Løse problemer med levering av e-post for feilkode 550 5.1.10 i Office 365

Det kan være frustrerende å oppleve problemer med sending og mottak av e-post. Hvis du får en rapport om manglende levering (NDR), også kalt en retur-melding, for feilkode 550 5.1.10, kan denne artikkelen hjelpe deg med å løse problemet og få meldingen sendt.

symbolet for e-postbruker

Jeg fikk denne returmeldingen. Hjelp meg med å løse problemet.

Administratorsymbol

Jeg er e-postadministratoren. Hvordan kan jeg løse dette?

Hvorfor fikk jeg denne returmeldingen?

Du fikk denne returmeldingen med feilkode 5.1.10 av én av følgende to grunner:

 • E-postadressen som du sendte meldingen til, eksisterer ikke eller ble ikke funnet. Gå til Jeg fikk denne returmeldingen. Hjelp meg med å løse problemet.

 • Noen andre, vanligvis en som sender søppelpost, utga seg for å være deg ved å sende en melding med e-postadressen din i Fra-boksen. Dette kalles forfalsking av e-post. E-postadressen som den ble sendt til, eksisterer ikke, og du mottok feilmeldingen om dette. Denne type returmelding kalles en tilbakespredning, og den kan ignoreres eller slettes.

  Tilbakespredningen i seg selv er ufarlig, men hvis du får mange, er det mulig at datamaskinen eller enheten er infisert med skadelig programvare som sender søppelpost. Vurder å skanne etter skadelig programvare. Du bør også be e-postadministratoren om å lese dette emnet for å hindre at søppelpostsendere utgir seg for å være deg eller andre i organisasjonen: Sette opp SPF i Office 365 for å hindre forfalskning.

Jeg fikk denne returmeldingen. Hjelp meg med å løse problemet.

Kontroller at mottakerens e-postadresse er korrekt, og send så meldingen på nytt. Hvis dette ikke løser problemet, bør du ta kontakt med mottakeren og be dem om å kontrollere reglene og innstillingene for videresending.

Bruke Outlook   

 1. Dobbeltklikk returmeldingen for å åpne den.

 2. Rapport-fanen velger du Send på nytt.

  Skjermbilde som viser rapportfanen for en returmelding med Send på nytt-alternativet og meldingsteksten i e-posten, som sier at meldingen ikke kunne leveres.

  Hvis den opprinnelige meldingen du sendte, hadde et vedlegg som var større enn 10 MB, kan det være at alternativet Send på nytt ikke er tilgjengelig eller ikke fungerer. Du kan i stedet åpne den opprinnelige meldingen fra Sendte elementer-mappen og sende den på nytt. Du finner mer informasjon i Sende en e-postmelding på nytt.

 3. I den nye kopien av meldingen velger du mottakerens e-postadresse i Til-boksen, og deretter trykker du på Slett.

 4. Fjern mottakerens adresse fra Autofullfør-listen for å påse at Outlook ikke bruker en foreldet e-postadresse. Hvis Autofullfør-listen ikke vises når du prøver dette, eller mottakerens adresse ikke er oppført, hopper du over dette trinnet. Gjør følgende:

  1. Begynn å skrive inn mottakerens e-postadresse i Til-boksen til den vises i rullegardinlisten Autofullfør, slik som vist nedenfor.

  2. Skjermbilde som viser Send på nytt-alternativet for en e-postmelding. I Videresend til-feltet oppgir Autofullfør-funksjonen e-postadressen for mottakeren basert på de første bokstavene i mottakerens navn som skrives inn.
  3. Bruk PIL NED for å velge mottaker i rullegardinlisten Autofullfør, og trykk deretter på DELETE eller på slett-ikonet Sletteikon til høyre for e-postadressen.

 5. Fortsett å skrive inn hele e-postadressen til mottakeren i Til-boksen . Pass på at du staver adressen riktig.

  Skjermbilde som viser Send på nytt-alternativet for en e-postmelding. I Send på nytt til-feltet er mottakerens adresse allerede fylt inn av Autofullfør-funksjonen.
 6. Klikk Send.

Bruke Outlook på nettet   

 1. Velg returmeldingen du mottok, for å åpne den.

 2. Velg Klikk her for å sende denne meldingen på nytt i leseruten for meldingen, rett nedenfor meldingshodeinformasjonen.

  Skjermbilde som viser en del av en returmelding «Kan ikke leveres» med alternativ for å sende meldingen på nytt.

  Hvis den opprinnelige meldingen hadde et vedlegg som var større enn 10 MB, er alternativet Hvis du vil sende denne meldingen på nytt ikke tilgjengelig. I stedet kan du sende den opprinnelige meldingen på nytt fra mappen Sendte elementer.

