Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

PowerPoint 2016 omfatter tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for brukere med begrenset bevegelighet, nedsatt syn eller andre funksjonshemninger å arbeide med presentasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger og funksjoner som er plattformspesifikke, kan du se Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365.

Obs!: 

I dette emnet

Bli kjent med PowerPoint 2016-oppsettet

Når du åpner en presentasjon i PowerPoint 2016 eller oppretter en ny, finner du navnet på presentasjonen midtstilt øverst på skjermen. Fordi du er i normalvisning, er app-kontroller som Minimer og Lukk, i øvre høyre hjørne. Som standard er Verktøylinjen for hurtigtilgang plassert øverst til venstre på skjermen. Denne verktøylinjen kan tilpasses og inneholder ofte brukte kommandoer, som for eksempel Lagre, Angre, Gjør om og Start fra begynnelsen.

Nedenfor verktøylinjen finner du et sett med båndfaner, som Hjem, Sett inn, Utforming, Overganger, Animasjoner, Lysbildefremvisning og Vis. Båndet ligger nedenfor denne raden med faner (JAWS kaller dette «det nedre båndet»). Når du velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd. Hvert bånd inneholder kommandoer som er ordnet i grupper. Hvis du for eksempel velger Sett inn-fanen, vises det et bånd. Fra dette båndet kan du velge forskjellige elementer, for eksempel tabeller, bilder, figurer eller formler, som kan settes inn i presentasjonen.

Tre ruter vises nedenfor båndet. Lysbilder-ruten ligger til venstre. Den inneholder miniatyrbilder av lysbildene og teksten på lysbildene i presentasjonen. På høyre side ligger det aktive lysbildet, og nedenfor dette finner du notatruten. Det nedre høyre hjørnet av skjermen inneholder knapper for visning og zoomkontroller.

Disse verktøylinjene, rutene og kontrollene blir værende synlige til du bytter til en annen visning.

Navigere ved hjelp av tastaturet

Trykk på F6 for å navigere i PowerPoint 2016, og for å bla gjennom landemerker på skjermen. Landemerkene i rekkefølge:

 • Det aktive lysbildet

 • Knappene og kontrollene i nedre høyre hjørne

 • Verktøylinjen og båndfanene øverst

 • Lysbilder-ruten

Du kan bla gjennom elementene på skjermen i gjeldende landemerke ved å trykke på TAB (fremover) eller SKIFT+TAB (bakover). Hvis du vil velge et element, trykker du på ENTER. Du kan bla inni menyer eller lister ved hjelp av piltastene, og deretter kan du trykke på ENTER for å foreta et valg. Du kan for eksempel bytte mellom tekstfelt i det aktive lysbildet ved å trykke på TAB eller flytte mellom miniatyrbilder i Lysbilder-ruten ved hjelp av PIL OPP og PIL NED. Når du vil avslutte en meny eller modus, trykker du på ESC.

Tips!: Hvis du raskt ønsker å flytte fokuset til den første flytende figuren, for eksempel en tekstboks eller et bilde, trykker du på CTRL+ALT+5. Deretter trykker du på TAB for å bla gjennom de flytende figurene. Trykk på ESC for å gå tilbake til den normale navigasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner og bruke hurtigtaster til å presentere PowerPoint-presentasjoner.

PowerPoint 2016 inneholder tilgjengelige navn som kan leses av skjermlesere mens du arbeider i programmet. Du kan bruke Skjermleser, innebygde skjermleseren i Windows eller en tredjeparts Skjermleser, for eksempel JAWS. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker PowerPoint 2016 med en skjermleser, se Grunnleggende aktiviteter for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser.

Spesielle hensyn for PowerPoint 2016

Hvis du vil gjøre det enklere å lese og merke innholdet, kan du øke kontrasten eller invertere farger på datamaskinen ved hjelp av høykontrastinnstillingene for Windows. Hvis du vil begynne å bruke et høykontrasttema raskt, trykker du på venstre ALT+ venstre SKIFT+PRINT SCREEN, og trykker deretter på ENTER for å aktivere høykontrasttemaet.

