Lage eller oppdatere en opprinnelig eller en midlertidig plan

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et godt administrert prosjekt innebærer ofte sammenligning av et prosjekt til tidligere versjon av den. Dette er en viktig del av oppfølging av prosjektet.

Før du begynner å følge det tidsplan, men må du angi en opprinnelig plan, slik at du kan sammenligne det med oppdatert planen senere i prosjektet. Som prosjektet går fremover, du kan også vil lagre en midlertidig plan med jevne mellomrom.

Obs!: Hvis du vil angi eller oppdatere en opprinnelig eller en midlertidig plan i en virksomhetsprosjekt, må du være koblet til Microsoft Project Server, og du må ha nødvendig tillatelse. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for tillatelser, kan du kontakte din server administrator.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om referanseverdier og midlertidige planer

Angi en grunnlinje

Angi en midlertidig plan

Oppdatere en opprinnelig eller en midlertidig plan

Analysere grunnlinjen og midlertidige data

Lær mer om referanseverdier og midlertidige planer

Opprinnelige planer og midlertidige ligner som de du sammenligner gjeldende datoer mot en tidligste dato. Men de har viktige forskjeller du vil skal ha rett.

Opprinnelige planer

En opprinnelig plan er en gruppe på nesten 20 primær referansepunkt (i fem kategorier: start datoer, sluttdatoer, varigheter, arbeid og kostnad Estimerer) du kan angi å spille inn den opprinnelige prosjektplanen når planen er fullført og presisert. Som prosjektet går fremover, kan du angi flere referanseverdier (til 11 for hvert prosjekt totalt) til å måle endringer i planen. Hvis prosjektet har flere faser, kan du lagre en separat opprinnelig plan på slutten av hver fase, til å sammenligne planlagte verdier mot faktiske data.

Fordi den opprinnelige planen angir referanse peker som du sammenligner faktisk prosjektfremdrift, den opprinnelige planen inkluderer de beste beregningene for aktivitetsvarigheten, start og slutt datoer, kostnader og andre prosjektvariabler du vil overvåke. Den opprinnelige planen kan også representere en kontraktsmessig forpliktet for prosjektet. Opprinnelig informasjon som konsekvent varierer fra gjeldende data kan indikere at den opprinnelige planen ikke lenger er nøyaktige, kanskje fordi omfanget må se gjennom eller fordi prosjektets natur er endret. Hvis prosjektet deltakere godtar at forskjellen er verdt den, kan du endre eller omarbeide den opprinnelige planen når som helst i løpet av prosjektet. Det kan være at angi flere opprinnelige planer er spesielt nyttig for lange prosjekter eller for prosjekter der den opprinnelige planen gjengis noen betydning ved betydelige endringer til planlagte aktiviteter eller kostnader.

Midlertidige planer

En midlertidig plan derimot, er et sett med gjeldende prosjektdata du lagrer når prosjektet har startet, og at du kan sammenligne mot planlagt å vurdere project fremdrift. En midlertidig plan lagrer bare to typer informasjon:

 • Gjeldende startdatoene for aktivitetene

 • Gjeldende sluttdatoene

Du kan definere opptil 10 midlertidige planer for et prosjekt. Hvis du trenger å holde oversikt over omfattende prosjektdata i planleggingsfasen, er det lurt å angi flere opprinnelige planer i stedet for å bruke midlertidige planer. Du kan for eksempel angi en opprinnelig plan på hver major planlegging milepæl. Hvis du må lagre bare startdatoer og sluttdatoer når prosjektet har startet, kan du deretter angi flere midlertidige planer. Du kan for eksempel angi en midlertidig plan for hver måned eller hvert kvartal.

Angi en opprinnelig plan

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen på Visning-fanen.

  Bilde av aktivitetsvisningsområdet.

 2. Hvis du vil angi en opprinnelig plan for bestemte aktiviteter, velger du oppgaver, inkludert delaktiviteter og aktivitetssammendrag, som du vil ta med i den opprinnelige planen. (Hvis du vil angi en opprinnelig plan for hele prosjektet, hopper du over dette trinnet.)