 3. Velg slett-ikonet Sletteikon til høyre for e-postadressen på Til-linjen i den nye kopien av meldingen din for å slette mottakerens adresse.

  Skjermbilde som viser Til-linjen i en e-postmelding med alternativ for å slette mottakerens e-postadresse.
 4. Fjern mottakerens adresse fra Autofullfør-listen for å påse at Outlook ikke bruker en foreldet e-postadresse. Gjør følgende:

  1. På den tomme Til-linjen begynner du å skrive inn mottakerens navn eller e-postadresse til den vises i rullegardinlisten for Autofullfør.

   Skjermbilde som viser Til-linjen i en e-postmelding med alternativet for å slette mottakerens e-postadresse. I Til-feltet oppgir Autofullfør-funksjonen e-postadressen for mottakeren basert på de første bokstavene i mottakerens navn som skrives inn.
  2. Bruk PIL NED-tasten for å velge mottaker fra Autofullfør-listen, og trykk så DELETE. Du kan også holde markøren over mottakerens navn og klikke slett-ikonet Sletteikon til høyre for e-postadressen.

 5. Fortsett å skrive inn hele e-postadressen til mottakeren på Til-linjen. Pass på at du staver adressen riktig.

 6. Klikk Send.

Kontakt mottakeren på en annen måte (f.eks. på telefon), og be dem sjekke etter videresendingsregler eller -innstillinger som kanskje sender meldingen din videre til en e-postadresse som ikke finnes eller er brutt. Hvis mottakeren har satt opp videresending, må de enten endre e-postadressen som meldingen videresendes til, eller så må de deaktivere regelen eller innstillingen for videresending.

Office 365 støtter flere måter å videresende meldinger automatisk på. Hvis den tiltenkte mottakeren av meldingen din bruker Office 365, ber du vedkommende om å se gjennom avsnittene Oppdatere, deaktivere eller fjerne innboksregler for videresending og Deaktivere videresending for konto nedenfor. Hvis problemet vedvarer etter at du har utført disse trinnene, kan du be mottakeren om å henvise e-postadministratoren sin til inndelingen Jeg er en e-postadministrator. Hvordan kan jeg løse dette? nedenfor.

Oppdatere, deaktivere eller fjerne innboksregler for videresending   

 1. Logg på brukerkontoen din i Office 365.

 2. Klikk tannhjulikonet øverst i høyre hjørne for å vise Innstillinger-ruten.

 3. Velg Appinnstillinger > E-post.

  Skjermbilde som viser Innstillinger-ruten med E-post-alternativet uthevet i innstillingsdelen for Din app.
 4. I navigasjonsruten for Alternativer til venstre velger du E-post > Automatisk behandling > Regler for innboks og opprydding.

  Viser området for innboksregler i innboksen og alternativet for oppryddingsregler i Alternativer for e-post i Office 365. Du kan opprette, redigere og slette innboksregler for å administrere e-posten din.
 5. Oppdater, slå av eller slett regler som kan videresende avsenderens melding til en ikke-eksisterende eller brutt e-postadresse.

Deaktivere videresending for konto   

 1. Logg på Office 365-kontoen, og fra den samme navigasjonsruten for Alternativer som vises ovenfor velger du E-post> Kontoer > Videresending.

  Skjermbilde som viser siden for Videresend-alternativet, med alternativet Stopp videresending valgt.
 2. Merk av for Stopp videresending, og klikk på Lagre for å deaktivere videresending for kontoen.

Jeg er e-postadministrator. Hvordan kan jeg løse dette?

Hvis avsenderen som fikk denne returmeldingen, ikke kan løse problemet ved bruk av fremgangsmåten ovenfor, kan problemet være at et e-postsystem på mottakersiden ikke er riktig konfigurert. Hvis du er e-postadministrator for mottakeren, kan du prøve én eller flere av de følgende løsningene og deretter be avsenderen om å sende meldingen på nytt:

Slik bekrefter du at mottakeren eksisterer og er tildelt en aktiv lisens:

 1. Velg Brukere i administrasjonssenteret for Office 365 for å gå til siden Aktive brukere.

 2. Skriv inn en del av mottakerens navn i søkefeltet under Aktive brukere > Filtre, og deretter trykker du på ENTER for å finne mottakeren. Hvis mottakeren ikke finnes, må du opprette en ny postboks eller kontakt for denne brukeren. (Du finner mer informasjon i Legge til brukere enkeltvis eller i grupper i Office 365 – hjelp for administratorer.) Hvis mottakeren finnes, må du passe på at mottakerens brukernavn samsvarer med e-postadressen som avsenderen har brukt.

