Lage et nyhetsbrev ved hjelp av Publisher

Lage et nyhetsbrev ved hjelp av Publisher

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Du kan bruke Publisher til å opprette og tilpasse et nyhets brev.

Opprette et nyhetsbrev

 1. Klikk innebygd > nyhets brev , og rull ned for å finne kategorien nyhets brev.

  (Klikk nyhets brev under mest populærei Publisher 2010.)

 2. Velg en mal, og klikk farge valget og skrift utvalget du vil bruke, under Tilpass.

 3. Klikk firma informasjons settet du vil bruke, eller Opprett et nytt.

 4. Under Alternativervelger du et siders oppslag (Hvis du har tenkt å skrive ut et nyhets brev) eller to siders oppslag (Hvis du vil arbeide med en utforming som inneholder motstående sider, og du planlegger å skrive ut nyhets brevet på tabloid-størrelse papir).

 5. Merk av for Inkluder kunde adresse hvis du vil at kundens adresse på selve nyhets brevet skal sendes til utskrifts fletting i stedet for på en egen konvolutt.

 6. Klikk Opprett.

 7. Endre malen slik at den inkluderer ting du vil bruke på nytt i fremtidige nyhets brev, som tittel og logo.

 8. Lagre den nye malen, og i dialog boksen Lagre som vises, navigerer du til plasseringen og mappen du vil bruke, og deretter velger du Publisher-mal i Filtype-boksen.

  Lagre publiseringen som en mal for gjenbruk.

Tips!: Du kan fortelle Publisher hvor du alltid vil lagre malene. Hvis du har fått >Alternativer > Lagre og skriv inn banen til mappen du vil skal inneholde alle malene i standard plasseringen for personlige maler. Hvis du gjør dette, vil en ny fane, kalt egen definert, også være tilgjengelig når du oppretter en ny publikasjon, og denne fanen vil inneholde alle personlige maler.

Hvis du vil endre nyhets brev, kan du legge til sider i et nyhets brev eller fjerne sider fra et nyhets brev. Du kan også skrive ut et nyhets brev på 11 x 17 papir eller unngå papir og Porto helt ved å opprette og sende e-postnyhetsbrev.

Gjøre utformings endringer i oppsettet

 • Klikk Alternativersideutforming -fanen, og klikk deretter antall kolonner du vil ha på hver side.

  På de innvendige sidene (for eksempel side 2 og 3 i et nyhets brev på 4 sider) vises alternativet Velg en side som skal endres . Klikk venstre i side eller høyreside, og klikk deretter ett av følgende formater for hver side: 3 historier, Kalender, bestillings skjema, svar skjemaeller påmeldings skjema.

Arbeide med teksten

Hvis du allerede har opprettet et firma informasjons sett, vil forretnings kontakt informasjonen og-logoen automatisk erstatte teksten i plassholderteksten.

Obs!: Firma informasjon erstatter ikke plassholderteksten automatisk i maler som du laster ned fra Office Online. Hvis du vil erstatte plassholdernavnet, adresser og logoer med firma informasjonen, klikker du smart flagg knappen Smartflagg-handlinger for et firma informasjons element, for eksempel firma navnet eller adressen, og deretter klikker du Oppdater fra firma informasjons sett. (Smart flagg knappen vises når du peker på tekst eller en logo.)

 1. Gjør ett av følgende for hver blokk med plassholdertekst:

  • Merk plassholderteksten, og skriv deretter inn teksten.

  • Høyre klikk for å merke plassholderteksten, pek på endre tekst på hurtig menyen, klikk på tekst fil, klikk på filen som inneholder teksten du vil bruke, og klikk deretter på OK.

   Obs!: I de fleste tilfeller endres størrelsen på teksten automatisk slik at den passer i tekst boksen. Hvis for eksempel en artikkel tittel er lang, reduseres teksten automatisk i størrelse slik at den får plass.

 2. Juster tekst størrelsen. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hindre at teksten endrer størrelse automatisk for å få plass i en tekst boks som ikke er koblet til andre tekst bokser, klikker du tekst boksen, og deretter går du til kategorien Format under tekst boks verktøy , og deretter klikker du på tilpassing av tekst >ikkeendre størrelse .

  • Hvis du vil endre skrift størrelsen manuelt, merker du teksten, og deretter klikker du en ny skrift størrelse i Skriftstørrelse -listen i kategorien Format under tekst boks verktøy .

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med tekst bokser, kan du se tilpasse tekst i en tekst boks.

Arbeide med bildene

 • Høyre klikk plassholderbildet, pek på Endre bilde, klikk Endre bilde, Velg et nytt bilde fra en av de tilgjengelige kildene i dialog boksen Sett inn bilder , og klikk deretter Sett inn.

