Løse eller slette like kontakter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Noen ganger har du like kontakter i kontaktmappen. Duplikater kan bli opprettet når du oppretter en mengde nye kontakter til Outlook, og du har eksisterende kontakter med samme navn eller e-postadresse.

Slette like kontakter

 1. Klikk Personer.

  Klikk Personer

 2. Klikk nederst til høyre i visningsboksen i Gjeldende visning-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Telefon. Dette er den beste visningen når du skal se gjennom kontaktlisten for å finne duplikater.

  Gjeldende visning-gruppen i kategorien Hjem

 3. Hold nede Ctrl og klikk hver kontakt du vil slette i kontaktlisten.

  Hold nede CTRL og klikk hver kontakt du vil slette

 4. Når du har merket alle duplikatene, trykker du Del eller Ctrl+D.

Deaktivere funksjonen for gjenkjenning av like elementer

Outlook har en funksjon for gjenkjenning av like elementer, men hvis du skal lagre mange kontakter i Outlook, vil prosessen gå raskere hvis du deaktiverer denne funksjonen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Personer.

 4. Fjern merket for Se etter duplikater ved lagring av nye kontakter under Navn og arkivering.

Merknad: Hvis du importerer nye kontakter til Outlook, og du bruker den for Import og eksport (Fil > Åpne og Eksporter > Importer/eksporter), kan du forhindre like kontakter ved å velge ikke Importer like elementer eller Erstatt like elementer med importerte elementer under importen.

Dialogboksen Fant like kontakter gir deg to alternativer for å løse like kontakter:

 • Legge til en lik kontakt som en ny kontakt     Den nye kontakten blir lagt til i Kontakter-mappen. Hvis du for eksempel oppretter en kontakt med navnet Judy Lew, og du allerede har en kontakt med det navnet i Kontakter-mappen, får du to kontakter som heter Judy Lew. Du kan legge til en midtre initial hos den ene for å skille mellom dem.

  Tips!: Vise kontakter som elektroniske visittkort er et godt valg av visning der du ser nok informasjon til å skille mellom kontakter med like navn.

 • Oppdatere ny informasjon fra en lik kontakt til en eksisterende    Alle innholdsfeltene blir sammenlignet, og ny eller endret informasjon fra den nye kontakten, legges til for den eksisterende kontakten. Bare den eksisterende kontakten beholdes.

  Fargekategorier og tekst i brødteksten i den nye kontakten, ikke kopieres til den eksisterende kontakten. Hvis du vil kopiere denne informasjonen til den eksisterende kontakten, må du gjøre dette manuelt. Sertifikater og koblinger til kontakter i kategorien aktiviteter kopieres fra den nye kontakten og legges til i eksisterende uten å erstatte den opprinnelige informasjonen. Koblinger i kategorien aktiviteter til andre elementer enn kontakter, for eksempel oppgaver og avtaler, kopieres ikke.

  Når en eksisterende kontakt har blitt oppdatert, lagres en kopi av den opprinnelige kontakten slik den var før endringene, i Slettede elementer-mappen. Du kan bruke denne kontaktkopien hvis du må tilbakestille informasjonen i den opprinnelige kontakten eller kopiere informasjon som ble endret ved en feiltakelse.

Fjerne de uønskede like kontaktene er en manuell prosess. Følgende er den beste måten å fjerne duplikater.

 1. Velg mappen med like kontakter i Kontakter.

 2. Klikk Endre visning i Gjeldende visning-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Telefon. Dette er den beste visningen når du skal se gjennom kontaktlisten for å finne like kontakter. Du kan nå sortere listen etter endringsdato og gruppere de like elementene sammen.

  Det kan være enklere å sortere listen etter endringsdato og gruppere duplikatene sammen:

  1. Velg Vis innstillinger i kategorien Vis i Gjeldende visning-gruppen.

   Kommandoen Vis innstillinger på båndet

  2. Klikk Kolonner, og klikk Ofte brukte felt i listen Velg tilgjengelige kolonner fra.

  3. Klikk Endret i Tilgjengelige felt-listen, og klikk deretter Legg til.

  4. Klikk Flytt opp til Endret står øverst i listen Vis feltene i denne rekkefølgen.

  5. Klikk OK to ganger.

 3. Hold nede CTRL mens du merker alle de like kontaktene i kontaktlisten.

 4. Når du har merket alle de like kontaktene, trykker du DEL.

Merknad: Hvis du ikke vil ha de like kontaktene når du importerer kontakter, velger du Ikke importer like elementer eller Erstatt like elementer med importerte elementer i veiviseren for import og eksport.

