Løse problemer med skrivere, skannere og LOB-programmer som sender e-post ved hjelp av Office 365

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

E-postklienter gir handlingsrettede feilmeldinger når noe går galt. Sending av e-post fra enheter og programmer er mindre enkelt å løse, og det er ikke sikkert at du får tydelig informasjon som kan hjelpe deg. Denne artikkelen kan hjelpe deg med å feilsøke og bruke skriverkonfigurasjoner som eksempler.

Som første trinn for å løse eventuelle problemer, kan du kontrollere konfigurasjonen. Se Hvordan du konfigurerer en enhet eller program med flere funksjoner til å sende e-post ved hjelp av Office 365 for detaljert informasjon om konfigurasjonsalternativene.

Nedenfor finner du tre konfigurasjonsalternativer som hjelper deg med å identifisere hvilket alternativ som er i bruk:

1. SMTP-klientinnsending (anbefales)

 • Skriveren er koblet til Office 365-serveren «smtp.office365.com».

 • Du har angitt e-postadresse og passord for postboksen til skriveren.

 • Skriveren kan sende e-post til personer i og utenfor organisasjonen.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver kobler seg til Office 365 ved hjelp av SMTP-klientinnsending.

2. Direkte sending

 • Skriveren er koblet til en Office 365-server som har navn som slutter med «mail.protection.outlook.com».

 • Det er ingen kobling å konfigurere i Office 365 for e-postmeldinger som sendes fra organisasjonens nettverk.

 • Skriveren kan bare sende e-post til personer i organisasjonen – den kan ikke sende e-post til mottakere utenfor organisasjonen.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver bruker endepunktet til Office 365 MX for å sende e-post direkte bare til mottakere i organisasjonen.

3. Office 365 SMTP-videresending

 • Skriveren er koblet til en Office 365-server som har navn som slutter med «mail.protection.outlook.com».

 • Det er en kobling som er konfigurert i Office 365 for e-postmeldinger som sendes fra organisasjonens nettverk til Office 365.

 • Skriveren kan sende e-post til personer i og utenfor organisasjonen.

Viser hvordan en flerfunksjonsskriver kobler seg til Office 365 ved hjelp av SMTP-videresending.

Løse problemer med SMTP-klientinnsending

 1. Kontroller innstillingene som er angitt direkte i skriveren:

  Skriverinnstilling

  Verdi

  Server / intelligent vert

  smtp.office365.com

  Port

  Port 587 (anbefalt) eller port 25

  TLS / StartTLS

  Aktivert

  Brukernavn/e-postadresse og passord

  Påloggingsinformasjon for Office 365-postboksen som skriveren bruker

 2. Hvis skriveren ikke krever et passord for e-postadressen du har angitt, prøver skriveren å sende e-postmeldinger uten å logge på Office 365. SMTP-klientinnsending krever at skriveren logger seg på Office 365. Direkte sending og Office 365SMTP-videresending krever ikke pålogging. Du kan vurdere ett av disse alternativene i stedet.

 3. Skriveren eller programmet må sende e-post fra samme adresse som du skrev inn som påloggingsinformasjon for under installasjonen av e-post. Hvis skriveren eller programmet prøver å sende e-post fra en annen konto, fører dette til en feil som ligner på denne:

  5.7.60 SMTP; Client does not have permissions to send as this sender.

  Hvis du for eksempel skrev inn påloggingsinformasjonen for sales@contoso.com i programinnstillingene, men programmet prøver å sende e-postmeldinger fra salesperson1@contoso.com, støttes ikke dette. I dette scenariet kan du bruke Office 365SMTP-videresending i stedet.

 4. Test brukernavnet og passordet ved å logge på Outlook på nettet, og prøv å sende en test-e-post for å sikre at kontoen ikke er blokkert. Hvis brukeren er blokkert, kan du finne hjelp i artikkelen Fjerne en bruker, domene eller IP-adresse fra en blokkeringsliste etter sending av søppelpost.

 5. Kontroller deretter at du kan koble til Office 365 fra nettverket ved å gjøre følgende:

  1. Følg instruksjonene for å installere verktøyet Telnet-klienten på en datamaskin på samme nettverk som enheten eller program.

