Lage et nyhetsbrev ved hjelp av Publisher

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke Publisher til å opprette og tilpasse et nyhetsbrev.

Lage et nyhetsbrev

 1. Klikk innebygd > nyhetsbrev og Rull ned for å finne kategorien nyhetsbrev.

  (I Publisher 2010, klikker du nyhetsbrev under Mest populære.)

 2. Velg en mal, og klikk fargevalget og skriftutvalget du vil bruke under Tilpass.

 3. Klikk ønsket firmainformasjonssett du vil bruke, eller Opprett en ny.

 4. Under Alternativer velger du én side spre (Hvis du har tenkt å skrive ut nyhetsbrevet ett eller begge sider) eller Tosiders oppslag (Hvis du vil arbeide med en utforming som inneholder motstående sider og du planlegger å skrive ut nyhetsbrevet på tabloid-størrelse papir).

 5. Merk av for Inkluder kundeadresse Hvis du vil ha kundeadressen på selve nyhetsbrevet for adresselisten i stedet for på en egen konvolutt.

 6. Klikk Opprett.

 7. Endre malen for å inkludere ting som du vil bruke i fremtidige nyhetsbrev, for eksempel en tittel og logo.

 8. Lagre den nye malen, og Lagre som i dialogboksen som vises, kan du gå til plasseringen og mappen du vil bruke, velg Publisher-mal i Filtype-boksen.

  Lagre publiseringen som en mal for gjenbruk.

Tips!:  Du kan fortelle Publisher hvor du ønsker å lagre alle malene. Gå til Fil > Alternativer > Lagre og angi banen til mappen der du vil lagre alle malene i standardplassering av personlige maler. Hvis du gjør dette, vises en ny kategori kalt Tilpasset når du lager en ny publisering, og denne kategorien inneholder alle de personlige malene dine.

Hvis du vil endre nyhetsbrevet, kan du legge til sider i et nyhetsbrev eller fjerner sider fra et nyhetsbrev. Du kan også skrive ut et nyhetsbrev på 11 x 17 papir eller unngå papir og porto helt ved å opprette og sende e-postnyhetsbrev.

Til toppen av siden

Gjøre endringer i oppsettet utformingen

 • Klikk Alternativer i kategorien Sideutforming, og klikk deretter antall kolonner du vil bruke på hver side.

  På innsiden sider (for eksempel side 2 og 3 for et nyhetsbrev for 4-side), velger du en side til å endre alternativet vises. Klikk innvendige side til venstre eller høyre i side, og klikk deretter ett av følgende formater for hver side: 3 artikler, Kalender, bestillingsskjema, svarskjema eller påmeldingsskjema.

  Til toppen av siden

Arbeide med teksten

Hvis du allerede har opprettet et sett med firmainformasjon, erstatte kontaktinformasjon og logo automatisk av plassholderteksten.

Obs!: Firmainformasjon erstatte ikke automatisk plassholderteksten i maler du laster ned fra Office Online. Slik bytter du bildeplassholderen navn, adresser og logoer med informasjon om virksomheten, klikk smartflagget knappen Smartflagg-handlinger for et element i firmainformasjonen, for eksempel firmanavn eller adresse, og klikk deretter Oppdater fra firmainformasjonssett. (Smartflaggknappen vises når du peker på tekst eller en logo.)

 1. For hver blokk med plassholdertekst, gjør du ett av følgende:

  • Merk plassholderteksten, og skriv deretter inn.

  • Høyreklikk Merk plassholderteksten, pek på Endre tekst på hurtigmenyen, klikk Tekstfil, klikk filen som inneholder teksten du vil bruke, og klikk deretter OK.

   Obs!: I de fleste tilfeller skalerer teksten automatisk slik at den passer i tekstboksen. Hvis du for eksempel hvis en Artikkeltittel er lang, reduseres teksten automatisk størrelsen slik at det får plass.

 2. Justere størrelsen på teksten. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hindre at teksten skal skaleres automatisk for å få plass i en tekstboks som ikke er koblet til andre tekstbokser, klikker du tekstboksen, og klikk Teksten passer i kategorien Format under Tekstboksverktøy >Ikke bruk beste tilpassing.

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen manuelt, merker du teksten, og klikk deretter en ny skriftstørrelse i Skriftstørrelse-listen i kategorien Format under Tekstboksverktøy.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med tekstbokser, kan du se plass til tekst i en tekstboks.

Til toppen av siden

Arbeide med bildene

 • Høyreklikk plassholderbildet, pek på Endre bilde, klikk Endre bilde, velge et nytt bilde fra ett av de tilgjengelige kildene i dialogboksen Sett inn bilder, og klikk deretter Sett inn.