  Tips!: For å velge tilstøtende aktiviteter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter de første og siste aktiviteten du vil bruke. Hvis du vil merke sammensatte aktiviteter, holder du nede CTRL, og klikk deretter hver oppgave som du vil bruke. Du kan velge opptil 10 aktiviteter samtidig.

 3. Klikk kategorien prosjekt . Pek på Angi opprinnelig plan i tidsplan-gruppen, og klikk deretter Angi opprinnelig plan.

  Bilde av opprinnelig plan

 4. Klikk Angi opprinnelig plan, og velg deretter den opprinnelige planen du vil angi.

 5. Under For, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil angi opprinnelig plan for alle data i prosjektet, klikker du Hele prosjektet.

  • Hvis du vil angi opprinnelig plan for bare aktivitetene som du valgte i visningen Gantt-diagram, klikker du merkede aktiviteter.

 6. Under Fremhev opprinnelige planer, velger du hvordan opprinnelige data skal fremheves:

  • Til alle aktivitetssammendrag     Merk av for dette hvis du vil bruke oppdaterte opprinnelige data for de merkede aktivitetene skal fremheves til de tilsvarende aktivitetssammendragene. Ellers kanskje opprinnelige data for aktivitetssammendrag ikke nøyaktig gjenspeiler delaktivitet opprinnelige data.

  • Fra delaktiviteter til merkede hovedaktivitet(er)     Merk av for dette hvis du vil bruke opprinnelige data for valgte aktivitetssammendragene oppdateres for å gjenspeile begge slettinger av delaktiviteter og lagt til oppgaver som du lagret tidligere opprinnelige verdier.

   Obs!: Hvis du valgte både delaktiviteter og aktivitetssammendrag deres, merker du av for begge alternativene.

Angi en midlertidig plan

 1. Klikk kategorien prosjekt . Pek på Angi opprinnelig plan i tidsplan-gruppen, og klikk deretter Angi opprinnelig plan.

  Bilde av opprinnelig plan

 2. Klikk Angi midlertidig plan.

 3. Klikk start og slutt eller planlagte verdiene du vil lagre i kopi-boksen. (Gjeldende verdier for startdato og sluttdato og opprinnelig plan ikke er nummerert.)

 4. Klikk navnet på den midlertidige planen du vil kopiere verdiene i til-boksen.
  Midlertidige planer er lagret i boksen start og slutt.

  Obs!: Hvis du merker én opprinnelig plan i kopi-boksen og en annen opprinnelig plan i til-boksen, kan du vil lagre en opprinnelig plan i stedet for en midlertidig plan. Alle data som opprinnelig plan, kopieres. Hvis du velger en opprinnelig plan i kopi-boksen, og en start og slutt midlertidig plan i til-boksen bare startdatoen og sluttdatoen for prosjektet fra den opprinnelige planen kopieres til den midlertidige planen.

 5. Klikk hele prosjektet eller merkede aktiviteter for å lagre delen av planen du vil bruke.

Til toppen av siden

Oppdatere en opprinnelig eller en midlertidig plan

Hvis endringene til den opprinnelige planen oppstår når du har angitt en opprinnelig plan eller en midlertidig plan, kan du oppdatere data som er lagret.

Tips!: Hvis det oppstår endringer i planen mens prosjektet pågår, kan det være nyttig å lagre et sekund sett med planlagte eller midlertidige data i stedet for å oppdatere eksisterende lagrede dataene.

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen på Visning-fanen.

  Bilde av aktivitetsvisningsområdet.

 2. Velg aktivitetene, inkludert delaktiviteter og aktivitetssammendrag, som opprinnelig eller midlertidig inneholder data du vil oppdatere, i Aktivitetsnavn-feltet. (Hvis du vil oppdatere en opprinnelig eller midlertidige data for hele prosjektet, hopper du over dette trinnet.)

  Tips!: For å velge tilstøtende aktiviteter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter de første og siste aktiviteten du vil bruke. Hvis du vil merke sammensatte aktiviteter, holder du nede CTRL, og klikk deretter hver oppgave som du vil bruke. Du kan velge opptil 10 aktiviteter samtidig.