Windows inneholder flere høykontrasttemaer. Finn det som passer best for deg.

 1. Trykk på Windows-tasten, og skriv deretter inn «høykontrast» i søkeboksen. Skjermleseren leser opp: «Høykontrast-innstillinger, systeminnstillinger».

 2. Trykk på ENTER. Du hører «Innstillinger-vindu, Høykontrast-tema», etterfulgt av navnet på det valgte temaet.

 3. Bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom høykontrasttemaene til du finner et som passer.

 4. Trykk på TAB til du hører «Bruk-knapp», og trykk deretter på ENTER for å aktivere det valgte temaet.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando raskt, kan du bruke Fortell meg det. Hvis du vil lære mer om Fortell meg det-funksjonen, kan du se denne videoen: Bruk Fortell meg det til å få ting gjort raskt med en skjermleser og et tastatur.

Følg denne fremgangsmåten for å finne en kommando med Fortell meg det:

 1. Merk cellen eller celleområdet der du vil utføre en handling.

 2. Gå til Fortell meg det-redigeringsfeltet ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn kommandoen du er ute etter. Du kan for eksempel skrive inn «punktmerking».

 4. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom resultatene. Trykk ENTER for å velge et resultat.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

PowerPoint for Mac inneholder tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enkelt for brukere med funksjonshemninger som begrenset bevegelighet, svekket syn eller andre funksjonshemninger å arbeide med presentasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for tilgjengelighet og funksjoner som fungerer i enheten, se konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365.

Obs!: 

I dette emnet

Bli kjent med oppsettet i PowerPoint for Mac

Når du åpner en PowerPoint presentasjon eller opprette en ny, er navnet på presentasjonen midtstilt øverst på skjermen. App-kontroller, for eksempel Minimer og lukkeknappen er øverst i venstre hjørne. Som standard verktøylinjen for hurtigtilgang er plassert ved siden av dem øverst til venstre på skjermen. Denne verktøylinjen kan tilpasses, og inneholder ofte brukte kommandoer, for eksempel lagre, angre, og gjøre om. Søk i presentasjon tekstfeltet og knappen tilbakemelding er øverst i høyre hjørne på skjermen.

Under denne raden er et sett med kategorier på båndet. Den inneholder kategorier som Hjem, Sett inn, Utforming, overganger, animasjoner, Lysbildefremvisning, Se gjennom og visning. Båndet er plassert under raden med faner. Når du velger en kategori, vises en fanen-spesifikke-båndet. Hver båndet inneholder kommandoer ordnet i grupper. Hvis du velger i kategorien Sett inn, kan du for eksempel velge ulike elementer på båndet, for eksempel tabeller, bilder eller figurer for å sette inn i presentasjonen. Helt til høyre på raden faner finnes del-knappen og Vis eller Skjul båndet-knappen.

Under båndet finnes det tre ruter. Det er miniatyrbilderuten til venstre. Den inneholder miniatyrbilder av lysbildene eller teksten på lysbildene i presentasjonen. Til høyre i miniatyrbilderuten er det lysbilderuten som viser det aktive lysbildet. Det er hovedinnholdsområdet hvor du kan redigere og legge til innhold i lysbildene. Det er notatruten under lysbilde-ruten.

Når du åpner, kommentarruten er plassert ved siden av ruten lysbildeområdet lengst til høyre på skjermen.

Nederst på skjermen, det er statuslinjen inkludert elementer slike visningsknapper og Zoom-kontroller.

Naviger ved å bruke tastaturet

Trykk F6 for å navigere i PowerPoint og bla gjennom skjermen landemerker. Landemerker er i rekkefølge:

 • Lysbilderuten

 • Knappene og kontrollene i nedre høyre hjørne på statuslinjen

 • Båndkategorier

 • Miniatyrbilderuten

Hvis du vil navigere til elementer på skjermen på den gjeldende landemerker, kan du bruke følgende hurtigtaster:

 • Hvis du vil bla gjennom elementer på skjermen på den gjeldende landemerker, trykker du Tab-tasten (fremover) eller Skift + Tab (bakover).

