Dele og redigere samtidig

Låse eller låse opp bestemte områder i et beskyttet regneark

Låse eller låse opp bestemte områder i et beskyttet regneark

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som standard låser beskytte et regneark alle celler slik at ingen av dem er redigerbar. Hvis du vil aktivere noen celleredigering, mens andre celler er låst, er det mulig å låse opp alle cellene. Du kan låse bare bestemte celler og områder før du beskytter regnearket og, du kan også aktivere bestemte brukere å redigere bare i bestemte områder i et beskyttet ark.

Følg disse trinnene:

 1. Gjør følgende hvis regnearket er beskyttet:

  1. Klikk Opphev arkbeskyttelse (i endringer-gruppen) i kategorien Se gjennom.

   Opphev arkbeskyttelse

   Klikk Beskytt ark-knappen til Opphev arkbeskyttelse når et regneark er beskyttet.

  2. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn passordet for å oppheve beskyttelsen av regnearket.

 2. Merk hele regnearket ved å klikke Merk alt.

  Merk alt-knappen

 3. Klikk Formater celleskrift popup startprogrammet i kategorien Hjem. Du kan også trykke Ctrl + Skift + F eller Ctrl + 1.

  Dialogboksvelgeren Formater celler

 4. I Formater celler popup-vinduet for i kategorien Beskyttelse, Fjern merket for låst og klikk deretter OK.

  Dette låser opp alle cellene i regnearket når du beskytter regnearket. Du kan nå velge de bestemte cellene de vil låse.

 5. Merk bare de cellene du vil låse, i regnearket.

 6. Åpne Formater celler popup-vinduet på nytt (Ctrl + Skift + F).

 7. Nå, i kategorien Beskyttelse, Merk av for låst og klikk deretter OK.

 8. Klikk Beskytt ark på fanen Se gjennom.

  Beskytt ark

 9. Velg elementene du vil at brukere skal kunne endre, i listen Gi alle brukere av dette regnearket tilgang til.

  Mer informasjon om regnearkelementer

  Fjern merket for dette alternativet

  Hvis du vil hindre brukere i å

  Velge låste celler

  Flytte pekeren til celler som avmerkingsboksen Låst er merket av for i kategorien Beskyttelse i dialogboksen Formater celler. Som standard tillates brukere å velge låste celler.

  Velge ulåste celler

  Flytte pekeren til celler som avmerkingsboksen Låst ikke er merket av for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formater celler. Som standard kan brukere velge ulåste celler og trykke Tab for å flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatere celler

  Endre noen av alternativene i dialogboksene Formater celler og Betinget format. Hvis du brukte betinget format før du beskyttet regnearket, fortsetter formateringen å bli endret når en bruker angir en verdi som tilfredsstiller en annen betingelse.

  Formatere kolonner

  Bruke noen av kommandoene for kolonneformatering, inkludert å endre kolonnebredde eller skjule kolonner (fanen Hjem, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Formatere rader

  Bruke noen av kommandoene for radformatering, inkludert å endre radhøyde eller skjule rader (fanen Hjem, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Sette inn kolonner

  Sette inn kolonner.

  Sette inn rader

  Sette inn rader.

  Sette inn hyperkoblinger

  Sette inn nye hyperkoblinger, også i ulåste celler.

  Slette kolonner

  Slette kolonner.

  Hvis Slette kolonner er beskyttet og Sette inn kolonner ikke også er beskyttet, kan en bruker sette inn kolonner som han eller hun ikke kan slette.

  Slette rader

  Slette rader.

  Hvis Slette rader er beskyttet og Sette inn rader ikke også er beskyttet, kan en bruker sette inn rader som han eller hun ikke kan slette.

  Sortere

  Bruke kommandoer til å sortere data (fane Data, gruppen Sorter og filtrer).

  Brukere kan ikke sortere områder som inneholder låste celler i et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Bruke Autofilter

  Bruke nedtrekkspilen til å endre filteret på områder når autofiltre er brukt.

  Brukere kan ikke bruke eller fjerne autofiltre i et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Bruke pivottabellrapporter

  Formatere, endre utformingen på, oppdatere eller på annen måte endre pivottabellrapporter eller opprette nye rapporter.