 3. Klikk kategorien prosjekt . Pek på Angi opprinnelig plan i tidsplan-gruppen, og klikk deretter Angi opprinnelig plan.

  Bilde av opprinnelig plan

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil oppdatere en opprinnelig plan, klikk Angi opprinnelig plan, og velg deretter den opprinnelige planen du vil oppdatere.

  • Hvis du vil oppdatere en midlertidig plan, klikker du Angi midlertidig plan. Merk dataene du kopierer i kopi-listen. Klikk den midlertidige planen du vil oppdatere, i listen til.

 5. Under For, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil oppdatere den opprinnelige eller midlertidige data for hele prosjektet, klikker du Hele prosjektet.

  • Hvis du vil oppdatere den opprinnelige eller midlertidige data for bare aktivitetene som du valgte i visningen Gantt-diagram, klikker du merkede aktiviteter.

 6. Velg hvordan du vil at oppdaterte planlagte dataene skal fremheves under Fremhev opprinnelige planer:

  • Til alle aktivitetssammendrag     Merk av for dette hvis du vil bruke oppdaterte opprinnelige data for de merkede aktivitetene skal fremheves til de tilsvarende aktivitetssammendragene. Ellers kanskje opprinnelige data for aktivitetssammendrag ikke nøyaktig gjenspeiler delaktivitet opprinnelige data.

  • Fra delaktiviteter til merkede hovedaktivitet(er)     Merk av for dette hvis du vil bruke opprinnelige data for valgte aktivitetssammendragene oppdateres for å gjenspeile begge slettingene av delaktiviteter og lagt til oppgaver som du lagret tidligere opprinnelige verdier.

   Obs!: Hvis du valgte både delaktiviteter og aktivitetssammendrag deres, merker du av for begge alternativene.

 7. Klikk OK.

 8. Når du blir bedt om å overskrive eksisterende data som er lagret, klikker du Ja.

Analysere grunnlinjen og midlertidige data

Når du har angitt en opprinnelig eller midlertidige data, kan du sammenligne det med planlagte og faktiske dataene du vil se hvordan prosjektet sporer mot opprinnelige målene.

Vise prosjektinformasjon for opprinnelig plan

Når du har angitt en opprinnelig plan for hele prosjektet, kan du vise den planlagte data side-ved-siden med gjeldende planlagte data, de faktiske dataene og variansen.

 1. Klikk Prosjektinformasjon på i Egenskaper-gruppen i kategorien prosjekt.

  Egenskaper-gruppen på Prosjekt-fanen

 2. Klikk Statistikk.

Sammenligne opprinnelige og planleggingsinformasjonen

Du kan sammenligne opprinnelige og planleggingsinformasjonen på to måter:

 • Hvis du vil vise informasjon om avvik i en arkvisning, klikker du kategorien visning. Klikk tabeller, og deretter variansen i Data-gruppen.

 • Hvis du vil vise informasjon om avvik grafisk, klikker du kategorien visning. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen, og klikk deretter Oppfølging-Gantt.

Avvik-tabellen viser start- og sluttdatoer for både planleggingsinformasjonen og informasjon om planlagte, gjør det mulig å evaluere din predikerte hvordan prosjektet ville fremdrift (opprinnelig plan) ved å sammenligne den forutsigelse med hvordan prosjektet er faktisk med fremdrift (faktisk).

Felt for opprinnelige og faktiske verdier med to dagers avvik

Hvis variansen i prosjektet ikke viser verdiene som forventet, finnes det flere mulige forklaringer:

 • Du kan du ikke har angitt en opprinnelig plan. Variansen er verdien for planlagt sammenlignet med den faktiske verdien for et felt. Hvis det er ingen opprinnelig plan, beregnes denne forskjellen ved hjelp av en 0-verdi for feltene for planlagt resulterer i varianser som er så høy som selve planlagte-feltet. Hvis du for eksempel anta at du har en planlagte kostnader for 60 for en aktivitet. Hvis ingen opprinnelig plan er angitt, er de planlagte kostnadene kr 0. Kostnadsavvik-feltet viser derfor $60.

