Lær å navigere i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Lær å navigere i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Excel 2016 for Windows-skrivebordet i Office 365 omfatter tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det lettere for brukere med begrenset bevegelighet, nedsatt syn eller andre funksjonshemninger, å jobbe med filer. Det innebærer at du kan bruke Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel for Windows, en skjermleser som Skjermleser eller JAWS, eller et talegjenkjenningsverktøy som Windows Talegjenkjenning for å arbeide med Excel 2016.

Mange tilgjengelighetsfunksjoner som skjermlesere, talegjenkjenningsverktøy og fargekontrastverktøy er plattformspesifikke, som for eksempel Windows, Mac eller Android. Du finner mer informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger og funksjoner som er kompatible med enheten din, ved å gå til Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365. Gå til Tilgjengelighetsstøtte for Excel for å få hjelp til å gjøre vanlige oppgaver i Excel for Windows-skrivebord.

Obs!: 

I dette emnet

Bli kjent med Excel-oppsettet

I Excel finner du navnet på arbeidsboken øverst i midten på skjermen. App-kontroller, for eksempel Minimer og Lukk, er i øvre høyre hjørne. Som standard ligger Verktøylinjen for hurtigtilgang plassert øverst til venstre på skjermen. Denne verktøylinjen kan tilpasses og inneholder ofte brukte kommandoer, som for eksempel Lagre, Angre og Gjør om.

Nedenfor verktøylinjen kan du beskue et sett med båndfaner, for eksempel: Hjem, Sett inn, Formler, Data, Se gjennom og Power Pivot. Når du velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd nedenfor fanen. Hvert bånd inneholder kommandoer som er ordnet i grupper. Hvis du for eksempel velger Sett inn-fanen, vises det et bånd. Fra dette båndet kan du velge forskjellige elementer, for eksempel tabeller, diagrammer, hyperkoblinger eller bilder, for å sette dem inn i regnearket.

Cellerutenettet for det aktive regnearket vises under båndet og utgjør mesteparten av siden. Noen kommandoer, for eksempel Se gjennom eller Søk, åpner et vindu i midten av regnearket. Andre kommandoer, for eksempel Del, åpner en rute til høyre eller venstre for regnearket.

Under rutenettet er en linje som inneholder en regnearkfane for hvert regneark i arbeidsboken. Du kan bla gjennom denne raden for å velge et regneark. Det gjeldende regnearket kalles «det aktive regnearket».

Nederst i Excel-vinduet er statuslinjen. Til høyre for statuslinjen finner du kommandoer for visning av regnearket (for eksempel Normalvisning eller Sideskiftvisning) og en glidebryter for Zoomnivå. Når du velger en gruppe med celler, viser statuslinjen gjennomsnitt, antall og summen av tallene i de merkede cellene. Du kan endre det som er oppført på statuslinjen, ved å tilpasse hvordan Excel summerer dataene. Hvis du vil tilpasse statuslinjen, trykker du på F6 til du hører «Statuslinje, verktøylinje». (I Skjermleser hører du «På, Normal knapp.» Trykk på SKIFT+F10. Bruk menyen Tilpass statuslinjen til å velge alternativene du vil bruke (for eksempel Numerisk antall, Maks, Min og SCROLL LOCK). Bruk PIL OPP eller PIL NED og trykk deretter på ENTER.

Naviger ved hjelp av bare tastaturet

Trykk på F6 (fremover) og SKIFT+F6 (bakover) for å navigere i Excel gjennom elementer på skjermen (regneark, bånd, oppgaverute (hvis den er åpen) og status-/verktøylinjen).

 • Trykk på CTRL+F6 for å bytte til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

 • Trykk på TAB (fremover) og SKIFT+TAB (bakover) for å flytte mellom cellene eller kolonnene i en tabell, eller bruk piltastene. Hvis du vil merke en celle, flytter du fokuset til cellen.

 • Hvis du vil bla i menyer eller lister, trykker du på PIL OPP eller PIL NED og trykker deretter på ENTER for å foreta et valg. Hvis du vil avslutte en meny eller modus, trykker du på ESC.

