Lagre eller konvertere til PDF eller XPS

Lagre eller konvertere til PDF eller XPS

Du kan bruke Office-programmene til å lagre filer som PDF-filer, slik at du kan dele eller skrive ut filene på kommersielle skrivere. Du trenger ikke annen programvare eller tilleggsprogrammer.

Bruk PDF-formatet når du vil ha en fil som:

 • ser lik ut på de fleste datamaskiner.

 • har en mindre filstørrelse

 • overholder et bransjeformat.

Eksempler er CV-er, juridiske dokumenter, nyhetsbrev, filer som skal være skrivebeskyttet (ikke redigeres) og skrives ut, og filer som er beregnet på kommersiell trykking.

Hvis du vil eksportere eller lagre som PDF-fil, klikker du Fil-menyen og Eksporter eller Lagre som i Office-filen. Hvis du vil se trinnvise instruksjoner, velger du et Office-program fra rullegardinlisten.

 1. Åpne tabellen eller rapporten du vil publisere som en PDF-fil.

 2. Klikk PDF eller XPS i Eksport-gruppen på fanen Eksterne data

  Bilde av PDF XPS-bånd

 3. Skriv inn eller velg et navn på dokumentet i Filnavn-feltet.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi siden som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK

 6. Klikk Publiser.

Denne informasjonen gjelder også for Microsoft Excel Starter 2010.

Obs!: Du kan ikke lagre Power View-ark som XPS-filer.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Excel 2013 eller Excel 2016, må du velge en plassering og mappe..

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne filen etter publisering.

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi sideområdet som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK når du er ferdig.

 6. Klikk Lagre.

OneNote 2013 og OneNote 2016

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Eksporter.

 3. Klikk inndelingen av notatblokken du vil lagre som en PDF-fil under Eksporter gjeldende.

 4. Klikk PDF (*.pdf) under Velg format, og klikk deretter Eksporter.

 5. Skriv inn et navn for notatblokken i feltet Filnavn i dialogboksen Lagre som.

 6. Klikk Lagre.

OneNote 2010

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som, og klikk deretter alternativet som representerer delen av notatblokken som du vil lagre som PDF.

 3. Klikk PDF (*.pdf) under Lagre inndeling som, og klikk deretter Lagre som.

 4. Angi et navn på notatblokken i Filnavn-feltet.

 5. Klikk Lagre.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne fil etter publisering

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi sideområdet som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK når du er ferdig.

 6. Klikk Lagre.

 1. Velg Lagre somFil-fanen.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Project 2013 eller Project 2016, må du velge en plassering og mappe.

 2. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 3. Velg PDF-filer (*.pdf) eller XPS-filer (*.xps) i Lagre som type-listen, og velg deretter Lagre.

 4. I dialogboksen Alternativer for dokumenteksport velger du Publiser område, Ta med informasjon som ikke skal skrives ut og ISO 19500-1-overensstemmelse (bare PDF).

Formatere tips

Prosjektet støtter ikke hver formateringsfunksjon for PDF eller XPS, men du kan fremdeles bruke noen utskriftsalternativer for å endre utseendet til det endelige dokumentet.

Velg Fil > Utskrift, og deretter kan du endre noen av disse alternativene:

 • Datoer

 • Retning

 • Papirstørrelse

 • Utskriftsformat

I dialogboksen Utskriftsformat kan du endre alternativer i disse kategoriene:

 • Marger

 • Forklaring

 • Vis

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Publisher 2013 eller Publisher 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

 5. Hvis du vil endre hvordan dokumentet er optimalisert, klikker du på Endre.(Klikk på Alternativer i Publisher 2013 eller Publisher 2016.)

  • Foreta eventuelle ønskede endringer i bildeoppløsningen og informasjon som ikke skal skrives ut.

  • Klikk Utskriftsalternativer for å foreta endringer i utskriftsalternativene for dokumentet.

  • Klikk OK når du er ferdig.