  Tips!: Hvis du ikke ser Endre bilde når du høyre klikker, klikker du plassholderbildet en gang til du ser hvite sirkler rundt bildets ramme. Klikk bildet på nytt til du ser grå sirkler med x-er i dem rundt selve bildet, og høyre klikk deretter bildet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder, kan du se tips for å arbeide med bilder.

Se også

Tips om hvordan du arbeider med bilder

Tips om hvordan du skriver effektive markedsføringspublikasjoner

Tips for å skrive ut publikasjonen

Finne, opprette eller endre en mal i Publisher

Opprette et nyhets brev

Velge og tilpasse nyhets brev utforming

 1. Start Publisher.

 2. Klikk nyhets brevi listen over publikasjons typer .

 3. Klikk nyere utforminger eller klassiske utformingerunder nyhets brev.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk forhånds visnings bildet for nyhets brev utformingen du vil bruke.

   Nyhets brev malen for profilen er utgangs punktet for nyhets brevet som vises i denne artikkelen.

  • Søke etter flere mal utforminger for nyhets brev på Microsoft Office Online.

   Slik gjør du det

   Viktig!: Du må først være koblet til Internet t før du kan søke etter maler på Office Online.

   1. Skriv inn et nøkkel ord i boksen Søk etter maler . Skriv for eksempel nyhets brev. Klikk på Microsoft Office Onlinei listen, og klikk deretter på den grønne søke knappen.

    Obs!: Boksen Søk etter maler er over overskriften nyhets brev .

   2. Klikk malen du vil bruke.

 5. Velg alternativene du vil bruke for å tilpasse utformingen.

  Obs!: Hvis du bruker en mal som du har lastet ned fra Office Online, kan du ikke tilpasse utformingen før du åpner publikasjonen.

  Gjør ett av følgende:

  • Klikk farge valget og skrift utvalget du vil bruke, under Tilpass.

  • Klikk firma informasjons settet du vil bruke, under Tilpass, eller Opprett et nytt.

  • Under Alternativerklikker du et side oppslag hvis du har tenkt å skrive ut et nyhets brev, eller klikker to siders oppslag hvis du vil arbeide med en utforming som inneholder motstående sider, og du planlegger å skrive ut et nyhets brev på to sider eller på papir med tabloid størrelse.

  • Merk av for Inkluder kunde adresse under Alternativerhvis du vil at kundens adresse skal være på selve nyhets brevet for utsendelse i stedet for på en egen konvolutt.

 6. Klikk Opprett.

Gjøre utformings endringer i oppsettet

 1. Klikk antall kolonner du vil ha på hver side, under kolonneri oppgave ruten side alternativer .

  Endrer antall kolonner

  På de innvendige sidene (for eksempel side 2 og 3 i et nyhets brev på 4 sider) vises listen Velg en side som skal endres . Klikk venstre i side eller høyreside, og klikk deretter ett av følgende formater for hver side: 3 historier, Kalender, bestillings skjema, svar skjemaeller påmeldings skjema.

  Hvis du vil lære mer om hvordan du arbeider med kolonner, kan du se konfigurere tekst Kol onner ved hjelp av støtte linjer for publikasjon.

 2. Klikk et alternativ under foreslåtte objekterfor å sette det inn på siden.

Arbeide med teksten

Hvis du allerede har opprettet et firma informasjons sett, vil forretnings kontakt informasjonen og-logoen automatisk erstatte teksten i plassholderteksten.

Obs!: Firma informasjon erstatter ikke plassholderteksten automatisk i maler som du laster ned fra Office Online. Hvis du vil erstatte plassholdernavnet, adresser og logoer med firma informasjonen, klikker du smart flagg knappen Smartflagg-handlinger for et firma informasjons element, for eksempel firma navnet eller adressen, og deretter klikker du Oppdater fra firma informasjons sett. (Smart flagg knappen vises når du peker på tekst eller en logo.)

 1. Gjør ett av følgende for hver blokk med plassholdertekst:

  • Merk plassholderteksten, og skriv deretter inn teksten.

  • Høyre klikk for å merke plassholderteksten, pek på endre tekst, klikk tekstfil, klikk filen som inneholder teksten du vil bruke, og klikk deretter OK.

   Sette inn tekst fra en fil

   Obs!: I de fleste tilfeller endres størrelsen på teksten automatisk slik at den passer i tekst boksen. Hvis for eksempel en artikkel tittel er lang, reduseres teksten automatisk i størrelse slik at den får plass.

 2. Juster tekst størrelsen. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hindre at teksten endrer størrelse automatisk for å få plass i en tekst boks som ikke er koblet til andre tekst bokser, klikker du tekst boksen, peker på beste tilpassing av tekstFormat -menyen, og deretter klikker du ikke beste tilpassing.