 • Hvis du vil flytte til neste eller forrige regneark i en åpen arbeidsbok, trykker du på CTRL+PGDN eller CTRL+PGUP.

Tips!: Hvis du raskt ønsker å flytte fokuset til den første flytende figuren, for eksempel en tekstboks eller et bilde, trykker du på CTRL+ALT+5. Deretter trykker du på TAB for å bla gjennom de flytende figurene. Trykk på ESC for å gå tilbake til den normale navigasjonen.

For mer informasjon kan du lese Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando raskt, kan du bruke Fortell meg det. Hvis du vil lære mer om Fortell meg det-funksjonen, kan du se denne videoen: Bruk Fortell meg det til å få ting gjort raskt med en skjermleser og et tastatur.

Følg denne fremgangsmåten for å finne en kommando med Fortell meg det:

 1. Merk cellen eller celleområdet der du vil utføre en handling.

 2. Gå til Fortell meg det-redigeringsfeltet ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn kommandoen du er ute etter. Du kan for eksempel skrive inn «punktmerking».

 4. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom resultatene. Trykk ENTER for å velge et resultat.

Se også

Bruke en skjermleser for å sortere eller filtrere en tabell i Excel 2016

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Excel 2016 for Mac i Office 365 har verktøy og funksjoner som hjelper personer med funksjonshemninger. Du kan bruke Excel 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermleseren.

Du finner mer informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger og funksjoner som er kompatible med enheten din, ved å gå til Konfigurere enheten for å fungere med tilgjengelighet i Office 365. Se Tilgjengelighetsstøtte for Excel for å få hjelp til å gjøre vanlige oppgaver i Excel for Mac.

Obs!: 

I dette emnet

Bli kjent med Excel for Mac-oppsettet

Når du åpner Excel 2016 for Mac, vises Excel-menyen øverst på skjermen, med menyelementene lagt til etter Apple-menyen. Midtstilt, nedenfor dette, vises navnet på dokumentet. Verktøylinjen for hurtigtilgang ligger som standard øverst til venstre på skjermen. Denne verktøylinjen inneholder ofte brukte kommandoer, for eksempel Lagre, Angre og Gjør om. På samme linje, til høyre på skjermen, finner du Søk-boksen og ikonet for delingsalternativer. Nedenfor disse finner du menyen Bidra til å forbedre Office.

Nedenfor denne linjen finner du et sett med båndfaner, for eksempel Sett inn og Vis. Båndet sitter nedenfor denne raden med faner. Når du velger en fane, vises et fanespesifikt bånd. Hvert bånd inneholder kommandoer som er ordnet i grupper. Sett inn-fanen bytter for eksempel til et bånd som gjør det mulig for deg å velge forskjellige elementer, slik som tabeller eller bilder, som du kan sette inn i dokumentet.

Like nedenfor båndet finner du Navn-boksen, og Formel-linjen. Navn-boksen viser navnet eller plasseringen av den valgte cellen i regnearket. Formel-linjen inneholder innholdet i den gjeldende cellen og lar deg skrive inn tekst eller formler som Excel følger for å gjøre beregninger.

Nedenfor dette ligger arbeidsboken, med gjeldende regneark åpent. Regnearket tar opp mesteparten av skjermen. Et nytt regneark består av et rutenett med tomme celler. Øverst i regnearket ligger kolonneoverskrifter, bokstaver eller bokstavkombinasjoner som angir kolonnen. Radnumrene, ett for hver rad, starter fra 1 til venstre, og går langs hele regnearket. Navn-boksen, nevnt ovenfor, identifiserer celler ved kolonnebokstaven og radnummeret, for eksempel C3.

Til slutt: Nederst til venstre i regnearket ligger et sett med faner, én for hvert regneark i arbeidsboken, pluss en knapp for å legge til et nytt regneark, og til høyre ligger det en statuslinje med knapper for å endre sideoppsett, forstørrelse og så videre.

