Legg til eller rediger ord i en stavekontrollordliste

Viktig!: Når du legger til et ord i en egendefinert ordliste i ett Office-program, blir ordet også tilgjengelig for stavekontroll i alle andre Office-programmer.

Alle egendefinerte ordlister administreres via dialogboksen Egendefinerte ordlister, og en egendefinert ordliste du vil bruke må aktiveres (velges) i denne dialogboksen. Følg disse trinnene for å åpne dialogboksen, og velg deretter en bestemt oppgave nedenfor.

Dialogboksen Egendefinerte ordlister

Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister

 1. Åpne alternativer for korrektur:

  • I de fleste Office-programmer: gå til fil > Alternativer > korrektur.

  • I Outlook: gå til fil > Alternativer > e-post > Stavekontroll og Autokorrektur> korrektur.

 2. Kontroller at det ikke er merket av for Bare foreslå fra hovedordlisten.

 3. Velg egen definerte ord lister.

  Alle ordlister er oppført her, med standardordlisten øverst.

Obs!: Hvis du raskt vil legge til et ord i en ordliste, høyre klikker du ordet i et dokument og velger Legg til i ordliste. Ordet legges til i standard ord listen.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Merk ordlisten du vil redigere. Pass på at du ikke fjerner merket i avmerkingsboksen.

 3. Velg Rediger liste over ord.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et ord, skriver du det inn i Ord-boksen, og deretter klikker du Legg til.

  • Hvis du vil slette et ord, merker du det i Ordliste-boksen, og deretter klikker du Slett.

  • Hvis du vil redigere et ord, sletter du det, og deretter legger du det til med stavemåten du vil ha.

  • Hvis du vil fjerne alle ordene, klikker du Slett alle.

  Redigere listen over ord

Hvis du vil at denne egen definerte ord listen skal være standard ord listen, der eventuelle nye ord du legger til, skal lagres, kan du se endre den egen definerte ord listen som stavekontrollen legger til ord under.

Velg overskriftene nedenfor for mer informasjon

Hvis stavekontrollen flagger visse ord som feilstavet, men den skal ignorere disse ordene, kan du legge dem til den egendefinerte ordlisten. Hvis du vil endre standard egen definert ordliste der disse ordene er lagt til, kan du se endre den egen definerte ord listen som stavekontrollen legger til ord i.

 • Når du kontrollerer stavemåte og grammatikk automatisk, høyreklikker du ordet med rød bølgete linje og klikker deretter Legg til i ordlisten.

 • Når du kjører stave- og grammatikkontroll-verktøyet, klikker du Legg til eller Legg til i ordlisten for det flaggede ordet.

Obs!: Hvis alternativet Legg til i ordlisten ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at du har en egendefinert ordliste valgt i dialogboksen Egendefinerte ordlister. Se Endre den egendefinerte standardordlisten som stavekontrollen legger til ord i for å lære hvordan du kan velge en egendefinert ordliste som standard.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere stavemåte og grammatikk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Velg Ny.

 3. Skriv inn et navn på den egendefinerte ordlisten i Filnavn-boksen.

 4. Velg Lagre.

 5. Hvis du vil at den nye ordlisten skal brukes for et annet språk, velger du språket i Ordlistespråk-menyen mens den nye ordlisten er merket i Liste over ordlister.

Hvis du vil at den nye egendefinerte ordlisten skal være standardordlisten, der alle ord du legger til lagres, kan du se den neste oppgaven Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i.

Når du legger til ord mens du tar stavekontroll, legges nye ord til i standard egendefinert ordliste, som er ordlisten øverst på listen når du åpner dialogboksen Egendefinerte ordlister. Du kan endre den egendefinerte standardordlisten som brukes for alle Office-programmer:

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Gjør ett av følgende i boksen Liste over ordlister:

  • Hvis du vil endre standardordlisten for alle språk, klikker du ordlistenavnet under Alle språk.

  • Hvis du vil endre standardordlisten for et bestemt språk, velger du ordlisten under språkoverskriften.

 3. Velg endre standard.

  Obs!: Hvis det bare finnes én ordliste under en overskrift, må den brukes som standardordliste. I slike tilfeller er denne knappen ikke tilgjengelig.

Neste gang du kjører stavekontrollen, brukes de egendefinerte ordlistene du angav.

Når du oppretter en ny egen definert ordliste, setter programmet som standard ord listen til alle språk, noe som betyr at ord listen brukes når du stavekontrollerer tekst på et hvilket som helst språk. Du kan imidlertid knytte en egen definert ordliste til et bestemt språk, slik at programmet bare bruker ord listen når du stavekontrollerer tekst på et bestemt språk.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Klikk ordlisten som du vil endre, i boksen Liste over ordlister.

 3. Ordlistespråk-menyen, klikker du språket ordlisten skal brukes for.

Dialogboksen for Egendefinerte ordlister viser de tilgjengelige egendefinerte ordlistene som programmet kan bruke til å kontrollere stavemåten. Hvis ordlisten du vil bruke, for eksempel en som er kjøpt fra en tredjepartsleverandør, er installert på datamaskinen, men ikke er oppført i Liste over ordlister, kan du legge den til.

