Lære hvordan du endrer en ny database

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hver mal som er inkludert i Microsoft Office Access 2007 er et fullstendig sporingsprogram som inneholder forhåndsdefinerte tabeller, skjemaer, rapporter, spørringer, makroer og relasjoner. Disse malene er utformet for å være umiddelbart nyttige ut av-esken-, slik at du kan opprette en ny database som er basert på en mal og komme i gang raskt. Det kan imidlertid være tilfeller der du vil endre en ny database – for eksempel for å legge til eller gi nytt navn til et felt eller endre en rapport.

Denne artikkelen forklarer hvordan du utfører de vanligste endringene du vil bruke på en database som ble opprettet fra en mal. Se koblinger til artikler for mer detaljert informasjon om bestemte områder.

Hva vil du gjøre?

Lære grunnleggende om tabeller og felt

Legge til et felt i en tabell

Slette et felt fra en tabell

Gi nytt navn til et felt eller en tabell

Legge til et felt i et skjema eller rapport

Legge til et felt som lagrer dokumenter, filer eller bilder

Endre hvordan et felt vises

Lære det grunnleggende om tabeller og felt

Når du oppretter en database, lagrer du dataene i tabeller, emne-baserte lister med rader og kolonner. Du kan lagre informasjon om elementene du vil spore i felt (også kalt kolonner). I en kontakttabell, kan du for eksempel opprette felt for etternavn, Fornavn, telefonnummer og adresse. For en tabell, kan du opprette felt for produktnavn, produkt-IDen og pris.

Det er viktig at du velger felt nøye. Det er vanligvis en dårlig idé å opprette et felt for å lagre en beregnet verdi. I de fleste tilfeller kan du ha Office Access 2007 beregne verdien når det er nødvendig. Når du velger felt, kan du prøve å lagre informasjonen i minste mulige deler. Hvis du for eksempel i stedet for et fullstendig navn i ett enkelt felt, bør du vurdere å lagre det første og siste navnet separat. Vanligvis hvis du trenger å rapportere, sortere, søke eller utføre en beregning på et element med informasjon, kan du plassere det i et felt alene.

Hvis du vil ha mer informasjon om utforming av databaser og valg av felt, kan du se artikkelen Grunnleggende om databaseutforming.

Et felt har bestemte kjennetegn som definerer. Hvert felt har for eksempel et navn som identifiserer feltet i en tabell. Et felt har også en datatype som er valgt for å samsvare med informasjonen som skal lagres. Datatypen bestemmer verdiene som kan lagres og operasjonene som kan utføres på disse verdiene også hvor mye lagringsplass som definerer utseendet for hver verdi. Hvert felt har også en tilknyttet gruppe med innstillinger som kalles egenskaper som definerer utseende eller virkemåte egenskapene for feltet. Format -egenskapen definerer for eksempel et felt Visningsoppsett – det vil si hvordan det skal se ut når det vises.

Til toppen av siden

Legge til et felt i en tabell

Du kan legge til et felt på en enkel måte i en tabell i dataarkvisning. Du kan også legge til et felt i en tabell i utformingsvisning. I dataarkvisning legger du til feltet ved å skrive inn data i cellen under kolonneoverskriften Legg til nytt felt.

Dataark i Access med kolonnen Legg til nytt felt

1. et nytt, tomt felt.

Legge til et felt i dataarkvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til det nye feltet i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. Skriv inn dataene i cellen under kolonneoverskriften Legg til nytt felt.

  Hvis tabellen allerede har mange felt, kan det hende at du må rulle mot høyre for å se kolonnen som har kolonneoverskriften Legg til nytt felt.

Når du skriver inn data i den nye kolonnen, bruker Office Access 2007 informasjonen du skriver inn, skal gjenkjenne riktig datatype for feltet. Hvis du skriver inn en dato i kolonnen, for eksempel 1/1/2007 gjenkjenner Office Access 2007 informasjonen som du har angitt som en dato og sett datatypen for feltet i dato/klokkeslett. Hvis Access ikke har nok informasjon det du skriver for å fastsette datatypen, angis datatypen til tekst.

Hvis du vil angi datatypen og formatet for et felt, som overstyrer valget som Office Access 2007 gjøres eksplisitt, kan du gjøre dette ved å klikke kommandoene i gruppen datatype og formatering i kategorien dataark.

