Lage skjemaer som brukere fyller ut eller skriver ut i Word

Lage skjemaer som brukere fyller ut eller skriver ut i Word

Word for Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette et skjema i Microsoft Word ved å starte med et tomt dokument eller en mal og legge til innholdskontroller, inkludert avmerkingsbokser, tekstbokser, datovelgere og rullegardinlister. Andre kan bruke Word til å fylle ut skjemaet på datamaskinen. Alle innholdskontroller som du legger til et skjema, kan også være koblet til data i et avansert scenario.

Obs!: Du kan skrive ut et skjema du lagde ved å bruke innholdskontroller, men boksene rundt innholdskontrollene skrives ikke ut.

Følg disse trinnene for å opprette et skjema i Word.

 1. Klikk kategorien fil, kan du gå til Alternativer > Tilpass båndet.

 2. Under Tilpass båndet, klikker du Hovedfaner.

 3. Merk av for Utvikler i listen, og velg deretter OK.

  Dialogboksen Tilpass båndet

Hvis du vil spare tid, kan du begynne med en skjemamal. Eller du kan starte med et tomt dokument og lagre det som et dokument eller en mal for å bruke det på nytt senere.

Begynn med en skjemamal

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Ny.

 3. Søk etter skjemaer i søkeboksen Maler.

 4. Klikk skjemaet som samsvarer med typen du vil opprette.

 5. Klikk Last ned hvis du bruker Word 2010 eller Opprett hvis du bruker Word 2013 eller 2016.

 6. Klikk Fil-fanen på nytt, klikk Lagre som og velg hvor du vil lagre skjemaet.

 7. Skriv inn et navn for den nye malen eller det nye dokumentet i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Begynn med et tomt dokument

Hvis du vil opprette din egen mal, kan du starte med et nytt dokument og lagre det nye dokumentet som en mal.

 1. I skjemadokumentet du har opprettet, klikker du Fil-fanen.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Under Filtype velger du Word-mal fra menyen.

 4. Skriv inn et filnavn for den nye malen i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen, og sett deretter inn kontrollene du vil ha.

Utformingsmodus-knappen

Gjør ett eller flere av følgende:

Sett inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Sett inn en bildekontroll

Sett inn en kontroll for byggeblokker

Sett inn en kombinasjonsboks eller rullegardinliste

Sett inn en datovelger

Sett inn en avmerkingsboks

Bruk de eldre skjemakontrollene

Sett inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Brukere kan formatere tekst med fet eller kursiv i en innholdskontroll for rik tekst, og de kan skrive inn flere avsnitt. Hvis du vil begrense hva brukere kan legge til, setter du inn innholdskontrollen for vanlig tekst.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for rik tekst rik tekst-kontroll eller Innholdskontroll for ren tekst ren tekst-kontroll i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen. 

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sett inn en bildekontroll

Obs!: 11. juli 2016: Hvis du prøver å bruke innholdskontrollen for bilde som en mal i Office 2016 uten at det fungerer, kan du prøve å oppdatere til Office 2016 build 16.0.6965.2063. Hvis du ønsker å få oppdateringen umiddelbart, åpner du hvilken som helst app i Office 2016 og klikker Fil > Konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå. Hvis du vil se mer informasjon, kan du gå til produktmerknader-siden og klikke Gjeldendeunder Kanal.

Bildekontroller brukes ofte for maler, men du kan også legge til en bildekontroll i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. I kategorien utvikler i gruppen Kontroller klikker du Innholdskontroll for bilde bildekontroll .

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sett inn en kontroll for byggeblokker

Du kan bruke kontroller for byggeblokker når du vil at brukere skal velge en bestemt tekstblokk. Kontroller for byggeblokker er for eksempel praktiske hvis du lager en kontraktmal og må legge til ulike versjoner av en standardtekst avhengig av bestemte krav i kontrakten. Du kan opprette innholdskontroller for rik tekst for hver versjon av standardteksten, og deretter kan du bruke en kontroll for byggeblokker som beholder for innholdskontrollene for rik tekst.

