Lagre og sende publikasjoner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan lagre publikasjonen i flere formater i Lagre og Send. Du kan lagre publikasjonen som et bilde, en PDF eller XPS-fil eller som en HTML-fil. Du kan lagre publikasjonen som en mal for Microsoft Publisher 2010 eller i et format som er kompatible med Publisher 2000 eller Publisher 98. Du kan også opprette en pakkede Publisher-fil som inneholder alle elementer du trenger for å ta publikasjonen til et trykkeri, inkludert en PDF-fil hvis du velger, eller flytte publikasjonen til en annen datamaskin. I tillegg til å lagre publikasjonen, kan du sende publikasjonen i e-post som en e-postmelding eller som et vedlegg. Noen nasjonale innstillinger vil du også kunne dele maler som du oppretter med fellesskapet nettbasert mal fra denne siden.

I denne artikkelen

Send via e-post

Forhåndsvisning av e-post

Endre filtype

Publiser HTML

Lagre som PDF eller XPS

Hva er PDF og XPS-formater?

Lagre som PDF

Lagre som XPS

Pakk ned

Lagre for trykkeri

Lagre for en annen datamaskin

Sende via e-post

Du kan sende en publikasjon som e-post på fem måter.

Viktig!: Hvis du vil sende via e-post, må du ha én av følgende programmer installert på datamaskinen:

 • Microsoft Office Outlook

 • Outlook Express (versjon 5.0 eller senere)

 • Windows Mail

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og Sendog velg deretterSend via e-post, og velg ett av følgende alternativer:

  • Sende gjeldende side: Dette vil sende den valgte siden fra publikasjonen som et e-postmeldingen, slik at mottakerne ikke nødvendig å ha Publisher til å vise publikasjonen. Publishers brukergrensesnittet endre skal se ut som en e-postmelding som gir deg tilgang til adresseboken og muligheten til å forhåndsvise e-post i standardnettleseren, og Avbryt e-postmeldingen.
   Sende publikasjon som e-post i Publisher 2010

  • Send alle sider : Dette oppretter en enkelt HTML e-postmelding fra alle sidene i publikasjonen. Brukergrensesnitt for Publisher endrer skal se ut som en e-postmelding som gir deg tilgang til adresseboken og muligheten til å forhåndsvise og Avbryt e-postmeldingen.

   Obs!: Da du opprettet en enkelt e-post melding siden fra flere sider i publikasjonen noe formatering gå tapt.

  • Send som vedlegg: Dette oppretter en e-postmelding med publikasjonen som et vedlegg. Mottakerne må ha Publisher installert for å vise publikasjonen.

  • Send som PDF : Dette oppretter en PDF-versjon av publikasjonen og Legg den ved i en e-postmelding. Vise dokumentet mottakerne må ha et PDF-leseprogram installert på datamaskinen, for eksempel Acrobat Reader som er tilgjengelig fra Adobe Systems.

  • Send som XPS : Dette oppretter en XPS-versjon av publikasjonen og Legg den ved i en e-postmelding.

   Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om lagring i publikasjonene som PDF eller XPS-dokumenter kan du se Lagre som PDF eller XPS.

 3. Angi mottakeradressene, et emne og andre e-postalternativer, og klikk Send.

Forhåndsvise e-post

Med dette alternativet kan du se hvordan publikasjonen vil se ut i en e-postmelding, ved å åpne nettleseren du bruker som standard, og forhåndsvise en HTML-versjon av publikasjonen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og Send, VelgForhåndsvisning av e-, og klikk deretter denForhåndsvisning av e-knappen.

 3. Publikasjonen vises som en nettside i Publisher.

Til toppen av siden

Endre filtype

Dette valget gjør det mulig å lagre en publikasjon som en mal for Microsoft Publisher 2010, i et format som er kompatible med Publisher 2000 eller Publisher 98, som en av flere standardbilde typer eller som en nettside.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og Send, VelgEndre filtype.

 3. Velg blant de tilgjengelige alternativene.

Publisere HTML

Med dette valget kan du publisere publikasjonen som en nettside.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og Send , og VelgPublisere HTML.

 3. Under Publiser HTML kan du lagre i to formater:

  • Webside (HTML): Dette lagrer publikasjonen som et HTML-dokument og oppretter en mappe med støttefiler, for eksempel bilder og lyder på siden.

