Lær hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Lær hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene. Den er en del av innholdsettet Tilgjengelighet for Office. For mer generell hjelp, kan du se Støtte for Office.

Gjøremål for iOS-appen for iPhone og iPad inkluderer tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for personer med funksjonshemninger, som begrenset bevegelighet eller dårlig syn, å opprette gjøremålslister og oppgaver. Hvis du vil ha mer informasjon om plattformspesifikke tilgjengelighetsinnstillinger og -funksjoner, kan du se Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Bli kjent med To-Do for iOS-oppsettet

Min dag-visning

Når du åpner Gjøremål for første gang, vises Min dag-visningen. Det finnes en Sidepanel-knapp øverst til venstre i visningen. Det finnes en Forslag-knapp øverst til høyre.

Hvis du for eksempel har oppgaver som forfaller i dag, eller som er igjen fra i går, vises en Forslag-varslingsboble under knappene. Du kontrollerer oppgavene ved å sveipe til venstre til du hører: «Se gjennom». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Hvis det ikke er noen varsler, er det en Min dag-overskriftsrad som ikke kan redigeres. Gjeldende dato vises under overskriften.

Under datoen ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Den viser dine gjøremål for dagen. Hvis du vil navigere gjennom listen, sveiper du til venstre eller høyre. VoiceOver sier elementene på listen og status. Hvis du vil merke et element som fullført, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke-fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Nederst på Min dag-visningen ser du knappen Legg til et gjøremålselement. Hvis du vil legge til et element, dobbelttrykker du på skjermen.

Forslagsvisning

Hvis du vil gå til Forslag-visningen, må du sveipe til venstre eller høyre i Min dag-visningen, til du hører: «Forslag-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil flytte i listen over forslag, sveiper du til venstre eller høyre. VoiceOver sier statusen på hvert element på listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med Forslag, kan du se Arbeide med forslag i To-Do ved hjelp av en skjermleser.

Sidepanelvisning

Hvis du vil navigere til Sidepanel-visningen, må du sveipe til venstre i Min dag- eller Oppgaveliste-visningen, til du hører: «Sidepanel-knapp». Deretter dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «Skjult sidepanel». En meny åpnes med alle dine oppgavelister. Hvis du vil flytte rundt på menyen, sveiper du til venstre eller høyre. Dobbelttrykk på skjermen for å velge en liste. Sveip til høyre til du hører: «Ny liste-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil lære mer om lister, kan du se Arbeide med lister i To-Do med en skjermleser.

Oppgavelistevisning

Hvis du vil navigere til Oppgaveliste-visningen, må du sveipe til venstre eller til høyre i Sidepanel-visningen, til du hører navnet på den listen du ønsker å redigere. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Det finnes en Sidepanel-knapp øverst til venstre i listevisningen. Det finnes en Listealternativer-knapp øverst til høyre.

Det er en overskriftsrad under knappene, som viser listenavnet.

Under overskriftsraden ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Alle gjøremål, eller oppgaver, vises i denne listen. Sveip mot venstre eller høyre for å flytte gjennom oppgavene. VoiceOver sier aktivitetene og statusene. Dobbelttrykk på skjermen hvis du vil åpne detaljene for en aktivitet. Hvis du vil merke en oppgave som fullført, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke-fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil lære mer om oppgaver, kan du se Arbeide med oppgaver i To-Do med en skjermleser.

Nederst i listevisningen ser du knappen Legge til et gjøremålelement. Hvis du vil legge til et element, dobbelttrykker du på skjermen.

Navigere ved hjelp av berøring

Her er noen nyttige bevegelser for å navigere i Gjøremål-appen ved hjelp av berøring:

 • Sveip mot venstre eller høyre med én finger for å flytte mellom elementer og landemerker på skjermen, eller i en liste.

 • Hvis du vil velge et element eller en handling, dobbelttrykker du på skjermen.

 • Hvis du vil utforske hva som er på skjermen, plasserer du fingeren på skjermen og drar sakte rundt. Skjermleser leser opp elementene etter hvert som du beveger deg. Når du hører navnet på elementet du vil velge, løfter du opp fingeren og dobbelttrykker.