Du kan også bruke en kontroll for byggeblokker i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. I kategorien utvikler i gruppen Kontroller klikker du Innholdskontroll for byggeblokk (i Word 2016, er dette merket Innhold Byggeblokkgalleri ) kontroll for byggeblokkgalleri .

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sett inn en kombinasjonsboks eller rullegardinliste

I en kombinasjonsboks kan brukere velge fra en liste over valg du gir, eller de kan skrive inn egen informasjon. I en rullegardinliste kan brukerne bare velge fra listen over valg.

kontrollegenskaper utviklermodus

 1. Klikk Innholdskontroll for kombinasjonsboks kombinasjonsbokskontroll eller Rullegardinmenyen innholdskontroll rullegardinmenykontroll i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen. 

 2. Velg innholdskontrollen, og klikk deretter Egenskaper i Kontroller-gruppen i fanen Utvikler.

 3. Klikk Legg til under Egenskaper for rullegardinliste for å opprette en liste over valg.

 4. Skriv inn et valg i Visningsnavn-boksen, for eksempel Ja, Nei eller Kanskje.

  Gjenta dette trinnet til du har angitt alle valgene i rullegardinlisten.

 5. Fyll inn eventuelle andre egenskaper du vil bruke.

  Obs!:  Hvis du merker av for Innholdet kan ikke redigeres, kan ikke brukerne klikke et valg.

Sett inn en datovelger

 1. Klikk der du vil sette inn datovelgerkontrollen.

 2. Klikk Datovelgerkontroll datovelgerkontroll i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sett inn en avmerkingsboks

 1. Klikk der du vil sette inn avmerkingsbokskontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for avmerkingsboks avmerkingsbokskontroll i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Bruk de eldre skjemakontrollene

 1. Klikk der du vil sette inn en eldre kontroll.

 2. Klikk rullgardinlisten Eldre skjemaer i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

 3. Velg Eldre skjema-kontrollen eller Active X-kontrollen som du vil ta med.

Alle innholdskontroller har egenskaper du kan angi eller endre. Datovelgerkontrollen har for eksempel alternativer for hvilket format datoen skal vises i.

 1. Klikk innholdskontrollen du vil endre.

 2. Klikk Egenskaper i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler, og endre deretter de ønskede egenskapene.

kontrollegenskaper utviklermodus

Instruksjonstekst kan gjøre skjemaet du lager og distribuerer, mer brukervennlig. Du kan endre standard instruksjonstekst i innholdskontroller.

Gjør følgende hvis du vil tilpasse den standard instruksjonsteksten til brukerne av skjemaet:

 1. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Utformingsmodus-knappen

 2. Klikk innholdskontrollen der du vil endre instruksjonsteksten i plassholderen.

 3. Rediger plassholderteksten, og formater den etter eget ønske.

 4. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler hvis du vil slå av utformingsfunksjonen og lagre instruksjonsteksten.

Obs!: Ikke merk av for Innholdet kan ikke redigeres hvis du vil at skjemabrukerne skal kunne erstatte instruksjonsteksten med sin egen tekst.

Beskytte et skjema betyr at den ikke kan endres; personer kan fylle ut et skjema som er beskyttet, men de kan ikke endre kontrollene eller kontrollegenskapene.

Tips!: Test skjemaet før du distribuerer det. Åpne skjemaet, fyll det ut slik brukeren skal gjøre, og lagre deretter en kopi av det.

 1. Velg innholdskontrollene som du vil å begrense endringsmuligheter for.

  Tips!: Velg flere kontroller ved å holde nede CTRL mens du klikker kontrollene.

