Lagre en fil

Du kan lagre en fil i en mappe på harddisken, på en nettverksplassering, i skyen, på en DVD, på skrivebordet og på en flash-enhet, eller du kan lagre den i et annet filformat, for eksempel RTF, CSV eller PDF. Selv om du må identifisere målplasseringen hvis den ikke er i standardmappen, er lagringsprosessen lik uansett hvilken plassering du velger.

Som standard lagres filer i Office-programmer i den standard arbeidsmappen. Hvis du vil lagre kopien et annet sted, klikker du på en annen mappe i mappelisten.

Viktig!: Selv om du har aktivert Automatisk gjenoppretting, bør du lagre filen ofte mens du arbeider med den for å unngå å miste data på grunn av et uventet strømbrudd eller andre problemer.

Lagre en fil

 1. Trykk påCTRL+S eller klikk på Fil-fanen og deretter på Lagre.

  Tips!: Alternativt kan du klikke på Lagre-ikonet PilVerktøylinjen for hurtigtilgang.

 2. Hvis du lagrer den for første gang, må du angi et navn for filen.

Du kan lagre en kopi som en ny fil eller i et annet format eller til en annen plassering i Office 2016.

Lagre en kopi som en ny fil (Lagre som)

Tips!: Hvis du skal opprette en ny fil basert på en eksisterende fil, men vil at endringene bare skal lagres i den nye filen, er det lurt å lagre en kopi før du gjør noen endringer. På denne måten vil den opprinnelige filen ikke bli endret, og alle endringene blir lagret i den nye kopien.

 1. Trykk påF12 eller klikk på Fil > Lagre en kopi

 2. Som standard i Office lagres kopien på samme sted som originalen. Hvis du vil lagre den nye kopien på en annen plassering, velger du det på dette tidspunktet. Hvis du er fornøyd med den eksisterende plasseringen, går du til trinn 3.

 3. Gi den nye utgaven et navn, og klikk på Lagre.

Den opprinnelige filen lukkes, og du kan nå arbeide i den nye kopien du nettopp opprettet.

Tips!: Hvis du oppdager at du oppretter nye filer basert på eksisterende filer ofte, kan du bruke maler til å gjøre prosessen enklere og tryggere. Se Opprette en mal for mer informasjon.

Velge en annen plassering for lagring av filen

Mens du lagrer filen eller en kopi kan du velge en annen plassering for lagringen.

 1. Velg skyen, området eller plasseringen på enheten der du vil lagre filen.

  Plassering

  Beskrivelse

  Nettsteder – [Firmanavnet ditt]

  Dokumentbiblioteker i SharePoint eller Office 365 Grupper

  OneDrive – [Firmanavnet ditt]

  OneDrive for Business

  OneDrive – personlig

  OneDrive for forbrukere via Microsoft-kontoen din

  Denne PC-en

  Den lokale enheten, inkludert eventuelle tilkoblede harddisker eller flash-enheter

  Bla gjennom

  Åpner Filutforsker slik at du kan navigere til hvor som helst på datamaskinen.

 2. Velg en mappe fra Nylig brukte mapper-listen, eller klikk på Bla gjennom hvis du ikke ser plasseringen du ønsker.

 3. Bekreft filnavnet du vil bruke, og klikk på Lagre.

Lagre som et annet eller eldre format

Du kanskje vil lagre filen i et annet format, slik at du eller noen andre kan åpne filen i et annet program eller en eldre versjon. Du vil for eksempel kanskje lagre Word 2016-dokumentet som en .RTF-fil (rikt tekstformat) eller Excel-arbeidsboken som en .CSV-fil (kommadelt fil).

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Velg en plassering for filen, for eksempel OneDrive eller denne PC-en, for å lagre filen.

 4. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 5. Velg filformatet filen skal lagres i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel på Rikt tekstformat (RTF), Word 97-2003 (DOC), nettside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

  Klikk på rullegardinlisten med filtyper for å velge et annet filformat for dokumentet

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer filer i formatene PDF eller XPS, kan du se Lagre som PDF eller Lagre som XPS.

 6. Klikk på Lagre.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av Microsoft Access 2010 .ACCDB-filer i det eldre. MDB-formatet, kan du se Lagre en Access 2010-database i et tidligere filformat.

Lagre som kopi eller på en annen plassering i Office 2013.

 1. Velg skyen, området eller plasseringen på enheten der du vil lagre filen.

  Plassering

  Beskrivelse

  Nettsteder – [Firmanavnet ditt]

  SharePoint Server 2013 eller tidligere dokumentbiblioteker

  OneDrive – [Firmanavnet ditt]

  OneDrive for Business

  OneDrive – personlig

  OneDrive for forbrukere via din Microsoft konto

  Andre plasseringer på nettet

  Alle andre områder du har tilgang til lagring av filer på.

  Datamaskin

  Den lokale enheten

 2. Velg en mappe fra Nylig brukte mapper-listen, eller klikk på Bla gjennom hvis du ikke ser plasseringen du ønsker.

 3. Bekreft filnavnet du vil bruke, og klikk på Lagre.

Når du bruker dialogboksen Lagre som, kan du også lagre filen et annet sted ved å bruke Navigasjonsruten.