 • Sveip et Z-mønster med to fingre for å lukke søkeruten, og avslutte søkemodus i Sidepanel-visningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøremål for Android-appen fungerer med tilgjengelighetsfunksjoner på Android-telefonen, som TalkBack-skjermleseren og forstørrelsesbevegelsen. Du kan lære hvordan du konfigurerer preferanser og gjøre det enklere å bruke Gjøremål med de innebygde tilgjengelighetsfunksjonene i Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Bli kjent med To-Do for Android-oppsettet

Min dag-visning

Når du åpner Gjøremål for første gang, vises Min dag-visningen. Det finnes en Sidepanel-knapp øverst til venstre i visningen. Det finnes en Forslag-knapp øverst til høyre.

Hvis du for eksempel har oppgaver som forfaller i dag, eller som er igjen fra i går, vises en Forslag-varslingsboble under knappene. Du kontrollerer oppgavene ved å sveipe til høyre til du hører: «Se gjennom». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Hvis det ikke er noen varsler, er det en Min dag-overskriftsrad som ikke kan redigeres. Gjeldende dato vises under overskriften.

Under datoen ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Den viser dine gjøremål for dagen. Hvis du vil navigere gjennom listen, sveiper du til venstre eller høyre. VoiceOver sier elementene på listen og statusene. Hvis du vil merke et element som fullført, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke-fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Nederst til høyre i Min dag-visningen ser du knappen Legg til et gjøremål. Hvis du vil legge til et element, dobbelttrykker du på skjermen.

Forslagsvisning

Hvis du vil gå til Forslag-visningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Forslag-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil flytte i listen over forslag, sveiper du til venstre eller høyre. TalkBack sier statusen for hvert element på listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med Forslag, kan du se Arbeide med forslag i To-Do ved hjelp av en skjermleser.

Sidepanelvisning

Hvis du vil navigere til Sidepanel-visningen, må du sveipe til venstre i Min dag- eller Oppgaveliste-visningen, til du hører: «Sidepanel-knapp». Deretter dobbelttrykker du på skjermen. En meny åpnes med alle dine oppgavelister. Hvis du vil flytte rundt på menyen, sveiper du til venstre eller høyre. Dobbelttrykk på skjermen for å velge en liste. Sveip til høyre til du hører: «Ny liste». Dobbelttrykk deretter på skjermen hvis du vil legge til en ny liste. Hvis du vil lære mer om lister, kan du se Arbeide med lister i To-Do med en skjermleser.

Oppgavelistevisning

Hvis du vil navigere til Oppgaveliste-visningen, må du sveipe til venstre eller til høyre i Sidepanel-visningen, til du hører navnet på den listen du ønsker å redigere. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Det finnes en Sidepanel-knapp øverst til venstre i listevisningen. Det finnes en Flere alternativer-knapp øverst til høyre.

Det er en overskriftsrad under knappene, som viser listenavnet.

Under overskriftsraden ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Alle gjøremål, eller oppgaver, vises i denne listen. Sveip mot venstre eller høyre for å flytte gjennom oppgavene. TalkBack sier aktivitetene og statusen. Dobbelttrykk på skjermen hvis du vil åpne detaljene for en aktivitet. Hvis du vil merke en oppgave som fullført, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke-fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil lære mer om oppgaver, kan du se Arbeide med oppgaver i To-Do med en skjermleser.

Nederst i listevisningen ser du knappen Legg til et gjøremål. Hvis du vil legge til et element, dobbelttrykker du på skjermen.

Navigere ved hjelp av berøring

Her er noen nyttige bevegelser for å navigere i Gjøremål-appen ved hjelp av berøring:

 • Sveip mot venstre eller høyre med én finger for å flytte mellom elementer og landemerker på skjermen, eller i en liste.

 • Hvis du vil velge et element eller en handling, dobbelttrykker du på skjermen.

 • Hvis du vil åpne den globale hurtigmenyen for TalkBack-alternativer, sveiper du først fra toppen av skjermen og ned, og deretter til høyre.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Gjøremål for Windows 10-appen fungerer med tilgjengelighetsfunksjoner på Windows-telefonen, som Skjermleser og forstørrelsesprogrammet.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Bli kjent med To-Do for Windows 10-oppsettet

Min dag-visning

Når du åpner Gjøremål for første gang, vises Min dag-visningen. Det finnes en Navigasjon-knapp øverst til venstre i visningen. Det finnes en Forslag-knapp øverst til høyre.