 • Ikke Importer like elementer  Eksisterende data beholdes, og lik informasjon i Outlook-datafilen (PST) er ikke kopiert til kontakter-mappen.

 • Erstatt like elementer med importerte elementer  Eksisterende data i kontakter-mappen er erstattet med informasjonen i Outlook-datafilen (PST) som importeres.

Outlook har en funksjon for gjenkjenning av like elementer, men hvis du skal lagre mange kontakter i Outlook, vil prosessen gå raskere hvis du deaktiverer denne funksjonen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Kontakter.

 4. Fjern merket for Se etter duplikater ved lagring av nye kontakter under Navn og arkivering.

Dialogboksen Fant like kontakter gir deg to alternativer for å løse like kontakter:

Legge til en lik kontakt som en ny kontakt     Den nye kontakten blir lagt til i Kontakter-mappen. Hvis du for eksempel oppretter en kontakt med navnet Judy Lew, og du allerede har en kontakt med det navnet i Kontakter-mappen, får du to kontakter som heter Judy Lew. Du kan legge til en midtre initial hos den ene for å skille mellom dem.

Tips!: Vise kontakter som elektroniske visittkort er et godt valg av visning der du ser nok informasjon til å skille mellom kontakter med like navn.

Oppdatere ny informasjon fra en lik kontakt til en eksisterende    Outlook sammenligner alle felt som inneholder data, både i den like kontakten og den eksisterende, og kopierer dataene fra den like kontakten til alle felt med avvikende data i den eksisterende kontakten. Hvis du for eksempel har en kontakt som heter Judy Lew med telefonnummer 555-0112, og du får en lik kontakt med et annet telefonnummer, kopieres det nye nummeret til det aktuelle feltet hos den eksisterende kontakten, uten at noen av de andre feltene endres.

Fargekategoriene du tilordner til den nye kontakten og teksten i meldingen fra den nye kontakten skal ikke kopieres til den eksisterende kontakten. Hvis du vil kopiere denne informasjonen, må du gjøre dette manuelt. Sertifikater og koblinger til kontakter i kategorien aktiviteter kopieres fra den nye kontakten og legges til i eksisterende uten å erstatte den opprinnelige informasjonen. Koblinger i kategorien aktiviteter til andre elementer enn kontakter, for eksempel oppgaver og avtaler, kopieres ikke.

Når kontaktinformasjon oppdateres, lagres en kopi av den opprinnelige kontakten i mappen Slettede elementer. Du kan bruke kopien hvis du må tilbakestille informasjonen i den opprinnelige kontakten.

Hvis du importerte kontakter til Outlook ved å bruke de samme navnene eller e-postadressene som allerede finnes i Kontakter-mappen, og du valgte alternativet Tillat oppretting av like elementer i veiviseren for import og eksport, har du kanskje uønskede kopier av flere av eller alle kontaktene du importerte.

Fjerne de uønskede like kontaktene er en manuell prosess, men følgende er den enkleste måten å gjøre det.

 1. Velg mappen med like kontakter i Kontakter.

 2. Klikk Telefonliste under Gjeldende visning i navigasjonsrute. Dette er den beste visningen når du skal skanne kontaktlisten for å finne like kontakter. Du kan nå sortere listen etter endringsdato og gruppere de like elementene sammen.

 3. Velg Gjeldende visningVis-menyen, og klikk deretter Tilpass gjeldende visning.

 4. Klikk Felt, klikk Endret i Tilgjengelige felt-listen, og klikk deretter Legg til.

 5. Klikk Flytt opp til Endret står øverst i listen Vis feltene i denne rekkefølgen.

 6. Klikk OK to ganger.

 7. Hold nede CTRL mens du merker alle de like kontaktene i kontaktlisten.

 8. Når du har merket alle de like kontaktene, trykker du DEL.

Merknad: Hvis du ikke vil ha de like kontaktene når du importerer kontakter til Outlook, velger du alternativet Ikke importer like elementer eller Erstatt like elementer med importerte elementer i veiviseren for import og eksport.

 • Ikke Importer like elementer  Eksisterende data beholdes, og lik informasjon i PST-fil kopieres ikke til kontakter-mappen.

 • Erstatt like elementer med importerte elementer  Eksisterende data i kontakter-mappen er erstattet med informasjonen i PST-filen som importeres.

Hvis du lagrer mange kontakter til Outlook, kan prosessen være raskere hvis du ikke bruke funksjonen Søk etter duplikater. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, gjør du følgende:

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Velg Kontaktalternativer, og fjern deretter avmerkingen for Se etter like kontakter.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×