Lagre et dokument i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke tillegget Lagre og lagre som kommandoer for å lagre arbeidet, og du kan justere innstillingene for Microsoft Office Word bruker til å lagre dokumentene dine.

Måten du lagrer et dokument og formatet du lagrer den i, avhenger av hvordan du planlegger å bruke dokumentet. Hvis dokumentet er til eget bruk og du regner med aldri skal åpnes i en tidligere versjon av Microsoft Office Word, er for eksempel den enkleste måten å lagre det å bruke kommandoen Lagre, med alle standardinnstillingene.

Men hvis du sender dokumentet slik at andre kan åpne, hvis personer som leser dokumentet bruker programvaren enn Microsoft Office Word, eller hvis du har tenkt å åpne dokumentet på en annen datamaskin eller mobil enhet, må du velge hvordan og hvor du vil lagre te e-dokument.

Hvis du vanligvis lagrer dokumenter i et bestemt sted eller format, kan du justere innstillingene slik at disse valgene standard i Word.

Hvis du leter etter informasjon om hvordan du lagre som en PDF-fil, går du til å Lagre eller konvertere til PDF.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk Lagre KnappVerktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL + S.

 2. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

  Word lagrer dokumentet i en standardplassering. Hvis du vil lagre dokumentet på et annet sted, velger du en annen mappe eller plassering før du klikker Lagre.

Til toppen av siden

Hvis du vil unngå å overskrive et eksisterende dokument, kan du bruke kommandoen Lagre som til å opprette en kopi av det eksisterende dokumentet med et nytt navn. Du bør du gjør dette, for eksempel når du har et standardbrev, lease dokumentet eller alle andre situasjoner der et eksisterende dokument vil gi alle grunnleggende innhold for et nytt dokument (og du ønsker å beholde det eksisterende dokumentet).

 1. Åpne dokumentet du vil bruke som grunnlag for det nye dokumentet.

 2. Klikk Fil og deretter Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

  Word lagrer dokumentet i en standardplassering. Hvis du vil lagre dokumentet på et annet sted, velger du en annen mappe eller plassering før du klikker Lagre.

 4. Redigere dokumentet slik du ønsker.

Til toppen av siden

Hvis du oppretter et dokument slik at andre, kan du gjøre dem å lese og kan ikke redigeres, eller du kan gjøre dem å lese og kan redigeres. Hvis du vil at dokumentet skal være lesbar, men ikke redigeres, lagre dokumentet som en PDF eller XPS-fil eller lagre den som en nettside. Hvis du vil at dokumentet skal være lesbar og kan redigeres, men foretrekker et filformat enn DOCX eller DOC, kan du bruke formater som ren tekst (txt), rikt tekstformat (.rtf) og OpenDocument-tekstformatet (ODT).

PDF og XPS   - PDF og XPS er formater som brukere kan lese i visningsprogrammer. Disse formatene bevarer sideoppsettet av dokumentet.

Nettsider   - nettsider vises i en nettleser. Dette formatet bevarer ikke sideoppsettet i dokumentet. Når noen endrer størrelse på nettleservinduet, endrer oppsettet for dokumentet. Du kan lagre dokumentet som en vanlig nettside (HTML-format) eller som en nettside med enkelt fil (MHTML format). Med HTML-format lagres eventuelle støttefiler (for eksempel bilder) i en egen mappe som er knyttet til dokumentet. Med MHTML-format lagres alle støttefiler sammen med dokumentet i én fil.

Obs!: Du kan lagre et dokument i andre formater som kan åpnes med en rekke programmer for tekstredigering. Blant disse formatene er ren tekst (txt), rikt tekstformat (.rtf) og OpenDocument-tekstformatet (ODT). Imidlertid bevarer lagre et Microsoft Office Word-dokument i disse formatene pålitelig ikke formateringen, oppsett eller andre funksjoner i dokumentet. Bruk disse formatene bare hvis du ikke ha noe imot å miste disse aspekter av dokumentet. Du kan velge disse formatene fra listen i dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk Lagre KnappVerktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL + S.