Hvis du for eksempel har oppgaver som forfaller i dag, eller som er igjen fra dagen før, vises en Forslag-varslingsboble under knappene. Du kontrollerer oppgavene ved å sveipe til høyre til du hører: «Se gjennom». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Hvis det ikke er noen varsler, er det en Min dag-overskriftsrad som ikke kan redigeres. Gjeldende dato vises under overskriften.

Under datoen ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Den viser dine gjøremål for dagen. Hvis du vil navigere gjennom listen, sveiper du til venstre eller høyre. Skjermleseren sier elementene på listen og deres status. Hvis du vil merke et element som fullført, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke-fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Nederst til høyre i Min dag-visningen ser du knappen Legg til et gjøremål. Hvis du vil legge til et element, dobbelttrykker du på skjermen.

Forslagsvisning

Hvis du vil gå til Forslag-visningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Forslag-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil flytte i listen over forslag, sveiper du til venstre eller høyre. Skjermleseren sier statusen på hvert element på listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med Forslag, kan du se Arbeide med forslag i To-Do ved hjelp av en skjermleser.

Sidepanelvisning

Hvis du vil navigere til Sidepanel-visningen, må du sveipe til venstre i Min dag- eller Oppgaveliste-visningen, til du hører: «Navigasjon-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. En meny åpnes med alle listene dine. Hvis du vil flytte rundt på menyen, sveiper du til venstre eller høyre. Dobbelttrykk på skjermen for å velge en liste. Sveip til høyre til du hører: «Ny liste-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil lære mer om lister, kan du se Arbeide med lister i To-Do med en skjermleser.

Oppgavelistevisning

Hvis du vil navigere til Oppgaveliste-visningen, må du sveipe til venstre eller til høyre i Sidepanel-visningen, til du hører navnet på den listen du ønsker å redigere. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Det finnes en Navigasjon-knapp øverst til venstre i listevisningen.

Til venstre under knappen ser du en overskriftsrad som viser listenavnet, og til høyre for knappen ser du Sortering-knappen og Redigering-knappen.

Under overskriftsraden ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Alle gjøremål, eller oppgaver, vises i denne listen. Sveip mot venstre eller høyre for å flytte gjennom oppgavene. Skjermleseren sier aktivitetene og statusene. Dobbelttrykk på skjermen hvis du vil åpne detaljene for en aktivitet. Hvis du vil merke en oppgave som fullført, sveiper du til høyre til du hører: «Ikke-fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil lære mer om oppgaver, kan du se Arbeide med oppgaver i To-Do med en skjermleser.

Nederst i listevisningen ser du knappen Legg til et gjøremål. Hvis du vil legge til et element, dobbelttrykker du på skjermen.

Navigere ved hjelp av berøring

Her er noen nyttige bevegelser for å navigere i Gjøremål-appen ved hjelp av berøring:

 • Sveip mot venstre eller høyre med én finger for å flytte mellom elementer og landemerker på skjermen, eller i en liste.

 • Velg en handling ved å dobbelttrykke på skjermen.

 • Hvis du raskt vil redigere en oppgave, trippeltrykker du på skjermen for å merke oppgaven. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre når oppgaven er valgt. Hurtigmenyen åpnes. Sveip mot venstre eller høyre i menyen til du hører alternativet du vil merke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 • Hvis du vil utforske hva som er på skjermen, plasserer du fingeren på skjermen og drar den sakte rundt. Skjermleser leser opp elementene etter hvert som du beveger deg. Når du hører navnet på elementet du vil velge, løfter du opp fingeren og dobbelttrykker.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Gjøremål for nett-appen fungerer med nettleseren og tilgjengelighetsfunksjonene på enheten din, som for eksempel skjermleseren.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Gjøremål for nett, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Gjøremål for nett kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Gjøremål for nett.

I dette emnet

Bli kjent med oppsettet i To-Do for nett

Det er et sidepanel på venstre side av skjermen, som åpnes i alle visninger. Trykk på TAB for å flytte rundt i sidepanelet. Det finnes en Pålogget som-knapp med ditt kontobilde og -navn øverst på sidepanelet. Trykk på ENTER hvis du vil vise alternativene for pålogging. Det er en søkeknapp til høyre for knappen. Alle listene, inkludert Min dag, vises under disse knappene. Trykk på ENTER for å velge en liste. Det er en Ny liste-knapp under listene.