 6. Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne fil etter publisering

 7. Klikk Lagre.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Visio 2013 eller Visio 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Vis fil automatisk etter lagring.

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi siden som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK

 6. Klikk Lagre.

Word 2013 og Word 2016

 1. Velg Fil > Eksporter > Opprett PDF/XPS.

  Opprette PDF/XPS-knapp på Eksport-fanen i Word 2016.
 2. Hvis egenskapene for Word-dokumentet inneholder informasjon du ikke vil inkludere i PDF-filen, går du til Publiser som PDF eller XPS-vinduet og velger Alternativer. Deretter velger du Dokument og fjerner Dokumentegenskaper. Angi eventuelle andre alternativer du vil bruke, og velg OK.

  Fjerne dokumentegenskaper for å unngå å dele disse opplysningene i PDF-filen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dokumentegenskaper, se Vis eller endre egenskapene for en Office 2016-fil.

 3. I Publiser som PDF eller XPS, går du til plasseringen der du vil lagre filen. Endre filnavnet også, hvis du vil bruke et annet navn.

 4. Klikk Publiser.

Mer om PDF-alternativer

 • Hvis du vil lage en PDF-fil bare fra enkelte sider i dokumentet, velger du et alternativ under Sideområde.

 • For å ta med sporede endringer i PDF-filen går du til Publisere hva, velger Dokument viser markeringer. Ellers må du påse at Dokument er valgt.

 • Hvis du vil opprette et sett med bokmerker i PDF-filen, velger du Opprett bokmerker ved hjelp av. Velg deretter Overskrifter eller, hvis du la til bokmerker i dokumentet, Word-bokmerker.

 • Hvis du vil inkludere dokumentegenskaper i PDF-filen, kontrollerer du at Dokumentegenskaper er valgt.

 • Hvis du vil gjøre dokumentet enklere å lese for programvaren for skjermlesing, velger du Dokumentstrukturkoder for tilgjengelighet.

 • Samsvar med ISO 19005-1 (PDF/A) Dette alternativet oppretter PDF-dokumentet som PDF versjon 1.7, som er en arkiveringsstandard. PDF/A bidrar til å sikre at et dokument ser likt ut når det åpnes på en annen datamaskin.

 • Lagre tekst som punktgrafikk når skrifttyper ikke kan bygges inn Hvis skrifttyper ikke kan bygges inn i dokumentet, bruker PDF-filen punktgrafikkbilder av teksten slik at PDF-filen ser ut som det opprinnelige dokumentet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, og filen bruker en skrifttype som ikke kan bygges inn, kan PDF-leseren erstatte en annen skrifttype.

 • Krypter dokumentet med et passord Velg dette alternativet hvis du vil begrense tilgangen slik at bare personer med passordet kan åpne PDF-filen. Når du klikker på OK, åpnes boksen Krypter PDF-dokument der du kan skrive inn og gjenta et passord.

Åpne og kopiere innhold fra en PDF-fil med Word

Du kan kopiere hvilket som helst innhold fra en PDF-fil ved å åpne den i Word.

Gå til Fil > Åpne og bla frem til PDF-filen. Word åpner PDF-innholdet i en ny fil. Du kan kopiere innhold du vil bruke fra den, inkludert bilder og diagrammer.

Word 2010

Denne informasjonen gjelder også for Microsoft Word Starter 2010.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk på Lagre som.
  Hvis du vil se dialogboksen Lagre som i Word 2013 og Word 2016, må du velge en plassering og mappe.

 3. Angi et navn for filen i Filnavn -boksen hvis du ikke allerede har gjort det.

 4. Klikk PDF (*.pdf) i Filtype-listen.

  • Hvis du vil at filen skal åpnes i det valgte formatet når du har lagret den, merker du av for Åpne fil etter publisering

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er viktigere enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 5. Klikk Alternativer hvis du vil angi sideområdet som skal skrives ut, velge om markering skal skrives ut, og velge utskriftsalternativer. Klikk OK når du er ferdig.