 1. Åpne dialogboksen Egendefinerte ordlister ved å følge trinnene i Åpne dialogboksen for egendefinerte ordlister-delen ovenfor.

 2. Velg Legg til.

 3. Finn frem til mappen som inneholder den egendefinerte ordlisten du vil ha, og dobbeltklikk deretter ordlistefilen.

Hvis du vil at denne egen definerte ord listen skal være standard ord listen, der eventuelle nye ord du legger til, skal lagres, kan du se endre den egen definerte ord listen som stavekontrollen legger til ord over.

 1. Gå til Innstillingerfor Word >.

 2. Velg stavekontroll & grammatikkunder redigerings-og korrektur verktøy.

  Klikk Stavekontroll og grammatikk for å endre innstillinger for å kontrollere staving og grammatikk.
 3. Hvis du vil bruke egendefinerte ordlister, må du sørge for at avmerkingsboksen Bare foreslå fra hovedordlisten ikke er merket.

 4. Velg ord lister.

 5. Merk ordlisten du vil redigere.

  Pass på at du ikke fjerner merket for ordlisten ved et uhell.

 6. Velg Rediger.

  Den egen definerte ord listen åpnes som et dokument for redigering.

 7. Gjør de ønskede endringene, og lagre deretter dokumentet.

Obs!: Når du redigerer en egendefinert ordliste, stopper Word den fortløpende stavekontrollen. Når du er ferdig med å endre en egen definert ordliste, går du til stavekontrollen &-grammatikk i trinn 2 ovenfor for å fortsette stavekontrollen mens du skriver, og velger fort løpende Stavekontroll.

 1. Åpne dialog boksen egen definerte ord lister ved å følge Fremgangs måten ovenfor.

 2. Kontroller at det er merket av for hver av de egendefinerte ordlistene du vil bruke, i dialogboksen Egendefinerte ordlister, og klikk deretter OK.

 1. Åpne dialog boksen egen definerte ord lister ved å følge Fremgangs måten ovenfor.

 2. Velg Ny.

 3. Skriv inn et navn på den egendefinerte ordlisten i Lagre som-boksen.

 4. Velg Lagre.

 5. Hvis du vil at den nye ordlisten skal brukes for et annet språk, velger du språket fra Språk-listen mens den nye ordlisten fremdeles er merket i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 6. Velg OK.

I dialogboksen Egendefinerte ordlister finner du de tilgjengelige egendefinerte ordlistene Word kan bruke når stavekontrollen kjøres. Hvis ordlisten du vil bruke, for eksempel en ordliste du har kjøpt fra en tredjepartsleverandør, er installert på datamaskinen, men ikke oppført i dialogboksen Egendefinerte ordlister, kan du legge den til.

 1. Åpne dialog boksen egen definerte ord lister ved å følge Fremgangs måten ovenfor.

 2. Velg Legg til.

 3. Finn frem til mappen som inneholder den egendefinerte ordlisten du vil legge til, og dobbeltklikk deretter ordlistefilen.

Hvis du trenger mer informasjon om hvordan du installerer en tredjepartsordliste, kan du se installasjonsinstruksjonene for den aktuelle ordlisten.

Når du oppretter en ny egen definert ordliste, setter programmet som standard ord listen til alle språk, noe som betyr at ord listen brukes når du stavekontrollerer tekst på et hvilket som helst språk. Du kan imidlertid knytte en egen definert ordliste til et bestemt språk, slik at programmet bare bruker ord listen når du stavekontrollerer tekst på et bestemt språk.

 1. Åpne dialog boksen egen definerte ord lister ved å følge Fremgangs måten ovenfor.

 2. Velg ordlisten du vil endre, i dialogboksen Egendefinerte ordlister.

 3. Velg språket ordlisten skal brukes for, fra Språk-listen.

Når du stavekontrollerer et dokument, har du alltid mulighet til å legge til et ord som ble flagget som feilstavet, i en egendefinert ordliste. Microsoft Word legger da ordet inn i den egendefinerte ordlisten som brukes som standard.

 1. Åpne dialog boksen egen definerte ord lister ved å følge Fremgangs måten ovenfor.

 2. Velg en ordliste fra listen Egendefinert ordliste i Stavekontroll og grammatikk.

 3. Lukk dialog boksen stavekontroll & grammatikk .

  Obs!: Hvis det bare finnes én ordliste under en overskrift, må den brukes som standardordliste. I slike tilfeller er denne knappen ikke tilgjengelig.

Neste gang du kjører stavekontrollen, brukes de egendefinerte ordlistene du angav.

Når du har et feil stavet ord, kan du høyreklikke og ignorere det. Ordet legges imidlertid ikke til i ord listen og blir flagget neste gang du brukerWord for nettet.

Se også

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se stavemåte og grammatikk i Word

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×