 2. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

  Word lagrer dokumentet i en standardplassering. Hvis du vil lagre dokumentet på et annet sted, velg en annen mappe i Favorittkoblinger Hvis datamaskinen kjører Windows Vista eller i Lagre i-listen hvis datamaskinen kjører Microsoft Windows XP. Hvis du vil endre standardplasseringen der dokumentene lagres, klikker du kategorien justere innstillinger for lagring av dokumenter i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Hvis du vil unngå å overskrive et eksisterende dokument, kan du bruke kommandoen Lagre som til å opprette en kopi av det eksisterende dokumentet med et nytt navn. Du bør du gjør dette, for eksempel når du har et standardbrev, lease dokumentet eller alle andre situasjoner der et eksisterende dokument vil gi alle grunnleggende innhold for et nytt dokument (og du ønsker å beholde det eksisterende dokumentet).

 1. Åpne dokumentet du vil bruke som grunnlag for det nye dokumentet.

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

  • Word lagrer dokumentet på en standardplassering.

  • Hvis du vil lagre dokumentet på et annet sted, klikker du en annen mappe i Lagre i-listen i dialogboksen Lagre som. Hvis du vil endre standardplasseringen der dokumentene lagres, kan du justere innstillingene for lagring av dokumenter.

 4. Redigere dokumentet slik du ønsker.

Tips!: Hvis du vil gjøre det enkelt å bruke ett dokument som grunnlag for andre, kan du lagre dokumentet der malene er lagret. Klikk Maler i dialogboksen Lagre som hvis datamaskinen kjører Windows Vista, eller klikk Klarerte maler hvis datamaskinen kjører Windows XP. Klikk deretter Lagre. Når du vil opprette et nytt dokument, dobbeltklikker du Ny fra eksisterende i dialogboksen Nytt dokument.

En annen måte du kan bruke et dokument som basis for andre på, er å lagre det som en mal.

Til toppen av siden

 1. Bruk kommandoen Lagre eller Lagre som til å lagre dokumentet i en mappe som er enkel å finne.

 2. Sett inn en tom, skrivbar CD i CD-brenneren. Gjør ett av følgende:

  • Skrivbar CD (CD-R)

  • Overskrivbar CD (CD-RW)

   Med overskrivbare CDer kan du kopiere data til og slette data fra CDen flere ganger.

 3. Klikk Start, og gjør deretter ett av følgende, avhengig av operativsystemet på datamaskinen:

  Windows Vista

  1. Klikk Datamaskin.

  2. Klikk Mapper for å utvide listen over mapper, og klikk deretter pilen ved siden av Datamaskin for å utvide listen over diskstasjoner.

  3. Klikk filene eller mappene du vil kopiere til CDen, og dra dem til CD-brenneren i mappelisten.

   Hvis du vil velge flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker filene du ønsker.

  4. Klikk enten Live File System eller Mastered i dialogboksen Brenn plate, avhengig av CD-formatet du vil bruke. Hvis du vil ha hjelp, kan du klikke Hvilket CD- eller DVD-format skal jeg bruke?

  5. Skriv inn et navn på CDen i Platetittel-boksen, og klikk deretter Neste.

  6. Følg instruksjonene på skjermen.

  Windows XP

  1. Klikk Min datamaskin.

  2. Pek på Explorer-feltVis-menyen, og klikk deretter Mapper.

  3. Klikk filene eller mappene du vil kopiere til CDen, og dra dem til CD-brenneren i mappelisten.

   Hvis du vil velge flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker filene du ønsker.

  4. Dobbeltklikk CD-brenneren. Det vises et midlertidig område i Windows XP der filene plasseres før de kopieres til CDen. Kontroller at filene og mappene du har tenkt å kopiere til CDen, vises under Filer som er klare til å legges på CDen.

  5. Klikk Skriv disse filene til CD-ROM under CD-brenningsoppgaver. CD-brenningsveiviseren startes. Følg instruksjonene i veiviseren.

