Lage en disposisjon for (gruppere) data i et regneark

Hvis du har en liste med data du vil gruppere og oppsummere, kan du opprette en disposisjon på opptil åtte nivåer, én for hver gruppe. Hvert indre nivå, som er representert med et høyere tall i disposisjonssymboler, viser detaljdata for det foregående ytre nivået, som er representert med et lavere tall i disposisjons symbolene. Bruk en disposisjon til raskt å vise sammendragsrader eller -kolonner, eller til å vise detaljdata for hver gruppe. Du kan opprette en disposisjon med rader (som vist i eksemplet til venstre), en disposisjon med kolonner eller en disposisjon med både rader og kolonner.

Disposisjonsliste

1. Hvis du vil vise rader for et nivå, klikker du på de aktuelle en to tre disposisjons symbolene.

2.  Nivå 1 inneholder totalt salg for alle detaljrader.

3.  Nivå 2 inneholder totalt salg for hver måned i hvert område.

4. nivå 3 inneholder detalj rader – i dette tilfellet rader 11 til og med 13.

5. Hvis du vil vise eller skjule data i disposisjonen, klikker du pluss -og minus disposisjons symboler.

 1. Kontroller at hver kolonne med dataene du vil disponere, har en etikett i den første raden, inneholder lignende fakta i hver kolonne, og at området ikke har noen tomme rader eller kolonner.

 2. Kontroller at detalj radene også har en sammendrags rad – en delsum. Gjør ett av følgende:

  Sette inn sammendragsrader ved hjelp av kommandoen Delsum    

  • Bruk Delsum-kommandoen, som setter inn funksjonen DELSUM rett under eller over hver gruppe med detaljrader, og automatisk oppretter disposisjonen for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker delsum-funksjonen, kan du se Delsum-funksjonen.

   Sette inn dine egne sammendragsrader    

  • Sett inn dine egne sammendrags rader med formler, rett under eller over hver gruppe med detalj rader. For eksempel, under (eller ovenfor) radene med salgs data for mars og april, bruker du Summer-funksjonen til å summere salget for de månedene. Tabellen senere i dette emnet viser et eksempel på dette.

 3. Angi om sammendrags radene er plassert under eller over detalj radene. Klikk dialog boks velgeren disposisjon i disposisjon -gruppen på data -fanen.
  Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

 4. Hvis sammendrags radene er over detalj radene, fjerner du avmerkingen for sammendrags rader under detaljer . Ellers lar du avmerkings boksen være alene.

 5. Disponer dataene. Gjør et av følgende:

  Disponere data automatisk

  1. Hvis det er nødvendig, merker du en celle i celle området du vil disponere.

  2. Klikk pilen under gruppei disposisjon -gruppen i kategorien data , og klikk deretter automatisk disposisjon.

   Klikk pilen under Grupper, og klikk deretter Automatisk disposisjon

  Disponere data manuelt

  Viktig!: Når du grupperer disposisjons nivåer manuelt, er det best at alle dataene vises for å unngå at radene grupperes på feil måte.

  1. Disponer den ytre gruppen.

   Slik disponerer du den ytre gruppen

   1. Merk alle de underordnede sammendrags radene og de tilhørende detalj radene.

    I dataene nedenfor inneholder for eksempel rad 6 del summen for rad 2 til og med 5, og rad 10 inneholder del summen for rad 7 til og med 9, og rad 11 inneholder total summen. Hvis du vil gruppere alle detaljdataene for rad 11, merker du rad 2 til og med 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Måned

    Salg

    2

    Øst

    Mars

    $9,647

    3

    Øst

    Mars

    $4,101

    4

    Øst

    Mars

    $7,115

    5

    Øst

    Mars

    $2,957

    6

    Øst

    Mars totalt

    $23,820

    7

    Øst

    April

    $4,257

    8

    Øst

    April

    $1,829

    9

    Øst

    April

    $6,550

    10

    Øst

    April totalt

    $12,636

    11

    Øst totalt

    $36,456

    Viktig!: Ikke ta med sammendrags raden (rad 11) i utvalget.

