Lære hvordan du søker etter poster

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Etter hvert som databasen vokser, skal det mer til enn et raskt blikk på et dataark for å finne bestemte poster. I denne artikkelen kan du lære om fem måter å finne bestemte poster på basert på dine behov.

Hva du vil gjøre?

Bla gjennom alle postene

Gå til en bestemt post

Søke etter en bestemt post

Filtrere for å se et begrenset antall poster

Opprette en spørring for å finne en bestemt post

Bla gjennom alle postene

Du kan bla gjennom poster ved hjelp av TAB-tasten når du vil gå gjennom én post om gangen, i rekkefølge, for å finne en bestemt post. Du kan også bla gjennom postene i en tabell i dataarkvisning ved hjelp av postnavigeringsknappene. Postnavigeringsknappene er tilgjengelige nederst i tabellen eller skjemaet.

Navigasjonsknapper

1. Gå til den første posten

2. Gå til den forrige posten

3. Gjeldende post-boksen

4. Gå til den neste posten

5. Gå til den siste posten

6. Åpne en ny (tom) post

7. Filterindikator

8. Søk-boks

Obs!: 

 • Når du klikker i boksen Gjeldende post, kan du skrive inn et nummer på en post og deretter klikke ENTER for å navigere til denne posten. Nummeret telles fortløpende fra begynnelsen av skjemaet eller dataarket. Det er ikke knyttet til noen feltverdi.

 • Hvis du vil vite om et filter har blitt brukt, kan du se på filterindikatorknappen. Hvis det ikke er angitt et filter eller hvis alle filtre er fjernet, vises Ingen filtre. Du kan klikke denne knappen når den viser Filtrert for å fjerne filteret. På samme måte kan du klikke denne knappen når det står Ufiltrert, for å bruke det siste filteret du eventuelt brukte.

 • Når du skriver inn tekst i boksen Søk, utheves den første samsvarende verdien i sanntid når du skriver inn hvert tegn. Du kan bruke denne funksjonen til å søke hurtig etter en post med en samsvarende verdi.

Til toppen av siden

Gå til en bestemt post

Du kan gå til en bestemt post i Access når du vet hvilken post du vil finne. Gå til-boksen lar deg velge en bestemt post fra en rullegardinliste og er vanligvis lagt til i skjemaer.

Gå til-boksen

 • Klikk pilen til høyre for Gå til-boksen for å navigere til en bestemt post, og velg deretter en post fra rullegardinlisten.

  Obs!: Hvis du kjenner de første tegnene for posten som som du vil navigere til, kan du skrive inn disse tegnene i boksen Gå til slik at du finner posten raskere.

Boksen Gå til viser bare data som kreves for å identifisere hver post unikt. Når du velger en post fra listen, viser Access resten av dataene for denne posten i hovedområdet i skjemaet.

Til toppen av siden

Søke etter en bestemt post

Du kan søke etter en bestemt post i en tabell eller et skjema ved hjelp av Søk-fanen i dialogboksen Søk og erstatt. Dette er et smart valg hvis du vil finne en bestemt post når posten du ønsker å finne oppfyller bestemte vilkår, for eksempel søkeord, og sammenligningsoperatorer, for eksempel Er lik eller Inneholder.

Obs!: Du kan bare bruke dialogboksen Søk og erstatt hvis tabellen eller skjemaet for øyeblikket viser data. Dette gjelder også når det ikke finnes noen synlige poster på grunn av et filter som er i bruk.

 1. Åpne tabellen eller skjemaet, og klikk deretter feltet som du vil søke i.

 2. Klikk Søk i Søk-gruppen på Hjem-fanen. Du kan også trykke CTRL+F.

  Dialogboksen Søk og erstatt vises med Søk-fanen valgt.

 3. Skriv inn verdien du vil søke etter, i Søk etter-boksen.

 4. Klikk det aktuelle alternativet i Søk i-listen for å endre feltet som du vil søke i, eller for å søke i hele den underliggende tabellen i stedet.

  Tips!: Likt med-listen representerer sammenligningsoperatoren (for eksempel "er lik" eller "inneholder"). Klikk Del av feltet i Likt med-listen for å utvide søket.

 5. Velg Alle i Søk-listen, og klikk deretter Søk etter neste.

 6. Når elementet du søker etter, er uthevet, klikker du Avbryt i dialogboksen Søk og erstatt for å lukke dialogboksen. Poster som samsvarer med søkevilkårene, blir uthevet

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker dialogboksen Søk og erstatt, i artikkelen Bruke dialogboksen Søk og erstatt til å endre data.

Til toppen av siden

Filtrere for å se et begrenset antall poster

Du kan filtrere for å se et begrenset antall poster når du bare vil se postene som oppfyller bestemte vilkår og sammenligningsoperatorer. Du kan for eksempel raskt begrense postene som vises, ved å høyreklikke et felt med en verdi du vil samsvare, og deretter velge Er lik, Er ikke lik, Inneholder eller Inneholder ikke nederst på hurtigmenyen. Et filter kan slås på eller av, noe som gjør det enkelt å veksle mellom filtrerte og ufiltrerte visninger av de samme dataene. I motsetning til søk, begrenser filtre bare hvilke poster som vises.