 • Du har opprettet flere opprinnelige planer, men Project bruker bare første opprinnelige verdiene (det vil si verdiene for feltet for planlagt og ikke verdiene for opprinnelig plan 1 til og med 10 ) når beregner varians. I dette tilfellet kan du se informasjonen i kostnadsavvik, felt, men informasjonen kan virke skal være utdatert og muligens for stor.

 • Du kan ha lagt til nye aktiviteter i et prosjekt, men har lagt ikke dem til den opprinnelige planen. I dette tilfellet kan du se avvik som er lik de planlagte verdiene.

 • Du kanskje har ikke oppdatert faktiske verdiene for aktiviteter som er fullført eller pågår. I dette tilfellet kan varianser være lik de planlagte verdiene eller ellers større enn forventet.

 • Du kan ha lagt til nye aktiviteter eller tildelte ressurser og angi en opprinnelig plan, men den opprinnelige informasjonen for aktivitetssammendraget ennå ikke er oppdatert. I dette tilfellet vises nøyaktig varians verdier for individuelle oppgaver, men ikke for aktivitetssammendrag.

Sammenlign flere opprinnelige planer

Hvis du vil beholde registre over omfattende prosjektdata i planleggingsfasen, kan du kanskje du vil angi flere opprinnelige planer, fordi referanseverdier lagre flere verdier enn midlertidige planer. Hvis du vil vise sporingsinformasjon på tvers av flere opprinnelige planer, kan du bruke flere referanseverdier Gantt-visning.

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen på Visning-fanen.

  Bilde av aktivitetsvisningsområdet.

 2. Klikk Flere visninger.

 3. Velg Flere referanseverdier Gantt i dialogboksen Flere visninger, og klikk deretter Bruk.

Obs!: Som standard viser flere referanseverdier Gantt-visning av de tre første opprinnelige planene (opprinnelig plan, opprinnelig plan 1 og 2). Endre linjen for å vise andre referanseverdier stiler i Gantt-diagrammet.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Lage eller oppdatere en opprinnelig eller en midlertidig plan

Oppdatere en opprinnelig eller en midlertidig plan

Analysere grunnlinjen og midlertidige data

Lær mer om referanseverdier og midlertidige planer

En opprinnelig plan er en gruppe på nesten 20 primær referansepunkt (i fem kategorier: start datoer, sluttdatoer, varigheter, arbeid og kostnad Estimerer) du kan angi å spille inn den opprinnelige prosjektplanen når planen er fullført og presisert. Som prosjektet går fremover, kan du angi flere referanseverdier (til 11 for hvert prosjekt totalt) til å måle endringer i planen. Hvis prosjektet har flere faser, kan du lagre en separat opprinnelig plan på slutten av hver fase, til å sammenligne planlagte verdier mot faktiske data.

Fordi den opprinnelige planen angir referanse peker som du sammenligner faktisk prosjektfremdrift, den opprinnelige planen inkluderer de beste beregningene for aktivitetsvarigheten, start og slutt datoer, kostnader og andre prosjektvariabler du vil overvåke. Den opprinnelige planen kan også representere en kontraktsmessig forpliktet for prosjektet. Opprinnelig informasjon som konsekvent varierer fra gjeldende data kan indikere at den opprinnelige planen ikke lenger er nøyaktige, kanskje fordi omfanget må se gjennom eller fordi prosjektets natur er endret. Hvis prosjektet deltakere godtar at forskjellen er verdt den, kan du endre eller omarbeide den opprinnelige planen når som helst i løpet av prosjektet. Det kan være at angi flere opprinnelige planer er spesielt nyttig for lange prosjekter eller for prosjekter der den opprinnelige planen gjengis noen betydning ved betydelige endringer til planlagte aktiviteter eller kostnader.