Angi datatypen eksplisitt

 • Klikk pilen i rullegardinlisten ved siden av Datatypen i kategorien dataark i gruppen datatype og formatering, og velg deretter en datatype. Bilde av Datatype- og Formatering-gruppen på båndet i Access

 • Klikk den ønskede datatypen.

Angi formatet eksplisitt

 1. Klikk pilen i rullegardinlisten ved siden av Format i kategorien dataark i gruppen datatype og formatering, og velg deretter et format. Bilde av Datatype- og Formatering-gruppen på båndet i Access

 2. Klikk det ønskede formatet.

Når du legger til et felt ved å skrive inn informasjon i cellen under overskriften Legg til nytt felt, tilordnes det automatisk en navn til feltet Office Access 2007. Disse navnene starter med felt1 i det første feltet, felt2 for det andre feltet, og så videre. Det er lurt å bruke mer beskrivende feltnavn. Du kan gi nytt navn til feltet ved å høyreklikke overskriften og deretter klikke Gi nytt navn til kolonne på hurtigmenyen.

I tillegg til å legge til et felt i dataarkvisning, kan du legge til et felt i utformingsvisning. Fordi dataarkvisning lar deg angi bare de vanligste feltegenskapene, kan det hende at du må bruke utformingsvisning til å angi en egenskap som ikke er tilgjengelig i dataarkvisning.

Legge til et felt i utformingsvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til et nytt felt i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. I kolonnen Feltnavn klikker du den første tomme raden og skriver inn et navn for det nye feltet.

 5. Klikk den tilstøtende cellen i kolonnen Datatype, og velg deretter en datatype fra listen.

 6. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til et nytt felt, kan du se artikkelen sette inn, legge til, eller Opprett et nytt felt i en tabell.

Obs!: Når du legger til et nytt felt i en tabell, legges ikke feltet til automatisk i eksisterende skjemaer og rapporter. Du må legge til feltet manuelt i disse skjemaene og rapportene for at det skal vises.

Til toppen av siden

Slette et felt fra en tabell

Hvis det er mulig, bør du unngå å slette et felt fra en database som er generert fra en av malene som følger, er det sannsynlig at feltet er ansatt i andre databaseobjekter, for eksempel skjemaer og rapporter. Dermed, slette feltet oppretter konsekvenser når du prøver å bruke de andre databaseobjektene som bruker feltet – databaseobjektene fungerer ikke som forventet. Du må fjerne eventuelle referanser til felt fra alle objekter som bruker den i rekkefølgen de andre objektene skal fungere.

Når du bestemmer deg for å slette et felt fra en database som er generert fra en mal, kan du gjøre dette i dataarkvisning eller utformingsvisning. Husk at hvis andre databaseobjekter refererer til det slettede feltet, må du endre disse objektene for å fjerne referansen. Hvis for eksempel en rapport inkluderer en kontroll som er bundet til det slettede feltet, og du kjører rapporten, vises en feilmelding, fordi Access kan ikke finne dataene dataene for feltet.

Når du sletter et felt, sletter du all informasjonen som er lagret i dette feltet, permanent. Du bør derfor være forsiktig når du sletter felt, og du bør opprette en sikkerhetskopi av databasen før du sletter feltet.

Før du kan slette et felt, må du kontrollere at den ikke finnes noen tabellrelasjoner. Hvis du prøver å slette et felt som finnes relasjoner, Access en advarsel om at du må først slette relasjoner. Trinnvise instruksjoner for hvordan du sletter en tabellrelasjon, kan du se delen slette en tabellrelasjon.

Slette et felt i dataarkvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Dobbeltklikk tabellen du vil slette feltet i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. Velg feltet (kolonnen) som du vil slette.

  Tips!: Når du skal velge feltet (kolonnen), klikker du feltvelgeren (kolonneoverskriften).

 5. Trykk DELETE.

  –eller–

  Klikk Slett i felt og kolonner-gruppen i kategorien dataark.

Obs!: Du kan ikke slette et felt som er en del av primærnøkkelen for en tabell, i dataarkvisning. Hvis du vil slette et primærnøkkelfelt, må du bruke utformingsvisning.

Hvis du vil ha mer informasjon om primærnøkler, kan du se artikkelen legge til, angi, endre, eller fjerne primærnøkkelen.

Slette et felt i utformingsvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil slette feltet fra, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. Velg feltet (raden) som du vil slette.