 • Hvis du vil merke et element, trykker du mellomrom.

 • Bla i menyer eller lister, Bruk piltastene, og trykk deretter mellomrom for å foreta et valg. For eksempel bruke du ned og opp piltastene for å flytte mellom lysbilder i miniatyrbilderuten.

 • Hvis du vil flytte mellom alternativer på en båndet, trykker du Tab-tasten.

 • Hvis du vil veksle mellom tekstfelt av det aktive lysbildet, trykker du CapsLock + høyre eller venstre piltast.

 • Når du vil avslutte en meny eller modus, trykker du på ESC.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

PowerPoint 2016 for iOS inneholder tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enkelt for brukere med funksjonshemninger som begrenset bevegelighet, svekket syn eller andre funksjonshemninger å arbeide med presentasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for tilgjengelighet og funksjoner som fungerer i enheten, se konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Bli kjent med PowerPoint for iOS-oppsett

Når du åpner en PowerPoint 2016 for iOS presentasjon eller opprette en ny, er navnet på presentasjonen midtstilt øverst på skjermen.

Under navnet på presentasjonen, er det en verktøylinje med knappene nedenfor fra venstre mot høyre: lagre og lukk filen, angre, Vis-båndet, Start lysbildefremvisning fra dette lysbildet, søk, og dele.

Dobbelttrykke knappen fil åpnes Fil-menyen som inneholder elementer og knapper for eksempel Lagre en kopi, Skriv ut og Egenskaper.

Det er hovedområdet for lysbildet innholdsområdet, såkalt lerretet under verktøylinjen. Den viser ett redigerbare lysbilde. Dette er der du kan legge til eller endre innholdet i lysbildet.

Det er en stolpe som viser hvor mange det gjeldende lysbildet og totalt antall lysbilder i presentasjonen til venstre på skjermen under lysbilde-lerretet. Det er notater-knappen til høyre.

Det er miniatyrbilderuten der alle lysbildene i presentasjonen, vises som miniatyrbilder under denne linjen. Her kan du velge et lysbilde som skal redigeres. Helt til høyre i miniatyrbilderuten er det knappen nytt lysbilde.

Det finnes en kontekstavhengige menylinje nederst på skjermen. Knappene på menylinjen i kontekstavhengige endres avhengig av hva som er valgt i innholdsområdet (for eksempel en hel lysbilde, en tabell eller en tekstboks i lysbildet). Som standard, den inneholder følgende elementer når fokus er på et helt lysbilde:, Sett inn merknad oppsettstabell, Sett inn bilder, figurer, tegn en tekstboks, Sett inn bilde fra kameraet, angre, Vis-båndet, og Skjul tastaturet.

Dobbelttrykke Vis bånd-knappen åpner fanene menylinjen. Den inneholder følgende elementer og knapper fra venstre mot høyre: listen over kategorier-menyen, Fortell meg, angre, gjøre om og Skjul båndet.

Kontekstavhengige faner menylisten inneholder følgende kategorier som standard:

 • Hjem

 • Sett inn

 • Tegne

 • Utforming

 • Overganger

 • Animasjoner

 • Lysbildefremvisning

 • Se gjennom

Nye kategorier vises avhengig av hva er valgt i innholdsområdet. Når fokus er på en tabell, vises for eksempel tabell-fanen i listen. Dobbelttrykke listeelementene menyen åpnes nye redigeringsalternativene.

Navigere med berøring

 • Navigere i PowerPoint 2016 for iOS og bla gjennom elementer på skjermen, sveipe mot venstre eller høyre med én finger.

 • Hvis du vil utforske skjermen innholdet, drar du en finger på tvers av skjermen.

 • Velg et element ved å dobbelttrykke på skjermen.

 • Sveip mot venstre eller høyre for å bla i menyer eller lister, og dobbelttrykk på skjermen hvis du vil foreta et valg.