En midlertidig plan er et sett med gjeldende prosjektdata du lagrer når prosjektet har startet, og at du kan sammenligne mot planlagt å vurdere project fremdrift. En midlertidig plan lagrer bare to typer informasjon: gjeldende startdatoer og sluttdatoer for aktiviteter. Du kan definere opptil 10 midlertidige planer for et prosjekt. Hvis du trenger å holde oversikt over omfattende prosjektdata i planleggingsfasen, er det lurt å angi flere opprinnelige planer i stedet for å bruke midlertidige planer. Du kan for eksempel angi en opprinnelig plan på hver major planlegging milepæl. Hvis du må lagre bare startdatoer og sluttdatoer når prosjektet har startet, kan du deretter angi flere midlertidige planer. Du kan for eksempel angi en midlertidig plan for hver måned eller hvert kvartal.

Angi en opprinnelig plan

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Hvis du vil angi en opprinnelig plan for bestemte aktiviteter, velger du oppgaver, inkludert delaktiviteter og aktivitetssammendrag, som du vil ta med i den opprinnelige planen. (Hvis du vil angi en opprinnelig plan for hele prosjektet, hopper du over dette trinnet.)

  Tips!: For å velge tilstøtende aktiviteter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter de første og siste aktiviteten du vil bruke. Hvis du vil merke sammensatte aktiviteter, holder du nede CTRL, og klikk deretter hver oppgave som du vil bruke. Du kan velge opptil 10 aktiviteter samtidig.

 3. Velg OppfølgingVerktøy-menyen, og klikk deretter Angi opprinnelig plan.

 4. Klikk Angi opprinnelig plan, og velg deretter den opprinnelige planen du vil angi.

 5. Under For, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil angi opprinnelig plan for alle data i prosjektet, klikker du Hele prosjektet.

  • Hvis du vil angi opprinnelig plan for bare aktivitetene som du valgte i visningen Gantt-diagram, klikker du merkede aktiviteter.

   Under Fremhev opprinnelige planer, velger du hvordan opprinnelige data skal fremheves:

   • Til alle aktivitetssammendrag     Merk av for dette hvis du vil bruke oppdaterte opprinnelige data for de merkede aktivitetene skal fremheves til de tilsvarende aktivitetssammendragene. Ellers kanskje opprinnelige data for aktivitetssammendrag ikke nøyaktig gjenspeiler delaktivitet opprinnelige data.

   • Fra delaktiviteter til merkede hovedaktivitet(er)     Merk av for dette hvis du vil bruke opprinnelige data for valgte aktivitetssammendragene oppdateres for å gjenspeile begge slettinger av delaktiviteter og lagt til oppgaver som du lagret tidligere opprinnelige verdier.

    Obs!: Hvis du valgte både delaktiviteter og aktivitetssammendrag deres, merker du av for begge alternativene.

Angi en midlertidig plan

 1. Velg OppfølgingVerktøy-menyen, og klikk deretter Angi opprinnelig plan.

 2. Klikk Angi midlertidig plan.

 3. Klikk start og slutt eller planlagte verdiene du vil lagre i kopi-boksen. (Gjeldende verdier for startdato og sluttdato og opprinnelig plan ikke er nummerert.)

 4. Klikk navnet på den midlertidige planen du vil kopiere verdiene i til-boksen.

  Midlertidige planer er lagret i boksen start og slutt.

  Obs!: Hvis du merker én opprinnelig plan i kopi-boksen og en annen opprinnelig plan i til-boksen, kan du vil lagre en opprinnelig plan i stedet for en midlertidig plan. Alle data som opprinnelig plan, kopieres. Hvis du velger en opprinnelig plan i kopi-boksen, og en start og slutt midlertidig plan i til-boksen bare startdatoen og sluttdatoen for prosjektet fra den opprinnelige planen kopieres til den midlertidige planen.

 5. Klikk hele prosjektet eller merkede aktiviteter for å lagre delen av planen du vil bruke.

Til toppen av siden

Oppdatere en opprinnelig eller en midlertidig plan

Hvis endringene til den opprinnelige planen oppstår når du har angitt en opprinnelig plan eller en midlertidig plan, kan du oppdatere data som er lagret.

Tips!: Hvis det oppstår endringer i planen mens prosjektet pågår, kan det være nyttig å lagre et sekund sett med planlagte eller midlertidige data i stedet for å oppdatere eksisterende lagrede dataene.