   2. Klikk grupperi disposisjon -gruppen på data -fanen, klikk rader, og klikk deretter OK.

    Klikk Rader, og klikk deretter OK

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

  2. Du kan også disponere en indre, nestet gruppe – detalj radene for en gitt del av dataene.

   Slik disponerer du indre, nestede grupper (grupper med detalj rader)

   1. For hver indre, nestede gruppe, merker du detaljradene ved siden av raden som inneholder sammendragsraden.

    I eksemplet nedenfor merker du rad 2 til og med 5 for å gruppere rad 2 til og med 5, som har en sammendragsrad 6. Hvis du vil gruppere rad 7 til og med 9, som har en sammendragsrad 10, merker du rad 7 til og med 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Måned

    Salg

    2

    Øst

    Mars

    $9,647

    3

    Øst

    Mars

    $4,101

    4

    Øst

    Mars

    $7,115

    5

    Øst

    Mars

    $2,957

    6

    Øst

    Mars totalt

    $23,820

    7

    Øst

    April

    $4,257

    8

    Øst

    April

    $1,829

    9

    Øst

    April

    $6,550

    10

    Øst

    April totalt

    $12,636

    11

    Øst totalt

    $36,456

    Viktig!: Ikke ta med sammendrags raden i utvalget.

   2. Klikk Grupper i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Klikk Grupper på Data-fanen

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

   3. Fortsett å merke og gruppere indre rader til du har laget alle nivåene du vil bruke i disposisjonen.

   4. Hvis du vil dele opp en gruppe med rader, merker du radene, og deretter klikker du Del opp gruppe i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Du kan også dele opp grupper i disposisjonen uten å fjerne hele disposisjonen. Hold nede SKIFT mens du klikker Plussboks eller Minusboks for gruppen, og klikk deretter del opp gruppei disposisjon -gruppen i kategorien data .

    Viktig!: Hvis du deler opp en gruppe i en disposisjon mens detaljdataene er skjult, kan det hende at detaljradene forblir skjult. Hvis du vil vise dataene, drar du over de synlige radnumrene ved siden av de skjulte radene. Klikk Format i Celler-gruppen på fanen Hjem, velg Skjul og vis, og klikk deretter Vis rader.

 1. Kontroller at hver rad med dataene du vil disponere, har en etikett i den første kolonnen, inneholder lignende fakta i hver rad, og at området ikke har noen tomme rader eller kolonner.

 2. Sett inn dine egne sammendragskolonner med formler rett til høyre eller venstre for hver gruppe med detaljkolonner. Tabellen som vises i trinn 4 nedenfor, viser deg et eksempel.

  Obs!: Hvis du vil disponere data etter kolonner, må du ha sammendragskolonner som inneholder formler som refererer celler i hver detaljkolonne for denne gruppen.

 3. Angi om plasseringen til sammendragskolonnen er til høyre eller venstre for detaljkolonnene. Klikk dialog boks velgeren disposisjon i disposisjon -gruppen på data -fanen.

  Slik angir du plasseringen til en sammendragskolonne

  1. Klikk dialog boks velgeren disposisjon i disposisjon -gruppen på data -fanen.

   Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

  2. Hvis du vil angi en sammendragskolonne til venstre for detaljkolonnen, fjerner du merket for Sammendrag til høyre for poster. Hvis du vil angi en sammendragskolonne til høyre for detaljkolonnen, merker du av for Sammendrag til høyre for poster.