 6. Klikk Lagre.

Følg disse enkle trinnene for å lagre filen som PDF i Office for Mac:

 1. Klikk på Fil

 2. Klikk på Lagre som

 3. Klikk påFilformat i nederste del av vinduet

  Bruk Filformat-verktøyet under Lagre som i Word til å velge andre formater, for eksempel PDF, å lagre dokumentene i
 4. VelgPDF fra listen over tilgjengelige filformat

 5. Gi filen et navn hvis den ikke har det allerede, og klikk deretter på Eksporter

Du kan bruke Word Online til å konvertere dokumentet til en PDF-fil ved å skrive ut et dokument i Word. Dette genererer en grunnleggende PDF-fil som bevarer oppsettet og formatet til det opprinnelige dokumentet.

Kommandoen Skriv ut i Word Web App

Hvis du trenger mer kontroll over alternativene for PDF-filen, for eksempel for å legge til bokmerker, kan du bruke skrivebordsprogrammet Word til å konvertere dokumentet til en PDF-fil. Klikk på Åpne i Word for å begynne å bruke skrivebordsprogrammet.

Bilde av kommandoen Åpne i Word i Word Online

Hvis du ikke har skrivebordsprogrammet Word, kan du prøve eller kjøpe den nyeste versjonen av Office nå.

Tips!: 

 • Fortell oss hvordan du vil bruke denne funksjonen i Word Online. Klikk Hjelp til med å forbedre Office nederst i Word Online-vinduet.

 • Kommandoen Hjelp til med å forbedre Office

Velg Office-programmet fra rullegardinlisten.

 1. Åpne tabellen eller rapporten du vil publisere som en PDF-fil.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på pilen ved siden av Lagre som, og klikk deretter PDF eller XPS.

 3. Skriv inn eller velg et navn på filen i Filnavn-feltet.

 4. Klikk PDF i Filtype-listen.

 5. Hvis du vil åpne filen rett etter du har lagret den, merker du av i avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har et PDF-leseprogram installert på datamaskinen.

 6. Ved siden av Optimaliser for gjør du ett av følgende, avhengig av om filstørrelse eller utskriftskvalitet er viktigst for deg:

  • Hvis tabellen eller rapporten krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er mindre viktig enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 7. Klikk Alternativerfor å angi ulike alternativer for filen. (Du finner koblinger til mer informasjon om disse alternativene i Se også-delen.) Klikk OK.

 8. Klikk Publiser i Publiser som PDF eller XPS-dialogboksen.

  Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du opprettet den i, og lagrer filen som PDF-fil på nytt.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på pilen ved siden av Lagre som, og klikk deretter PDF eller XPS.

 2. Skriv inn eller velg et navn på arbeidsboken i Filnavn-feltet.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Hvis du vil åpne filen rett etter du har lagret den, merker du av i avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har et PDF-leseprogram installert på datamaskinen.

 5. Ved siden av Optimaliser for gjør du ett av følgende, avhengig av om filstørrelse eller utskriftskvalitet er viktigst for deg:

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er mindre viktig enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 6. Klikk Alternativerfor å angi ulike alternativer for filen. (Du finner koblinger til mer informasjon om disse alternativene i Se også-delen.) Klikk OK.

 7. Klikk Publiser.

Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du opprettet den i, og lagrer filen som PDF-fil på nytt.

 1. Fil-menyen peker du på Eksporter til, deretter klikker du PDF eller XPS.

 2. Skriv inn eller velg et navn på skjemaet i Filnavn-feltet.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Hvis du vil åpne filen rett etter du har lagret den, merker du av i avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har et PDF-leseprogram installert på datamaskinen.

 5. Ved siden av Optimaliser for gjør du ett av følgende, avhengig av om filstørrelse eller utskriftskvalitet er viktigst for deg:

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er mindre viktig enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 6. Klikk Publiser.

Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du opprettet den i, og lagrer filen som PDF-fil på nytt.

