Lage en disposisjon for (gruppere) data i et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du har en liste med data du vil gruppere og oppsummere, kan du opprette en disposisjon med opptil åtte nivåer, ett for hver gruppe. Hvert indre nivå, som er representert av et høyere tall i disposisjonssymboler, viser detaljdata for det foregående ytre nivået, som er representert av et lavere tall i disposisjonssymbolene. Bruk en disposisjon til raskt å vise sammendragsrader eller -kolonner, eller til å vise detaljdata for hver gruppe. Du kan opprette en disposisjon med rader (som vist i eksemplet til venstre), en disposisjon med kolonner eller en disposisjon med både rader og kolonner.

Disposisjonsliste
En disponert rad med salgsdata som er gruppert etter geografiske områder og måneder, der flere sammendrags- og detaljrader vises.

1 Hvis du vil vise rader for et nivå, klikker du disposisjonssymbolene aktuelle en to tre .

2.  Nivå 1 inneholder totalt salg for alle detaljrader.

3.  Nivå 2 inneholder totalt salg for hver måned i hvert område.

4.  Nivå 3 inneholder detaljrader – i dette tilfellet rad 11 til og med 13.

5.  Hvis du vil vise eller skjule data i disposisjonen, klikker du disposisjonssymbolene pluss og minus .

Hva vil du gjøre?

Opprette en disposisjon med rader

Opprette en disposisjon med kolonner

Vise eller skjule disponerte data

Tilpasse en disposisjon med stiler

Kopiere disponerte data

Skjule eller fjerne en disposisjon

Opprette en sammendragsrapport med et diagram

Opprette en disposisjon med rader

 1. Kontroller at alle kolonnene med data du vil ha med i disposisjonen, har en etikett i den første raden, innholder lignende fakta i hver kolonne og at det ikke er tomme rader eller kolonner i området.

 2. Kontroller at detaljradene også har en sammendragsrad – en delsum. Gjør ett av følgende:

  Sette inn sammendragsrader ved hjelp av kommandoen Delsum   

  • Bruke kommandoen Delsum, som setter inn funksjonen DELSUM rett under eller over hver gruppe med detaljrader og automatisk oppretter disposisjonen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen DELSUM, kan du se Delsum-funksjonen.

   Sette inn dine egne sammendragsrader   

  • Sette inn dine egne sammendragsrader med formler rett under eller over hver gruppe med detaljrader. Hvis du for eksempel under (eller over) rader med salgsdata for mars og April, bruke SUMMER-funksjonen delsum salg for disse måneder. Tabellen senere i dette emnet viser et eksempel på dette.

 3. Angi om sammendragsradene plassert under eller over detaljradene. Klikk dialogboksvelgeren Disposisjon i Disposisjon-gruppen i kategorien Data.
  Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

 4. Hvis sammendragsradene er over detaljradene, fjerner du merket for Sammendrag under poster. Ellers lar du avmerkingsboksen være som den er.

 5. Disponer dataene. Gjør ett av følgende:

  Disponere data automatisk

  1. Du kan om nødvendig merke en celle i området du vil disponere.

  2. Klikk pilen under Grupper i Disposisjon-gruppen på fanen Data, og klikk deretter Automatisk disposisjon.

   Klikk pilen under Grupper, og klikk deretter Automatisk disposisjon

  Disponere data manuelt

  Viktig!: Når du grupperer disposisjonsnivåer manuelt, er det best at alle dataene vises for å unngå at radene grupperes på feil måte.

  1. Disponer den ytre gruppen.

   Slik disponerer du den ytre gruppen

   1. Merk alle de underordnede sammendragsradene og de tilhørende detaljradene.

    I eksemplet nedenfor inneholder rad 6 delsummene for rad 2 til og med 5, og rad 10 inneholder delsummene for rad 7 til og med 9, og rad 11 inneholder totalsummene. Hvis du vil gruppere alle detaljdataene for rad 11, merker du rad 2 til og med 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Måned

    Salg

    2

    Øst

    Mars

    $9,647

    3

    Øst

    Mars

    $4,101

    4

    Øst

    Mars

    $7,115

    5

    Øst

    Mars

    $2,957

    6

    Øst

    Mars totalt

    $23,820

    7

    Øst

    April

    $4,257

    8

    Øst

    April

    $1,829

    9

    Øst

    April

    $6,550

    10

    Øst

    April totalt

    $12,636

    11

    Øst totalt

    $36,456

    Viktig!: Ikke ta med sammendragsraden (rad 11) i utvalget.