  • Nettside i enkeltfil (MHTML): Dette alternativet oppretter et enkelt MHT-dokument med støttefilene innebygd.

 4. Klikk Publiser HTML, og i denLagre somdialogboksen Velg en plassering, og Skriv inn et filnavn.

Lagre som PDF eller XPS

Noen ganger vil du lagre filene slik at de ikke kan endres, men du fremdeles vil de skal være enkelt å dele og skrive ut. Du kan konvertere publikasjoner med Publisher 2010 til PDF eller XPS-formater uten at du trenger ekstra programvare eller tillegg Bruk dette når du vil at et dokument som:

 • ser likt ut på de fleste datamaskiner

 • har en liten filstørrelse

 • overholder et bransjeformat

 • kan vises av personer som ikke har Publisher installert, men som har et gratis visningsprogram for PDF eller XPS

Eksempler er CVer, juridiske dokumenter, nyhetsbrev, filer som bare skal leses og skrives ut, dokumenter som er ment for profesjonell utskrift.

Viktig!: Når du har lagret et dokument som en PDF eller XPS-fil, kan du konvertere det tilbake til et Microsoft Office-filformat uten spesialprogramvare eller et tredjeparts-tillegg.

Hva er PDF- og XPS-formater?

 • Portable Document Format (PDF) PDF opprettholder dokumentformateringen og muliggjør fildeling. Når PDF-formatfilen vises på nettet eller skrives ut, beholder det ønskede formatet. Data i filen ikke kan enkelt endres, og kan settes eksplisitt til å forhindre redigering. PDF-format er også nyttig for dokumenter som skal gjengis trykkerimetoder. PDF-fil er godtatt som et gyldig format til mange etater og organisasjoner, og visningsprogrammer er tilgjengelige på flere plattformer enn XPS.

Viktig!: Hvis du vil vise en PDF-fil, må du ha et PDF-leseprogram installert på datamaskinen, for eksempel Acrobat Reader, tilgjengelig fra Adobe Systems.

 • XML-papirspesifikasjon (XPS) XPS er en uavhengig av plattform-teknologi som også opprettholder dokumentformateringen og muliggjør fildeling. Når XPS-fil vises på nettet eller skrives ut, beholder den nøyaktige formatet du hadde tenkt, og dataene i filen kan enkelt endres. XPS bygger inn alle skriftene i filen, slik at de vises som forventet, uavhengig av om den angitte skriften er tilgjengelig på mottakerens datamaskin, og har mer nøyaktig bilde og fargegjengivelse på mottakerens datamaskin enn PDF.

Lagre som PDF

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og Send, velger du Opprett PDF/XPS-dokument, og klikk deretter Opprett PDF/XPS.

 3. Velg PDF (*.pdf) fra rullegardinlisten Filtype i dialogboksen Publiser som PDF eller XPS.

 4. Skriv inn et navn på dokumentet i tekstboksen Filnavn.

 5. Hvis du vil endre publiseringsalternativene, klikker du Alternativer.

 6. Du kan velge mellom fire forhåndsdefinerte sett med alternativer og endre utskriftsalternativene:

  • Minimumsstørrelse: Dette angir oppløsningen i bildene i publikasjonen til maksimalt 96 punkt per tomme (ppt), en løsning som passer til visning på skjermen, men som du generelt ikke vil bruke for en utskrevet publikasjon. Skrifter er ikke innebygd eller finnes som punktgrafikk, så personer som viser filen og ikke har skriftene installert, ser andre skrifter. Utskriftsalternativene er optimalisert for visning av dokumentet på nettet som en enkeltside. Dette valget omfatter også egenskapene til publikasjonen.

  • Standard: Dette angir oppløsningen i bildene i publikasjonen til maksimalt 150 ppt, som passer til elektronisk distribusjon, for eksempel e-post der mottakeren kanskje skriver ut publikasjonen på en skrivebordsskriver. Utskriftsalternativene er optimalisert for visning av dokumentet på nettet som en enkeltside. Dette valget omfatter også egenskapene til publikasjonen og alle strukturkoder som forbedrer tilgjengeligheten.