 • Du må ikke prøve å kopiere flere filer på CDen enn det er plass til. Du finner kapasiteten for CDen på emballasjen. Filer som er for store til å få plass på en CD, kan du kopiere til en skrivbar DVD (DVD-R eller DVD+R) eller overskrivbar DVD (DVD-RW- eller DVD+RW). Windows XP støtter imidlertid ikke kopiering til en DVD, så du må bruke et DVD-redigeringsprogram.

 • Kontroller at du har nok plass på harddisken til å lagre de midlertidige filene som opprettes under CD-brenningen. For en vanlig CD reserverer Windows opptil 700 MB av den ledige plassen. For en CD med høy kapasitet reserverer Windows opptil 1 GB av den ledige plassen.

 • Når du har kopiert filer eller mapper til CDen, kan du vise CDen for å bekrefte at filene er kopiert.

Til toppen av siden

 1. Sett minneenheten inn i en USB-port.

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 3. Gjør ett av følgende:

  Windows Vista

  1. Klikk Datamaskin.

  2. Dobbeltklikk USB-minneenheten under Enheter med flyttbare lagringsmedier.

Windows XP

 1. Klikk Min datamaskin.

 2. Dobbeltklikk USB-minneenheten.

 3. Skriv inn et navn på dokumentet i Filnavn-boksen.

 4. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 2. Finn nettverksmappen.

  • Hvis en nettverksmappe er tilordnet til datamaskinen, i listen over plasseringer, klikker du datamaskinen Hvis datamaskinen kjører Windows Vista, eller klikk Datamaskinen Hvis datamaskinen kjører Windows XP, og klikk deretter navnet på mappen.

   Obs!: Du kan gå til en nettverksmappe på en enkel måte ved å tilordne den til datamaskinen. Hvis du ikke allerede har en mappe tilordnet, kan du klikke Verktøy i dialogboksen Lagre som, klikke Koble til nettverksstasjon, og deretter følger du instruksjonene i dialogboksen Koble til nettverksstasjon.

  • Hvis du vet navnet på og plasseringen til den delte nettverksmappen, skriver du det inn i Filnavn-boksen, og starter med to omvendte skråstreker. Trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

Windows Vista

Hvis du lagrer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-nettsted, gjør du følgende:

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 2. Finn nettserveren.

 3. Skriv inn nettadressen til nettstedet i Filnavn-boksen, og trykk deretter ENTER.

 4. Dobbeltklikk navnet på dokumentbiblioteket.

 5. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

Hvis du lagrer dokumentet på et nettsted på MSN, gjør du følgende:

 1. Skriv inn nettadressen til MSN-nettstedet i Filnavn-boksen, og trykk deretter ENTER.

 2. Skriv inn brukernavnet og passordet for å logge deg på nettstedet.

Hvis du lagrer dokumentet på en FTP-plassering (File Transfer Protocol) du allerede har konfigurert, gjør du følgende:

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 2. Utvid Mapper-listen i dialogboksen Lagre som, og klikk Datamaskin.

 3. Dobbeltklikk FTP-plasseringene i Nettverksplassering-listen.

  Obs!: FTP er en måte å åpne og lagre filer på nettservere på. Hvis du vet navnet og påloggingslegitimasjonen for en server, kan du legge til serveren i nettverksplasseringene ved å høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Legg til en nettverksplassering i dialogboksen Lagre som.

Windows XP

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 2. Finn nettserveren.

  • Hvis du lagrer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-nettsted, skriver du inn nettadressen til nettstedet i Filnavn-boksen, og trykker deretter ENTER. Dobbeltklikk navnet på dokumentbiblioteket.

  • Hvis du lagrer dokumentet på et nettsted på MSN, klikker du Mine nettverkssteder, og dobbeltklikker deretter Mine nettsteder på MSN. Skriv inn passordet om nødvendig, og dobbeltklikk deretter navnet på nettstedet.

  • Hvis du lagrer dokumentet på en FTP-plassering (File Transfer Protocol) du allerede har konfigurert, velger du FTP-plasseringer i Lagre i-listen, og dobbeltklikker deretter FTP-plasseringen.