  Skjermbilde som viser en del av siden Aktive brukere med et søkeord, «benedikte», skrevet inn i søkeboksen ved siden av Filter-alternativet, som er satt til Alle brukere. Nedenfor vises hele visningsnavnet og brukernavnet.
 3. Hvis brukerens postboks er driftet i Office 365, klikker du på brukerens oppføring for å se gjennom detaljene og kontrollere at de er tildelt en gyldig lisens for e-post (for eksempel en Office 365 Enterprise E5-lisens).

  Skjermbilde som viser informasjon for brukeren ved navn Benedikte Ringdal. Produktlisensområdet viser at ingen produkter er tildelt brukeren, og alternativet for å redigere er tilgjengelig.
 4. Hvis brukerens postboks er driftet i Office 365, men ikke har fått tildelt en lisens, velger du Rediger og tildeler en lisens til brukeren.

  Viser en Office 365 Enterprise E5-lisensavtale med 12 tilgjengelige lisenser.

Office 365 har følgende funksjoner som brukere og e-postadministratorer kan bruke til å videresende e-postmeldinger til en annen e-postadresse:

 • videresende ved bruk av innboksregler (bruker)

 • Videresending for kontoer (bruker og e-postadministrator)

 • Videresending ved bruk av regler for e-postflyt (e-postadministrator)

Følg fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet med mottakerens brutte regel eller innstilling for videresending.

Videresending ved bruk av innboksregler (bruker)   

Mottakeren kan ha en innboksregel som videresender meldinger til en problematisk e-postadresse. Innboksregler er bare tilgjengelige for brukeren (eller noen med representanttilgang til kontoen deres). Se Oppdatere, deaktivere eller fjerne innboksregler for videresending for å finne ut hvordan brukeren, eller vedkommendes representant, kan endre eller fjerne en brutt innboksregel for videresending.

Videresending for kontoer (bruker og e-postadministrator)   

 1. Velg Brukere i administrasjonssenteret for Office 365.

 2. Skriv inn en del av mottakerens navn i søkefeltet under Aktive brukere > Filtre, og deretter trykker du på ENTER for å finne mottakeren. Klikk på brukerens oppføringen for å vise detaljer.

 3. På brukerprofilsiden velger du Innstillinger for e-post > Videresend e-post > Rediger.

  Skjermbilde som viser brukerprofilsiden for brukeren med navn Benedikte Ringdal, med videresending av e-post angitt til Brukt og et alternativ for redigering tilgjengelig.
 4. Slå av Videresend e-post, og velg Lagre.

  Skjermbilde som viser brukerprofilsiden for brukeren med navn Benedikte Ringdal, med videresending av e-post angitt til Brukt og et alternativ for redigering tilgjengelig.

Videresending ved bruk av regler for e-postflyt (e-postadministrator)   

I motsetning til innboksregler som er forbundet med en brukers postboks, gjelder regler for e-postflyt for hele organisasjonen, og kan bare opprettes og redigeres av e-postadministratorer.

 1. I administrasjonssenteret for Office 365 velger du Administrasjonssentre > Exchange.

  Skjermbilde som viser administrasjonssenteret i Office 365 med alternativet Administrasjonssentre utvidet og Exchange valgt.
 2. I administrasjonssenteret for Exchange går du til e-postflyt > regler.

 3. Se etter eventuelle omadresseringsregler som kan videresende avsenderens melding til andre adresser. Du finner et eksempel nedenfor.

  Skjermbilde som viser siden med regler for e-postflyt-området i administrasjonssenteret for Exchange. Avmerkingsboksen for På er valgt for regelen for å omdirigere bruker Benedikte Ringdals e-post.
 4. Oppdater, slå av eller slett eventuelle mistenkelige videresendingsregler.

Forsiktig!: Topologier og innstillinger for ruting av meldinger, særlig for hybridkonfigurasjoner, kan være komplekse. Selv om endring av innstillingene for godtatt domene løser problemet med returmeldingen, er det kanskje ikke riktig løsning for din situasjon. I noen tilfeller kan det til og med forårsake andre, uventede problemer. Les gjennom Administrere godtatte domener i Exchange Online, og fortsett deretter forsiktig.