 1. Klikk Publiser som PDF eller XPS i Fil-menyen.

 2. Skriv inn eller velg et navn på filen i Filnavn-feltet.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Ved siden av Sideområde kan du velge alternativet som representerer den delen av notatblokken du vil lagre som PDF.

 5. Klikk Publiser.

Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du brukte ved oppretting, og lagrer filen som en PDF-fil på nytt.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på pilen ved siden av Lagre som, og klikk deretter PDF eller XPS.

 2. Skriv inn eller velg et navn på presentasjonen i Filnavn-feltet.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Hvis du vil åpne filen rett etter du har lagret den, merker du av i avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har et PDF-leseprogram installert på datamaskinen.

 5. Ved siden av Optimaliser for gjør du ett av følgende, avhengig av om filstørrelse eller utskriftskvalitet er viktigst for deg:

  • Hvis presentasjonen krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er mindre viktig enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 6. Klikk Alternativerfor å angi ulike alternativer for filen. (Du finner koblinger til mer informasjon om disse alternativene i Se også-delen.) Klikk OK.

 7. Klikk Publiser.

Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du opprettet den i, og lagrer filen som PDF-fil på nytt.

Du kan skrive ut prosjektplanen i PDF-format bare hvis du har Adobe Acrobat installert på datamaskinen. Du må ha den fullstendige versjonen av Acrobat, ikke bare gratisprogrammet Adobe Reader.

Obs!: Tillegget Lagre som PDF eller XPS for 2007 Microsoft Office-systemet tilbyr ikke denne funksjonaliteten til Project 2007.

 1. Velg visningen du vil skrive ut, på menyen Visning.

 2. Velg Skriv utFil-menyen.

 3. Velg Adobe PDF i Navn-listen.

  Obs!: Dette alternativet vises bare hvis du har Adobe Acrobat installert på datamaskinen.

 4. Velg OK.

 5. Velg navn og plassering for PDF-filen i dialogboksen Lagre PDF-fil som, og velg deretter Lagre.

Obs!: Etter at du skriver ut planen i PDF-format, kan du ikke bruke Project til å foreta endringer direkte i PDF-dokumentet. Du må foreta endringer til den opprinnelige planen ved å bruke Project, og deretter lagre filen som PDF på nytt.

Lagre som PDF for deling eller nettdistribusjon

Hvis du vil dele publikasjonen i et fast format via nettet eller et nettverk, gjør du følgende:

 1. Klikk Publiser som PDF eller XPS i Fil-menyen.

 2. Skriv inn eller velg et navn på publikasjonen i Filnavn-feltet.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Ved siden av Optimaliser for klikker du Endre.

 5. I dialogboksen Publiseringsalternativer klikker du den optimaliseringen i Angi hvordan denne publikasjonen blir skrevet ut eller distribuert-listen som samsvarer med behovene til publikasjonen. Hvis publikasjonen for eksempel skal distribueres på nettet, og utskriftskvalitet er mindre viktig enn liten filstørrelse, klikker du Minste størrelse. Hvis kvaliteten på utskriften er viktigere enn filstørrelsen, klikker du Utskrift med høy kvalitet.

 6. Klikk Avansert for å vise hele dialogboksen, og velg de innstillingene du trenger. (Du finner koblinger til mer informasjon om disse alternativene i Se også-delen.)

 7. Klikk OK.

 8. Hvis du vil åpne filen rett etter du har lagret den, merker du av i avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering i dialogboksen Lagre som. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har et PDF-leseprogram installert på datamaskinen, og hvis Trykkeri ikke er valgt i Publiseringsalternativer-dialogboksen.

 9. Klikk Lagre.

Lagre som PDF-fil for trykkeri

Hvis publikasjonen sendes til et trykkeri, gjør du følgende:

 1. Fil-menyen peker du på Pakk ned, og deretter klikker du Send til et trykkeri.

 2. I listen Hvordan skal denne publikasjonen skrives?, klikker du alternativet du vil bruke i ruten til venstre. Hvis du skal bruke et trykkeri, klikker du Trykkeri. Hvis du skal bruke et kopieringsfirma, klikker du Utskrift med høy kvalitet.

