Legg til eller rediger topptekst og bunntekst i Word for Mac

Topptekster og bunntekster er områder i topp- og bunnmargen på hver side i et dokument. Du kan legge til, redigere eller slette topptekster og bunntekster.

Legg til en topp- eller bunntekst

 1. Klikk på Sett inn, og klikk deretter på Topptekst eller Bunntekst.

  Topptekst og bunntekst er uthevet på Sett inn-fanen

 2. Klikk på oppsettet du vil bruke. Word leveres med mange innebygde oppsett, så det kan være du må bla nedover for å vise alle.

  Bunntekst-galleriet

  Obs!: 

  • Topptekst- og bunntekstområdet er markert med et Topptekst- eller Bunntekst-merke og en linje øverst eller nederst på dokumentet. Du kan ikke redigere brødteksten i dokumentet mens topptekst- eller bunntekstområdet er åpent.

  • Topptekstområdet i et dokument vises

 3. De fleste topptekster og bunntekster inneholder plassholdertekst. Overskriv denne plassholderteksten med din egen tekst.

 4. Klikk på Lukk topptekst og bunntekst på fanen Verktøy for topptekst og bunntekst når du er ferdig.

  Lukk topptekst og bunntekst er uthevet på fanen Topptekst og bunntekst

Rediger topptekst eller bunntekst

 1. Dobbeltklikk i topptekst- eller bunntekstområdet (øverst eller nederst på siden) for å åpne fanen Topptekst og bunntekst.

  Topptekstområdet i et dokument vises

 2. Merk teksten du vil endre, og skriv inn den nye toppteksten eller bunnteksten i stedet.

 3. Klikk på Lukk topptekst og bunntekst på fanen Topptekst og bunntekst når du er ferdig. Du kan også dobbeltklikke hvor som helst utenfor topptekst- eller bunntekstområdet for å lukke Verktøy for topptekst og bunntekst.

  Lukk topptekst og bunntekst er uthevet på fanen Topptekst og bunntekst

Endre utformingen på topptekst eller bunntekst

Du kan endre utseendet på en topptekst eller bunntekst ved å bruke en annen utforming fra den innebygde samlingen.

Obs!: Hvis du endrer topptekst- og bunntekststilene, overskrives den gjeldende toppteksten eller bunnteksten, så du må skrive inn informasjonen på nytt.

 1. Dobbeltklikk i topptekst- eller bunntekstområdet (øverst eller nederst på siden) for å åpne fanen Topptekst og bunntekst.

 2. Klikk Topptekst eller Bunntekst under Topptekst og bunntekst.

 3. Bruk en stil fra galleriet.

Dobbeltklikk hvor som helst utenfor topptekst- eller bunntekstområdet når du er ferdig for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Slett en topptekst eller bunntekst

 1. Dobbeltklikk i topptekst- eller bunntekstområdet (øverst eller nederst på siden) for å åpne fanen Topptekst og bunntekst.

 2. Klikk Topptekst eller Bunntekst under Topptekst og bunntekst.

 3. Klikk på Fjern topptekst eller Fjern bunntekst nederst i vinduet.

Dobbeltklikk hvor som helst utenfor topptekst- eller bunntekstområdet når du er ferdig for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Se også

Slette en topptekst eller bunntekst fra én enkelt side i Word 2016 for Mac

Fjerne alle topptekster eller bunntekster i Word 2016 for Mac

Opprette ulike topptekster eller bunntekster for oddetallssider og partallssider i Word for Mac 2016

Legge til bilder i topptekst eller bunntekst i Word 2016 for Mac

Legg til en topp- eller bunntekst

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk Topptekst eller Bunntekst under Topptekst og bunntekst på fanen Dokumentelementer, og velg deretter en topptekst- eller bunntekststil fra galleriet.

  Dokumentelementer-fanen, Topptekst og bunntekst-gruppen

 3. Klikk i toppteksten eller bunnteksten i dokumentet, og skriv deretter inn en tekst eller sett inn grafikk.

 4. Klikk fanen Topptekst og bunntekst, og velg alternativene du vil bruke, under Alternativer eller Plassering under Sett inn.

  Tips!: Fanen Topptekst og bunntekst er en lilla, kontekstavhengig fane som bare vises på båndet når du er i toppteksten eller bunnteksten.

 5. Når du vil gå tilbake til dokumentet, klikker du Lukk topptekst-knapp .

  Tips!: 

  • Hvis du ikke vil at topptekster og bunntekster skal vises på den første siden i dokumentet, klikker du Spesiell førsteside under Alternativer på fanen Topptekst og bunntekst, og lar topp- og bunntekstene stå tomme.

  • Hvis du oppretter ulike topptekster og bunntekster for oddetalls- og partallssider i dokumentet, klikker du Forskjellige partalls- og oddetallssider under Alternativer på fanen Topptekst og bunntekst.

  • Hvis du vil sette inn andre vanlige topptekst- eller bunntekstelementer, for eksempel filnavnet eller navnet på forfatteren, peker du på AutotekstSett inn-menyen, og deretter klikker du elementet du vil legge til.