Hvis du vil lære mer om lister, kan du se Arbeide med lister i To-Do med en skjermleser.

Min dag-visning

Når du åpner Gjøremål for første gang, vises Min dag-visningen til høyre for sidepanelet.

Hvis du for eksempel har oppgaver som forfaller i dag, eller som er igjen fra i går, vises en Forslag-varslingsboble ovenfor Min dag-visningen. Hvis du vil kontrollere oppgavene, trykker du på TAB til du hører: «Se gjennom». Trykk deretter på ENTER.

Hvis det ikke er noen varsler, er det en Min dag-overskriftsrad som ikke kan redigeres. Gjeldende dato vises under overskriften. Forslag-knappen finnes helt til høyre for datoen.

Under datoen ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Den viser dine gjøremål, eller oppgaver for dagen. Trykk på TAB for å gå gjennom listen. Skjermleseren sier elementene på listen og statusene. Hvis du vil merke et element som fullført, trykker du på TAB til du hører: «Ikke merket, avmerkingsboks for å merke som ikke fullført». Trykk deretter på ENTER. Trykk på MELLOMROM eller ENTER for å åpne Detaljer-visningen.

Du ser feltet Legg til et gjøremål under oppgavelisten. Hvis du vil legge til et element, skriver du inn oppgaveinnholdet. Trykk deretter på TAB til du hører: «Legg til-knapp». Trykk deretter på ENTER.

Forslagsvisning

Trykk på TAB til du hører: «Få tilgang til foreslåtte gjøremål via Forslag-knapp». Trykk deretter på ENTER for å gå til Forslag-visningen. Trykk på TAB hvis du vil flytte rundt i forslagslisten. Skjermleseren sier statusen for hvert element på listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med Forslag, kan du se Arbeide med forslag i To-Do ved hjelp av en skjermleser.

Oppgavelistevisning

Hvis du vil navigere til Oppgaveliste-visningen, trykker du på TAB i Sidepanel-visningen, til du hører navnet på den listen du ønsker å redigere. Trykk deretter på ENTER.

Sidepanelet vises til venstre. Overskriftsraden Oppgaveliste vises til høyre. Knappene Sorter gjøremål og Listealternativer ser du til høyre for overskriften.

Under datoen ser du hovedinnholdsområdet, som tar mesteparten av plassen på skjermen. Den viser dine gjøremål, eller oppgaver, i den aktuelle listen. Trykk på TAB for å gå gjennom listen. Skjermleseren sier elementene på listen og statusene. Hvis du vil merke et element som fullført, trykker du på TAB til du hører: «Ikke merket, avmerkingsboks for å merke som ikke fullført». Trykk deretter på ENTER. Trykk på MELLOMROM eller ENTER for å åpne Detaljer-visningen. Hvis du vil lære mer om oppgaver, kan du se Arbeide med oppgaver i To-Do med en skjermleser.

Du ser feltet Legg til et gjøremål under oppgavelisten. Hvis du vil legge til et element, skriver du inn oppgaveinnholdet. Trykk deretter på TAB til du hører: «Legg til-knapp». Trykk deretter på ENTER.

Detaljvisning

Trykk på ENTER mens du er på en oppgave i Oppgaveliste- eller Min dag-visningen, hvis du vil åpne Detaljvisning for en oppgave. Visningen åpnes på høyre side av skjermen. I denne visningen kan du for eksempel angi påminnelser, eller skrive inn notater til en oppgave. Trykk på TAB eller på SKIFT+TAB hvis du vil flytte mellom feltene i visningen. Trykk på TAB til du hører: «Skjul detaljvisning-knapp». Trykk deretter på ENTER hvis du vil lukke detaljvisning.

Navigere med tastaturet

Her er noen nyttige hurtigtaster for å navigere i Gjøremål-programmet ved hjelp av tastaturet:

 • Trykk på CTRL+F6, TAB eller SKIFT+TAB for å flytte mellom elementer og landemerker på skjermen, eller i en liste.

 • Trykk på TAB, SKIFT+TAB eller PIL OPP, eller PIL NED hvis du vil flytte i lister.

 • Trykk på ENTER eller MELLOMROM for å velge et element eller en aktivitet.

 • Trykk på ESC for å lukke en popup-alternativgruppe.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×