 • Åpne kontekstavhengig meny (når tilgjengelig), trykk skjermen med to fingre.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando eller et alternativ raskt, kan du bruke Søk Fortell meg.

 1. Sveip mot venstre eller høyre med én finger til du hører "Vis bånd", og dobbelttrykk deretter skjermen i redigeringsvisningen i presentasjonen. Du hører navnet på kategorien gjeldende.

 2. Sveip høyre til du hører "Fortell meg hva du vil gjøre", og deretter dobbelttrykker skjermen. Du hører: "tekstfelt, redigerer, Fortell meg hva du vil gjøre."

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn et søkeord, for eksempel punkt eller tabellen. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver.

 4. Hvis du vil bla gjennom søkeresultatene, sveip mot venstre eller høyre til du hører kommandoen eller alternativet du vil bruke.

 5. Hvis du vil velge kommandoen eller alternativet, trykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

PowerPoint for Android omfatter tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for brukere med begrenset bevegelighet, nedsatt syn eller andre funksjonshemninger å jobbe med presentasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger og funksjoner som er kompatible med enheten din, kan du se Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Bli kjent med oppsettet i PowerPoint for Android

Lesevisning

Når du åpner en PowerPoint for Android presentasjon eller opprette en ny, åpnes filen i lesevisningen. Navnet på presentasjonen er midtstilt øverst på skjermen.

Det finnes en verktøylinje inkludert brytere og knapper for eksempel knappene fil og ny lysbilde under navnet på presentasjonen. Dobbelttrykke knappen fil åpnes Fil-menyen som inneholder knapper for eksempel innstillinger, Ny, Åpne, Lagre som, og Skriv ut.

Du kan finne hovedinnholdsområdet der lysbildene vises under verktøylinjen. Dra én finger i dette området for å høre lysbildenumrene. Trykk et lysbilde for å merke den. Trykk lysbildet, og du hører: "Rediger-knappen." Trykk skjermen, og du angir i redigeringsvisning.

Redigeringsvisning

Navnet på presentasjonen er i redigeringsvisning midtstilt øverst på skjermen.

Det er en verktøylinje med følgende elementer fra venstre eller høyre under navnet på presentasjonen: tilbake bryteren, flere alternativer-knappen, finne bryteren, kommentarer-knappen, Presenter-knappen og Angre-knappen.

Det er innhold lysbildeområdet som viser en enkelt redigerbare lysbilde under verktøylinjen. Her du kan, for eksempel legge til tekst eller bilder til lysbilde.

Det finnes en kontekstavhengige menylinje under innhold lysbildeområdet, nederst på skjermen. Knappene på menylinjen i kontekstavhengige endres avhengig av hva som er valgt i innholdsområdet (for eksempel en hel lysbilde, en tabell eller en tekstboks i lysbildet). Som standard inneholder den følgende elementer når fokus er på et helt lysbilde:

 • Fortell meg det

 • Oppsett

 • Ny kommentar

 • Tabell

 • Bilder

 • Figurer-menyen

 • Tekstboks

 • Kamera

 • Angre

 • Flere alternativer-bryteren

Dobbelttrykke flere alternativer bytte åpnes eller skjuler menylinjen i kategorien som inneholder følgende elementer fra venstre mot høyre:

 • Listen over kategorier-menyen

 • Fortell meg det

 • Angre

 • gjøre om

 • Flere alternativer-bryteren

Kontekstavhengige faner menylisten inneholder følgende kategorier som standard:

 • Hjem

 • Sett inn

 • Tegne

 • Utforming

 • Overganger

 • Animasjoner

 • Lysbildefremvisning

 • Se gjennom

 • Vis

Nye kategorier vises avhengig av hva er valgt i innholdsområdet. Når fokus er på en tabell, vises for eksempel tabell-fanen i listen. Dobbelttrykke listeelementene menyen åpnes nye redigeringsalternativene.

Navigere ved hjelp av berøring

 • Navigere i PowerPoint for Android og bla gjennom elementer på skjermen, sveipe mot venstre eller høyre.