Navigere i Excel for Mac

Når du åpner en arbeidsbok, er fokuset som standard i gjeldende regneark. Trykk på Fn+F6 for å få tilgang til andre områder. Du kan eventuelt trykke på VO+PIL VENSTRE og VO+PIL HØYRE med VoiceOver på. Trykk på Fn+F6 for å gå gjennom områder i grensesnittet:

 • Åpne-knapp / øverste verktøylinje

 • Gjeldende fane på båndet

 • Navneboksen på verktøylinjen

 • Regnearket

 • Klar-knappen på statuslinjen

Mange tastaturer tilordner spesielle funksjoner til funksjonstaster som standard. Hvis du vil bruke funksjonstasten til andre formål, må du trykke på Fn+funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang du bruker en funksjonstast, kan du endre systemvalgene i Apple.

Navigere i en arbeidsbok

 • Hvis du vil sette inn et nytt regneark, trykker du på Fn+SKIFT+F11. (Denne kombinasjonen fungerer bare hvis du ikke har tilordnet standardfunksjonen for F11-tasten.)

 • Trykk på ALT+PIL HØYRE hvis du vil flytte til neste regneark i en arbeidsbok.

 • Trykk på ALT+PIL VENSTRE hvis du vil flytte til forrige regneark i en arbeidsbok.

Navigere i et regneark

Hvis du vil flytte inn i regnearket for å begynne å jobbe, trykker du på Fn+F6 til du kommer i regnearket.

 • Trykk på piltastene for å flytte mellom cellene i et regneark. (Vær oppmerksom på at VoiceOver ikke nødvendigvis navngir cellene når du flytter mellom dem.)

 • Hvis du vil skrive inn tekst eller en formel i gjeldende celle, skriver du inn teksten eller formelen.

 • Hvis du vil redigere den gjeldende cellen, trykk på F2 og bruk deretter piltastene til å gå til stedet du vil redigere. Når du er ferdig med å redigere, trykker du på ENTER for å avslutte cellen.

 • Hvis du vil merke et celleområde, flytt fokus til cellen der du vil starte området, og hold nede SKIFT mens du trykker på piltastene for å merke cellene.

Bruke hurtigmenyen

Hurtigmenyen inneholder en rekke vanlige handlinger som Klipp ut, Kopier, Lim inn og Fjern. Hvis du vil åpne hurtigmenyen, trykker du på Fn+SKIFT+F10 når fokus er på en celle.

Hurtigmenyen lukkes automatisk etter at du velger en handling. Hvis du vil avslutte hurtigmenyen uten å velge en handling, trykker du på ESC.

Se også

Hurtigtaster i Excel 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver i Excel 2016 for Mac med en skjermleser

Konfigurere enheten for å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Excel på iPad og Excel på iPhone for Office 365 fungerer med tilgjengelighetsfunksjoner på enheten, som for eksempel VoiceOver, den innebygde skjermleseren. Du kan bruke bevegelser eller et eksternt tastatur.

Du finner mer informasjon om tilgjengelighetsinnstillinger og funksjoner som er kompatible med enheten din, ved å gå til Konfigurere enheten for å fungere med tilgjengelighet i Office 365. Se Tilgjengelighetsstøtte for Excel for å få hjelp til å gjøre vanlige oppgaver i Excel for iOS.

Obs!: 

I dette emnet

Bli kjent med Excel for iOS-oppsettet

Når du åpner en arbeidsbok i Excel 2016 for iOS i Office 365, vises navnet øverst på skjermen, midtstilt under statuslinjeskjermen. Nedenfor står Excel-menylinjen, som inkluderer fanene på båndet. Arbeidsboken vises nedenfor på formellinjen.

 • Når du arbeider med celler og formler, kan du trykke for å velge en celle.

 • Hvis du vil vise skjermtastaturet og flytte innsettingspunktet til formellinjen der du kan redigere celleinnholdet, dobbelttrykker du.

 • Hvis du vil gå til andre regneark i arbeidsboken, kan du bruke fanene nederst på skjermen.

Navigere i Excel for iOS

Du har flere muligheter for å navigere i Excel for iPad eller iPhone: hurtigtaster, VoiceOver samt skjermtastaturet. Du synes kanskje også at hurtigmenyen for snarveier er nyttig.

