Lagre i SharePoint (PowerPivot)

Du kan lagre Excel-arbeidsbøker med Power Pivot-datamodeller på et SharePoint-nettsted som er blitt utvidet til å støtte datamodelltilgang. Etter at arbeidsboken er publisert, avgjør SharePoint-tillatelsene og dokumentegenskapene hvordan andre kan vise og bruke arbeidsboken.

Før du begynner

Hvis du skal publisere arbeidsbøker i SharePoint, må du ha tilstrekkelige tillatelser, programvare og kjennskap til hvordan du klargjør arbeidsboken for publikasjon.

Serverprogramvare

Hvis arbeidsbøkene skal vises i en nettleser, må SharePoint-serveren du bruker, ha Power Pivot for SharePoint og Excel-tjenester. Begge tjenestene er nødvendige for at arbeidsbøker skal kunne behandles og gjengis i SharePoint.

Noen ganger kan du identifisere om du har riktig programvare ved å se på bibliotekene og kontekstmenyene på nettstedet ditt, men det kan være du må høre med SharePoint-administratoren om den nødvendige serverprogramvaren er installert. Hvis nettstedet inneholder et Power Pivot-galleri, er Power Pivot for SharePoint installert. Likeledes, hvis du kan åpne en Excel-arbeidsbok i et nettleservindu uten å måtte laste ned filen til skrivebordsutgaven av Excel, kjører Excel-tjenester på SharePoint-serveren.

Hvis du planlegger å oppdatere dataene i arbeidsboken automatisk, må du høre med serveradministratoren for å sikre at dataleverandørene du brukte til å importere dataene, også er tilgjengelig på serveren.

Tillatelser

Når du lagrer et dokument på SharePoint, avgjør SharePoint-tillatelsene hvem som kan vise, redigere og slette det du har lagret. Tabellen nedenfor beskriver hvilke SharePoint-tillatelser som gir spesifikke rettigheter til arbeidsbøkene du publiserer:

Tillatelse

Rettigheter

Vise

Alle med Vis-tillatelse kan åpne arbeidsboken ved å gå til filens nettadresse. Vis-tillatelsen tillater også at andre bruker arbeidsboken som en skrivebeskyttet ekstern datakilde for andre Excel-arbeidsbøker eller -rapporter.

Bidra

Bidra-tillatelsen er kraftigere fordi den gir tillatelse til å legge til, redigere og slette dokumenter i et SharePoint-bibliotek.

Full kontroll

Full kontroll omfatter alle tillatelsene som er knyttet til Bidra, pluss muligheten til å opprette eller behandle listen eller biblioteket, og angre en utsjekking.

Tilgangen til SharePoint-nettsteder eller -biblioteker tildeles gjennom tillatelser en nettstedsadministrator eller -eier angir for grupper eller enkeltbrukere.

De fleste har enten Vis- eller Bidra-tillatelse. Du kan se hvilke tillatelser du har ved å se på Nettstedshandlinger-menyen på SharePoint-nettstedet. Hvis det eneste elementet i menyen er Vis alt nettstedsinnhold, har du Vis- tillatelse, og du kan ikke publisere filer på dette SharePoint-nettstedet. Hvis du ser en lengre liste over elementer, eller hvis du ser Bibliotekverktøy på båndet, har du Bidra-tillatelse.

Klargjøre arbeidsboken

Før du publiserer en Excel-arbeidsbok som inneholder Power Pivot-data, bør du følge denne sjekklisten for å klargjøre dokumentet:

 1. Les om hvordan du oppretter en arbeidsbok som bruker tilkoblingsinformasjon som fortsetter å fungere etter at filen er publisert.

 2. Forstå sikkerhetshensyn for publisering av Power Pivot-data i SharePoint.

 3. Du kan forbedre den visuelle presentasjonen av arbeidsboken på SharePoint med disse enkle grepene:

  • Gi Excel-regnearkene beskrivende navn. Navnet på regnearkene blir sideetiketter når dokumentet er publisert i et Power Pivot-galleri.

  • Slå av visuelle elementer som ikke brukes. I Vis-området på Visning-båndet i Excel-vinduet slår du av Støttelinjer, Formellinje og Overskrifter.

