Lage en kart i Visio

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk malene Veibeskrivelseskart og 3D-veibeskrivelseskart til å lage tegninger av enkle kart.

Bruk veibeskrivelseskartfigurer, som inkluderer klart identifiserbare veier, t-baner og landemerker, til å lage lettleselige kart og rutebeskrivelser.

Skjematisk tegning av veibeskrivelseskart

Bruk 3D-veibeskrivelseskart til å illustrere mindre geografiske områder, som en liten bydel eller et lite tettsted, ved hjelp av fargerike tredimensjonale figurer.

3D-veibeskrivelseskartdiagram

Hva du vil gjøre?

Opprette et veibeskrivelseskart

Opprette et 3D-kart

Lage et veibeskrivelseskart

 1. Velg Ny i kategorien Fil.

 2. Klikk Kart og plantegninger under Malkategorier, velg Veibeskrivelseskart, og klikk deretter Opprett.

 3. Legg til vei-, jernbane, og t-banefigurer på kartet for å opprette rutestrukturen:

  Legge til veifigurer

  1. Dra en veifigur (for eksempel Avrundet vei eller Sving 1) fra Veifigurer til kartet, og endre deretter størrelsen på figuren hvis det er nødvendig.

  2. Høyreklikk en figur, og klikk deretter en tykkelsesinnstilling (Tynn, Standard, Tykk eller Egendefinert) for å angi tykkelsen på en veifigur.

   Hvis du velger Egendefinert, kan du dra et merket område håndtaket Markeringshåndtak i Visio. eller kontrollhåndtak Kontrollhåndtak til å endre veitykkelsen.

  3. Klikk plassering for å endre retningen på en veifigur i Ordne-gruppen i kategorien Hjem, pek på Roter figurer, og klikk deretter en Roter eller Vend kommando.

   Tips!: Du kan også endre retningen på en figur ved hjelp av rotasjon-håndtaket Rotasjonshåndtak .

  4. Dra andre figurer fra Veifigurer, som bruer, rundkjøringer og veikryss, til kartet.

  5. Koble veifigurer koble veifigurene med rette segmenter. Fest et endepunkt på en Avrundet vei eller vei firkant figur til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en annen veifigur.

  Legge til t-banefigurer

  1. Dra t-banefigurer fra T-banefigurer til kartet.

  2. Klikk plassering for å endre retningen på en veifigur i Ordne-gruppen i kategorien Hjem, pek på Roter figurer, og klikk deretter en Roter eller Vend kommando.
   Du kan også endre retningen på en figur ved hjelp av rotasjon-håndtaket Rotasjonshåndtak .

  3. Bruk rette t streker for å koble avrundede t-banefigurer. Fest endepunktet til en t-banefigurer linje eller Avrundet t-banefigurer figur til en tilkobling punkt Bilde av koblingspunkt – blå X på en annen t figur.

 4. Dra figurer fra Figurer for landemerker til kartet for å angi naturlige elementer (som trær og innsjøer) eller bygninger (som skoler og sykehus).

  Tips!: Hvis du vil utvide eller forlenge en figur, kan du dra et markeringshåndtak på siden. Hvis du vil skalere en figur proporsjonalt, drar du et hjørnehåndtak.

 5. Sett etiketter på kartet.

  Legge til tekst i en figur

  Merk figuren du vil legge til tekst i, og skriv deretter.

  Legge til en bildeforklaring

  1. Klikk Flere figurer i Figurer-ruten, pek på Visio-tillegg, og velg Bildeforklaring.

  2. Fra bildeforklaringer, drar du en bildeforklaring-figur til kartet.

  Legge til en tekstblokk.

  1. Klikk Tekstblokk-verktøyet Tekstblokk-verktøyet. i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

  2. Dra og tegn en tekstblokk på kartet.

  3. Hvis du vil skrive inn tekst, velg tekstblokken, og skriv deretter inn.

  4. Hvis du vil endre bredden på tekstblokken (og teksten brytes), drar du en side utvalget håndtaket Markeringshåndtak i Visio. .

 6. Legg til en målestokk på kartet.

  1. Dra Målestokk-figuren fra Figurer for landemerker til kartet.

  2. Merk figuren, og skriv deretter inn en avstand for å knytte målestokken til et bestemt avstandmål.

 7. Du kan endre den relative tykkelsen på alle veifigurer og t-banefigurer på kartet.

  1. Kontroller at ingen figurer er merket.

  2. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning, og velg deretter Figurdata.

  3. Skriv inn en basisverdi for bredde i for Veibredde og T-banebredde i Figurdata-ruten.

   Denne verdien brukes på alle tynne veier og t-banelinjer. Bredden av veier og t-banelinjer med standard tykkelse og tykk tykkelse baseres forholdsmessig på denne verdien.

til toppen av siden

Lage et 3D-kart

 1. Velg Ny i kategorien Fil.

 2. Klikk kart og plantegninger under Malkategoriene, velger du 3D-veibeskrivelseskart, og klikk deretter Opprett.

 3. Dra veifigurer fra Figurer for 3D-veibeskrivelseskart til tegnesiden. Du kan kopiere veifigurer ved å merke figuren og deretter trykke CTRL+D. Gjenta for å lage flere veisegmenter.

 4. Juster figurene for å lage veikonfigurasjonen du ønsker.

  Obs!: 

  • Merk en figur og press på piltasten for retningen du vil flytte figuren, for å finjustere posisjonen av en figur.

  • Grupper flere veifigurer sammen for å lage en lenger vei eller et veirutenett som kan flyttes som én enhet.

 5. Dra andre figurer, for eksempel bruer, bygninger og biler, inn på kartet.

 6. Hvis du vil rotere en merket figur, kan du dra rotasjon håndtere Rotasjonshåndtak .

 7. Merk en figur og skriv inn teksten for å legge til tekst i figurer.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×