Navigere med hurtigtaster

Her har du noen nyttige artikler om hvordan du bruker eksterne tastaturer, med lister over snarveier, hvis du vil bruke hurtigtaster til å navigere:

Navigere når du bruker VoiceOver

VoiceOver hjelper deg med å flytte inni Excel ved å lese høyt navnene på skjermen. For å finne frem sveiper du f.eks. fingeren nær øverst på midten av skjermen til du hører arbeidsbokens navn. Nedenfor dette vises menylinjen og båndet for Excel. Når du flytter VoiceOver-markøren, hører du navnet på knappene og båndfanene.

Her er noen VoiceOver-navigeringstips:

 • Bruk Søk-knappen til høyre på båndet for å finne tekst i regnearket eller finne og erstatte tekst.

 • Når VoiceOver-markøren er på formellinjen, som er nedenfor båndet, sier VoiceOver «Formelinnhold».

 • Skyv fingere ned langs venstre kant for å høre numrene på radene i regnearket. Skyv fingeren til høyre nedenfor formellinjen for å høre kolonnebokstavene.

 • Trykk hvor som helst i regnearket for å arbeide med celler. Du hører cellenavnet.

 • For å bla i regnearket bruker du tre fingre for å sveipe opp og ned, eller fra venstre mot høyre. VoiceOver identifiserer celleområdet etter hvert som du ruller.

 • Bruk arkfanene nederst til venstre på skjermen for å finne alle arkene i den gjeldende arbeidsboken. I nedre høyre hjørne indikerer Summer-alternativet summen av det valgte celleområdet.

Bruk tastaturet på skjermen

Når du redigerer en celle, vises tastaturet i den nederste halvdelen av skjermen. Du har to tastaturer tilgjengelig: standard Apple-tastatur og et tilpasset tastatur for formler, som du kan bruke for raskt å få tilgang til tall og symboler for formlene dine.

Bruk de to tastaturene som følger:

 • For å bytte til formeltastaturet tapper du 123-knappen på midtre høyre side av skjermen. Hvis du bruker VoiceOver, sveiper du til du hører «Formeltastatur, knapp», og deretter dobbelttrykker du.

 • Dobbelttrykk på Abc-knappen for å bytte tilbake til standardtastaturet. Hvis du bruker VoiceOver sveiper du til du hører «Standardtastatur, knapp», og deretter dobbelttrykker du på knappen.

 • For å lukke tastaturet dobbelttapper du tastaturikonet i nedre høyre hjørne. Hvis du bruker VoiceOver, hører du «Skjul tastatur» når denne knappen velges. Dobbelttrykk knappen.

Bruke hurtigmenyen

Hurtigmenyen (også kalt kontekstmenyen) vises når du trykker på og holder inne en celle, formellinjen, en tekstboks eller andre objekter. Det gir deg rask tilgang til de vanligste kommandoene, som Klipp ut, Kopier, Lim inn, og Fjern.

Når VoiceOver er aktivert, flytter du til cellen eller objektet du vil redigere for å åpne hurtigmenyen, og deretter dobbelttrykker du med to fingre. Du kan bruke standard sveiping for VoiceOver for å bla deg gjennom menyen og velge forskjellige alternativer.

Hurtigmenyen lukkes når du velger et alternativ, eller hvis du velger en annen celle.

Se også

Bruke et eksternt tastatur med Excel for iPhone

Bruke et eksternt tastatur med Excel for iPad

Konfigurere enheten for å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Excel for Android inkluderer tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for personer med funksjonshemninger, for eksempel begrenset bevegelighet eller dårlig syn, å opprette gjøremålslister og oppgaver. Du kan bruke Excel for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren. Se Konfigurere enheten for å fungere med tilgjengelighet i Office 365 for mer informasjon om plattformspesifikke tilgjengelighetsinnstillinger og -funksjoner.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Bli kjent med Excel for Android-oppsettet

Når du åpner Excel for Android i Office 365, vises navnet på filen i det øverste feltet. Menylinjen i Excel vises under navnet og inneholder båndfanene, for eksempel Fil, Hjem og Sett inn. På samme menylinjen på høyre side finner du knappene Del, Angre og Gjør om.