  • Utskrift med høy kvalitet: Dette er standardsettet med alternativer som passer til skrivebordsutskrift eller utskrift hos et kopieringsfirma. Bildene angis til maksimalt 450 ppt for farger/gråtoner. Over denne grenseverdien nedskaleres bildene til 300 ppt og 1 800 ppt for strekbilder. Over denne grenseverdien igjen nedskaleres grafikk til 1 200 ppt. Dette valget omfatter også egenskapene til publikasjonen og alle strukturkoder som forbedrer tilgjengeligheten. Utskriftsalternativene er optimalisert for utskrift.

  • Trykkeri : Dette settet med alternativer oppretter største med høyest kvalitet filen, passer for trykking. Bildene vil bli satt på maksimalt 450 ppt (endret til 350 ppt når opprinnelige er over 450 ppt) for Farge/gråtone og 3600 ppt (endret til 2 400 ppt når opprinnelige er over 3600 ppt) for strekbilder. Utskriftsalternativer er satt til en grunnleggende enkelt kopi av publikasjonen (slik at trykkeriet kan bruke sin egen korrigering, utfallende sider, osv.) Dette valget også inneholder publikasjonens egenskaper og konverterer skrifter som ikke kan bygges til punktgrafikk. Det vil kjøre Utformingskontroll og varsle deg om potensielle problemer med bruken av farge eller gjennomsiktighet. I tillegg deaktiveres mulighet til å kryptere dokumentet med et passord.

  • Egendefinert : Dette valget ganske enkelt gjør alle alternativene som er tilgjengelige for deg . Hvis du velger ett av alternativene forhåndsinnstilte og redigere egenskapene endres Egendefinert .

  • Utskriftsalternativer: Hvis du klikker denne knappen, åpnes dialogboksen Utskriftsalternativer.

 7. Andre alternativer:

 8. Bilde og strekbilder reduksjon   : Hvis det er PPT for bildet eller linje over det andre tallet, redusere ppt (Reduser kvalitet) til det første tallet. Hvis det ikke er over det andre tallet, ikke endre den. Dette hjelper deg med å administrere størrelsen på publikasjonen.

 9. Varsel om gjennomsiktighet og farge Bruk   : vil kjøre utformingskontrollen før lagring – referere til hjelpeartikkelen Utformingskontroll

 10. Dokumentegenskaper   : lagrer dokumentegenskapene fra filen .publication funnet i de Avanserte egenskaper for Egenskaper for publikasjon, i PDF-filen.

 11. Koder for dokumentstruktur for tilgjengelighet   : Inkluderer PDF-koder i den resulterende PDF-filen, som gjør det mer tilgjengelig PDF-filen (tilgjengelighetsverktøy vite hvordan du navigerer og lese PDF-filen) og gi PDF reader-programvare mer informasjon om hvordan innhold i PDF-filen er relatert.

 12. ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A)   : Når aktivert, den resulterende PDF-filen vil være kompatibel med PDF/a ISO-standarden. Denne standarden er ment å opprette universelt lesbar PDF-filer egnet for arkivering.

  • Alle skrifter er innebygd, hvis ikke lisensen forbyr dette. I så fall konverteres teksten til punktgrafikk for å bevare det opprinnelige utseendet.

  • Dokumentegenskaper er alltid inkludert.

  • All bruk av gjennomsiktighet i publikasjonen fjernes (alle gjennomsiktige områder blir ugjennomsiktige)

  • PDF-filen kan ikke krypteres.

  • PDF-filen er låst, slik at den ikke kan redigeres.

 13. Tekst punktgrafikk når skrifter ikke kan bygges   :hver skrift har en lisens som angirs whether det kan være innebygd i en fil.Hvis denlisensikke tillater innebygging, dette alternativet hvis du vil konvertere alle slike skrifter til bilde,sslik at utseendet ikke endres når PDF-filen åpnes på en machine som ikke har skriften. Thans resultere i en økning i filstørrelse, og tap av muligheten til å merke og kopiere teksten i PDF-fil (etter at det er et bilde).Hvis dette alternativetikke er valgten annen skrift som skal brukeserstattetnår det vises på en maskin som ikke har denlisensiert skrift.

 14. Krypter dokument med et passord   :gjør at PDF-filen krypteres med et passord, slik at det ikke vises eller redigeres med mindre passordet er angitt.

 15. Klikk OK, og klikk deretter Publiser.

Til toppen av siden

Lagre som XPS

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og Send, velger du Opprett PDF/XPS-dokument, og klikk deretter Opprett PDF/XPS.