  3. Klikk OK.

 4. Hvis du vil disponere dataene, gjør du ett av følgende:

  Disponere data automatisk

  1. Du kan om nødvendig merke en celle i området.

  2. Klikk pilen under gruppe i disposisjon -gruppen i kategorien data , og klikk deretter automatisk disposisjon.

  Disponere data manuelt

  Viktig!: Når du grupperer disposisjons nivåer manuelt, er det best at alle dataene vises for å unngå å gruppere kolonner på feil måte.

  1. Disponer den ytre gruppen.

   Slik disponerer du den ytre gruppen (alle Kol onnene unntatt den samlede summen)

   1. Merk alle de underordnede sammendragskolonnene, i tillegg til de beslektede detaljdataene.

    I eksemplet nedenfor inneholder kolonne E delsummene for kolonne B til og med D, og kolonne I inneholder delsummene for kolonne F til og med H og kolonne J inneholder totalsummene. Hvis du vil gruppere alle detaljdataene for kolonne J, merker du kolonne B til og med I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    fr

    G

    H

    I

    J

    1

    Region

    jan

    feb

    mar

    1. kvartal

    apr

    mai

    jun

    2. kvartal

    H1

    2

    Øst

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    Vest

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    Sør

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    Viktig!: Ikke ta med sammendrags Kol onnen J (total summene) i utvalget.

   2. Klikk Grupper i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Klikk Grupper på Data-fanen

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

  2. Du kan også disponere en indre, nestet gruppe (individuelle grupper med detalj Kol onner).

   Slik disponerer du den indre, nestede gruppen (grupper med detalj Kol onner)

   1. For hver indre, nestede gruppe merker du detaljkolonnene ved siden av kolonnen som inneholder sammendragskolonnen.

    I eksemplet nedenfor merker du kolonne B til og med D for å gruppere kolonne B til og med D, som har sammendragskolonne E. Hvis du vil gruppere kolonne F til og med H, som har en sammendragsrad I, merker du kolonne F til og med H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    fr

    G

    H

    I

    J

    1

    Region

    jan

    feb

    mar

    1. kvartal

    apr

    mai

    jun

    2. kvartal

    H1

    2

    Øst

    371

    504

    880

    1,755

    186

    653

    229

    1,068

    2,823

    3

    Vest

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1,557

    2,077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1,345

    579

    180

    367

    1,126

    2,471

    5

    Sør

    281

    511

    410

    1,202

    124

    750

    200

    1,074

    2,276

    Viktig!: Ikke ta med sammendragskolonnen for denne gruppen i det merkede området.

   2. Klikk Grupper i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

    Klikk Grupper på Data-fanen

    Disposisjonssymbolene vises ved siden av gruppen på skjermen.

 5. Fortsett å merke og gruppere indre kolonner til du har laget alle nivåene du vil bruke i disposisjonen.

 6. Hvis du vil dele opp en gruppe med kolonner, merker du kolonnene, og deretter klikker du Del opp gruppe i Disposisjon-gruppen på fanen Data.

Klikk Del opp gruppe i kategorien Data

Du kan også dele opp grupper i disposisjonen uten å fjerne hele disposisjonen. Hold nede SKIFT mens du klikker Plussboks eller Minusboks for gruppen, og klikk deretter del opp gruppei disposisjon -gruppen i kategorien data .

Hvis du deler opp en gruppe i en disposisjon mens detaljdataene er skjult, kan det hende at detaljkolonnene forblir skjult. Hvis du vil vise dataene, drar du over de synlige kolonnebokstavene ved siden av de skjulte kolonnene. Klikk Formati celler -gruppen på hjem -fanen, pek på Skjul &Vis og klikk deretter Vis kolonner

 1. Hvis du ikke ser disposisjons symbolene en to tre , pluss og minus , klikker du på Microsoft Office-knappen Office-knappen og deretter Alternativer for Excel (Excel 2007), eller klikker på fil -fanen (andre versjoner), og deretter klikker du på Alternativer, klikker på Avansert , og deretter velger du regne arket under Vis alternativer for dette regne arket , og deretter merker du av for Vis disposisjons symboler hvis en disposisjon er brukt .