Når du velger en fane, vises et fanespesifikt bånd. Hvert bånd inneholder kommandoer som er ordnet i grupper. For eksempel kan du med Sett inn-fanen bytte til et bånd som lar deg sette inn tabeller eller bilder i dokumentet.

Like nedenfor båndet finner du Navn-boksen, og Formel-linjen. Navn-boksen viser navnet eller plasseringen av den valgte cellen i regnearket. Formel-linjen inneholder innholdet i den gjeldende cellen og lar deg skrive inn tekst eller formler som Excel følger for å gjøre beregninger.

Nedenfor dette ligger arbeidsboken, med gjeldende regneark åpent. Regnearket tar opp mesteparten av skjermen. Et nytt regneark består av et rutenett med tomme celler. Øverst i regnearket ligger kolonneoverskrifter, bokstaver eller bokstavkombinasjoner som angir kolonnen. Radnumrene, ett for hver rad, starter fra 1 til venstre, og går langs hele regnearket. Navn-boksen, nevnt ovenfor, identifiserer celler ved kolonnebokstaven og radnummeret, for eksempel C3.

Til slutt: Nederst til venstre i regnearket ligger et sett med arkfaner, én for hvert regneark i arbeidsboken, pluss en knapp for å legge til et nytt regneark. Til høyre ligger det en statuslinje med knapper for å endre sideoppsett, forstørrelse og så videre.

Navigere i Excel for Android

Excel for Android er optimalisert for berøring. Hvis du vil ha hjelp med berøring i Excel, kan du se Berøringsveiledning for Excel for Android.

Hvis du vil vite mer om hurtigtastene i Excel for Android som du bruker med et eksternt tastatur, kan du se Bruke et eksternt tastatur med Excel for Android.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke en skjermleser for å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Excel Mobile-appen for Windows 10 inneholder tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for personer med funksjonshemninger å opprette regneark, filtrere data, arbeide med diagrammer og mer. Personer som er blinde eller svaksynte, kan for eksempel bruke skjermlesere for å få informasjon om brukergrensesnittet (UI) lest høyt for seg. Personer som har begrenset bevegelsesfrihet, kan bruke hurtigtaster eller verktøy for talegjenkjenning i stedet for en mus.

Se Tilgjengelighetsstøtte for Excel for å få hjelp med å gjøre vanlige oppgaver i Excel Mobile for Windows 10.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Se Berøringsveiledning til Excel Mobile for Windows 10 for mer informasjon om berøringsfunksjonene i Excel Mobile.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Bli kjent med Excel Mobile for Windows 10-oppsettet

Når du starter Excel Mobile, vises en navigasjonsrute på venstre side av appvinduet, der du kan velge en eksisterende fil. Hvis du vil opprette en ny arbeidsbok, vises en liste over maler i høyre side av vinduet. Når du velger en mal eller åpner en eksisterende fil fra navigasjonsruten, kan du bla gjennom de viktigste områdene i Excel Mobile for å velge handlingene du vil bruke.

Når du åpner en arbeidsbok i Excel Mobile, er det en tittellinje øverst. Den inneholder navnene på kategoriene for båndfanene, for eksempel Fil, Hjem og Sett inn. Den inneholder også Fortell meg det-søkeboksen, som du kan bruke til å finne kommandoer eller få hjelp. På høyre side av det øverste feltet finner du knappene Del, Angre og Gjør om.

Like nedenfor finner du Navn-boksen og Formel-linjen.

 • Navn-boksen viser navnet på en merket celle, tabell, diagram eller annet objekt, hvis et navn er tilordnet. Hvis det ikke er tilordnet noe navn, gir denne plasseringen av en celle (for eksempel «C2») eller en generell etikett, for eksempel «Tabell3».

 • Formel-feltet viser celleinnholdet, som kan være en verdi eller en formel.

Under Navn- og Formel-boksene finner du hovedarbeidsboken. Arbeidsboken er et rutenett, der rader er merket med tall, og kolonner er merket med alfabetiske tegn. Rad- og kolonneetikettene finner celler, slik at celle «C2» er plassert i krysningen mellom kolonne C og rad 2.