 3. Klikk Utskriftsalternativer.

 4. I dialogboksen Utskriftsalternativer velger du alternativene du trenger. (Du finner koblinger til mer informasjon om disse alternativene i Se også-delen.) Klikk OK.

 5. Under Velg et element for å løse kan du reparere eventuelle problemer som er identifisert av Publisher.

 6. Under Eksporter velger du Opprett en PDF-fil-boksen

 7. Klikk Lagre.

 8. Gå til pakkeveiviseren og velg plasseringen du vil eksportere filen til. Klikk deretter Neste.

Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du opprettet den i, og lagrer filen som PDF-fil på nytt.

 1. Klikk Publiser som PDF eller XPS i Fil-menyen.

 2. Skriv inn eller velg et navn på tegningen i Filnavn-feltet.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Hvis du vil åpne filen rett etter du har lagret den, merker du av i avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har et PDF-leseprogram installert på datamaskinen.

 5. Ved siden av Optimaliser for gjør du ett av følgende, avhengig av om filstørrelse eller utskriftskvalitet er viktigst for deg:

  • Hvis tegningen krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er mindre viktig enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 6. Hvis du vil skrive ut bare et utvalg av sider, eller angi andre alternativer for publisering, klikker du Alternativer og velger innstillingene du trenger. (Du finner koblinger til mer informasjon om disse alternativene i Se også-delen.) Klikk OK.

 7. Klikk Publiser.

Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du opprettet den i, og lagrer filen som PDF-fil på nytt.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på pilen ved siden av Lagre som, og klikk deretter på PDF eller XPS.

 2. Skriv inn eller velg et navn på dokumentet i Filnavn-feltet.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Hvis du vil åpne filen rett etter du har lagret den, merker du av i avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har et PDF-leseprogram installert på datamaskinen.

 5. Ved siden av Optimaliser for gjør du ett av følgende, avhengig av om filstørrelse eller utskriftskvalitet er viktigst for deg:

  • Hvis dokumentet krever høy utskriftskvalitet, klikker du Standard (publisering på nettet og utskrift).

  • Hvis filstørrelsen er mindre viktig enn utskriftskvalitet, klikker du Minste størrelse (publisering på nett)

 6. Klikk Alternativer hvis du vil angi sidene som skal skrives ut. Velg deretter om markering skal skrives ut, og velg utskriftsalternativer. (Du finner koblinger til mer informasjon om disse alternativene i Se også-delen.) Klikk OK.

 7. Klikk Publiser.

Hvis du vil gjøre endringer i PDF-filen etter å ha lagret den, går du tilbake til den opprinnelige 2007 Microsoft Office-system-filen som du opprettet den i, og lagrer filen som PDF-fil på nytt.

Hvis du vil eksportere Word-dokumentet eller Excel-arbeidsboken til PDF-format på iOS, trykker du på Fil-knappen øverst til venstre og velger Eksportere, og deretter PDF.

Trykk på Fil > Eksporter for å eksportere dokumentet til PDF

Portable Document Format (PDF)    bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. Når en fil i PDF-format vises på nettet eller skrives ut, beholder den formatet. PDF-formatet er også nyttig for dokumenter som skal reproduseres med kommersielle utskriftsmetoder. PDF er godkjent som et gyldig format av mange byråer og organisasjoner, og visningsprogrammer er tilgjengelige på et større utvalg plattformer enn XPS.

XML Paper Specification (XPS)    er et elektronisk filformat som bevarer dokumentformatering og muliggjør fildeling. XPS-formatet sikrer at når filen vises elektronisk eller skrives ut, beholder den nøyaktig det formatet du har planlagt, og dataene i filen kan ikke endres uten videre.

Viktig!: Hvis du vil vise en PDF-fil, må du ha et PDF-leseprogram installert på datamaskinen, for eksempel Acrobat Reader som er tilgjengelig fra Adobe Systems.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×