   2. Klikk grupper i Disposisjon-gruppen i kategorien Data, velger du rader, og klikk deretter OK.

    Klikk Rader, og klikk deretter OK

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

  2. Du kan eventuelt disponere en indre, nestet gruppe – detaljradene for en bestemt del av dataene.

   Slik disponerer du indre, nestede gruppene (grupper med detaljrader)

   1. For hver indre, nestede gruppe, merker du detaljradene ved siden av raden som inneholder sammendragsraden.

    I eksemplet nedenfor merker du rad 2 til og med 5 for å gruppere rad 2 til og med 5, som har en sammendragsrad 6. Hvis du vil gruppere rad 7 til og med 9, som har en sammendragsrad 10, merker du rad 7 til og med 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Måned

    Salg

    2

    Øst

    Mars

    $9,647

    3

    Øst

    Mars

    $4,101

    4

    Øst

    Mars

    $7,115

    5

    Øst

    Mars

    $2,957

    6

    Øst

    Mars totalt

    $23,820

    7

    Øst

    April

    $4,257

    8

    Øst

    April

    $1,829

    9

    Øst

    April

    $6,550

    10

    Øst

    April totalt

    $12,636

    11

    Øst totalt

    $36,456

    Viktig!: Ikke ta med sammendragsraden i utvalget.

   2. Klikk Grupper i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Klikk Grupper på Data-fanen

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

   3. Fortsett å merke og gruppere indre rader til du har laget alle nivåene du vil bruke i disposisjonen.

   4. Hvis du vil dele opp en gruppe med rader, merker du radene, og deretter klikker du Del opp gruppe i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Du kan også dele opp i disposisjonen uten å fjerne hele disposisjonen. Hold nede SKIFT mens du klikker Plussboks eller Minusboks for gruppen, og klikk deretter Del opp gruppe i Disposisjon-gruppen i kategorien Data.

    Viktig!: Hvis du deler opp en gruppe i en disposisjon mens detaljdataene er skjult, kan det hende at detaljradene forblir skjult. Hvis du vil vise dataene, drar du over de synlige radnumrene ved siden av de skjulte radene. Klikk Format i Celler-gruppen på fanen Hjem, velg Skjul og vis, og klikk deretter Vis rader.

Til toppen av siden

Opprette en disposisjon med kolonner

 1. Kontroller at alle kolonnene med data du vil ha med i disposisjonen, har en etikett i den første raden, innholder lignende fakta i hver kolonne og at det ikke er tomme rader eller kolonner i området.

 2. Sett inn dine egne sammendragskolonner med formler rett til høyre eller venstre for hver gruppe med detaljkolonner. Tabellen i trinn 4 nedenfor viser et eksempel.

  Obs!: Hvis du vil disponere data etter kolonner, må du ha sammendragskolonner som inneholder formler som refererer celler i hver detaljkolonne for denne gruppen.

 3. Angi om plasseringen til sammendragskolonnen er til høyre eller venstre for detaljkolonnene. Klikk dialogboksvelgeren Disposisjon i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

  Slik angir du plasseringen til en sammendragskolonne

  1. Klikk dialogboksvelgeren Disposisjon i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

   Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

  2. Hvis du vil angi en sammendragskolonne til venstre for detaljkolonnen, fjerner du merket for Sammendrag til høyre for poster. Hvis du vil angi en sammendragskolonne til høyre for detaljkolonnen, merker du av for Sammendrag til høyre for poster.

  3. Klikk OK.

 4. Gjør ett av følgende for å disponere dataene:

  Disponere data automatisk

  1. Du kan om nødvendig merke en celle i området.

  2. Klikk pilen ved under Gruppe i Disposisjon-gruppen på fanen Data, og klikk deretter Automatisk disposisjon.

  Disponere data manuelt

  Viktig!: Når du grupperer disposisjonsnivåer manuelt, er det best at alle dataene vises for å unngå at kolonner på feil måte.