  • Hvis du vil endre skrift størrelsen manuelt, merker du teksten, og deretter klikker du en ny skrift størrelse i Skriftstørrelse -listen på formaterings verktøy linjen.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med tekst bokser, kan du se tilpasse tekst i en tekst boks.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser nyhets brevene dine basert på mottaker, kan du se opprette en utskrifts fletting og tips for å tilpasse publikasjonen.

Arbeide med bildene

 1. Høyre klikk plassholderbildet, pek på Endre bilde, og klikk deretter bilde kilden.

  Endre et plassholderbilde

  Tips!: Hvis du ikke ser Endre bilde når du høyre klikker, klikker du plassholderbildet en gang til du ser hvite sirkler rundt bildets ramme. Klikk bildet på nytt til du ser grå sirkler med x-er i dem rundt selve bildet, og høyre klikk deretter bildet.

 2. Velg det nye bildet, og klikk deretter Sett inn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder, kan du se tips for å arbeide med bilder.

Distribuere nyhets brev

Når du har opprettet en publikasjon i Office Publisher 2007, har du flere alternativer for å distribuere den:

Hvis du bare skriver ut noen få kopier, kan du skrive ut nyhets brevet på skrive ren. Hvis skrive ren støtter utskrift på papir med 11 x 17 tommer (eller tabloid), kan du opprette et falset nyhets brev som har 8,5 sider på 11 tommer. Du kan bruke denne teknikken med en hvilken som helst publikasjons størrelse som er halv parten av papir størrelsen.

Konfigurere nyhets brevet til å skrive ut på en bordskriver

 1. Åpne nyhets brev publikasjonen du vil skrive ut som et falset hefte.

 2. Klikk endre side størrelseunder Alternativer for nyhets brevi oppgave ruten Formater publikasjon .

 3. Klikk hefterunder tomme side størrelseri dialog boksen utskrifts format , og klikk deretter Letter-hefte 8,5 x 11.

 4. Klikk på OK.

 5. Klikk utskrifts formatfil -menyen, og klikk deretter fanen publikasjon og papir innstillinger .

 6. Velg en skriver som kan skrive ut på papir med 11 x 17 tommer eller tabloid, fra listen over skriver navn .

 7. Kontroller at papir størrelsen på 11 x 17 tommer eller tabloid er valgt under papir.

 8. Kontroller at landskap er valgt under retning.

 9. Klikk på hefte, sidefalsetunder utskrifts alternativer.

  Hvis hefte ikke er et tilgjengelig alternativ, kan det hende at den valgte papir størrelsen er for liten for sidene. Kontroller at papir størrelsen er to ganger side størrelsen.

  Under forhånds visningkan du se hvordan to av sidene vil vises når de skrives ut på et tabloid-ark.

  Forhåndsvisning av utskrift av hefte

 10. Klikk på OK.

Skrive ut nyhets brev på en bordskriver

 1. Klikk forhånds visningfil -menyen for å se gjennom arbeidet, og klikk deretter Lukk.

 2. Klikk på Skriv utFil-menyen, og klikk deretter på fanen Innstillinger for publikasjon og papir.

 3. Hvis skrive ren støtter tosidig utskrift (eller dobbeltsidig utskrift), må du kontrollere at tosidig eller tosidig , vend kortside er valgt under Alternativer for tosidig utskrift.

 4. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut, under Kopier.

  Obs!: Hvis du skriver ut flere eksemplarer av et nyhets brev som krever flere papirark, merker du av for Sorter for å beholde sidene i rekkefølge i hver kopi av den utskrevne publikasjonen.

 5. Klikk på alle siderunder utskrifts område.

 6. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut for å skrive ut publikasjonen.

Hvis du skriver ut på papir med tabloid størrelse, skriver Office Publisher 2007 ut de første og siste sidene på den ene siden av arket, de andre og neste-til-siste-sidene på den andre siden av arket, og så videre, som vist her.

utskriftsrekkefølge

Hvis data maskinen ikke støtter dobbeltsidig utskrift, starter vei viseren for installasjon av Publisher-skriveren og veileder deg gjennom utskrift av en kopi av publikasjonen i riktig rekkefølge, slik at den første og siste siden skrives ut på ett papirark, den andre og neste til siste sider på et annet ark og så videre. Når du kopierer sidene tilbake til bakside, falser du dem og deretter stifter eller binder dem sammen, vil de være i riktig rekkefølge.

Se også

Tips for å skrive ut publikasjonen

Tips om hvordan du klargjør en publikasjon for trykking på trykkeri

Bruke pakke vei viseren til å lagre en fil for trykking

Finne, opprette eller endre en mal i Publisher

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×