  • Hvis du vil sette inn bilder i topp- og bunntekstene i dokumentet, klikker du der du vil sette inn bildet i toppteksten eller bunnteksten. Deretter klikker du BildeSett inn-menyen og velger den aktuelle bildetypen. Hvis du vil endre størrelsen på bildet, klikker du i bildet og drar skaleringshåndtakene.

  • Hvis du vil legge til gjeldende dato eller klokkeslett i en topptekst eller bunntekst, klikker du Topptekst og bunntekstVisning-menyen. Deretter plasserer du markøren i toppteksten eller bunnteksten og klikker Dato eller Tid under Sett inn på fanen Topptekst og bunntekst.

Legg til forskjellige topptekster og bunntekster for ulike deler i dokumentet

Du kan legge til forskjellige topptekster eller bunntekster i hver del av dokumentet. Dette er ofte nyttig når du arbeider med lange dokumenter med mange kapitler.

 1. Klikk der du vil sette inn et inndelingsskift på slutten av kapitlet eller inndelingen.

 2. Klikk Skift under Sett inn sider på fanen Dokumentelementer, og sett deretter inn den typen inndelingsskift du vil bruke.

  Dokumentelementer-fanen, Sett inn sider-gruppen

 3. Klikk Topptekst eller Bunntekst under Topptekst og bunntekst på fanen Dokumentelementer, og sett deretter inn topptekst- eller bunnteksttypen du vil bruke.

  Dokumentelementer-fanen, Topptekst og bunntekst-gruppen

 4. Klikk Topptekst og bunntekst, og fjern merket for Koble til forrige under Alternativer, og rediger topp- og bunntekstene i den nye delen av dokumentet.

  Tips!: Fanen Topptekst og bunntekst er en lilla, kontekstavhengig fane som bare vises på båndet når du er i toppteksten eller bunnteksten.

Rediger topptekst eller bunntekst

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Dobbeltklikk toppteksten eller bunnteksten i dokumentet, og foreta de ønskede endringene.

  Tips!: Du kan bruke fanen Topptekst og bunntekst for å legge til sidetall, datoer og formatering. Fanen Topptekst og bunntekst er en lilla, kontekstavhengig fane som bare vises på båndet når du er i toppteksten eller bunnteksten.

 3. Når du vil gå tilbake til dokumentet, klikker du Lukk topptekst-knapp .

  Obs!: Når du endrer en topptekst eller bunntekst, endres den samme toppteksten eller bunnteksten i hele dokumentet automatisk. Hvis du vil opprette en annen topptekst eller bunntekst for en del av dokumentet, deler du inn dokumentet i inndelinger ved å sette inn, slette eller endre et inndelingsskift.

Slett en topptekst eller bunntekst

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Dobbeltklikk toppteksten eller bunnteksten du vil fjerne fra dokumentet.

 3. Klikk Velg alleRediger-menyen.

 4. Trykk DEL.

 5. Når du vil gå tilbake til dokumentet, klikker du Lukk topptekst-knapp .

Endre avstanden mellom en topptekst eller bunntekst og toppen eller bunnen av siden

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Dobbeltklikk toppteksten eller bunnteksten i dokumentet.

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre avstanden mellom en topptekst og toppen av siden

Klikk fanen Topptekst og bunntekst, og endre deretter innstillingen for Topptekst fra toppen under Plassering.

Endre avstanden mellom en bunntekst og bunnen av siden

Klikk fanen Topptekst og bunntekst, og endre deretter innstillingen for Bunntekst fra bunnen under Plassering.

 1. Når du er ferdig, går du tilbake til toppteksten eller bunnteksten og klikker Lukk topptekst-knapp .

  Obs!: 

  • Når du endrer en topptekst eller bunntekst, endres den samme toppteksten eller bunnteksten i hele dokumentet automatisk. Hvis du vil opprette en annen topptekst eller bunntekst for en del av dokumentet, deler du inn dokumentet i inndelinger ved å sette inn, slette eller endre et inndelingsskift.

  • Word bestemmer avstanden basert på standard måleenhet, for eksempel tommer. Hvis du vil endre måleenhet, klikker du Innstillinger og deretter GenereltWord-menyen, og deretter velger du en måleenhet på hurtigmenyen Målenheter.

Flytt mellom topptekster og bunntekster i dokumentet

Du kan bla mellom toppteksten og bunnteksten i dokumentet, eller du kan bruke verktøyene på fanen Topptekst og bunntekst for å flytte mellom topptekster og bunntekster i forskjellige deler av dokumentet.

 1. Klikk UtskriftsoppsettVisning-menyen.

 2. Dobbeltklikk toppteksten eller bunnteksten i dokumentet.

 3. Klikk fanen Topptekst og bunntekst, og velg et av alternativene under Navigasjon.

  Tips!: Fanen Topptekst og bunntekst er en lilla, kontekstavhengig fane som bare vises på båndet når du er i toppteksten eller bunnteksten.

 4. Når du er ferdig, går du tilbake til toppteksten eller bunnteksten og klikker Lukk topptekst-knapp .

Se også

Legge til elementer som gjentas på hver side

Sette inn, slette eller endre et inndelingsskift

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×