakt med den nye informasjonen fra den nye kontakten. Hvis du vil vite mer, kan du se løse eller slette like kontakter.

 4. Klikk Legg til.

  Den nye kontakten vises i visittkortvisning ved siden av kontakten du kopierte.

 5. Dobbeltklikk den nye kontakten for å åpne den, og deretter redigere informasjonen etter behov.

 6. Klikk Lagre og lukk.

 1. Åpne eller Forhåndsvis e-postmeldingen som inneholder navnet du vil legge til i kontaktlisten din.

 2. Høyreklikk navnet på avsenderen du vil gjøre til en kontakt, og klikk deretter Legg til i kontakter på hurtigmenyen.

  Merknad: Det er ingen alternativer for å legge til kontaktinformasjonen i automatisk kontakter eller adresseboken når du svarer på en kontakt i Outlook.

Når du lagrer et elektronisk visittkort som er mottatt i en e-postmelding, kan du opprette en ny kontakt. Hvis du allerede har en kontakt med samme navn, kan du lagre kopien som en ny kontakt eller oppdatere opprinnelige.

 1. Høyreklikk kortet i en åpen melding, og klikk deretter Legg til i kontakter på hurtigmenyen. Den nye kontakten åpnes i kontaktskjemaet.

 2. Klikk Lagre og lukk i Lagre-gruppen i kategorien Kontakt.

 3. Hvis du allerede har en kontakt med samme navn, oppdages kopien. Gjør ett av følgende:

  • Velg Legg til ny kontakt. Dette oppretter en kopi av kontakten, inkludert kontaktskjema og elektronisk visittkort.

  • Velg oppdatere informasjonen. Eksisterende like kontakter vises. Dobbeltklikk kontakten for å oppdatere den, og deretter oppdaterer informasjonen på kontaktskjemaet og lagre den.

Den nye kontaktinformasjonen er nå lagret i kontakter og er tilgjengelig som et elektronisk visittkort også andre visninger. Du kan endre kontaktinformasjonen både før og etter at du har lagret den. Hvis du vil endre kortet etter at du har lagret den, kan du se instruksjonene i opprette elektroniske visittkort.

Kommentarer: 

 • Du kan også høyreklikke vedlagte VCF-filen i meldingsoverskriften for å åpne hurtigmenyen og legge til kontakten, eller velg andre alternativer.

 • Hvis du klikker alternativet Lagre og lukk i kontaktskjemaet, lagres den åpne kontakten, og et nytt, tomt kontaktskjema åpnes.

Denne funksjonen krever at du bruker en av følgende kontoer: Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007. De fleste hjemmekontoer og personlige kontoer bruker ikke Microsoft Exchange.

 1. Åpne fellesmappen du vil opprette en kontakt.

  Hvordan?

  1. Hvis Mappelisten ikke vises, klikker du til-menyen, og klikk deretter Mappelisten.

  2. Klikk Fellesmapper, og klikk deretter mappen du vil åpne.

   Hvis mappen som du vil åpne befinner seg i en annen mappe, klikk plusstegnet (+) ved siden av hver undermappe til du finner mappen du vil bruke.

 2. Velg Nyfil-menyen, og klikk deretter Kontakt.

 3. Skriv inn et navn for den nye kontakten.

 4. Skriv inn informasjonen du vil inkludere for kontakten.

  Kommentarer: 

  • Hvis du vil angi hvordan du vil at kontaktens navn skal vises i til-linjen i en melding, skriver du inn et navn i Vis som-boksen.

  • Hvis du vil angi flere oppføringer for et felt, for eksempel mer enn én type telefonnummer eller adresse, klikker du pil ned ved siden av feltet.

  • Hvis du har mer enn én e-postadressen for en kontakt, velger du avmerkingsboksen Dette er postadressen angir hvilken adresse som skal brukes under en utskriftsfletting.

 5. Klikk Lagre og lukk.

  Du kan opprette en ny kontakt bare i en kontaktmappe. Du kan for eksempel opprette en ny kontakt i en e-postmappe.

Opprette en kontakt

 1. Klikk Ny kontakt i Ny-gruppen i kategorien Hjem i kontakter.

  Ny kontakt-kommandoen på båndet

  Hurtigtast    Trykk CTRL+SKIFT+C for å opprette en kontakt fra en mappe i Outlook.

 2. Skriv inn et navn og annen informasjon som du vil inkludere for kontakten.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Til slutt å skrive inn kontakter     Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien Kontakt.

  • Lagre denne kontakten og starte en annen     Klikk Lagre og ny.