  1. Disponer den ytre gruppen.

   Slik disponerer du den ytre gruppen (alle kolonnene unntatt totalsummen)

   1. Merk alle de underordnede sammendragskolonnene, i tillegg til de beslektede detaljdataene.

    I eksemplet nedenfor inneholder kolonne E delsummene for kolonne B til og med D, og kolonne I inneholder delsummene for kolonne F til og med H og kolonne J inneholder totalsummene. Hvis du vil gruppere alle detaljdataene for kolonne J, merker du kolonne B til og med I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    fr

    G

    H

    I

    J

    1

    Region

    jan

    feb

    mar

    1. kvartal

    apr

    mai

    jun

    2. kvartal

    H1

    2

    Øst

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    Vest

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    Sør

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    Viktig!: Ikke inkluder sammendragskolonne J (totalsummene) i utvalget.

   2. Klikk Grupper i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Klikk Grupper på Data-fanen

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

  2. Du kan eventuelt disponere en indre, nestet gruppe (enkeltgrupper i detaljerkolonnen).

   Slik disponerer du den indre, nestede gruppen (grupper med detaljkolonner)

   1. For hver indre, nestede gruppe merker du detaljkolonnene ved siden av kolonnen som inneholder sammendragskolonnen.

    I eksemplet nedenfor merker du kolonne B til og med D for å gruppere kolonne B til og med D, som har sammendragskolonne E. Hvis du vil gruppere kolonne F til og med H, som har en sammendragsrad I, merker du kolonne F til og med H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    fr

    G

    H

    I

    J

    1

    Region

    jan

    feb

    mar

    1. kvartal

    apr

    mai

    jun

    2. kvartal

    H1

    2

    Øst

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    Vest

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    Sør

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    Viktig!: Ikke ta med sammendragskolonnen for denne gruppen i det merkede området.

   2. Klikk Grupper i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Klikk Grupper på Data-fanen

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

 5. Fortsett å merke og gruppere indre kolonner til du har laget alle nivåene du vil bruke i disposisjonen.

 6. Hvis du vil dele opp en gruppe med kolonner, merker du kolonnene, og deretter klikker du Del opp gruppe i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

Klikk Del opp gruppe i kategorien Data

Du kan også dele opp grupper i disposisjonen uten å fjerne hele disposisjonen. Hold nede SKIFT mens du klikker Plussboks eller Minusboks for gruppen, og deretter klikker du Del opp gruppe i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

Hvis du deler opp en gruppe i en disposisjon mens detaljdataene er skjult, kan det hende at detaljkolonnene forblir skjult. Hvis du vil vise dataene, drar du over de synlige kolonnebokstavene ved siden av de skjulte kolonnene. Klikk Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem, velg Skjul og vis, og klikk deretter Vis kolonner.

Til toppen av siden

Vise eller skjule disponerte data

 1. Hvis du ikke ser disposisjon symboler en to tre , pluss og minus , klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen og klikk deretter Alternativer for Excel (Excel 2007), eller, klikk kategorien fil (andre versjoner), og klikk deretter Alternativer for, klikk kategorien Avansert, og deretter velger du regnearket under delen Visningsalternativer for dette regnearket, og merk deretter av for Vis disposisjonssymboler Hvis en disposisjon blir brukt.

 2. Klikk OK.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  Vise eller skjule detaljdata for en gruppe   

  • Hvis du vil vise detaljdataene for en gruppe, klikker du pluss for gruppen.

  • Hvis du vil skjule detaljdataene for en gruppe, klikker du minus for gruppen.

   Vise eller skjule hele disposisjonen opp til et bestemt nivå   

  • I disposisjonssymbolene en to tre klikker du tallet for nivået du vil vise. Detaljdata på lavere nivåer blir da skjult.

   Hvis for eksempel en disposisjon har fire nivåer, kan du skjule det fjerde nivået og bare vise de andre nivåene, ved å klikke tre .

   Vise eller skjule alle disposisjonsdetaljdataene   

  • Hvis du vil vise alle detaljdata, klikker du det laveste nivået i disposisjonssymbolene en to tre . Hvis det finnes tre nivåer, klikker du for eksempel tre .

  • Hvis du vil skjule alle detaljdata, klikker du en .

Til toppen av siden

Tilpasse en disposisjon med stiler

For disponerte rader bruker Microsoft Excel stiler for eksempel Radnivå_1 og Radnivå_2. I disponerte kolonner bruker Excel stiler for eksempel Kolonnenivå_1 og Kolonnenivå_2. Disse stilene bruker fet, kursiv og andre tekstformater til å skille mellom sammendragsrader eller -kolonnene i dataene. Ved å endre måten hver av disse stilene er definert, kan du bruke forskjellig tekst og celleformater til å tilpasse utseendet til disposisjonen. Du kan bruke en stil på en disposisjon når du oppretter disposisjonen, eller når du har opprettet den.