  Tips!: Hvis du vil merke raden, klikker du radvelgeren.

 5. Trykk DELETE.

  –eller–

  Klikk Slett rader i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

 6. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

Før du kan slette et felt, må du kontrollere at det ikke er knyttet til noen tabellrelasjoner. Hvis du prøver å slette et felt som er knyttet til relasjoner, mottar du en advarsel om at du først må slette relasjonene. Gjør følgende når du skal slette en tabellrelasjon:

Slette en tabellrelasjon

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Hvis tabellene som finnes i tabellrelasjonen, er åpne, lukker du dem. Du kan ikke slette en tabellrelasjon mellom åpne tabeller.

 4. Velg fanen Databaseverktøy, gruppen Vis/skjul, og klikk Relasjoner.

 5. Hvis tabellene som finnes i tabellrelasjonen, ikke vises, gjør du følgende:

  1. Klikk på Tabellnavn i Vis/skjul-gruppen på Utforming-fanen.

  2. Velg tabellene du vil legge til, klikker du Legg til, og klikk deretter Lukk i dialogboksen Vis tabell.

 6. Klikk relasjonslinjen for tabellrelasjonen du vil slette (linjen vises som uthevet når den er valgt), og trykk deretter DEL.

Til toppen av siden

Gi nytt navn til et felt eller en tabell

Hvis det er mulig, bør du unngå å gi nytt navn til et felt eller en tabell i en database som er generert fra en av malene som følger, er det sannsynlig at feltet eller tabellen er ansatt i andre databaseobjekter, for eksempel skjemaer og rapporter. Dermed, gi nytt navn til feltet eller tabellen kan opprette konsekvenser når du prøver å bruke de andre databaseobjektene som bruker feltet eller tabellen. De andre objektene fungerer kanskje ikke som forventet hvis du fortsatt refererer til det gamle navnet. For andre objekter skal fungere, må det gamle navnet endres til det nye navnet. Hvis det er merket av for Utfør autokorrigering av navn i kategorien Gjeldende Database i dialogboksen Alternativer for Access, gjøres mye av dette for deg automatisk.

Du kanskje vil endre teksten som vises i en kolonneoverskrift i dataarkvisning. Du kan gjøre det uten å måtte gi nytt navn til feltet. Hvis du vil endre bare teksten i kolonneoverskriften, og du ikke vil gi nytt navn til feltet, kan du se delen Endre teksten som vises i en kolonneoverskrift.

Når det er nødvendig, kan du gi nytt navn til en tabell i navigasjonsruten, eller gi nytt navn til et felt i dataarkvisning eller utformingsvisning. Før du gjør dette, bør du vurdere å slå på alternativet Autokorrigering av navn Hvis det ikke allerede er slått.

Aktivere alternativet autokorrigering av navn

Når du endrer navnet på et databaseobjekt, for eksempel et felt, tabellen, skjemaet eller rapporten, vil du vanligvis endringen skal overføres i hele databasen. Ellers fungerer objekter som refererer til det gamle navnet ikke som forventet. Office Access 2007 gir funksjonen autokorrigering av navn, som bidrar til å overføre navneendringer. Som standard aktivert Autokorrigering av navn for alle nye databaser i Office Access 2007. Hvis den er deaktivert, kan du gjøre følgende for å aktivere den.

Aktivere alternativet autokorrigering av navn

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 2. Klikk Gjeldende database i ruten til venstre i dialogboksen Alternativer for Access.

 3. Under Alternativer for autokorrigering av navn merker du av for Spor informasjon om autokorrigering av navn og deretter Utfør autokorrigering av navn.

 4. Hvis du vil ha en tabell som logger hver endring som utføres av Autokorrigering av navn, merker du av for Logg endringer i autokorrigering av navn.

 5. Klikk OK.

 6. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

Obs!: Funksjonen Autokorrigering av navn er ikke den samme som funksjonen Autokorrektur. Funksjonen Autokorrigering av navn korrigerer referanser mellom objekter. Funksjonen Autokorrektur korrigerer ord eller uttrykk som feilstaves ofte.

Gi nytt navn til et felt i dataarkvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Dobbeltklikk tabellen du vil gi nytt navn til feltet i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. Høyreklikk kolonneoverskriften for feltet du vil gi nytt navn til, og klikk deretter Gi kolonnen nytt navn på hurtigmenyen.