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Velg aktivitetene, inkludert delaktiviteter og aktivitetssammendrag, som opprinnelig eller midlertidig inneholder data du vil oppdatere, i Aktivitetsnavn-feltet. (Hvis du vil oppdatere en opprinnelig eller midlertidige data for hele prosjektet, hopper du over dette trinnet.)

  Tips!: For å velge tilstøtende aktiviteter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter de første og siste aktiviteten du vil bruke. Hvis du vil merke sammensatte aktiviteter, holder du nede CTRL, og klikk deretter hver oppgave som du vil bruke. Du kan velge opptil 10 aktiviteter samtidig.

 3. Velg OppfølgingVerktøy-menyen, og klikk deretter Angi opprinnelig plan.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil oppdatere en opprinnelig plan, klikk Angi opprinnelig plan, og velg deretter den opprinnelige planen du vil oppdatere.

  • Hvis du vil oppdatere en midlertidig plan, klikker du Angi midlertidig plan. Merk dataene du kopierer i kopi-listen. Klikk den midlertidige planen du vil oppdatere, i listen til.

 5. Under For, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil oppdatere den opprinnelige eller midlertidige data for hele prosjektet, klikker du Hele prosjektet.

  • Hvis du vil oppdatere den opprinnelige eller midlertidige data for bare aktivitetene som du valgte i visningen Gantt-diagram, klikker du merkede aktiviteter.

   Velg hvordan du vil at oppdaterte planlagte dataene skal fremheves under Fremhev opprinnelige planer:

   • Til alle aktivitetssammendrag     Merk av for dette hvis du vil bruke oppdaterte opprinnelige data for de merkede aktivitetene skal fremheves til de tilsvarende aktivitetssammendragene. Ellers kanskje opprinnelige data for aktivitetssammendrag ikke nøyaktig gjenspeiler delaktivitet opprinnelige data.

   • Fra delaktiviteter til merkede hovedaktivitet(er)     Merk av for dette hvis du vil bruke opprinnelige data for valgte aktivitetssammendragene oppdateres for å gjenspeile begge slettingene av delaktiviteter og lagt til oppgaver som du lagret tidligere opprinnelige verdier.

    Obs!: Hvis du valgte både delaktiviteter og aktivitetssammendrag deres, merker du av for begge alternativene.

 6. Klikk OK.

 7. Når du blir bedt om å overskrive eksisterende data som er lagret, klikker du Ja.

Analysere grunnlinjen og midlertidige data

Når du har angitt en opprinnelig eller midlertidige data, kan du sammenligne det med planlagte og faktiske dataene du vil se hvordan prosjektet sporer mot opprinnelige målene.

Vise prosjektinformasjon for opprinnelig plan

Når du har angitt en opprinnelig plan for hele prosjektet, kan du vise den planlagte data side-ved-siden med gjeldende planlagte data, de faktiske dataene og variansen.

 1. Klikk Prosjektinformasjonprosjekt-menyen.

 2. Klikk Statistikk.

Sammenligne opprinnelige og planleggingsinformasjonen

Du kan sammenligne opprinnelige og planleggingsinformasjonen på to måter:

 • Pek på tabell for å vise informasjon om avvik i en arkvisning, på Vis-menyen, og klikk deretter Varians.

 • Klikk Oppfølging-Gantt for å vise informasjon om avvik grafisk ved å bruke visningen Oppfølging-Gantt på Vis-menyen.

Avvik-tabellen viser start- og sluttdatoer for både planleggingsinformasjonen og informasjon om planlagte, gjør det mulig å evaluere din predikerte hvordan prosjektet ville fremdrift (opprinnelig plan) ved å sammenligne den forutsigelse med hvordan prosjektet er faktisk med fremdrift (faktisk).