 2. Klikk OK.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  Vise eller skjule detaljdata for en gruppe    

  • Hvis du vil vise detalj dataene i en gruppe, klikker du pluss for gruppen.

  • Hvis du vil skjule detalj dataene for en gruppe, klikker du minus for gruppen.

   Vise eller skjule hele disposisjonen opp til et bestemt nivå    

  • Klikk nummeret på nivået du vil bruke, i en to tre disposisjons symboler. Detaljdata på lavere nivåer blir da skjult.

   Hvis for eksempel en disposisjon har fire nivåer, kan du skjule det fjerde nivået og bare vise de andre nivåene, ved å klikke tre .

   Vise eller skjule alle disposisjonsdetaljdataene    

  • Hvis du vil vise alle detalj dataene, klikker du det laveste nivået i en to tre disposisjons symboler. Hvis disposisjonen for eksempel har tre nivåer, klikker du tre .

  • Hvis du vil skjule alle detaljdata, klikker du en .

For disponerte rader bruker Microsoft Excel stiler som for eksempel RowLevel_1 og RowLevel_2. I disponerte kolonner bruker Excel stiler, for eksempel Kolonnenivå_1 og Kolonnenivå_2. Disse stilene bruker fet og kursiv formatering og andre tekstformater til å skille mellom sammendragsradene eller -kolonnene i dataene. Ved å endre definisjonen for stilene kan du bruke forskjellige tekst- og celleformater til å tilpasse utseendet til disposisjonen. Du kan bruke en stil i en disposisjon når du oppretter disposisjonen eller etter at du har opprettet den.

Gjør ett eller flere av følgende:

Automatisk bruke en stil i en sammendragsrad eller -kolonne    

 1. Klikk dialog boks velgeren disposisjon i disposisjon -gruppen på data -fanen.

  Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

 2. Merk av for Automatiske stiler.

Bruke en stil på en eksisterende sammendragsrad eller -kolonne    

 1. Merk cellene der du vil bruke disposisjonsstiler.

 2. Klikk dialog boks velgeren disposisjon i disposisjon -gruppen på data -fanen.

  Klikk dialogboksvelgeren i Disposisjon-gruppen

 3. Merk av for Automatiske stiler.

 4. Klikk Bruk stiler.

Du kan også bruke autoformater til å formatere disponerte data.

 1. Hvis du ikke ser disposisjons symbolene en to tre , pluss og minus , klikker du på Microsoft Office-knappen Office-knappen og deretter Alternativer for Excel (Excel 2007) eller fil -fanen (andre versjoner), og klikker deretter på Alternativer, kategorien Avansert og Merk deretter regne arket under delen Vis alternativer for dette regne arket , og merk deretter av for Vis disposisjons symboler hvis en disposisjon er brukt .

 2. Bruk disposisjons symbolene en to tre , minus og pluss til å skjule detalj dataene du ikke vil kopiere.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise eller skjule disponerte data.

 3. Merk området med sammendragsrader.

 4. Klikk Søk etter og merk i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Gå til.

  Klikk Søk etter og merk, og klikk deretter Gå til

 5. Klikk Gå til utvalgte.

 6. Klikk Bare synlige celler.

 7. Klikk OK og kopier dataene.

Obs!: Data slettes ikke når du skjuler eller fjerner en disposisjon.

Skjule en disposisjon

 • (Excel 2007) Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på alternativer for Excel eller fil -fanen (andre versjoner), og klikk deretter på Alternativer, klikk kategorien Avansert , og deretter under visnings alternativer for dette regne arket merker du regne arket som inneholder disposisjonen du vil skjule, og fjerner merket for Vis disposisjons symboler hvis en disposisjon blir brukt .