  • Lagre og skrive inn en annen kontakt fra samme firma eller adresse     Klikk pil ned ved siden av Lagre og lukk, og klikk deretter kontakt fra samme firma.

   Kommentarer: 

   • Hvis du vil angi flere oppføringer for et felt, for eksempel mer enn én telefonnummer eller e-postadresse, klikker du pil ned ved siden av feltet.

   • Hvis du vil legge til et bilde av en kontakt, klikker du bildeikonet, eller klikk bilde i Alternativer-gruppen i kategorien Kontakt, og klikk deretter Legg til bilde.

Når du vil opprette flere kontakter som deler felles informasjon, for eksempel et firmanavn og adresse, kan du kopiere en eksisterende kontakt, og deretter endrer kontakt Kopier for å ta med unik informasjon for flere kontakten.

 1. Høyreklikk kontakten du vil duplisere i kontakter, og klikk deretter Kopier.

  Hurtigtast    Hvis du vil kopiere en kontakt, trykker du CTRL + C for å kopiere, og trykk deretter CTRL + V for å opprette den nye kontakten.

 2. Dobbeltklikk den nye kontakten for å åpne den, og deretter Rediger informasjonen.

Til toppen av siden

Du kan raskt opprette en Outlook-kontakt for en person som har sendt en e-postmelding.

 1. Åpne eller Forhåndsvis e-postmelding som inneholder navnet du vil legge til i kontaktlisten din.

Høyreklikk navnet på personen du vil bruke, og klikk deretter Legg til i kontakter.

Andre Outlook-brukere kan inneholde et elektronisk visittkort i en e-postmelding. Når du lagrer et elektronisk visittkort, brukes informasjonen som finnes i kortet for å opprette en Outlook-kontakt.

 1. Høyreklikk det elektroniske visittkortet eller den vedlagte VCF-filen i meldingshodet i en åpen melding, og klikk deretter Legg til i kontakter.

 2. Rediger informasjonen etter behov.

 3. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien Kontakt.

Hvis du allerede har en kontakt som har samme navn, gjør du ett av følgende:

 • Klikk Legg til ny kontakt. Dette resulterer i to kontakter for samme navn.

Klikk Oppdater informasjonen. Dobbeltklikk kontakten du vil oppdatere med informasjon om elektronisk visittkort i listen over duplikatkontakter.

Denne funksjonen krever en Microsoft Exchange Server-konto, og at Exchange Server-administratoren har satt opp fellesmapper.

 1. Åpne fellesmappen du vil opprette en kontakt.

  Hvordan finner jeg fellesmapper?

  Hvis du ikke ser fellesmapper i navigasjonsruten, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Mappeliste Mappeliste-knappen i navigasjonsruten i navigasjonsruten, og Finn mappen Fellesmapper – brukernavn.

  • Klikk i boksen Søk i kontakter og deretter klikker du SøkeverktøySøk-fanen i Alternativer-gruppen, og klikk deretter Søk etter fellesmapper.

 2. Klikk Nye elementer i Ny-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Kontakt.

 3. Skriv inn informasjonen du vil inkludere for kontakten.

  Kommentarer: Hvis du har mer enn én e-postadressen for en kontakt, velger du avmerkingsboksen Dette er postadressen angir hvilken adresse som skal brukes under en utskriftsfletting.

  1. Hvis du vil angi flere oppføringer for et felt, for eksempel mer enn én type telefonnummer eller adresse, klikker du pil ned ved siden av feltet.

 4. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien Kontakt.

Du kan bruke kontaktmapper til å organisere grupper av kontakter. Opprette en ny mappe i kontakter, navnet, og Flytt eller Kopier bestemte kontakter. Kontaktmappene vil bli oppført i navigasjonsrute under Mine kontakter.

Du kan også opprette distribusjonslister til Gruppekontakter. En melding som sendes til en distribusjonsliste går til alle mottakere som er inkludert i denne listen. For mer informasjon, kan du se opprette og redigere en kontaktliste croup eller distribusjonsliste.

I Office Outlook 2007 vises alle kontaktene også som en elektronisk visittkort. All informasjon som du legger til en kontakt foretas automatisk til det tilsvarende elektroniske visittkortet, og omvendt.

Elektronisk visittkort som viser et delsett av informasjonen i det tilhørende kontaktskjemaet

1. kontaktskjemaet som inneholder opplysninger om Jon Morris.

2. en visning i dialogboksen Rediger visittkort med de tilsvarende feltene er fylt ut for Jon Morris elektronisk visittkort.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×