 5. Skriv inn det nye navnet for feltet, og trykk deretter ENTER.

Gi nytt navn til et felt i utformingsvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil gi nytt navn til feltet i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. Klikk kolonnen Feltnavn for feltet som du vil gi nytt navn til.

  Tips!: Hvis du vil merke hele feltnavnet, peker du like til venstre for det første tegnet i navnet til pekeren endres til en pil, og klikk deretter.

 5. Gi nytt navn til feltet ved å redigere teksten.

 6. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

Gi nytt navn til en tabell

Du kan gi nytt navn til en tabell og de fleste andre databaseobjekter direkte fra navigasjonsruten.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil gi nytt navn til, og deretter klikker du Gi nytt navn på hurtigmenyen.

  Obs!: Du må lukke alle åpne objekter som refererer til tabellen, før du kan gi nytt navn til den.

 4. Skriv inn det nye navnet, og trykk deretter ENTER.

 5. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

Endre teksten som vises i en kolonneoverskrift

En bildetekst er en tittel eller overskrift som kan tilordnes til et felt ved å angi Tittel -egenskapen for feltet. Tittelen er uavhengig av feltnavnet – hvert felt har et feltnavn og kan også ha en tittel. Du vil kanskje at feltnavnet skal være ett enkelt ord uten innebygde mellomrom. Deretter kan du bruke Tittel -egenskapen til å opprette et mer beskrivende navn som inneholder mellomrom. Access viser tittelen i stedet for feltnavnet i dataarkvisning, etiketter og overskrifter i spørringer, skjemaer og rapporter.

Hvis du ikke angir tekst for Tittel -egenskapen, brukes feltnavnet av som standard.

Hvis du vil endre navnet som vises i overskriften for en kolonne i dataarkvisning, kan du gjøre dette uten å endre feltnavnet ved å angi Tittel -egenskapen for feltet. Hvis du vil endre Tittel -egenskapen for et felt, gjør du følgende:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil tittelen i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. Klikk cellen i Feltnavn-kolonnen for feltet der du vil angi Tittel -egenskapen.

 5. I den nedre delen velger du Feltegenskaper, kategorien Generelt og klikker Caption.

 6. Skriv inn en ny tittel for feltet.

 7. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

Neste gang du åpner tabellen i dataarkvisning, vises tittelen i stedet for feltnavnet i kolonneoverskriften.

Til toppen av siden

Legge til et felt i et skjema eller en rapport

Når du oppretter en database som du basert på en mal, inneholde databasen flere innebygde, forhåndsutformede skjemaer og rapporter som du kan arbeide med umiddelbart. Du kan finne, men at du vil legge til et ekstra felt i et skjema eller en rapport. Når du legger til et felt i et skjema eller rapport, oppretter du det som kalles en kontroll.

Innføring i kontroller

Kontroller er objekter som viser data, utfører handlinger og lar deg vise og arbeide med informasjon som forbedrer brukergrensesnittet, for eksempel etiketter og bilder. Kontroller kan være bundet, ubundet og beregnet.

 • Bundet kontroll    Dette er en kontroll der datakilden er et felt i en tabell eller spørring. Du bruker bundne kontroller for å vise verdier fra felt i databasen. Verdiene kan være tekst, datoer, tall, Ja/Nei-verdier, bilder eller grafikk. En tekstboks er den vanligste typen bundet kontroll. En tekstboks i et skjema som viser en ansattes etternavn kan for eksempel få denne informasjonen fra Etternavn-feltet i Ansatte-tabellen.

 • Ubundet kontroll    Denne typen kontrollen har ikke en datakilde (et felt eller uttrykk). Du bruker ubundet kontroller til å vise informasjon, linjer, rektangler og bilder. Hvis du for eksempel er en etikett som viser tittelen på et skjema en ubundet kontroll.

 • Beregnet kontroll    Dette er en kontroll der datakilden er et uttrykk i stedet for et felt. Du kan angi verdien du vil bruke i kontrollen ved å definere et uttrykk som datakilde for kontrollen. Et uttrykk er en kombinasjon av operatorer (for eksempel = og + ), kontrollnavn, feltnavn, funksjoner som returnerer en enkeltverdi og faste verdier. Følgende uttrykk beregner for eksempel prisen for et element med 25 prosent rabatt ved å multiplisere verdien i Enhetspris-feltet med en konstant verdi (0,75).