Felt for opprinnelige og faktiske verdier med to dagers avvik

Hvis variansen i prosjektet ikke viser verdiene som forventet, finnes det flere mulige forklaringer:

 • Du kan du ikke har angitt en opprinnelig plan. Variansen er verdien for planlagt sammenlignet med den faktiske verdien for et felt. Hvis det er ingen opprinnelig plan, Microsoft Office Project beregnes denne forskjellen ved hjelp av en 0-verdi for feltene for planlagt, noe som resulterer i varianser som er så høy som selve planlagte-feltet. Hvis du for eksempel anta at du har en planlagte kostnader for 60 for en aktivitet. Hvis ingen opprinnelig plan er angitt, er de planlagte kostnadene kr 0. Kostnadsavvik-feltet viser derfor $60.

 • Du har opprettet flere opprinnelige planer, men bare de første opprinnelige verdiene (det vil si verdiene for feltet for planlagt og ikke verdiene for opprinnelig plan 1 til og med 10 ) brukes når i Office Project beregner varians. I dette tilfellet kan du se informasjonen i kostnadsavvik, felt, men informasjonen kan virke skal være utdatert og muligens for stor.

 • Du kan ha lagt til nye aktiviteter i et prosjekt, men har lagt ikke dem til den opprinnelige planen. I dette tilfellet kan du se avvik som er lik de planlagte verdiene.

 • Du kanskje har ikke oppdatert faktiske verdiene for aktiviteter som er fullført eller pågår. I dette tilfellet kan varianser være lik de planlagte verdiene eller ellers større enn forventet.

 • Du kan ha lagt til nye aktiviteter eller tildelte ressurser og angi en opprinnelig plan, men den opprinnelige informasjonen for aktivitetssammendraget ennå ikke er oppdatert. I dette tilfellet vises nøyaktig varians verdier for individuelle oppgaver, men ikke for aktivitetssammendrag.

Sammenlign flere opprinnelige planer

Hvis du vil beholde registre over omfattende prosjektdata i planleggingsfasen, kan du kanskje du vil angi flere opprinnelige planer, fordi referanseverdier lagre flere verdier enn midlertidige planer. Hvis du vil vise sporingsinformasjon på tvers av flere opprinnelige planer, kan du bruke flere referanseverdier Gantt-visning. (Klikk Flere visningerVis-menyen. Velg Flere referanseverdier Gantt i dialogboksen Flere visninger, og klikk deretter Bruk.)

Obs!: Som standard viser flere referanseverdier Gantt-visning av de tre første opprinnelige planene (opprinnelig plan, opprinnelig plan 1 og 2). Endre linjen for å vise andre referanseverdier stiler i Gantt-diagrammet.

Til toppen av siden

Obs!:  I enkelte tilfeller har du kanskje ikke tillatelse til å angi en opprinnelig plan for prosjektet. Hvis du bruker klassisk behandling av tillatelser, kan administrator angi om brukere skal få lov til å lagre beskyttede og/eller ubeskyttede opprinnelige planer. Hvis du ikke har tillatelse til å angi en opprinnelig plan, vises en feilmelding når du klikker Angi opprinnelig plan.

Slik angir du en opprinnelig plan for et prosjekt:

 1. Åpne prosjektet for redigering.

 2. Gå til tidsplan på hurtigstartlinjen, og deretter i redigering-gruppen i kategorien oppgave Klikk Angi opprinnelig plan, og klikk deretter den tallfestede opprinnelige planen du vil bruke for gjeldende prosjektdata. Du kan lagre opptil 11 forskjellige planlagte-datasett, inkludert unummererte opprinnelig plan.

  Tips!:  Når en opprinnelig plan er lagret, vises datoen da den ble lagret, ved siden av den i listen over opprinnelige planer som du kan velge blant når du angir en opprinnelig plan. Det kan hjelpe deg å velge hvilken tallfestet opprinnelig plan som skal brukes, og er en god referanse for å huske når du sist angav en opprinnelig plan for prosjektdataene.

Du kan også fjerne opprinnelige planer som du har angitt.

Slik fjerner du en opprinnelig plan for et prosjekt:

 1. Åpne prosjektet for redigering.

 2. Gå til Tidsplan på hurtigstartlinjen, og klikk Fjern opprinnelig plan i Redigering-gruppen på Aktivitet-fanen, og klikk deretter den tallfestede opprinnelige planen du vil fjerne.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×