 • Hvis du vil utforske skjermen innholdet, drar du en finger på tvers av skjermen.

 • Velg et element ved å dobbelttrykke på skjermen.

 • Sveip mot venstre eller høyre for å bla i menyer eller lister, og dobbelttrykk på skjermen hvis du vil foreta et valg.

 • Åpne kontekstavhengig meny (når tilgjengelig), trykk skjermen med to fingre.

 • For å avslutte en meny, en visning eller i dialogboksen sveip ned deretter venstre.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando eller et alternativ raskt, kan du bruke Søk Fortell meg.

 1. Sveip mot venstre eller høyre med én finger til du hører "Fortell meg knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen i redigeringsvisningen i presentasjonen. Du hører: "Fortell meg hva du vil redigeringsboks."

 2. Trykk skjermen. Du hører: "Som viser < språk > tastatur."

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn et søkeord, for eksempel punkt eller tabellen. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver.

 4. Hvis du vil bla gjennom søkeresultatene, sveip mot venstre eller høyre til du hører kommandoen eller alternativet du vil bruke.

  Enkelte kommandoer og alternativer kan ha undermenyer med flere valg. TalkBack gir beskjed om dem som "< søkeresultat >-menyen, dobbelttrykk for å aktivere." Hvis du vil åpne-menyen, trykk skjermen.

 5. Hvis du vil velge kommandoen eller alternativet, trykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelig

PowerPoint Mobile omfatter tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for brukere med begrenset bevegelighet, nedsatt syn eller andre funksjonshemninger å jobbe med presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i PowerPoint Mobile, kan du se Berøringsveiledning til Powerpoint Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

I dette emnet

Bli kjent med oppsettet i PowerPoint Mobile

Når du åpner PowerPoint Mobile, er brukerkonto-knappen øverst til høyre i åpningsvisningen. Under knappen finner du PowerPoint-overskriftsraden. Under overskriftsraden finner du knappene Ny og Bla gjennom. I hovedinnholdsområdet nedenfor knappene er det en liste over presentasjoner som du nylig har arbeidet med.

Lesevisning

Når du åpner en PowerPoint Mobile-presentasjon eller oppretter en ny, åpnes presentasjonen i Lesevisning. Navnet på presentasjonen er midtstilt øverst på skjermen. Fil-knappen er til venstre under navnet. Til høyre for knappen er følgende knapper: Presenter, Nytt lysbilde, Del, og Angre.

Alle lysbildene i en presentasjon vises som miniatyrbilder under knappene.

Redigeringsvisning

Hvis du vil flytte fra Lesevisning til Redigeringsvisning, dobbelttrykker du på skjermen på lysbildet du vil redigere. Du hører: «Egendefinert.» Sveip til høyre til du hører «Kontekstmeny, Rediger-knapp», deretter dobbelttrykker du på skjermen. Redigering-visning åpnes. Du hører: «Lysbilderute». Fokuset er på hovedinnholdsområdet.

Navnet på presentasjonen er midtstilt øverst på skjermen. Tilbake-knappen er til venstre under navnet. Til høyre for knappen er følgende knapper: Finn, Notater, Presenter og Angre.

Nedenfor knappene er hovedinnholdsområdet som tar mesteparten av plassen på skjermen. Her vises det valgte lysbildet.

Nedenfor hovedinnholdsområdet vises Notater-ruten, hvis den er aktivert.

Under Notater-ruten eller hovedinnholdsområdet finner du den kontekstavhengige verktøylinjen for hurtigtilgang. Den viser knapper som er knyttet til det området eller elementet som er valgt på lysbildet i hovedinnholdsområdet. Flere alternativer-knappen er helt til høyre på verktøylinjen. Hvis du dobbelttrykker på knappen, åpnes hovedmenyen under hovedinnholdsområdet.

