Løse problemer med levering av e-post for feilkode 550 5.7.1 i Office 365

Sist oppdatert: 23.10.2015

Har du noen gang sendt en e-postmelding i Outlook eller Outlook Web app og fått en Exchange NDR-feilmelding om hvorfor e-postmeldingen ikke kunne sendes? Dette emnet leder deg gjennom de nødvendige trinnene hvis du får DSN-feilkode (Delivery Status Notification) 5.7.1 eller Exchange NDR (Non-Delivery Report) 5.7.1 i en rapport om manglende levering.

Knapp for å få brukerhjelp for e-post Knapp for å få administratorhjelp

Denne informasjonen gjelder også for feilkode 5.7.0 til 5.7.999 i Exchange Online og Office 365. Det kan være flere årsaker til DSN-feilkode 5.7.1. Løsningene finnes senere i dette emnet.

Send en e-postmelding til kundestøtte hvis du har sendt en melding og deretter fått Exchange NDR 5.7.1 eller 5.7.0 til 5.7.999

Det er flere grunner til at du kan få disse feilmeldingene. Generelt vil feilen indikere at organisasjonen har en sikkerhetsinnstilling for e-postmeldinger som hindrer at meldingen din kommer frem til mottakeren. Det kan skyldes ett av følgende problemer:

 • Du har ikke tillatelse til å sende til mottakeren.

 • Du har ikke tillatelse til å sende til distribusjonsgruppen eller en av undergruppene.

 • Du har ikke tillatelse til å sende e-post via en e-postserver som er mellom deg og mottakeren.

 • Meldingen ble rutet til feil e-postserver.

Tips om hvordan du kan løse problemet som forårsaker DSN-feilkode 5.7.1 eller 5.7.0 til 5.7.999

Som regel vil du ikke kunne løse dette problemet på egen hånd. Enten mottakeren eller mottakerens e-postadministrator må oppdatere e-postinnstillingene sine. Her har du imidlertid noen ting du kan prøve.

Hvis mottakeren er utenfor organisasjonen    – be mottakeren om å be e-postadministratoren konfigurere postboksen slik at den godtar e-post fra deg.

Hvis du sender til en intern distribusjonsgruppe    – det kan hende du ikke har tillatelse til å sende til gruppen eller til en av undergruppene. I så fall inneholder NDR-en navnene på de begrensede gruppene som du ikke har tillatelse til å sende til. Be eieren av den begrensede gruppen om å gi deg tillatelse til å sende meldinger til den. Hvis du ikke vet hvem som er eier av gruppen, kan du finne det ut ved å gjøre følgende i Outlook Web App eller Outlook.

 1. Velg NDR 5.7.1-meldingen.

 2. I Outlook Web App velger du gruppenavnetTil-linjen. I Outlook dobbeltklikker du gruppenavnet.

 3. I Outlook Web App velger du Eier i popup-dialogboksen. I Outlook velger du Kontakt.

Hvis du sender til en stor distribusjonsgruppe    – grupper med mer enn 5000 medlemmer har automatisk følgende tre begrensninger:

 • Du må være medlem av gruppen for å sende e-post til den.

 • Meldinger som sendes til gruppen, krever godkjenning av en moderator.

 • Det kan ikke sendes store meldinger til gruppen. Du får imidlertid en annen NDR enn 5.7.1 hvis det er problemet. Se Exchange Online-grenser.

Du kan løse dette problemet ved å bli med i gruppen eller be gruppens eier eller moderator om å godkjenne meldingen. Henvis dem til avsnittet Hvis du er eieren av en begrenset distribusjonsgruppe    senere i dette emnet.

Hvis ingen av de foregående trinnene gjelder for eller løser problemet, kontakter du mottakerens e-administrator og henviser ham/henne til avsnittet Hvis du er Office 365-e-postadministrator    senere i dette emnet.

Hvis du er eieren av en begrenset distribusjonsgruppe

Hvis noen har sendt en melding til distribusjonsgruppen og fått feilen NDR 5.7.1, og du vil la dem sende til gruppen din, kan du prøve en av fremgangsmåtene her.

Fjern avsenderbegrensningen    – hvis du vil gi avsenderen tillatelse til å sende til distribusjonsgruppen din, kan du endre gruppeegenskapene på en av følgende måter:

 • Legg til avsenderens e-postadresse i gruppens liste over tillatte avsendere.

 • Legg til avsenderens e-postadresse i gruppen, eller be vedkommende om å melde seg inn i gruppen.

 • Hvis senderen er begrenset fordi han/hun er utenfor organisasjonen, kan du konfigurere gruppen til å godta meldinger fra eksterne avsendere.

 • Hvis du har konfigurert en transportregel for å begrense bestemte avsendere eller grupper av avsendere, kan du endre regelen til å godta meldinger fra avsenderen.

Begrensninger for store grupper    – grupper med mer enn 5000 medlemmer har automatisk følgende tre begrensninger:

 • Avsendere må være medlem av gruppen.

 • Meldinger som sendes til gruppen, krever godkjenning av en moderator.

 • Det kan ikke sendes store meldinger til gruppen (men du får en annen NDR hvis dette er problemet). Se Exchange Online-grenser.

Hvis du vil løse problemet for avsenderen, godkjenner du meldingen eller legger til vedkommende i gruppen.

Behandle distribusjonsgrupper   

Hjelp for Office 365-e-postadministratorer for Exchange NDR 5.7.1 eller 5.7.0 til 5.7.999

Hvis trinnene i avsnittet ovenfor ikke løser problemet for avsenderen, kreves det sannsynligvis en handling fra mottakerens e-postadministrator. Dette kan omfatte omkonfigurering av innstillingene for mottakeren, distribusjonsgruppen, organisasjonen eller domenet.