  Tips!: Hvis du ikke ser Endre bilde når du høyreklikker, klikker du plassholderbildet én gang til du ser hvite sirklene som omgir bilderammen. Klikk bildet på nytt til du ser grå sirkler med x i dem som omgir selve bildet, og høyreklikk deretter bildet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder, kan du se Tips for å arbeide med bilder.

Til toppen av siden

Se også

Tips for å arbeide med bilder

Tips om hvordan du skriver effektive markedsføringspublikasjoner

Tips for å skrive ut publikasjonen

Finne, opprette eller endre en mal i Publisher

Opprette nyhetsbrevet

Velge og tilpasse utformingen nyhetsbrev

 1. Start Publisher.

 2. Klikk nyhetsbrev i Publikasjonstyper-listen.

 3. Klikk Nyere utforminger eller Klassisk utforminger under nyhetsbrev.

 4. Gjør et av følgende:

  • Klikk forhåndsvisningsbilde for nyhetsbrev utformingen du vil bruke.

   Nyhetsbrevmalen profilen er utgangspunktet for nyhetsbrevet som vises i denne artikkelen.

  • Søke etter flere nyhetsbrev malutforminger på Microsoft Office Online.

   Hvordan?

   Viktig!: Du må først være koblet til Internett før du søke på Office Online for maler.

   1. Skriv inn et nøkkelord i boksen Søk etter maler. Skriv for eksempel nyhetsbrev. Klikk På Microsoft Office Online i listen, og klikk deretter den grønne Søk-knappen.

    Obs!: Boksen Søk etter maler er over overskriften nyhetsbrev.

   2. Klikk malen du vil bruke.

 5. Velg alternativene du vil bruke til å tilpasse utformingen.

  Obs!: Hvis du bruker en mal du har lastet ned fra Office Online, kan du ikke tilpasse utformingen før du åpner publikasjonen.

  Gjør ett av følgende:

  • Klikk fargevalget og skriftutvalget du vil bruke, under Tilpass.

  • Klikk ønsket firmainformasjonssett du vil bruke under Tilpass, eller Opprett en ny.

  • Klikk Alternativer under én side spre Hvis du har tenkt å skrive ut nyhetsbrevet énsidige, eller klikk Tosiders oppslag Hvis du vil arbeide med en utforming som inneholder motstående sider og du planlegger å skrive ut nyhetsbrevet tosidige eller på Tabloid papirformat.

  • Merk av for Inkluder kundeadresse under Alternativer hvis du vil ha kundeadressen på selve nyhetsbrevet i stedet for på en egen konvolutt.

 6. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Gjøre endringer i oppsettet utformingen

 1. Klikk antall kolonner du vil bruke på hver side i oppgaveruten Sidealternativer under kolonner.

  Endrer antall kolonner

  På innsiden sider (for eksempel side 2 og 3 for et nyhetsbrev for 4-side), velger du en side til å endre liste vises. Klikk innvendige side til venstre eller høyre i side, og klikk deretter ett av følgende formater for hver side: 3 artikler, Kalender, bestillingsskjema, svarskjema eller påmeldingsskjema.

  Hvis du vil lære mer om hvordan du arbeider med kolonner, kan du se sette opp tekstspalter ved hjelp av støttelinjer for publikasjon.

 2. Velg et alternativ for å sette det inn på siden under foreslåtte objekter.

Til toppen av siden

Arbeide med teksten

Hvis du allerede har opprettet et sett med firmainformasjon, erstatte kontaktinformasjon og logo automatisk av plassholderteksten.

Obs!: Firmainformasjon erstatte ikke automatisk plassholderteksten i maler du laster ned fra Office Online. Slik bytter du bildeplassholderen navn, adresser og logoer med informasjon om virksomheten, klikk smartflagget knappen Smartflagg-handlinger for et element i firmainformasjonen, for eksempel firmanavn eller adresse, og klikk deretter Oppdater fra firmainformasjonssett. (Smartflaggknappen vises når du peker på tekst eller en logo.)

 1. For hver blokk med plassholdertekst, gjør du ett av følgende:

  • Merk plassholderteksten, og skriv deretter inn.

  • Høyreklikk for å Merk plassholderteksten, pek på Endre tekst, klikker du Tekstfil, klikk filen som inneholder teksten du vil bruke, og klikk deretter OK.

   Sette inn tekst fra en fil

   Obs!: I de fleste tilfeller skalerer teksten automatisk slik at den passer i tekstboksen. Hvis du for eksempel hvis en Artikkeltittel er lang, reduseres teksten automatisk størrelsen slik at det får plass.

 2. Justere størrelsen på teksten. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil hindre at teksten skal skaleres automatisk for å få plass i en tekstboks som ikke er koblet til andre tekstbokser, klikker du tekstboksen, velger du Beste tilpassing av tekstFormat-menyen, og klikk deretter Ikke bruk beste tilpassing.