Menylinjen er øverst på hovedmenyen. Det gjeldende fanenavnet er helt til venstre på menylinjen. Fanealternativene er oppført under fanenavnet. Dobbelttrykk på fanenavnet for å åpne fanemenyen. Den viser alle tilgjengelige faner. Til høyre for fanenavnet på menylinjen finnes følgende knapper: Fortell meg det, Angre, Gjør om og Flere alternativer (utvidet).

Hvis du vil flytte fra Redigeringsvisning til Lesevisning, sveiper du mot høyre til du hører «Av, tilbakeknapp», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

Navigere ved hjelp av berøring

 • Sveip mot venstre eller høyre for å navigere i PowerPoint Mobile og for å bla gjennom skjermelementer.

 • Velg et element ved å dobbelttrykke på skjermen.

 • Sveip mot venstre eller høyre for å bla i menyer eller lister, og dobbelttrykk på skjermen hvis du vil foreta et valg.

 • Hvis du vil avslutte en kontekstmeny, tegner du raskt en Z-figur med to fingre.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

PowerPoint Online inneholder tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enkelt for brukere med funksjonshemninger som begrenset bevegelighet, svekket syn eller andre funksjonshemninger å arbeide med presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Bli kjent med oppsettet i PowerPoint Online

Når du åpner en PowerPoint 2016 presentasjon eller opprette en ny, er det vannrette navigasjonsfeltet øverst på skjermen under URL-adresse-feltet. Knappen Startprogrammet helt til venstre i navigasjonsfeltet. Appnavnet, navnet på den gjeldende brukeren og banen til plasseringen der den åpne presentasjonen er lagret, vises til høyre. Navnet på presentasjonen midtstilles i navigasjonsfeltet. Til høyre for navnet vises del-knappen og navnet på gjeldende bruker.

Under navigasjonsfeltet er det et sett med kategorier på båndet, for eksempel Hjem, Sett inn, Utforming, overganger, animasjoner, Se gjennom og visning. Båndet er plassert under rad med kategorier (JAWS ringer den "lavere båndet"). Når du velger en kategori, vises en fanen-spesifikke-båndet. Hver båndet inneholder kommandoer ordnet i grupper. Hvis du velger i kategorien Sett inn, kan du for eksempel velge ulike elementer på båndet, for eksempel tabeller, bilder, figurer eller formler for å sette inn i presentasjonen.

Under båndet finnes det tre ruter. Det er miniatyrbilderuten til venstre. Den inneholder miniatyrbilder av lysbildene eller teksten på lysbildene i presentasjonen. Det er lysbilderuten med det aktive lysbildet til høyre. Det er hovedinnholdsområdet hvor du kan redigere og legge til innhold i lysbildene. Det er notatruten under lysbilde-ruten.

Nederst på skjermen, det er på statuslinjen inkludert elementer slike visningsknapper og Zoom-kontroller.

Naviger ved å bruke tastaturet

Navigere i PowerPoint Online og bla gjennom skjermen landemerker, trykker du Ctrl + F6. Landemerker er i rekkefølge:

 • Lysbilderuten

 • Kommentarruten (Hvis den er åpen)

 • Skyv notatruten (Hvis den er åpen)

 • Statuslinje

 • Den øverste verktøylinjen

 • Bånd

 • Miniatyrbilderuten

Hvis du vil navigere i skjermbildet elementene i den gjeldende landemerker, kan du bruke følgende hurtigtaster:

 • Hvis du vil bla gjennom elementer på skjermen, trykker du Tab-tasten (fremover) eller SKIFT + TAB (bakover). Hvis du for eksempel trykker du Tab for å bytte mellom tekstfelt av det aktive lysbildet.

 • Hvis du vil velge et element, trykker du Enter.

 • Å bla i menyer eller lister, Bruk piltastene og trykk deretter Enter for å foreta et valg. For eksempel trykker du ned og opp piltast for å flytte mellom miniatyrbilder i miniatyrbilderuten.

 • Raskt flytte fokus til den valgte kategorien på båndet, trykker du Alt + Windows-tasten.

 • Når du vil avslutte en meny eller modus, trykker du på ESC.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×