Hvordan løser jeg problemet som forårsaker Exchange NDR 5.7.1 eller 5.7.0 til 5.7.999?

Hvis du er e-postadministrator og trenger hjelp til å løse et 5.7.1 Exchange NDR-problem, henvises det til avsnittet her som ser ut til å stemme med problemet. Følg veiledningen.

Hvis avsenderen er utenfor organisasjonen    – konfigurer mottakeren eller e-postserverne til å godta e-post fra eksterne eller anonyme avsendere.

Når eksterne brukere prøver å sende e-post til e-postaktiverte fellesmapper i Office 365    – når eksterne brukere prøver å sende e-post til e-postaktiverte fellesmapper i Office 365, får de en NDR som inneholder følgende feilkode:

Den eksterne serveren returnerte «<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required [Stage: CreateMessage]>»

Hvis du vil endre virkemåten slik at e-postaktiverte fellesmapper kan motta e-post fra eksterne avsendere, følger du disse trinnene:

 1. Koble til Exchange Online ved hjelp av ekstern PowerShell. Se Koble til Exchange Online ved hjelp av ekstern PowerShell for fremgangsmåten for å gjøre dette.

 2. Legg til tillatelse for den anonyme kontoen i fellesmappene. Du gjør dette ved å gi følgende kommando:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Se Knowledge Base-artikkel 2984402.

Hvis avsenderen er utenfor organisasjonen, og e-postserveren til vedkommende har blitt satt på Microsofts blokkeringsliste    – i slike tilfeller vil NDR-en som senderen mottar, omfatte informasjon i delen med diagnostikk for administratorer lignende dette:

5.7.1 Service unavailable; Client host [xxx.xxx.xxx.xxx] blocked using Blocklist 1; To request removal from this list please forward this message to delist@messaging.microsoft.com

Videresend NDR-meldingen til delist@messaging.microsoft.com.

Domenet er ikke fullstendig registrert i Office 365    – hvis domenet ikke er fullstendig registrert, kan du prøve følgende trinn:

 • Kontroller at domenet ditt vises som aktivt i Office 365-portalen på https://portal.office.com.

 • Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til domenet ditt i Office 365, kan du se Domener i Office 365.

 • Hvis du vil feilsøke problemer med domenebekreftelse, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkel 2515404.

Feil MX-post    – hvis du har en ugyldig MX-post, kan du prøve følgende trinn:

 1. Kontroller avsenderens og mottakerens domener med hensyn til feil eller foreldede MX-poster ved å kjøre Mailflow Troubleshooter.

 2. Hør med domeneregistratoren eller DNS-tjenesten for å bekrefte at MX-posten for domenet er riktig. MX-posten for et domene som er registrert i Exchange Online, bruker syntaksen <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Kontroller MX Record and Outbound Connector Test i Office 365 > Mail Flow Configuration i Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Kontroller at det bare er konfigurert én MX-post for domenet ditt. Microsoft støtter ikke bruk av mer enn én MX-post for et domene som er registrert i Exchange Online.

Feil SPF-post    – SPF-posten (strukturen for avsenderpolicy) for domenet kan være ufullstendig og inneholder kanskje ikke alle e-postkilder for domenet. Hvis du vil ha mer informasjon om å kontrollere SPF-posten din, kan du se Tilpasse en SPF-post for å validere utgående e-post sendt fra domenet ditt.

Problemer med hybridkombinasjon av lokal konfigurasjon og skykonfigurasjon    – hvis domenet er en del av en hybriddistribusjon mellom Exchange og Exchange Online, kontrollerer du følgende elementer.

Selv om veiviseren for hybridkonfigurasjon automatisk konfigurerer de innkommende og utgående koblingene i Exchange Online Protection (EOP), kan du kontrollere at koblingsinnstillingene er riktige. Hvis koblingene som brukes for hybriddistribusjonen, er konfigurert feil, må Exchange-administratoren kjøre veiviseren for hybridkonfigurasjon på nytt i den lokale Exchange-organisasjonen.

Kontroller konfigurasjonen for den inngående koblingen som brukes for hybridkonfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Knowledge Base-artikkel 2827473.

Kontroller konfigurasjonen for den utgående koblingen som brukes for hybridkonfigurasjonen, ved å følge disse trinnene:

 1. Åpne Office 365-portalen på https://portal.microsoftonline.com, og klikk Admin > Exchange.

 2. Klikk E-postflyt > Koblinger i administrasjonssenteret for Exchange. I delen Utgående koblinger velger du koblingen som brukes for hybridkonfigurasjonen, og velger Rediger. Kontroller følgende informasjon:

  • Levering    Hvis Route mail through smart hosts er valgt, kontrollerer du at det er angitt riktig IP-adresse eller FQDN. Hvis MX record associated with the recipient domain er valgt, kontrollerer du at MX-posten for domenet peker til riktig e-postserver.

   Du kan teste MX-posten og muligheten til å sende e-post fra Exchange Online-organisasjonen ved hjelp av Verify MX Record and Outbound Connector Test i Office 365 > Mail Flow Configuration i Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Omfang    – hvis du trenger å rute innkommende Internett-e-post til den lokale Exchange-organisasjonen, må Domener inneholde alle e-postdomener som brukes i den lokale organisasjonen. Du kan bruke verdien stjerne (*) for også å rute all utgående Internett-e-post gjennom den lokale organisasjonen.

Les Transportruting i Exchange 2013-hybriddistribusjoner hvis du vil ha mer informasjon om transportruting i hybriddistribusjoner.

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp fra Office 365-forumene våre Administratorer: Logg på og opprett en serviceforespørsel Administratorer: Ring kundestøtte

Se også

Hva er Exchange-NDR-er i Exchange Online og Office 365?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×