   Obs!: FTP er en måte å åpne og lagre filer på nettservere på. Hvis du vet navnet og påloggingslegitimasjonen for en server, kan du legge til serveren i FTP-plasseringene ved å klikke Legg til / endre FTP-plasseringer i dialogboksen Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Hvis du oppretter et dokument slik at andre kan du gjøre dem å lese og kan ikke redigeres, eller du kan gjøre dem å lese og kan redigeres. Hvis du vil at dokumentet skal være lesbar, men ikke redigeres, lagre dokumentet som en PDF eller XPS-fil, eller lagre den som en nettside. Hvis du vil at dokumentet skal være lesbar og kan redigeres, men foretrekker et filformat enn DOCX eller DOC, kan du bruke formater som ren tekst (txt), rikt tekstformat (.rtf) og OpenDocument-tekstformatet (ODT)

PDF og XPS    PDF og XPS er formater som personer kan lese i visningsprogrammer som er utbredt. Disse formatene bevarer sideoppsettet til dokumentet.

Nettsider    Nettsider, vises i en nettleser. Dette formatet bevarer ikke sideoppsettet i dokumentet. Når noen endrer størrelse på nettleservinduet, endrer oppsettet for dokumentet. Du kan lagre dokumentet som en vanlig nettside (HTML-format) eller som en webside for enkelt fil (MHTML format). Med HTML-format lagres eventuelle støttefiler (for eksempel bilder) i en egen mappe som er knyttet til dokumentet. Med MHTML-format lagres alle støttefiler sammen med dokumentet i én fil.

Obs!: Du kan lagre et dokument i andre formater som kan åpnes med en rekke programmer for tekstredigering. Blant disse formatene er ren tekst (txt), rikt tekstformat (RTF), OpenDocument-tekstformatet (ODT) og Microsoft Works (*.wps). Imidlertid bevarer lagrer et Office Word 2007-dokument i disse formatene pålitelig ikke formateringen, oppsett eller andre funksjoner i dokumentet. Bruk disse formatene bare hvis du ikke ha noe imot å miste disse aspekter av dokumentet. Du kan velge disse formatene i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

Bare når du har installert et tillegg, kan du lagre som en PDF eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 2. Klikk PDF eller XPS.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Velg PDF eller XPS i Filtype-listen.

 5. Hvis dokumentet bare skal vises på nettet, kan du komprimere filstørrelsen ved å klikke Minste størrelse (publisering på nettet) ved siden av Optimaliser for.

 6. Hvis du bare vil lagre en del av dokumentet, hvis du vil ta med korrekturmerker eller dokumentegenskaper, eller hvis du vil opprette hyperkoblinger til overskrifter eller bokmerker i dokumentet automatisk, klikker du Alternativer, og deretter klikker du alternativene du vil bruke.

 7. Klikk Publiser.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

  Hvis du vil publisere dokumentet på en nettserver, blar du til servernavnet og klikker det (ikke dobbeltklikk).

 2. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 3. Klikk Webside eller Webside i enkelt fil i Filtype-boksen.

  Obs!: Hvis du lagrer dokumentet som en nettside (HTML-format) og senere ønsker å flytte den eller sende det som et e-postvedlegg, må du huske å ta med mappen som inneholder eventuelle støttefiler. Denne mappen har samme navn som filnavnet til dokumentet.

 4. Klikk på Lagre.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 2. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 3. Klikk OpenDocument-tekst i Filtype-boksen.

  Obs!: Hvis du vil beholde en versjon av filen som en Word-dokument, må du lagre den som en Word-dokument (for eksempel DOCX-filformatet) før du Lukk Word 2007.

 4. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 2. Klikk på Lagre.

 3. Klikk filformatet du vil bruke, i boksen Lagre filer i dette formatet.

 4. Klikk Bla gjennom ved siden av Standard filplassering-boksen, og klikk deretter mappen der du vil lagre filene dine.

  Obs!: Disse alternativene styrer standard virkemåte første gang du bruker kommandoen Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word. Når du lagrer et dokument, kan du overstyre disse innstillingene ved å angi en annen plassering eller et annet format i dialogboksen Åpne, Lagre eller Lagre som.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×