 2. Klikk gruppen i kategorien utvikler i Kontroller -gruppen, og deretter Hvis du blir bedt om det, klikker du gruppe på nytt.
  gruppekontroller utviklermodus

 3. Klikk Egenskaper i kategorien utvikler i Kontroller -gruppen.
  kontrollegenskaper utviklermodus

 4. I dialogboksen Egenskaper for Innholdskontroll under låsing gjør du ett av følgende:

 • Merk av for Innholdskontroll kan ikke slettes, slik at innholdet i kontrollen kan redigeres, men selve kontrollen ikke kan slettes fra malen eller et dokument som er basert på malen.

 • Velg avmerkingsboksen Innhold kan ikke redigeres, som gjør at du kan slette kontroll, men ikke kan redigere innholdet i kontrollen.

Bruk denne innstillingen når du vil beskytte tekst hvis den er inkludert. Hvis du for eksempel ofte inkluderer en ansvarsfraskrivelse, kan du sikre at teksten blir værende den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen for dokumenter som ikke trenger den.

Følg disse trinnene for å opprette et skjema i Word.

 1. Klikk på knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk Populær.

 3. Merk av for Vis kategorien Utvikler på båndet, og klikk deretter OK.

  Obs!: Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Ny.

 2. Klikk Mine maler under Maler.

 3. Dobbeltklikk Normal, og klikk deretter Mal eller Dokument under Opprett nytt.

 4. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre som.

 5. Gi den nye malen eller det nye dokumentet et filnavn i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Utforme skjemaet ved å skissere et oppsett først, eller bruk et eksisterende skjema som veiledning. I skjemaet kan du legge til innholdskontroller, tabeller og andre grafikkelementer.

Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler, og klikk deretter der du vil sette inn en kontroll.

Knappesymbol

Gjør ett av følgende:

Sett inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Sett inn et felt for utfylling av tekst

Sett inn en rullegardinliste som begrenser tilgjengelige valg til dem du angir

Sett inn en avmerkingsboks

Sett inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

 1. I kategorien utvikler i gruppen Kontroller klikker du Rik tekst-kontroll Bilde av båndet eller tekst-kontroll Bilde av båndet .

Sett inn et felt for utfylling av tekst

Viktig!: Stavekontrollen flagger ikke eventuelle feil som er skrevet inn i skjemafeltet for tekst. Hvis du vil kjøre stavekontrollen, kan du bruke Rik tekst-kontrollen eller Tekst-kontrollen.

 1. Klikk Eldre verktøy i Kontroller-gruppen i fanen Utvikler.

 2. Klikk tekstskjemafelt.

 3. I Kontroller-gruppen klikker du Utformingsmodus og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en linje under feltet, merker du feltet og klikker Understrek i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

  • Hvis du vil begrense hvor mye informasjon en person kan skrive inn i feltet, angir du en maksimal bredde ved å velge feltet, klikker Egenskaper i Kontroller-gruppen og angir en verdi under Maksimumslengde.

  • Hvis du vil at feltet skal se så langt ut som den maksimale lengden, legger du til instruksjonstekst ved å klikke Egenskaper i Kontroller-gruppen, og skrive inn tekst, som Skriv inn fornavnet ditt her, under Standardtekst.

Sett inn en rullegardinliste som begrenser tilgjengelige valg til dem du angir

 1. Klikk kontrollen for Rullegardinliste i Kontroller-gruppen i fanen Utvikler Bilde av båndet .

 2. Velg innholdskontrollen, og klikk deretter Egenskaper i Kontroller-gruppen i fanen Utvikler.

  Knappesymbol

 3. Klikk Legg til under Egenskaper for rullegardinliste for å opprette en liste over valg.

 4. Skriv inn et valg i Visningsnavn-boksen, for eksempel Ja, Nei eller Kanskje.

  Gjenta dette trinnet til alle valgene er i rullegardinlisten.

Sett inn en avmerkingsboks

 1. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i fanen Eldre verktøy.