Gjør ett eller flere av følgende:

Automatisk bruke en stil i en sammendragsrad eller -kolonne   

 1. Klikk dialogboksvelgeren Disposisjon i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

  Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

 2. Merk av for Automatiske stiler.

Bruke en stil på en eksisterende sammendragsrad eller -kolonne   

 1. Merk cellene der du vil bruke disposisjonsstiler.

 2. Klikk dialogboksvelgeren Disposisjon i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

  Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

 3. Merk av for Automatiske stiler.

 4. Klikk Bruk stiler.

Du kan også bruke autoformater til å formatere disponerte data.

Til toppen av siden

Kopiere disponerte data

 1. Hvis du ikke ser disposisjonen symboliserer en to tre , pluss og minus , klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel (Excel 2007) eller filen (andre versjoner), og klikker deretter Alternativer for, klikk kategorien Avansert, og deretter velger du regnearket under delen Visningsalternativer for dette regnearket, og merk deretter av for Vis disposisjonssymboler Hvis en disposisjon blir brukt.

 2. Bruk disposisjon symboler en to tre , minus og pluss til å skjule detaljdataene du ikke vil kopiere.

  For mer informasjon, kan du se delen, vise eller skjule disponerte data.

 3. Merk området med sammendragsrader.

 4. Klikk Søk etter og merk i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Gå til.

  Klikk Søk etter og merk, og klikk deretter Gå til

 5. Klikk Gå til utvalgte.

 6. Klikk Bare synlige celler.

 7. Klikk OK og kopier dataene.

Til toppen av siden

Skjule eller fjerne en disposisjon

Obs!: Data slettes ikke når du skjuler eller fjerner en disposisjon.

Skjule en disposisjon

 • (Excel 2007) Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen og klikk deretter Alternativer for Excel eller fil-fanen (andre versjoner), og klikk deretter Alternativer, klikk kategorien Avansert og deretter under Vis alternativer for dette regnearket velger du regnearket som inneholder disposisjonen du vil skjule, og fjern merket for Vis disposisjonssymboler Hvis en disposisjon blir brukt.

Fjerne en disposisjon

 1. Klikk i regnearket.

 2. I Disposisjon-gruppen på fanen Data, klikk Del opp gruppe, og klikk Fjern disposisjon.

  Klikk Del opp gruppe, og klikk deretter Fjern disposisjon

  Viktig!: Hvis du fjerner en disposisjon mens detaljdataene er skjult, kan det hende at detaljradene eller -kolonnene forblir skjult. Hvis du vil vise dataene, drar du over de synlige radnumrene eller kolonnebokstavene ved siden av de skjulte radene og kolonnene. Klikk Format i Celler-gruppen på fanen Hjem, velg Skjul og vis, og klikk deretter Vis rader eller Vis kolonner.

Til toppen av siden

Opprette en sammendragsrapport med et diagram

Tenk deg at du vil opprette en sammendragsrapport over dataene som bare viser totalsummer, sammen med et diagram med disse totalsummene. Generelt kan du gjøre følgende:

 1. Opprett en sammendragsrapport.

  1. Disponer dataene.

   For mer informasjon, kan du se opprette en disposisjon med rader eller opprette en disposisjon med kolonner.

  2. Skjul detaljen ved å klikke disposisjonssymbolene en to tre , pluss og minus for å vise bare totalsummene, som vist i følgende eksempel på en raddisposisjon:

   Disponert liste som bare viser rader med totalsummer

  3. For mer informasjon, kan du se delen, vise eller skjule disponerte data.

 2. Lag et diagram over sammendragsrapporten.

  1. Merk sammendragsdataene du vil lage et diagram av.

   Hvis du for eksempel bare vil lage diagram over summene til Buchanan og Davolio, men ikke totalsummene, merker du celle A1 til og med C11, som vist i eksemplet over.

  2. Opprett diagrammet. Klikk for eksempel Anbefalte diagrammer i Diagrammer-gruppen på fanen Sett inn, eller velg en annen diagramtype.

   Hvis du for eksempel lager diagrammet ved hjelp av diagramveiviseren, blir det seende ut som følgende eksempel.

   Diagram opprettet fra delsumdata

   Hvis du viser eller skjuler detaljer i den disponerte listen med data, oppdateres også diagrammet slik at det viser eller skjuler dataene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×