Left, funksjon

Returnerer en variant (streng) som inneholder et angitt antall tegn fra venstre side i en streng.

Syntaks

Left( streng, lengde )

Syntaksen for Left-funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

streng

Obligatorisk. Strenguttrykk tegnene lengst til venstre returneres fra. Hvis streng inneholder Null, returneres Null.

lengde

Obligatorisk. Variant (Langt). numerisk uttrykk angir hvor mange tegn som skal returneres. Hvis 0, returneres en tom streng (""). Hvis større enn eller lik antall tegn i streng, returneres hele strengen.


Kommentarer

Bruk funksjonen Lengde til å bestemme antall tegn i strengen.

Obs!:  Bruk funksjonen LeftB med byte-data som finnes i en streng. I stedet for å angi antall tegn som skal returneres, angir lengde antall byte.

Eksempel

Obs!: Eksemplene nedenfor viser hvordan denne funksjonen brukes i en Visual Basic for Applications (VBA)-modul. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velg Utviklerreferanse i rullegardinlisten ved siden av Søk, og skriv inn én eller flere termer i søkeboksen.

Dette eksempelet bruker Left-funksjonen til å returnere et bestemt antall tegn fra venstre side i en streng.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×