 2. Klikk Avmerkingsboks.

 3. Sett inn et mellomrom, og skriv deretter inn en etikett for avmerkingsboksen.

 4. Hvis du vil fjerne skyggeleggingen fra avmerkingsboksen, klikker du Eldre verktøy og deretter Skyggelegging.

Obs!: Du kan ikke legge til eller fjerne et merke i avmerkingsboksen før du beskytter skjemaet.

Hver innholdskontroll har egenskaper du kan angi eller endre. Datovelger-kontrollen har for eksempel alternativer for formatet du vil vise datoen i.

 1. Høyreklikk innholdskontrollen du vil endre.

 2. Klikk Egenskaper, og endre deretter de ønskede alternativene.

Instruksjonstekst kan gjøre skjemaet du lager og distribuerer, mer brukervennlig. Du kan endre standard instruksjonstekst i innholdskontroller.

Gjør følgende hvis du vil tilpasse den standard instruksjonsteksten til brukerne av skjemaet:

 1. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Knappesymbol

 2. Klikk innholdskontrollen der du vil endre instruksjonsteksten i plassholderen.

 3. Rediger plassholderteksten, og formater den etter eget ønske.

 4. Hvis du vil at innholdskontrollen skal forsvinne når noen skriver inn eget innhold for å erstatte instruksjonene dine i en kontroll for rik tekst eller en tekstkontroll, klikker du Egenskaper i Kontroller-gruppen, og deretter merker du av for Fjern innholdskontroll når innhold redigeres.

 5. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler hvis du vil slå av utformingsfunksjonen og lagre instruksjonsteksten.

Obs!: Ikke merk av for Innholdet kan ikke redigeres hvis du vil at skjemabrukerne skal kunne erstatte instruksjonsteksten med sin egen tekst.

Du kan beskytte individuelle innholdskontroller i en skjemamal for å forhindre at noen sletter eller redigerer en bestemt innholdskontroll eller gruppe med kontroller, eller du kan forberede et skjema for utsending og utfylling ved å låse det. Du kan beskytte alt innholdet i skjemamalen med et passord.

Tips!: Hvis du vil, kan du teste skjemaet før det distribueres. Åpne skjemaet, fyll det ut slik brukeren ville ha gjort det, og lagre deretter en kopi hvor du vil.

 1. Velg innholdskontrollen eller gruppen med kontroller som du vil begrense endring for.

 2. Hvis du vil gruppere flere kontroller, merker du kontrollene ved å trykke SKIFT og klikke hver kontroll du vil gruppere. Gå til Utvikler-fanen, finn Kontroller-gruppen, og klikk Grupper. Klikk deretter Grupper.

 3. I kategorien Utvikler i gruppen Kontroller klikk Egenskaper.

  Knappesymbol

 4. Gjør ett av følgende under Låser i dialogboksen Egenskaper for innholdskontroll:

  • Merk av for Innholdskontroll kan ikke slettes, slik at innholdet i kontrollen kan redigeres, men selve kontrollen ikke kan slettes fra malen eller et dokument som er basert på malen.

  • Merk av for Innholdet kan ikke redigeres, slik at du kan slette kontrollen, men ikke redigere innholdet i kontrollen.

   Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle kontroller.

 1. Åpne skjemaet du vil låse slik at det kan fylles ut.

 2. Utvikler-fanen i Beskytt-gruppen klikker du Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering.

  Båndet i Word

 3. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet under Redigeringsbegrensninger i oppgaveruten Beskytt dokument.

 4. Velg Fylle ut skjemaer i listen over redigeringsbegrensninger.

 5. Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse under Start aktivering.

 6. Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at bare de korrekturleserne som vet passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og deretter bekrefter du passordet.

  Viktig!: Hvis du velger å ikke bruke et passord, kan alle endre redigeringsbegrensningene.

  Bruk sterke passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler. Svake passord inneholder ikke en kombinasjon av disse elementene. Sterkt passord: Y6dh!et5. Svakt passord: House27. Passord bør inneholde 8 eller flere tegn. En passfrase som bruker 14 eller flere tegn er bedre.

  Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×