Lagre en prosjektfil

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når prosjektfiler skal lagres på datamaskinen, gjøres det på samme måte som når du lagrer filer i andre Office-programmer.

 1. Klikk Fil > Lagre som.

 2. Finn mappen der du vil lagre den.

  Hvis du bruker abonnements versjonen av Project (Project online skrive bords klient), vises først mappene der du nylig lagret en prosjekt fil. Du kan også velge en annen plassering.

 3. Skriv inn et navn i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

Du er selvfølgelig ikke nødt til bare å lagre på din egen datamaskin eller bare bruke Project-filformatet.

Andre lagringsalternativer

Synkronisere et prosjekt med en aktivitetsliste

Lagre et prosjekt i et annet filformat

Flere måter å lagre en prosjektfil på

Synkronisere et prosjekt med en aktivitetsliste

Synkroniser et prosjekt med en SharePoint-aktivitetsliste for å dele informasjon om prosjektaktiviteter, oppdatere statusen og samarbeide med gruppemedlemmer på tvers av organisasjonen. Når aktivitetslistene er synkronisert, vil endringer i én liste reflekteres i den andre.

Obs!: Synkronisering vil ikke fungere hvis du er koblet til Project Web App. Hvis du skal feilsøke andre synkroniseringsproblemer, kan du se Synkronisere et prosjekt med et SharePoint-nettsted.

Synkronisere på et eksisterende SharePoint-nettsted

 1. Klikk Fil > Lagre som > Synkroniser med SharePoint.

 2. Velg Eksisterende SharePoint-nettsted i Synkroniser med-boksen på høyre side av skjermen.

 3. Skriv inn nettadressen til SharePoint-nettstedet i Nettadresse-boksen, eller velg en plassering på rullegardinmenyen.

 4. Klikk Kontroller område.

 5. Skriv inn et navn for den nye listen i Aktivitetsliste-boksen, eller velg et navn fra rullegardinmenyen.

 6. Klikk Lagre.

Synkronisere på et nytt SharePoint-nettsted

 1. Klikk Fil > Lagre som > Synkroniser med SharePoint.

 2. Velg Nytt SharePoint-område i Synkroniser med-boksen på høyre side av skjermen.

 3. Skriv inn navnet på prosjektet i Prosjektnavn-boksen.

 4. Skriv inn nettadressen til det nye SharePoint-nettstedet i Områdeadresse-boksen.

 5. Klikk Lagre.

Etter den første synkroniseringen kan du velge hvilke Project-felt som skal tilordnes til hvilke SharePoint-kolonner. Klikk Fil > Informasjon, og klikk deretter Tilordne felt.

Lagre et prosjekt i et annet filformat

 1. Klikk Fil > Lagre som.

 2. Velg Datamaskin eller en nettplassering filen skal lagres til, under Velg en plassering.

 3. Klikk en mappe på plasseringen under Velg en mappe.

 4. Skriv inn prosjektnavnet i Filnavn-boksen.

 5. Klikk Filtype-boksen, og velg et filformat.

 6. Klikk Lagre.

Du kan lagre en prosjektfil i følgende formater:

 • Project 2007

 • Project 2000–2003 (ikke tilgjengelig i Project 2016)

 • Project-mal

 • PDF

 • XPS

 • Excel-arbeidsbok

 • Tabulatordelt tekst

 • CSV (semikolondelt)

 • XML

Flere måter å lagre en prosjektfil på

Lagre et prosjekt med Project 2010

Prosessen for lagring av et prosjekt er forskjellig for Project Standard 2010-brukere og Project Professional 2010-brukere som er koblet til Project Server. Vi har dokumentert begge prosessene i denne delen.

Lagre et prosjekt med Project Standard 2010

 1. Klikk fil -fanen, og klikk deretter Lagre.

 2. Hvis dette er første gang du lagrer prosjektet, skriver du inn et navn for det i filnavn -boksen, og deretter klikker du Lagre.

  Hvis du lagrer en fil med flere prosjekter, kan du bli bedt om å oppgi et prosjekt navn.

Du kan lagre prosjektet i et annet fil format.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre og send.

 3. Klikk Lagre prosjekt som fili filtyper.

 4. Velg filtypen du vil lagre til, under Prosjekt fil typer eller andre filtypertil høyre.

  Det finnes to metoder for å lagre prosjekt filen i et annet format.