Dialogboksen Lagre som i Windows Vista og Windows 7

 1. Bruk adresselinjen til å velge en mappe eller skrive inn banen til en mappe.

 2. Bruk navigasjonsruten til raskt å vise plasseringene du bruker ofte.

 3. Hvis du vil se flere filtyper, klikker du på pilen.

Du kan også bruke dialogboksen Lagre som til å gi filen et nytt navn eller endre hvor du lagrer filen ved å klikke en annen mappe.

Du kanskje vil lagre filen i et annet format, slik at du eller noen andre kan åpne filen i et annet program eller en eldre versjon. Du vil for eksempel kanskje lagre Word 2016-dokumentet som en .RTF-fil (rikt tekstformat) eller Excel-arbeidsboken som en .CSV-fil (kommadelt fil).

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Velg en plassering for filen, for eksempel OneDrive eller denne PC-en, for å lagre filen.

 4. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 5. Velg filformatet du vil lagre filen i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel rikt tekstformat (RTF), webside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

  Klikk på rullegardinlisten med filtyper for å velge et annet filformat for dokumentet

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer filer i formatene PDF eller XPS, kan du se Lagre som PDF eller Lagre som XPS.

 6. Klikk på Lagre.

Hvis du bruker Office 2010, kan du lagre filer i en tidligere versjon av Office ved å velge versjonen i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som. Du kan for eksempel lagre et Word 2010-dokument (.DOCX) som et 97–2003-dokument (.DOC).

Obs!: 

 • Office 2010 viderefører bruken av XML-baserte filformater, for eksempel .DOCX, .XLSX og .PPTX, som ble innført i 2007 Office-utgivelse. Derfor kan filer opprettet i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 og Microsoft PowerPoint 2010, åpnes i 2007 Office-utgivelse-programmer uten spesielle tillegg eller tap av funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om de nye formatene, kan du se Åpne XML-formater og -filtyper.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet mellom filer i ulike versjoner, kan du se Bruke kompatibilitetskontrollen.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av Microsoft Access 2010 .ACCDB-filer i det eldre. MDB-formatet, kan du se Lagre en Access 2010-database i et tidligere filformat.

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Klikk på Lagre.

Når du bruker dialogboksen Lagre som, kan du også lagre filen et annet sted ved å bruke Navigasjonsruten.

Dialogboksen Lagre som i Windows Vista og Windows 7

 1. Bruk adresselinjen til å velge en mappe eller skrive inn banen til en mappe.

 2. Bruk navigasjonsruten til raskt å vise plasseringene du bruker ofte.

 3. Hvis du vil se flere filtyper, klikker du på pilen.

Du kan også bruke dialogboksen Lagre som til å gi filen et nytt navn eller endre hvor du lagrer filen ved å klikke en annen mappe.

Du kanskje vil lagre filen i et annet format, slik at du eller noen andre kan åpne filen i et annet program eller en eldre versjon. Du vil for eksempel kanskje lagre Word 2016-dokumentet som en .RTF-fil (rikt tekstformat) eller Excel-arbeidsboken som en .CSV-fil (kommadelt fil).

 1. Klikk på Fil-fanen.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Velg en plassering for filen, for eksempel OneDrive eller denne PC-en, for å lagre filen.

 4. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 5. Velg filformatet du vil lagre filen i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel rikt tekstformat (RTF), webside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

  Klikk på rullegardinlisten med filtyper for å velge et annet filformat for dokumentet

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer filer i formatene PDF eller XPS, kan du se Lagre som PDF eller Lagre som XPS.

 6. Klikk på Lagre.

Hvis du bruker Office 2010, kan du lagre filer i en tidligere versjon av Office ved å velge versjonen i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som. Du kan for eksempel lagre et Word 2010-dokument (.DOCX) som et 97–2003-dokument (.DOC).

Obs!: 

 • Office 2010 viderefører bruken av XML-baserte filformater, for eksempel .DOCX, .XLSX og .PPTX, som ble innført i 2007 Office-utgivelse. Derfor kan filer opprettet i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 og Microsoft PowerPoint 2010, åpnes i 2007 Office-utgivelse-programmer uten spesielle tillegg eller tap av funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon om de nye formatene, kan du se Åpne XML-formater og -filtyper.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet mellom filer i ulike versjoner, kan du se Bruke kompatibilitetskontrollen.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av Microsoft Access 2010 .ACCDB-filer i det eldre. MDB-formatet, kan du se Lagre en Access 2010-database i et tidligere filformat.

Microsoft Office-programmer lagrer en fil i en standard arbeidsmappe som standard. Hvis du vil lagre kopien på en annen plassering, klikker du på en annen mappe i mappelisten. Hvis du vil vite mer, kan du se Lagre som kopi eller på en annen plassering

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Lagre eller trykk på CTRL+S.

  Viktig!: Hvis du ikke ser Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , klikker du på LagreFil-menyen.