  Redigere objekter

  Gjøre noe av følgende:

  • Gjøre endringer i grafiske objekter, for eksempel datakart, innebygde diagrammer, figurer, tekstbokser og kontroller, som du ikke låste opp før du beskyttet regnearket. Hvis det for eksempel ligger en knapp som kjører en makro i regnearket, kan du klikke knappen som kjører makroen, men ikke slette den.

  • Foreta endringer, for eksempel formatering, i et innebygd diagram. Diagrammet oppdateres fortsatt når kildedataene endres.

  • Legge til eller redigere kommentarer.

  Redigere scenarier

  Vise skjulte scenarier, endre scenarier som du har hindret endringer i, samt slette disse scenariene. Brukere kan endre verdiene i de endrede cellene, hvis cellene ikke er beskyttet, og legge til nye scenarier.

  Diagramarkelementer

  Merk av for dette alternativet

  Hvis du vil hindre brukere i å

  Innhold

  Endre elementer som er deler av diagrammet, for eksempel dataserier, akser og forklaringer. Diagrammet gjenspeiler fortsatt endringer som gjøres i kildedataene.

  Objekter

  Endre grafikkobjekter – inkludert figurer, tekstbokser og kontroller – med mindre du låser opp objektene før du beskytter diagramarket.

 10. Skriv inn et passord for arket i boksen Passord for å oppheve arkbeskyttelse, klikk OK, og skriv deretter inn passordet på nytt for å bekrefte det.

  • Passordet er valgfritt. Hvis du ikke angir et passord, kan enhver bruker fjerne beskyttelsen på regnearket og endre beskyttede elementer.

  • Pass på å lage et passord som er enkelt å huske, for hvis du mister passordet, vil du ikke ha tilgang til de beskyttede elementene i regnearket.

Hvis du vil gi bestemte brukere tillatelse til å redigere til områder i et beskyttet regneark, må datamaskinen kjøre Windows XP eller senere, og datamaskinen må være i et domene. I stedet for å bruke tillatelser som krever et domene, kan du også angi et passord for et område.

 1. Merk regnearket du vil beskytte.

 2. Klikk La brukerne endre områdene i Endringer-gruppen i kategorien Se gjennom.

  La brukerne redigere endringer

  Denne kommandoen er bare tilgjengelig når regnearket ikke er beskyttet.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til et nytt redigerbart område, klikker du Ny.

  • Hvis du vil endre et eksisterende redigerbart område, merker du det i boksen Områder som kan låses opp ved hjelp av passord når regnearket er beskyttet, og deretter klikker du Endre.

  • Hvis du vil slette et redigerbart område, merker du det i boksen Områder som kan låses opp ved hjelp av passord når regnearket er beskyttet, og deretter klikker du Slett.

 4. Skriv inn navnet på området du vil låse opp, i Tittel-boksen.

 5. Skriv inn et likhetstegn (=) i boksen Refererer til celler, og skriv deretter inn referansen til området du vil låse opp.

  Du kan også klikke knappen Skjul dialogboks, merke området i regnearket og deretter klikke knappen Skjul dialogboks igjen for å gå tilbake til dialogboksen.

 6. Hvis du vil bruke passordtilgang, skriver du inn et passord som gir deg tilgang til området, i Områdepassord-boksen.

  Angivelse av passord er valgfritt når du planlegger å bruke tilgangstillatelser. Når du bruker passord, kan du vise legitimasjoner for eventuelle autoriserte personer som redigerer området.

 7. Hvis du vil bruke tilgangstillatelser, klikker du Tillatelser og deretter Legg til.

 8. Skriv inn navnene på brukerne som du vil skal kunne redigere områdene, i boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges (eksempler).

  Hvis du vil se hvordan brukernavn legges inn, klikker du eksempler. Hvis du vil bekrefte at navnene er riktige, klikker du Kontroller navn.

 9. Klikk OK.

 10. Angi tillatelsestypen for brukeren du valgte, ved å merke av for eller fjerne merket for Tillat eller Nekt i Tillatelser-boksen, og deretter klikker du Bruk.

 11. Klikk OK to ganger.

  Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn passordet du har angitt.

 12. Klikk Beskytt ark i dialogboksen La brukerne endre områdene.

 13. Velg elementer som du vil at brukeren skal kunne endre, fra listen Gi alle brukere av dette regnearket tilgang til å.