Fjerne en disposisjon

 1. Klikk i regnearket.

 2. Klikk del opp gruppe i disposisjon -gruppen i kategorien data , og klikk deretter Fjern disposisjon.

  Klikk Del opp gruppe, og klikk deretter Fjern disposisjon

  Viktig!: Hvis du fjerner en disposisjon mens detaljdataene er skjult, kan det hende at detaljradene eller -kolonnene forblir skjult. Hvis du vil vise dataene, drar du over de synlige radnumrene eller kolonnebokstavene ved siden av de skjulte radene og kolonnene. Klikk Format i Celler-gruppen på fanen Hjem, velg Skjul og vis, og klikk deretter Vis rader eller Vis kolonner.

Forestill deg at du vil opprette en sammendrags rapport over dataene som bare viser totaler i et diagram med disse totalene. Generelt kan du gjøre følgende:

 1. Opprette en sammendrags rapport

  1. Disponer dataene.

   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en disposisjon med rader eller Opprette en disposisjon med kolonner.

  2. Skjul detaljen ved å klikke på disposisjons symbolene en to tre , pluss og minus for å vise bare total summene, som vist i følgende eksempel på en rad disposisjon:

   Disponert liste som bare viser rader med totalsummer

  3. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise eller skjule disponerte data.

 2. Lage diagram over sammendrags rapporten

  1. Merk sammendragsdataene du vil lage et diagram av.

   Hvis du for eksempel bare vil lage diagram over totalene Buchanan og Davidsen, men ikke total summene, merker du celle a1 til C11 som vist i eksemplet ovenfor.

  2. Opprett diagrammet. Du kan for eksempel klikke anbefalte diagrammeri diagrammer -gruppen på Sett inn -fanen, eller velge en annen diagramtype.

   Hvis du for eksempel lager diagrammet ved hjelp av diagramveiviseren, blir det seende ut som følgende eksempel.

   Diagram opprettet fra delsumdata

   Hvis du viser eller skjuler detaljer i den disponerte listen med data, oppdateres også diagrammet slik at det viser eller skjuler dataene.

Du kan gruppere (eller disponere) rader og kolonner i Excel for nettet.

Obs!: Selv om du kan legge til sammendrags rader eller-kolonner i dataene (ved å bruke funksjoner som Summer eller delsum), kan du ikke bruke stiler eller angi en plassering for sammendrags rader og-kolonner i Excel for nettet.

Opprette en disposisjon med rader

 1. Kontroller at hver kolonne med dataene du vil disponere, har en etikett i den første raden, inneholder lignende fakta i hver kolonne, og at området ikke har noen tomme rader eller kolonner.

 2. Merk dataene (inkludert sammendrags rader).

 3. Klikk grupper > gruppe raderi disposisjon -gruppen på data -fanen.

 4. Hvis du vil disponere en indre, nestet gruppe, merker du radene i det disponerte data området.

 5. Gjenta trinn 3.

  Fortsett å merke og gruppere indre rader til du har laget alle nivåene du vil bruke i disposisjonen.

Opprette en disposisjon med kolonner

 1. Kontroller at hver kolonne med dataene du vil disponere, har en etikett i den første raden, inneholder lignende fakta i hver kolonne, og at området ikke har noen tomme rader eller kolonner.

 2. Merk dataene (inkludert sammendrags Kol onner).

 3. data -fanen i disposisjon -gruppen klikker du grupper > gruppe Kol onner.

 4. Hvis du vil disponere en indre, nestet gruppe, merker du Kol onnene i det disponerte data området.

 5. Gjenta trinn 3.

  Fortsett å merke og gruppere indre kolonner til du har laget alle nivåene du vil bruke i disposisjonen.

Dele opp grupper med rader eller kolonner

 • Hvis du vil dele opp gruppen, merker du radene eller Kol onnene, og deretter klikker du del opp gruppe i disposisjon -gruppen på fanen data , og velger deretter ønsket alternativ.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Gruppere data eller dele opp data i en pivottabell

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×