= [Stykkpris] * 0,75

Et uttrykk kan bruke data fra et felt i skjemaets underliggende tabell eller spørring eller data fra en kontroll i skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk, se koblingene i delen Se også i denne artikkelen.

En tekstboks kan være en bundet kontroll, ubundet kontroll eller en beregnet kontroll. Når du oppretter et skjema som bruker bundne, ubundet og beregnede kontroller, er det sannsynligvis mest effektivt å legge til og organisere alle bundne kontroller først, spesielt hvis de utgjør fleste kontroller i skjemaet. Deretter kan du legge ubundet og beregnede kontrollene som fullfører utformingen, ved å bruke verktøyene i Kontroller-gruppen i kategorien Utforming i utformingsvisning.

Du binder en tekstbokskontroll til et felt ved å identifisere feltet som kontrollen henter dataene fra. Du kan opprette en kontroll som er bundet til det valgte feltet, ved å dra feltet fra ruten Feltliste til skjemaet. Ruten Feltliste viser feltene i den underliggende tabellen eller spørringen for skjemaet. Når du skal vise ruten Feltliste, velger du kategorien Utforming, gruppen Verktøy og klikker Legg til eksisterende felt. Når du drar et felt fra ruten Feltliste til utformingsrutenettet for et skjema, setter Access inn en tekstboks som standard.

Du kan også binde et felt til en kontroll ved å skrive inn feltnavnet i selve kontrollen eller i boksen for Kontrollkilde-verdien i egenskapssiden for kontrollen. Egenskapssiden definerer egenskapene for en kontroll, for eksempel navnet, kilden til dataene og formatet.

Bruk av ruten Feltliste er den beste måten å opprette en bundet tekstboks på, av to grunner:

 • En bundet tekstboks har en vedlagt etikett, og etiketten tar som standard navnet fra feltet (eller tittelen som er definert for dette feltet i den underliggende tabellen eller spørringen) som tittel, så du trenger ikke å skrive inn tittelen selv.

 • En bundet tekstboks arver mange av de samme innstillingene som feltet i den underliggende tabellen eller spørringen (for eksempel hvis egenskapene Format, Antall desimalerog inndatamaske ). Derfor kan du være sikker på at disse egenskapene for feltet forblir det samme når du oppretter en tekstboks som er bundet til dette feltet.

Hvis du allerede har opprettet en ubundet kontroll og vil binde den til et felt, angir du kontrollens ControlSource -egenskapen til navnet på feltet.

Legge til et felt i et skjema eller en rapport i oppsettvisning

Når du oppretter et skjema eller en rapport, kan du enkelt finjustere utformingen ved å arbeide i oppsettvisning. Ved hjelp av faktiske data som din veiledning, kan du justere feltbredden på og omorganisere feltene. Du kan plassere nye felt i skjemaet eller rapporten, og angi egenskaper for skjemaet eller rapporten og kontrollene.

Hvis du vil bytte til oppsettvisning, i navigasjonsruten, høyreklikker du skjemaet eller rapporten, og klikk deretter Oppsettvisning på hurtigmenyen. Alternativt kan du klikke Oppsettvisning-knappen på statuslinjen i Access, eller du kan høyreklikke dokumentfanen for skjemaet eller rapporten og deretter klikke Oppsettvisning på hurtigmenyen.

Bytte til oppsettvisning

 • Høyreklikk rapporten eller skjemaet i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning på hurtigmenyen.

  -eller-

  Klikk knappen Oppsettvisning på statuslinjen i Access.

  -eller-

  Høyreklikk dokumentfanen for skjemaet eller rapporten, og klikk deretter Oppsettvisning på hurtigmenyen.

Skjemaet eller rapporten vises i oppsettvisning.

Åpne egenskapssiden

 • Klikk Egenskapsside i gruppen Verktøy i kategorien Ordne.

  Hurtigtast Trykk F4.

Du kan bruke Feltliste-ruten til å legge til felt fra den underliggende tabellen eller spørringen i utformingen. Hvis du vil vise Feltliste-ruten i kategorien Format i gruppen Kontroller klikker du Legg til eksisterende felt. Du kan deretter dra felt direkte fra Feltliste-ruten til utformingen.