Hvis du har satt opp en hybridkonfigurasjon (noen postbokser i skyen og noen postbokser lokalt) og Godtatt domene for domenet ditt er satt til Autoritativt, ser Office 365 bare i skykatalogen etter mottakeren. Hvis mottakeren er lokal og du ikke har lagt mottakeren til i skykatalogen (enten manuelt eller via katalogsynkronisering), mislykkes oppslaget, og senderen kan motta denne returmeldingen. Hvis Godtatt domene er stilt til Intern videresending, sjekker Office 365 først skykatalogen, og hvis mottakeren ikke finnes der, ruter den meldingen til den lokale e-postserveren din (forutsatt at du har satt opp en nødvendig kobling til e-postflyten på riktig måte for å gjøre dette).

Advarsel!: Når du angir godtatt domene til intern videresending, må du konfigurere en tilsvarende e-postflytkobling for Office 365 til det lokale miljøet. Hvis du ikke gjør dette, brytes e-postflyten til de lokale e-postboksene.

Hvis du har en hybridkonfigurasjon med en e-postflytkobling for Office 365 konfigurert til å videresende meldingene til det lokale miljøet, og du mener at Intern videresending er den riktige innstillingen for domenet, endrer du Godtatt domene fra Autoritativt til Intern videresending.

Slik endrer du Godtatt domene fra Autoritativt til Intern videresending   

 1. Velg e-postflyt > godtatte domener i administrasjonssenteret for Exchange, og deretter velger du mottakerens domene.

  Skjermbilde som viser siden Godtatte domener i administrasjonssenteret for Exchange. Informasjon om navnet, det godtatte domenet og domenetypen vises.
 2. Dobbeltklikk på domenenavnet.

 3. I dialogboksen Godtatt domene angir du domene til Intern videresending, og deretter velger du Lagre.

  Skjermbilde som viser dialogboksen Godtatt domene med alternativet Intern videresending valgt for det angitte godtatte domenet.

Hvis du har en hybridkonfigurasjon og mottakeren er plassert lokalt, er det mulig at mottakerens lokale e-postadresse ikke er riktig synkronisert med Office 365. Følg denne fremgangsmåten for å synkronisere kataloger manuelt:

 1. Logg på serveren som kjører katalogsynkroniseringsverktøyene lokalt.

 2. Start en Windows PowerShell-økt.

 3. Gå til: C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync.

 4. Kjør kommandoen DirSyncConfigShell.psc1 for å starte grensesnittet for konfigurasjon av katalogsynkronisering.

 5. Kjør kommandoen Start-OnlineCoexistenceSync.

Når synkroniseringen er ferdig, gjentar du dette trinnet i Kontroller at mottakeren finnes og har tilordnet en aktiv lisens for å kontrollere at mottakerens adresse finnes i Office 365.

Hvis du har et egendefinert domene (for eksempel contoso.com i stedet for contoso.onmicrosoft.com), er det mulig at MX-posten for domenet ditt ikke er riktig konfigurert.

 1. I administrasjonssenteret for Office 365 går du til Innstillinger > Domener, og deretter velger du mottakerens domene.

  Skjermbilde som viser administrasjonssenteret for Office 365 med alternativet Domener valgt. Domenenavn vises på siden sammen med alternativene for å legge til eller kjøpe et domene.
 2. Velg Kontroller DNS i popup-ruten Obligatoriske DNS-innstillinger

  Skjermbilde som viser siden for obligatoriske DNS-innstillinger med Kontroller DNS-knappen i fokus.
 3. Kontroller at det bare er konfigurert én MX-post for mottakerens domene. Microsoft støtter ikke bruk av mer enn én MX-post for et domene som er registrert i Office 365.

 4. Hvis Office 365 oppdager problemer med innstillingene for Exchange Online DNS-posten, følger du den anbefalte fremgangsmåten for å løse problemet. Du kan bli bedt om å gjøre endringene direkte i administrasjonssenteret for Office 365. Hvis ikke må du oppdatere MX-posten fra portalen til DNS-verten din. Du finner mer informasjon i Opprette DNS-poster for Office 365 på en DNS-vert.

  Obs!: I de fleste scenarier skal MX-posten for domenet peke til det fullstendige domenenavnet for Office 365: <ditt domene>.mail.protection.outlook.com. Oppdateringer av DNS-poster overføres vanligvis over Internett i løpet av noen timer, men det kan ta opptil 72 timer.

Mer informasjon

Rapporter i Office 365 om manglende levering av e-post

Backscatter-meldinger og EOP

Konfigurere videresending av e-post for en postboks

Det er enkelt å synkronisere katalogen din med Office 365

Opprette DNS-poster hos en DNS-vert for Office 365

Sette opp SPF i Office 365 for å hindre forfalskning

Trenger du fremdeles hjelp med en 5.1.10 returmelding?

Få hjelp fra Office 365-forumene våre Administratorer: Logg på og opprett en serviceforespørsel Administratorer: Ring kundestøtte
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×