 3. Velg XPS-dokument (*.xps) fra rullegardinlisten Filtype i dialogboksen Publiser som PDF eller XPS.

 4. Skriv inn et navn på dokumentet i tekstboksen Filnavn.

 5. Hvis du vil endre publiseringsalternativene, klikker du Endre.

 6. Du kan velge mellom tre forhåndsdefinerte sett med alternativer og endre utskriftsalternativene:

  • Minimumsstørrelse: Dette angir oppløsningen i bildene i publikasjonen til maksimalt 96 punkt per tomme (ppt), en løsning som passer til visning på skjermen, men som du generelt ikke vil bruke til en utskrevet publikasjon. Skrifter som ikke kan bygges inn, konverteres til punktgrafikk. Utskriftsalternativene er optimalisert for visning av dokumentet på nettet som en enkeltside. Dette valget omfatter også egenskapene til publikasjonen.

  • Standard: Dette angir oppløsningen i bildene i publikasjonen til maksimalt 150 ppt, som passer til elektronisk distribusjon, for eksempel e-post der mottakeren kanskje skriver ut publikasjonen på en skrivebordsskriver. Utskriftsalternativene er optimalisert for visning av dokumentet på nettet som en enkeltside. Dette valget omfatter også egenskapene til publikasjonen og alle strukturkoder som forbedrer tilgjengeligheten.

  • Utskrift med høy kvalitet: Dette er standardsettet med alternativer som passer til skrivebordsutskrift eller utskrift hos et kopieringsfirma. Bildene angis til maksimalt 450 ppt for farger/gråtoner. Over denne grenseverdien nedskaleres bildene til 300 ppt og 1 800 ppt for strekbilder. Over denne grenseverdien igjen nedskaleres grafikk til 1 200 ppt. Dette valget omfatter også egenskapene til publikasjonen og alle strukturkoder som forbedrer tilgjengeligheten. Utskriftsalternativene er optimalisert for utskrift. Skrifter som ikke kan bygges inn, konverteres til punktgrafikk.

  • Egendefinert : Dette valget ganske enkelt gjør alle alternativene som er tilgjengelige for deg.

  • Utskriftsalternativer: Hvis du klikker denne knappen, åpnes dialogboksen Utskriftsalternativer.

 7. Klikk OK, og klikk deretter Publiser.

Pakking

Pakkeveiviseren brukes til å pakke en publikasjon og filene som er koblet til den, i en enkelt fil som du kan levere til et trykkeri eller et kopieringsfirma for utskrift. Du kan også ta med deg den pakkede filen til en annen datamaskin for redigering. Når du bruker pakkeveiviseren, kan du være sikker på at du har alle filene som er nødvendige for å levere den fullstendige publikasjonen til noen som kan arbeide med eller gjennomgå den.

Lagre for trykkeri

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og send og deretter Lagre for trykkeri.

 3. Under Lagre for trykkeri finner du følgende alternativer:

  • Alternativer for filstørrelse og kvalitet: Dette er det samme settet med fire forhåndsdefinerte alternativer du bruker når du lagrer som PDF.

  • Lagre PDF- og Publisher-filer, eller bare PDF: Du kan lagre både en PDF- og en PUB-fil, eller du kan lagre bare en PDF-fil du vil ta til trykkeriet.

 4. Klikk Pack og pakkeveiviseren knapp.

 5. Velg en plassering å lagre filen, for eksempel en CD-stasjon, og klikk Neste .

 6. Veiviseren pakker filene og lagre dem på angitt sted, Merk eller fjern merket for Skriv ut et sammensatt utkast, og klikk deretter OK.

  Obs!: Som standard er det alltid merket av for Skriv ut en ikke-separert korrektur. Se gjennom den ikke-separerte utskriften, slik at du kan oppdage eventuelle feil i publikasjonen før du sender filen til trykkeriet. Hvis trykkeriet retter feil i filen, øker vanligvis trykkekostnadene.

Lagre for en annen datamaskin

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Lagre og send og deretter Lagre for en annen datamaskin.

 3. Klikk Pack og pakkeveiviseren -knappen og klikk deretter Neste.

 4. Velg en plassering å lagre filen, for eksempel en CD-stasjon, og klikk Neste .

 5. Velg ønskede alternativer for innebygging TrueType-skrifter og koble grafikk i dialogboksen Inkluder skrifter og grafikk, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Fullfør for å lagre publikasjonen som en ZIP-fil.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×