Vise Feltliste-ruten

 • Klikk Legg til eksisterende felt i Kontroller-gruppen i kategorien Format.

Legge til et felt fra Feltliste-ruten

 • Hvis du vil legge til ett enkelt felt, drar du feltet fra ruten Feltliste til inndelingen som du vil vise det i, i skjemaet eller rapporten.

 • Hvis du vil legge til flere felt samtidig, holder du nede CTRL-tasten og klikker feltene du vil ha. Dra de merkede feltene til skjemaet eller rapporten.

Når du slipper feltene i en inndeling, opprettes det en bundet tekstbokskontroll for hvert felt, og det plasseres automatisk en etikettkontroll ved siden av hvert felt.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjemaer og rapporter, kan du se artiklene lage skjemaer ved hjelp av skjemaverktøyet og opprette en enkel rapport.

Til toppen av siden

Legge til et felt som lagrer dokumenter, filer eller bilder

Du kan bruke Office Access 2007 til å legge til et felt med datatypen vedlegg til å lagre ett eller flere dokumenter, filer eller bilder. Du kan bruke et vedleggsfelt til å lagre flere filer i ett enkelt felt. Du kan også lagre mer enn én type filer i dette feltet. I en ansettelse candidate database, kan du for eksempel legge ved én eller flere CVer, i tillegg til et bilde i oppføringen for hver kontakt.

Legge til et vedleggsfelt i en tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til feltet i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. I kolonnen Feltnavn klikker du den første tomme raden og skriver inn et navn for det nye feltet.

 5. Klikk den tilstøtende cellen i kolonnen Datatype, og velg deretter Vedlegg i listen.

 6. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

  Det kan hende at Access viser en melding som sier at du ikke kan angre endringene når du har lagret tabellen. Dette betyr at du ikke kan konvertere feltet til en annen datatype, men du kan slette feltet hvis du tror du har gjort en feil.

 7. Klikk Ja for å bekrefte endringen.

Når du har lagt til vedleggsfeltet i tabellen, kan du bruke dialogboksen Vedlegg til å legge til dokumenter, filer eller bilder i en post.

Legge til et vedlegg i et felt

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til vedlegget i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. I tabellen dobbeltklikker du vedleggsfeltet.

  Dialogboksen Vedlegg vises.

 5. Velg Legg til.

  Dialogboksen Velg fil vises.

 6. Bruk listen Søk i til å bla gjennom til filen eller filene som du vil legge til i posten, velg filen eller filene, og klikk deretter Åpne.

  Legg merke til at du kan velge flere filer fra alle datatyper som støttes.

 7. Klikk OK i dialogboksen Vedlegg for å legge til filene i tabellen.

  Access legger til filene i feltet og øker tallet som angir vedleggene, tilsvarende.

 8. Gjenta disse trinnene etter behov for å legge til filer i det gjeldende feltet eller andre felt i tabellen.

Hvis du vil ha mer informasjon om vedleggsfelt, kan du se artikkelen legge ved filer og grafikk til oppføringene i databasen.

Til toppen av siden

Endre visningen av et felt

Du kan tilpasse hvordan felt vises når den vises. Du kan for eksempel angi visningsformater som skal brukes gjennomgående i databasen, som i skjemaer og rapporter, eller når en tabell åpnes i dataarkvisning. Hvis du vil angi visningsformat, kan du angi Format -egenskapen for et felt. Format -egenskapen for feltet arves deretter automatisk av nye skjemaer og rapporter som du oppretter.

Angi visningsformatet i dataarkvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. Dobbeltklikk tabellen som inneholder feltet du vil angi formatet i navigasjonsruten.
  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 4. Klikk feltet som du vil angi visningsformatet for.

 5. Klikk pilen i rullegardinlisten ved siden av Format i kategorien dataark i gruppen datatype og formatering, og velg deretter et format. Bilde av Datatype- og Formatering-gruppen på båndet i Access

  Feltet vises med det nye visningsformatet.

Angi visningsformatet i utformingsvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som inneholder feltet som du vil endre format for, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. Klikk feltet som du vil angi visningsformatet for.

 5. Under Feltegenskaper i kategorien Generelt klikker du boksen Format.

 6. Klikk rullegardinlisten, og velg et visningsformat.

 7. Hvis du vil lagre endringene, klikker du Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer utseendet til et felt, kan du se artikkelen formatere data i rader og kolonner.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×