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen manuelt, merker du teksten, og klikk deretter en ny skriftstørrelse i Skriftstørrelse-listen på formateringsverktøylinjen.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med tekstbokser, kan du se plass til tekst i en tekstboks.

For informasjon om hvordan du tilpasser i nyhetsbrev som er basert på mottakeren, kan du se opprette en utskriftsfletting og Tips for å tilpasse publikasjonen.

Til toppen av siden

Arbeide med bildene

 1. Høyreklikk plassholderbildet, pek på Endre bilde, og klikk deretter bildekilden.

  Endre et plassholderbilde

  Tips!: Hvis du ikke ser Endre bilde når du høyreklikker, klikker du plassholderbildet én gang til du ser hvite sirklene som omgir bilderammen. Klikk bildet på nytt til du ser grå sirkler med x i dem som omgir selve bildet, og høyreklikk deretter bildet.

 2. Velg det nye bildet, og klikk deretter Sett inn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder, kan du se Tips for å arbeide med bilder.

Til toppen av siden

Distribuere nyhetsbrevet

Når du oppretter en publikasjon i Office Publisher 2007, har du flere alternativer for å distribuere den:

Hvis du skriver ut bare noen få eksemplarer, kan du skrive ut nyhetsbrevet på skriveren. Hvis skriveren støtter utskrift på papir i formatet 11 x 17 tommer (eller tabloid), kan du opprette et brettet nyhetsbrev som har 8,5 x 11 tommer sider. Du kan bruke denne teknikken med en størrelse på publikasjonen som er halvparten av papirstørrelse.

Sette opp nyhetsbrevet skal skrives ut på bordskrivere
 1. Åpne i nyhetsbrevet som du vil skrive ut som et hefte.

 2. Klikk Endre sidestørrelse under Nyhetsbrev alternativer i oppgaveruten Formater publikasjon.

 3. Klikk hefter under Størrelser på tomme sider, i dialogboksen Utskriftsformat, og klikk deretter bokstaven hefte 8,5 x 11".

 4. Klikk på OK.

 5. Klikk Utskriftsformatfil-menyen, og klikk deretter kategorien publikasjon og papirinnstillinger.

 6. Velg en skriver som kan skrive ut på papir i formatet 11 x 17 tommer eller tabloid i navn skriver-listen.

 7. Kontroller at det er merket av for 11 x 17 tommer eller tabloid papirstørrelse under papir.

 8. Kontroller at det er merket av for Liggende under retning.

 9. Under Utskriftsalternativer, klikker du hefte, sidefalset.

  Hvis hefte, sidefalset er ikke alternativet tilgjengelig, den valgte papirstørrelsen kan være for liten for sidene. Kontroller at papirstørrelse er to ganger sidestørrelse.

  Under Forhåndsvisning kan du se hvordan to av sidene vil se ut når de skrives ut på ett tabloidark.

  Forhåndsvisning av utskrift av hefte

 10. Klikk på OK.

Skrive ut nyhetsbrevet på bordskrivere
 1. Klikk Forhåndsvisning for å se gjennom arbeidet på fil-menyen, og klikk deretter Lukk.

 2. Klikk Skriv utfil-menyen, og klikk deretter kategorien publikasjon og papirinnstillinger.

 3. Hvis skriveren støtter tosidig utskrift (eller dobbeltsidig utskrift), må du kontrollere at tosidige eller tosidig, Vend Kortside er valgt under 2 sider utskriftsalternativer.

 4. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut under Kopier.

  Obs!: Hvis du skriver ut flere eksemplarer av et nyhetsbrev som krever flere ark, velger du avmerkingsboksen Sorter å holde sidene i rekkefølge i hver kopi av publikasjonen.

 5. Klikk alle sider under Utskriftsområde.

 6. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut for å skrive ut publikasjonen.

Hvis du skriver ut på tabloid papirformat, Office Publisher 2007 skriver ut første og siste side på én side av arket, andre og neste siste sider på andre side av arket, og så videre, som vist her.

utskriftsrekkefølge

Hvis datamaskinen ikke støtter tosidig utskrift, veiviseren for Publisher Skriveroppsett starter og leder deg gjennom skrive ut en kopi av publikasjonen i riktig rekkefølge slik at de første og siste sidene skrives ut på ett papirark, andre og neste siste sider på et annet ark, og så videre. Når du kopierer sider etter hverandre, bretter dem, og deretter stifter eller binde dem sammen, blir de i riktig rekkefølge.

Til toppen av siden

Se også

Tips for å skrive ut publikasjonen

Tips om hvordan du klargjør en publikasjon for trykking

Ta en Publisher-fil til et trykkeri

Finne, opprette eller endre en mal i Publisher

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×