  • Skjul tomme Excel-regneark og regneark som ikke er aktuelle for rapporten. Høyreklikk en arkfane i Excel-vinduet, og velg Skjul ark.

  • Merk celle A1 før du lagrer og publiserer arbeidsboken. Når en publisert fil åpnes i et nettleservindu, er fokuset på den siste aktive cellen i arbeidsboken. Hvis du plasserer markøren i celle A1, sikrer du at øverste venstre hjørne av regnearket er plassert øverst til venstre i nettleservinduet.

Kontrollere godkjenning og oppdatere innstillingene

Du får best resultat hvis du bruker standardinnstillingene i Excel for godkjenning og oppdatering av data.

Kontrollere Windows-godkjenning

Som standard angir Excel Windows-godkjenning slik at identiteten til personen som viser arbeidsboken, brukes når personen får tilgang til data i datamodeller. Hvis du bruker standardinnstillingene, er det mulig for Power Pivot-serverprogramvare å registrere nøyaktig informasjon om hvem som bruker Power Pivot-arbeidsbøker, slik at du kan samarbeide bedre med kolleger som bruker dataene. Hvis du angir Ingen eller en SSS-ID (Secure Store Service), blir bruksdata for arbeidsbøkene registrert for den uovervåkede brukerkontoen i Excel-tjenester (eller for SSS-ID) i stedet for en faktisk person i organisasjonen.

 1. Klikk Eksisterende tilkoblingerData-båndet i Excel.

 2. I dialogboksen Eksisterende tilkoblinger klikker du en tilkobling i arbeidsboken > Åpne.

 3. Klikk Egenskaper > Definisjon > Godkjenningsinnstillinger.

 4. Kontroller at Bruk godkjent brukers konto er valgt.

Angi oppdateringsinnstillingene

Oppdateringsinnstillingene kan påvirke hvordan en Power Pivot-arbeidsbok forhåndsvises i biblioteket i Power Pivot-galleriet. Hvis for eksempel arbeidsboken oppdaterer et åpent dokument, og Excel-tjenester er konfigurert til å vise en advarsel hvis data oppdateres, vil du se et miniatyrbilde av Excels dataoppdateringsadvarsel i stedet for et forhåndsvisningsbilde av dokumentet.

 1. Klikk Tilkoblinger > Egenskaper på Data-båndet i Excel.

 2. Velg Bruk > Oppdatering. Merk av for eller fjern merket i avmerkingsboksen for Oppdater data når filen åpnes basert på følgende anbefalinger, som varierer avhengig av hvordan dataene i datamodellen åpnes:

Datatilgang

Oppdateringsanbefaling

Innebygd i arbeidsboken (den vanligste situasjonen)

Fjern merket i avmerkingsboksen for Oppdater data når filen åpnes. Fordi alle dataene er innebygd, er det unødvendig å oppdatere dem hver gang arbeidsboken åpnes.

Lagret som en ekstern datakilde (for eksempel hvis du konfigurerer en ekstern datatilkobling til en arbeidsbok i stedet for å importere dataene)

Velg alternativet Oppdater data når filen åpnes. Fordi dataene befinner seg på et annet sted, er det en fordel å oppdatere dataene for å fange eventuelle nylige endringer i dem.

Hvis du skal tillate at et forhåndsvisningsbilde blir generert, må du be SharePoint-administratoren om å tilpasse innstillingen Varsel ved oppdatering i Excel-tjenester. Se artikkelen om å opprette en klarert plassering for Power Pivot-nettsteder på TechNet hvis du vil ha mer informasjon.

Oppdatering av data på serversiden (gjelder for arbeidsbøker som du lagrer i SharePoint, og som du planlegger oppdatering av Power Pivot-data for).

Velg avmerkingsboksen Oppdater data når filen åpnes. Fordi dataoppdatering er planlagt for denne arbeidsboken, vil Power Pivot automatisk aktivere egenskapen Oppdater data når filen åpnes i denne arbeidsboken for å sikre at bufferen for pivottabell er erstattet med nyere data. Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen, blir den automatisk valgt når du lagrer arbeidsboken på SharePoint på nytt.