 2. Hvis du lagrer filen for første gang, blir du bedt om å gi den et navn.

Du kan også bruke kommandoen Lagre som til å gi filen et nytt navn eller endre hvor du lagrer filen.

Dialogboksen Lagre som i Windows 7 og Windows Vista

Du kan også lagre filen et nytt sted ved å bruke Navigasjonsruten. dialogboksen Lagre som i Windows Vista

1. Bruk adresselinjen til å velge en mappe eller skrive inn banen til en mappe.

2. Bruk navigasjonsruten til raskt å vise plasseringene du bruker ofte.

3. Hvis du vil se flere filtyper, klikker du på pilen.

Dialogboksen Lagre som i Microsoft Windows XP

Du kan også lagre filen et annet sted ved hjelp av Lagre i-listen eller steder som er lagret i Mine steder. Dialogboksen Lagre som

1. Hvis du vil velge en mappe, bruker du Lagre i-listen.

2. Bruk Mine steder-linjen til raskt å vise plasseringene du bruker ofte.

3. Hvis du vil se flere filtyper, klikker du på pilen.

Hvis du vil lagre en kopi av filen, gjør du følgende:

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Lagre som eller trykk på CTRL+S.

  Viktig!: Hvis du ikke ser Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , klikker du på Lagre somFil-menyen.

 2. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 3. Klikk på Lagre.

Hvis du vil lagre kopien i en annen mappe følger du trinnene ovenfor, men velger en annen stasjon i Lagre i-listen eller en annen mappe i mappelisten. Hvis du vil lagre regnearket i en ny mappe, klikker du på Opprett ny mappe Knappesymbol .

Hvis du bruker 2007 Office-utgivelse, kan du dele filer med personer som bruker en tidligere versjon av Microsoft Office ved å lagre filen i 97–2003-filformatet. Du kan for eksempel lagre et Microsoft Office Word 2007-dokument (.DOCX) som et 97–2003-dokument (DOC).

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Lagre som.

  Viktig!: Hvis du ikke ser Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , klikker du på Lagre somFil-menyen.

  Hurtigtast. Hvis du vil åpne dialogboksen Lagre som, trykker du på ALT, F, A.

 2. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 3. Velg filformatet du vil lagre filen i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel rikt tekstformat (RTF), webside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

 4. Klikk på Lagre.

Hvis du vil finne ut mer om lagring av filer som en PDF-fil, kan du se Lagre som PDF. Hvis du vil finne ut mer om lagring av filer som XPS, kan du se Lagre en fil i XPS-format.

Autogjenoppretting erstatter ikke regelmessig lagring av filer. Hvis du ikke lagrer gjenopprettingsfilen etter at du har åpnet den, blir filen slettet og de ulagrede endringene går tapt. Hvis du lagrer gjenopprettingsfilen, vil den erstatte den opprinnelige filen (med mindre du angir et nytt filnavn). Jo oftere du lagrer filene, desto mer informasjon kan gjenvinnes hvis det oppstår et strømbrudd eller et lignende problem mens du arbeider med en fil.

Se fremgangsmåten som tilsvarer Office 2007-produktet du bruker.

Word 2007

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk på Lagre.

 3. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hver.

 4. Skriv inn eller velg et tall for å bestemme hvor ofte du vil lagre filer automatisk i minutter-boksen.

Excel 2007

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Alternativer for Excel.

 2. Klikk på Lagre.

 3. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hver.

 4. Skriv inn eller velg et tall for å bestemme hvor ofte du vil lagre filer automatisk i minutter-boksen.

InfoPath 2007

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter på Avansert-fanen.

 2. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert når skjemaer fylles ut .

 3. Skriv inn eller velg et tall for å bestemme hvor ofte du vil lagre filer automatisk i minutter-boksen.

PowerPoint 2007

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Alternativer for PowerPoint.

 2. Klikk på Lagre.

 3. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hver.

 4. Skriv inn eller velg et tall for å bestemme hvor ofte du vil lagre filer automatisk i minutter-boksen.

Project 2007

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter på Avansert-fanen.

 2. Merk av boksen Lagre alle.

 3. Skriv inn eller velg et tall for å bestemme hvor ofte du vil lagre filer automatisk i minutter-boksen.

Publisher 2007

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter på Avansert-fanen.

 2. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert.

 3. Skriv inn eller velg et tall for å bestemme hvor ofte du vil lagre filer automatisk i minutter-boksen.

Visio 2007

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter på Lagre/åpne-fanen.

 2. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert.

 3. Skriv inn eller velg et tall for å bestemme hvor ofte du vil lagre filer automatisk i minutter-boksen.

Vi lytter

Denne artikkelen ble oppdatert av Ben 22. mars 2018 etter tilbakemeldinger fra brukerne. Hvis du syntes den var nyttig, eller spesielt hvis den ikke var det, kan du bruke tilbakemeldingskontrollene nedenfor til å fortelle oss hvordan vi kan gjøre den bedre.

Se også

Hva er automatisk lagring?

Angi en standard arbeidsmappe

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×