Under arbeidsbokens rutenett nederst på siden finner du en rad med arkfaner. Det finnes én fane for hvert regneark i arbeidsboken, selv om vanligvis bare noen få vises. Ved siden av arkfanene er en knapp som legger til flere regneark og deres tilknyttede arkfaner. Det finnes også en funksjonslinje, med funksjoner som Summer.

Naviger ved hjelp av tastaturet

Nedenfor finner du noen vanlige hurtigtaster for Excel Mobile:

 • Hvis du vil flytte fremover gjennom grensesnittelementer, trykker du på TAB. Hvis du vil gå tilbake, trykker du på SKIFT+TAB. Du kan også bruke piltastene for enkelte elementer.

 • Hvis du vil velge fanen som vises på båndet, trykker du på ALT. Rett etter at du har trykket på ALT trykker du på SKIFT+TAB for å gå direkte til Fil-menyen. For å flytte mellom faner på båndet trykker du på PIL VENSTRE og PIL HØYRE, eller trykker påCTRL+TAB. Du flytter til alternativene for hver fane ved å trykke på PIL NED, og for å gå tilbake til fanen trykker du på PIL OPP. For å velge et alternativ trykker du på ENTER eller MELLOMROM.

 • Hvis du vil vise hurtigmenyen for en celle, trykker du på SKIFT+F10.

For informasjon om hurtigtastene spesifikt for Excel Mobile, går du til Bruke hurtigtaster med et eksternt tastatur i Excel Mobile for Windows 10. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker en skjermleser med Excel Mobile, referer til Kom i gang ved bruk av en skjermleser i Excel Mobile for Windows 10.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando raskt, kan du bruke Fortell meg det. Hvis du vil lære mer om Fortell meg det-funksjonen, kan du se denne videoen: Bruk Fortell meg det til å få ting gjort raskt med en skjermleser og et tastatur.

Følg denne fremgangsmåten for å finne en kommando med Fortell meg det:

 1. Merk cellen eller celleområdet der du vil utføre en handling.

 2. Gå til Fortell meg det-redigeringsfeltet ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn kommandoen du er ute etter. Du kan for eksempel skrive inn «punktmerking».

 4. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom resultatene. Trykk ENTER for å velge et resultat.

Se også

Bruke hurtigtaster med et eksternt tastatur i Excel Mobile for Windows 10

Komme i gang med å bruke en skjermleser med Excel Mobile i Windows 10

Excel Online omfatter tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enkelt for brukere med begrenset bevegelighet, nedsatt syn eller andre funksjonshemninger å arbeide med filer. Dette betyr at du kan bruke tastatursnarveier, en skjermleser eller et talegjenkjenningsverktøy til å arbeide med Excel Online.

Se Tilgjengelighetsstøtte for Excel for å få hjelp med å gjøre vanlige oppgaver i Excel Online.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i Excel Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Bli kjent med Excel Online-oppsettet

Excel Online kjører i nettleseren. Du kan velge mellom to visninger: Lesevisning og redigeringsvisning. Excel Online-vinduet ser litt forskjellig ut, og ulike kommandoer er tilgjengelige, avhengig av visningen du bruker.

 • I Lesevisning kan du vise, skrive ut, dele, oppdatere datatilkoblinger, beregne arbeidsboken på nytt og kommentere arbeidsboken. Excel Online åpner som standard i lesevisning.

  I lesevisningen, øverst i vinduet, er «Excel Online» oppført i tittellinjen. På venstre kant av tittellinjen finner du startprogrammet for apper, kontrollen som inneholder fliser som kobler til Microsoft-tjenester og Office Online-programmer, inkludert E-post, Kalender, OneDrive, Excel, PowerPoint og mer.

  Nedenfor tittellinjen ligger en verktøylinje som inneholder et sett kommandoer på høyre side (Rediger arbeidsbok, Skriv ut, Del, Data og flere), og hvis bredden på nettleseren tillater det, navnet på arbeidsboken i midten.

 • Hvis du vil bytte fra Lesevisning til redigeringsvisning, trykker du på CTRL+F6 til du hører «Excel Online». Trykk deretter på CTRL+F6 på nytt for å flytte til navnet på mappen som inneholder arbeidsboken. TAB deg til Rediger arbeidsbok-knappen, trykk på ENTER, og bruk deretter PIL NED til å velge Rediger iExcel Online .