  2. Kjør verktøyet fra kommandolinjen ved å skrive inn Telnet.

  3. Skriv inn Åpne smtp.office365.com 587 (eller erstatt 25 med 587 hvis du bruker denne portinnstillingen i stedet).

  4. Hvis tilkobling til en Office 365-server var vellykket, kan du forvente å motta en svarlinje som denne:

   220 BY1PR10CA0041.outlook.office365.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 1 Jun 2015 12:00:00 +0000

  5. Hvis du ikke kan koble til Office 365, kan det hende at en nettverksbrannmur eller Internett-tjenesteleverandør (IDP) kan ha blokkert port 587 eller 25. Korriger dette slik at du kan sende e-post fra skriveren.

 6. Hvis ingen av disse problemene gjelder for enheten, er det ikke sikkert at den oppfyller kravene for Transport Layer Security-kryptering (TLS). Enheten må støtte TLS, versjon 1.0 eller nyere. Oppdater fastvaren på enheten for å løse dette, eller prøv en av de andre konfigurasjonsalternativene hvor TLS er valgfri.

  Hvis du vil ha mer informasjon om TLS, kan du se hvordan Exchange Online bruker TLS for å sikre tilkoblinger for e-post i Office 365 og detaljert teknisk informasjon om hvordan Exchange Online bruker TLS med Chifferserien rekkefølge, kan du se forbedre e-postflyt sikkerhet for Exchange Online.

Dette kan være forårsaket av en rekke problemer:

 1. Kontroller at du har angitt riktig brukernavn og passord.

 2. Prøv å logge deg på OWA med skriverens brukernavn og passord. Send en e-post for å forsikre deg om at postboksen er aktiv, og ikke er blitt blokkert for å ha sendt søppelpost.

 3. Kontroller at enheten eller programmet støtter TLS versjon 1.0 eller nyere. Den beste måten å kontrollere dette på, er ved å oppgradere fastvaren på enheten eller oppdatere programmet du sender e-post fra, til nyeste versjon. Kontakt produsenten av enheten for å bekrefte at den støtter TLS versjon 1.0 eller nyere.

Denne feilen indikerer at enheten prøver å sende en e-post fra en adresse som ikke samsvarer med påloggingsinformasjonen. Kanskje du for eksempel skrev inn påloggingsinformasjonen for sales@contoso.com i programinnstillingene, men programmet prøver å sende e-postmeldinger fra salesperson1@contoso.com. Hvis et program eller en skriver oppfører seg på denne måten, kan du bruke Office 365SMTP-videresending fordi SMTP-klientinnsending ikke støtter dette scenarioet.

Denne feilen indikerer at skriveren kobles til endepunktet for SMTP-klientinnsending (smtp.office365.com). Skriveren må imidlertid også logge på en postboks for å sende en melding. Denne feilen oppstår når du ikke har angitt påloggingsinformasjon for postboksen i skriverinnstillingene. Hvis det ikke finnes noe alternativ for å angi påloggingsinformasjon, støtter ikke denne skriveren SMTP-klientinnsending. Bruk enten direkte sending eller Office 365 SMTP-videresending i stedet. Se Hvordan du konfigurerer en flerfunksjonell enhet eller program til å sende e-post ved hjelp av Office 365.

Denne feilen indikerer at enheten prøver å sende en e-post fra en Office 365-postboks som er på en blokkeringslisten for søppelpost. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne en bruker, et domene eller en IP-adresse fra en blokkeringsliste etter sending av søppelpost.

Løse problemer med direkte sending

Dette kan være forårsaket av en rekke problemer.

 1. En vanlig årsak til problemer med direkte sending er en blokkert IP-adresse. Hvis verktøyene for beskyttelse mot søppelpost oppdager utgående søppelpost fra organisasjonen, kan IP-adressen din bli blokkert av en blokkeringsliste for søppelpost. Kontroller om IP-adressen din er på en blokkeringsliste ved hjelp av en tredjepartstjeneste, for eksempel MXToolbox eller WhatIsMyIPAddress. Kontakt organisasjonen som la til IP-adressen til blokkeringslisten. Office 365 bruker blokkeringslister for å beskytte tjenesten vår. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne en bruker, et domene eller en IP-adresse fra en blokkeringsliste etter sending av søppelpost.