 1. Åpne en tabell eller et skjema for å bruke et filter som er basert på et utvalg.

 2. Gjør følgende for å sørge for at tabellen eller skjemaet ikke allerede er filtrert: Klikk Avansert i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Hjem, og klikk deretter Fjern alle filtre hvis denne kommandoen er tilgjengelig.

 3. Naviger til posten som inneholder verdien som du vil bruke som en del av filteret, og klikk deretter i kolonnen (i dataarkvisning) eller kontrollen (i skjema-, rapport- eller oppsettvisning). Hvis du vil filtrere basert på et delutvalg, velger du bare de ønskede tegnene.

 4. Klikk Utvalg i gruppen Sorter og filtrerHjem-fanen, og klikk deretter filteret du vil bruke.

 5. Hvis du vil filtrere andre felt basert på et utvalg, gjentar du trinn 3 og 4.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker et filter, i artikkelen Filter: Begrense antallet poster i en visning.

Til toppen av siden

Opprette en spørring for å finne en bestemt post

Metodene du kan bruke til å søke etter og filtrere poster, er svært nyttige når du vil finne bestemte poster for det aktuelle tilfellet. Det kan likevel være aktuelt å utføre samme søk eller filtreringsoperasjon regelmessig. I stedet for å gjenta fremgangsmåten for søk og filtrering hver gang, kan du opprette en spørring. En spørring er en kraftig og fleksibel måte å finne bestemte poster på, fordi de gjør det mulig å utføre tilpassede søk, bruke tilpassede filtre og sortere poster. Du kan opprette dine egne spørringer for å gjøre det enklere å fokusere på bestemte poster og å svare på bestemte spørsmål. Når en spørring er opprettet, kan den lagres og brukes på nytt, og du kan også brukes den til å opprette skjemaer og rapporter.

Når du bruker en spørring til å søke eller filtrere, angir du vilkår basert på datatypen du skal søke etter. Forskjellige typer informasjon lagres som forskjellige datatyper. Fødselsdager lagres for eksempel som dato/klokkeslettdata, mens navn lagres som tekstdata.

Av og til kan det skje at du ikke finner en bestemt post som du vet finnes. Dette kan skje hvis du viser poster i et skjema eller en spørring som ikke viser bestemte poster på grunn av verdien av et bestemt felt. I følgende eksempel kan du se hvordan du bruker en spørring til å finne poster.

Anta at du bruker en database som ble opprettet med malen Problemer i Microsoft Office Access 2007, til å spore problemer. Tabellen Problemer har et felt kalt Status som indikerer om et bestemt problem er aktivt, løst eller lukket. Du kan opprette en spørring som viser problemer som har en lukket status, ved hjelp av disse trinnene:

 1. Klikk Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Dobbeltklikk Problemer i dialogboksen Vis tabell, og klikk deretter Lukk.

 3. Dobbeltklikk stjernen (*) i Problemer-tabellen i spørringsutformingen. Dette sikrer at spørringen viser alle feltene fra postene den returnerer.

  Problemer.* vises i den første kolonnen i utformingsrutenettet i Felt-raden. Dette indikerer at alle felt fra Problemer-tabellen skal returneres.

 4. I spørringsutforming dobbeltklikker du Status i tabellen Problemer.

  Status vises i den andre kolonnen i utformingsrutenettet i raden Felt.

 5. Fjern merket for Vis-raden i den andre kolonnen i utformingsrutenettet. Dette sikrer at spørringen ikke viser Status-feltet.

  Hvis du ikke nullstiller avmerkingsboksen Vis i Status-kolonnen, vises Status-feltet to ganger i spørringsresultatene.

 6. Skriv inn ="Lukket" i den andre kolonnen i utformingsrutenettet i Vilkår-raden. Dette er søkevilkåret. Slik sikrer du at spørringen bare returnerer postene der verdien for Status er Lukket.

  Obs!: I dette eksemplet brukes bare ett søkevilkår. Du kan bruke mange søkevilkår for et gitt søk ved å legge til vilkår for flere felt og ved hjelp av raden eller og radene nedenfor eller.

  Spørringen er klar til kjøring, og den kan se omtrent slik ut:

  Utformingsrutenett for spørring

 7. Klikk Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

  Obs!: Med mindre du allerede har begynt å spore problemer og dermed har data i Problemer-tabellen, og du har satt statusen for minst ett problem til Lukket, vil ikke spørringen returnere noen resultater. Du kan imidlertid lagre spørringen og bruke den når som helst i fremtiden.

 8. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

 9. Skriv inn et navn for spørringen i feltet Navn på spørring felt, for eksempel Lukkede problemer, dialogboksen Lagre som, og klikk deretter OK.

Du har nå en spørring som viser problemer med lukket status.

Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter spørringer for å hjelpe deg med å søke etter poster, kan du se artikkelen opprette en enkel utvalgsspørring.

Hvis du vil lære mer om søke- og filtreringsvilkår, se artikkelen Eksempler på spørringsvilkår.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×