  I Redigeringsvisning kan du gjøre endringer i arbeidsboken. I denne visningen, øverst i Excel Online-vinduet, finner du startprogrammet til venstre på tittellinjen, programmets navn («Excel Online), en Del-knapp til høyre, og, hvis bredden på nettleseren tillater det, navnet på arbeidsboken i midten.

  Nedenfor tittellinjen er en verktøylinje organisert i faner: Fil, Hjem, Sett inn, Data, Se gjennom, Vis og Åpne i Excel. Båndet sitter nedenfor denne raden med faner. Når du velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd. Hvert bånd inneholder kommandoer som er ordnet i grupper. Hvis du for eksempel velger Sett inn-fanen, vises det et bånd. Fra dette båndet kan du velge forskjellige elementer, f.eks. hyperkoblinger eller bilder, for å sette dem inn i dokumentet.

I både lesevisning og redigeringsvisning følger det aktive regnearket i arbeidsboken settet med kommandoer. Rutenettet i regnearket tar opp det meste av siden. Noen kommandoer, slik som Gå til-kommandoen eller Finn-kommandoen, åpner et vindu i midten av regnearket. Andre kommandoer, slik som visning eller sett inn, åpner en rute til høyre eller venstre for regnearket.

Nedenfor rutenettet er en linje som inneholder en fane for hvert regneark i arbeidsboken. Du kan bla gjennom denne raden med faner for å velge et regneark. Det gjeldende regnearket kalles «det aktive regnearket».

Nederst i Excel Online-vinduet finner du statuslinjen. Når du velger en gruppe med celler, viser statuslinjen gjeldende gjennomsnitt, antall og summen av tallene i de merkede cellene. Du kan endre hva statuslinjen viser ved å tilpasse hvordan Excel summerer dataene. Trykk på TAB til du kommer til Tilpass statuslinjen -menyen, og trykk på ENTER. Bruk PIL NED for å velge et alternativ på hurtigmenyen, (for eksempel Numeriske antall, Maks, eller Min), og trykk på ENTER.

Navigere med hurtigtaster

 • Du finner informasjon om hurtigtaster i Hurtigtaster i Excel Online.

 • Trykk på F6 for å flytte mellom adresselinjen i nettleseren og innholdet i arbeidsboken i Excel Online.

 • Trykk på CTRL+F6 for å bla gjennom områder i Excel Online: båndet, regneark, regnearkfanelinjen og statuslinjen.

 • Hvis du vil flytte til et annet regneark i arbeidsboken, trykker du på CTRl+ALT+PGUP eller CTRL+ALT+PGDN.

 • For å flytte til en annen fane på en verktøylinje eller mellom kommandoer på et bånd, trykker du på TAB (fremover) eller SKIFT+TAB (bakover).

 • Når du vil velge et element, trykker du på ENTER. For å velge en celle plasserer du fokus på den.

 • For å bla i menyer eller lister trykker du på PIL OPP eller PIL NED, og deretter trykker du ENTER for å foreta et valg.

 • For å flytte rundt i rutenettet med celler bruker du Tab-tasten, piltastene eller hurtigtaster.

 • Når du vil avslutte en meny eller modus, trykker du ESC.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando raskt, kan du bruke Fortell meg det. Hvis du vil lære mer om Fortell meg det-funksjonen, kan du se denne videoen: Bruk Fortell meg det til å få ting gjort raskt med en skjermleser og et tastatur.

Følg denne fremgangsmåten for å finne en kommando med Fortell meg det:

 1. Merk cellen eller celleområdet der du vil utføre en handling.

 2. Gå til Fortell meg det-redigeringsfeltet ved å trykke ALT+Q.

 3. Skriv inn kommandoen du er ute etter. Du kan for eksempel skrive inn «punktmerking».

 4. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom resultatene. Trykk ENTER for å velge et resultat.

Se også

Sortere eller filtrere en tabell i en arbeidsbok i Excel Online med en skjermleser

Hurtigtaster i Excel Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Gjøre Excel-regneark tilgjengelige

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×