 2. For å utelukke et problem med enheten, kan du sende en test-e-post for å kontrollere tilkoblingen til Office 365. For å sende en test-e-post følger du disse trinnene i artikkelen Bruke Telnet til å teste SMTP-kommunikasjon. Hvis du ikke kan koble til Office 365, kan det hende at nettverket eller ISP har blokkert kommunikasjon via port 25. Hvis du ikke kan reversere dette, bruker du SMTP-klientinnsending i stedet.

Dette indikerer at du kobler til endepunktet for SMTP-klientinnsending (smtp.office365.com) som ikke kan brukes for direkte sending. For direkte sending bruker du MX-endepunktet for Office 365-leieren som slutter med «mail.protection.outlook.com». Du kan finne MX-endepunktet ved å følge trinnene i Trinnvise instruksjoner for direktesending.

Dette er med hensikt. Direkte sending gjør at e-post bare sendes til mottakere i organisasjonen som er vertsbasert i Office 365. Hvis du trenger å sende til eksterne mottakere, kan du bruke SMTP-klientinnsending eller Office 365 SMTP-videresending.

Det er ikke mulig å bruke en IP-adresse i stedet for et MX-endepunkt. Dette kan føre til at du ikke kan sende meldinger i fremtiden. Hvis MX-endepunktet er for langt, kan du vurdere å bruke SMTP-klientinnsending, som har et kortere endepunkt (smtp.office365.com).

For direkte sending anbefaler vi å bruke en enhet som sender fra en statisk IP-adresse. Du kan konfigurere posten struktur for avsenderpolicy (SPF) for å hindre at e-post markeres som søppelpost. Kontroller at SPF-posten er konfigurert med den statiske IP-adressen. En nettverks- eller ISP-endring kan endre den statiske IP-adressen. Oppdater SPF-posten for å gjenspeile denne endringen. Hvis du ikke sender fra din egen statiske IP-adresse, kan du vurdere SMTP-klientinnsending i stedet.

Løs problemer med Office 365 SMTP-videresending

Dette kan være forårsaket av en rekke problemer.

 1. Et vanlig årsak til problemer med Office 365 SMTP-videresending er en blokkert IP-adresse. Hvis verktøyene for beskyttelse mot søppelpost oppdager utgående søppelpost fra organisasjonen, kan IP-adressen din bli blokkert av en blokkeringsliste for søppelpost. Kontroller om IP-adressen din er på en blokkeringsliste ved hjelp av en tredjepartstjeneste, for eksempel MXToolbox eller WhatIsMyIPAddress. Kontakt organisasjonen som la til IP-adressen til blokkeringslisten. Office 365 bruker blokkeringslister for å beskytte tjenesten vår. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne en bruker, et domene eller en IP-adresse fra en blokkeringsliste etter sending av søppelpost.

 2. For å utelukke et problem med enheten, kan du sende en test-e-post for å kontrollere tilkoblingen til Office 365. For å sende en test-e-post følger du disse trinnene i artikkelen Bruke Telnet til å teste SMTP-kommunikasjon. Hvis du ikke kan koble til Office 365, kan det hende at nettverket eller ISP har blokkert kommunikasjon via port 25. Hvis du ikke kan reversere dette, bruker du SMTP-klientinnsending i stedet.

En nettverks- eller ISP-endring kan endre den statiske IP-adressen. Dette fører til at koblingen ikke identifisere og videresende meldingene til eksterne mottakere. Oppdater koblingen og SPF-posten med den nye IP-adressen. Følg trinnene i Slik konfigurerer du Office 365 SMTP-videresending for å redigere eksisterende koblingsinnstillinger.

Office 365 SMTP-videresending krever at enheten sender e-post fra en statisk IP-adresse. Kontroller at SPF-posten er konfigurert med den statiske IP-adressen. En nettverks- eller ISP-endring kan endre den statiske IP-adressen. Oppdater SPF-posten for å gjenspeile denne endringen. Hvis du ikke sender fra din egen statiske IP-adresse, kan du vurdere SMTP-klientinnsending i stedet.

Se også

Hvordan konfigurere IIS for videresending med Office 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×