  Mer informasjon om regnearkelementer

  Fjern merket for dette alternativet

  Hvis du vil hindre brukere i å

  Velge låste celler

  Flytte pekeren til celler som avmerkingsboksen Låst er merket av for i kategorien Beskyttelse i dialogboksen Formater celler. Som standard tillates brukere å velge låste celler.

  Velge ulåste celler

  Flytte pekeren til celler som avmerkingsboksen Låst ikke er merket av for under fanen Beskyttelse i dialogboksen Formater celler. Som standard kan brukere velge ulåste celler og trykke Tab for å flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

  Formatere celler

  Endre noen av alternativene i dialogboksene Formater celler og Betinget format. Hvis du brukte betinget format før du beskyttet regnearket, fortsetter formateringen å bli endret når en bruker angir en verdi som tilfredsstiller en annen betingelse.

  Formatere kolonner

  Bruke noen av kommandoene for kolonneformatering, inkludert å endre kolonnebredde eller skjule kolonner (fanen Hjem, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Formatere rader

  Bruke noen av kommandoene for radformatering, inkludert å endre radhøyde eller skjule rader (fanen Hjem, Celler-gruppen, Format-knappen).

  Sette inn kolonner

  Sette inn kolonner.

  Sette inn rader

  Sette inn rader.

  Sette inn hyperkoblinger

  Sette inn nye hyperkoblinger, også i ulåste celler.

  Slette kolonner

  Slette kolonner.

  Hvis Slette kolonner er beskyttet og Sette inn kolonner ikke også er beskyttet, kan en bruker sette inn kolonner som han eller hun ikke kan slette.

  Slette rader

  Slette rader.

  Hvis Slette rader er beskyttet og Sette inn rader ikke også er beskyttet, kan en bruker sette inn rader som han eller hun ikke kan slette.

  Sortere

  Bruke kommandoer til å sortere data (fane Data, gruppen Sorter og filtrer).

  Brukere kan ikke sortere områder som inneholder låste celler i et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Bruke Autofilter

  Bruke nedtrekkspilen til å endre filteret på områder når autofiltre er brukt.

  Brukere kan ikke bruke eller fjerne autofiltre i et beskyttet regneark, uavhengig av denne innstillingen.

  Bruke pivottabellrapporter

  Formatere, endre utformingen på, oppdatere eller på annen måte endre pivottabellrapporter eller opprette nye rapporter.

  Redigere objekter

  Gjøre noe av følgende:

  • Gjøre endringer i grafiske objekter, for eksempel datakart, innebygde diagrammer, figurer, tekstbokser og kontroller, som du ikke låste opp før du beskyttet regnearket. Hvis det for eksempel ligger en knapp som kjører en makro i regnearket, kan du klikke knappen som kjører makroen, men ikke slette den.

  • Foreta endringer, for eksempel formatering, i et innebygd diagram. Diagrammet oppdateres fortsatt når kildedataene endres.

  • Legge til eller redigere kommentarer.

  Redigere scenarier

  Vise skjulte scenarier, endre scenarier som du har hindret endringer i, samt slette disse scenariene. Brukere kan endre verdiene i de endrede cellene, hvis cellene ikke er beskyttet, og legge til nye scenarier.

  Diagramarkelementer

  Merk av for dette alternativet

  Hvis du vil hindre brukere i å

  Innhold

  Endre elementer som er deler av diagrammet, for eksempel dataserier, akser og forklaringer. Diagrammet gjenspeiler fortsatt endringer som gjøres i kildedataene.

  Objekter

  Endre grafikkobjekter – inkludert figurer, tekstbokser og kontroller – med mindre du låser opp objektene før du beskytter diagramarket.

 14. Skriv inn et passord i boksen Passord for å oppheve arkbeskyttelse, klikk OK, og skriv deretter inn passordet på nytt for å bekrefte det.

 • Passordet er valgfritt. Hvis du ikke oppgir et passord, kan en hvilken som helst bruker redigere cellene.

 • Kontroller at du velger et passord som du kan huske. Hvis du mister passordet, kan du ikke tilgang til de beskyttede elementene i regnearket.

 • Hvis en celle tilhører flere områder, kan brukere som har tillatelse til å redigere disse områdene, også redigere cellen.

 • Hvis en bruker prøver å redigere flere celler samtidig, og er autorisert til å redigere noen, men ikke av disse cellene, blir brukeren bedt om å redigere celler én om gangen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×