  • Dobbelt klikk filtypen du vil lagre til.

  • Enkelt klikk filtypen du vil lagre til, og klikk deretter Lagre som.

 5. Skriv inn et fil navn for filen.

 6. Klikk Lagre.

Du kan lagre et prosjekt i følgende fil formater:

 • Project 2007

 • Prosjekt 2000-2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Excel-arbeidsbok

 • Tabulatordelt tekst

 • Kommadelt (CSV)

 • XML

Lagre et prosjekt med Project Professional 2010

Med Project Professional 2010 har du følgende alternativer for å lagre prosjektet:

Lagre prosjektet på Project Server

Lagre prosjektet lokalt

Lagre prosjektet på Project Server:

Lagring av et prosjekt er forskjellig fra å sjekke inn eller publisere et prosjekt. Når du lagrer prosjektet på Project Server, er det fremdeles sjekket ut til deg og kan ikke redigeres av noen andre. Lukk prosjektet for å sjekke det inn til Project Server. Hvis du vil gjøre prosjektet tilgjengelig for gruppe medlemmene, publiserer du prosjektet.

 1. Klikk fil -fanen, og klikk deretter Lagre.

 2. Hvis dette er første gang du lagrer prosjektet, skriver du inn et navn på prosjektet i navn -boksen i dialog boksen Lagre i Project Server .

 3. Hvis du vil angi egen definerte virksomhets felt i prosjektet, klikker du verdi feltet for et egen definert felt og velger deretter verdien. Du må skrive inn data for nødvendige egen definerte felt, angitt med en stjerne (*) etter felt navnet.

 4. Klikk Lagre.

 5. Hvis det er nødvendig, kan du kontrollere om prosjektet er sjekket inn eller sjekket ut av Project Server. Klikk fil -fanen, og klikk deretter Åpne. Se gjennom statusen for prosjektet i dialog boksen Åpne .

 6. Hvis du vil kontrollere prosjektet i Project Server, klikker du fil -fanen, og deretter klikker du Lukk.

Hvis du lukker prosjekt vinduet eller prøver å avslutte Project uten å lagre den siste endringen, vises dialog boksen Lukk .

 1. Gjør ett av følgende i Lagre endringer -delen:

  • Klikk Lagre for å lagre endringene du har gjort i prosjektet.

  • Klikk Forkast endringer for å lukke prosjektet uten å lagre endringene.

 2. Gjør ett av følgende i innsjekking-delen:

  • Klikk Sjekk inn for å sjekke prosjektet tilbake til Project Server.

  • Klikk på Behold prosjekt sjekket ut for å la prosjektet være sjekket ut til deg, noe som hindrer andre i å gjøre endringer.

Lagre prosjektet lokalt:

 1. Klikk fanen Fil, og klikk deretter Lagre som.

 2. Klikk Lagre som fili dialog boksen Lagre i Project Server .

 3. Gjør ett av følgende i dialog boksen Lagre som fil :

  • Hvis du vil lagre alle elementer fra global virksomhetsmal, bortsett fra de egen definerte feltene, klikker du alle egen definerte virksomhets felt og globale elementer.

  • Hvis du vil lagre bare de elementene fra den globale virksomhets malen som brukes i dette prosjektet, klikker du bare egen definerte virksomhets felt og globale virksomhets elementer.

 4. Velg en plassering for lagring av filen, og klikk deretter Lagre.

Du kan lagre prosjektet i et annet fil format.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre og send.

 3. Klikk Lagre prosjekt som fili filtyper.

 4. Velg filtypen du vil lagre til, under Prosjekt fil typer eller andre filtypertil høyre.

  Det finnes to metoder for å lagre prosjekt filen i et annet format.

  • Dobbelt klikk filtypen du vil lagre til.

  • Enkelt klikk filtypen du vil lagre til, og klikk deretter Lagre som.

 5. Skriv inn et fil navn for filen.

 6. Klikk Lagre.

Du kan lagre et prosjekt i følgende fil formater:

 • Project 2007

 • Prosjekt 2000-2003

 • PDF (Portable Document Format)

 • XPS (XML Paper Specification)

 • Excel-arbeidsbok

 • Tabulatordelt tekst

 • Kommadelt (CSV)

 • XML

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×