Velge en plassering for filen

Dokumenter som du deler på et nettsted, oppbevares vanligvis i et dokumentbibliotek. «Delte dokumenter» er det vanligste dokumentbiblioteket, men et SharePoint-nettsted som har Power Pivot for SharePoint har ofte et Power Pivot-galleri med forhåndsvisning, egendefinerte bibliotekvisninger og en enkel tilgang til konfigurasjonsplaner for oppdatering av data for arbeidsboken.

Du må velge en SharePoint-server som har Power Pivot for SharePoint. Hvis du publiserer på en server som ikke har Power Pivot-serverprogramvare, vil ikke dataene lastes inn når du åpner dokumentet fra et bibliotek.

Du kan lagre arbeidsboken i Delte dokumenter, Power Pivot-galleri eller andre dokumentbibliotek. Du må kjenne til nettadressen til biblioteket hvis du skal bruke disse stedene. Nettadressene til disse bibliotekene er følgende på et standard SharePoint-nettsted:

 • http://<servernavn>/Shared%20Documents

 • http://<servernavn>/PowerPivot%20Gallery

 • Hvis du trenger nettadressen til et bibliotek, høyreklikker du et dokument i biblioteket og velger Egenskaper. Adressen (URL) viser SharePoint-banen til dokumentet. Pass på å merke hele nettadressen med musen. Noen lange nettadresser kan av og til være delvis skjult.

 • Du må sannsynligvis redigere nettadressen før du kan bruke den. Særlig hvis nettadressen inkluderer visningsprogrammet og kildeegenskapene, må du fjerne disse egenskapene for å få en plassering du kan bruke, og som består av server, nettsted og bibliotekenes navn. Hvis du for eksempel har følgende nettadresse, kan du avgrense den faktiske adressebanen ved å beholde delen i fet skrift og slette resten: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Basert på nettadressens egenskaper vil den egentlige banen du skal bruke for publiseringsformål være «http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx' hvis du publiserer ContosoSales.xlsx-filen, eller bare 'http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery» hvis du bare vil ta med nettstedet og biblioteket.

 • Velg et bibliotek som er tilgjengelig for personene som du vil dele arbeidsboken med, når du velger en plassering. Det kan hende du må be om tilgang til biblioteket eller dokumentet for å sikre at arbeidsboken er tilgjengelig.

Lagre filen på SharePoint

 1. I Excel klikker du Fil > Lagre som > SharePoint eller Nettsteder > Bla gjennom. Velg deretter en plassering.

 2. I dialogboksen Lagre som skriver du inn et navn på filen i Filnavn hvis du bruker en eksisterende plassering. Du kan også bruke Bla etter en plassering og skrive inn hele eller deler av nettadressen til et SharePoint-nettsted. Hvis du angir en del av nettadressen, for eksempel http://<servernavn>, klikker du Lagre for å åpne en tilkobling til serveren du har angitt. Deretter blar du til nettstedet for biblioteket du vil bruke. Se Velge en plassering for filen i dette emnet hvis du trenger eksempler på nettadresser for SharePoint.

 3. Klikk Lagre for å publisere arbeidsboken i biblioteket.

Bruk et nettleservindu til å kontrollere at dokumentet vises i biblioteket. Nylig publiserte dokumenter vises i listen. Bibliotekinnstillingene bestemmer hvor dokumentet vises (for eksempel sortert i stigende rekkefølge etter dato eller alfabetisk etter navn). Det kan hende du må oppdatere nettleservinduet for å vise filene som er lagt til sist.

Laste opp en Power Pivot-arbeidsbok fra SharePoint

En alternativ fremgangsmåte for å legge til en Power Pivot-arbeidsbok er å laste den opp fra et SharePoint-nettsted. Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil starte fra SharePoint.

 1. Åpne et dokumentbibliotek på et SharePoint-nettsted.

 2. Velg Bibliotekverktøy, klikk Dokumenter > Last opp dokument > Last opp dokument.

 3. Bla til plasseringen for den lagrede XLSX-filen. Velg filen, og klikk OK.

Filen lastes opp til SharePoint-nettstedet og vises i mappen. Det kan hende du må klikke oppdateringsknappen i nettleseren før du kan se den. Nå kan den åpnes i SharePoint. Du kan fortelle andre hvor filen er ved å gi dem nettadressen til filen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×