KURVE (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KURVE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner ved regresjonsanalyse en eksponentiell kurve som tilpasser dataene, og returnerer en matrise av verdier som beskriver kurven. Ettersom denne funksjonen returnerer en matrise av verdier, må den skrives inn som en matriseformel.

Ligningen for kurven er:

y = b*m^x

eller

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

hvis det er flere x-verdier, der den avhengige y-verdien er en funksjon av de uavhengige x-verdiene. M-verdiene er grunntall som samsvarer med x-verdien til hver eksponent, og b er en konstant verdi. Merk at y, x og m kan være vektorer. Matrisen som KURVE returnerer, er {mn,mn-1,...,m1,b}.

Syntaks

KURVE(kjente_y; [kjente_x]; [konst]; [stats])

Syntaksen for KURVE har følgende argumenter:

 • Kjente_y    Obligatorisk. Settet med y-verdier som du allerede kjenner i forholdet y = b*m^x.

  • Hvis matrisen kjente_y er i en enkelt kolonne, tolkes hver kolonne med kjente_x som en separat variabel.

  • Hvis matrisen kjente_y er i én rad, blir hver rad med kjente_x tolket som en egen variabel.

 • Kjente_x    Valgfritt. Et valgfritt sett med x-verdier som du kanskje allerede kjenner i forholdet y = b*m^x.

  • Matrisen kjente_x kan omfatte ett eller flere sett med variable. Hvis det bare er brukt ett sett med variabler, kan kjente_y og kjente_x være områder med en hvilken som helst form, så lenge de har de samme dimensjonene. Hvis mer enn én variabel brukes, må kjente_y være et celleområde med en høyde på én rad eller en bredde på én kolonne (også kjent som en vektor).

  • Hvis kjente_x er utelatt, blir det satt lik matrisen {1;2;3;...} som er den samme størrelsen som kjente_y.

 • Konst    Valgfritt. En logisk verdi som angir om konstanten b skal tvinges til å være lik 1 eller ikke.

  • Hvis konst er SANN eller utelates, beregnes b normalt.

  • Hvis konst er USANN, angis b til er lik 1, og m-verdiene tilpasses til y = m^x.

 • Stats    Valgfritt. En logisk verdi som angir om ekstra regresjonsstatistikk skal returneres.

  • Hvis stats er SANN, returnerer KURVE den ekstra regresjonsstatistikken, slik at den returnerte matrisen blir {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Hvis stats er USANN eller utelates, returnerer KURVE bare m-koeffisientene og konstanten b.

Hvis du vil ha mer informasjon om ekstra regresjonsstatistikk, kan du se funksjonen RETTLINJE.

Merknader

 • Jo mer en tegning av dataene ligner en eksponentiell kurve, jo bedre vil den beregnede linjen passe til dataene. Akkurat som RETTLINJE, returnerer KURVE en matrise med verdier som beskriver et forhold mellom verdiene, men RETTLINJE tilpasser en rett linje til dataene, mens KURVE tilpasser en eksponentiell kurve. Hvis du vil ha mer informasjon, se RETTLINJE.

 • Når du bare har én uavhengig y-variabel, kan du finne verdiene for y-skjæringspunktet (b) direkte ved hjelp av følgende formler:

  Y-skjæringspunkt (b):
  INDEKS(KURVE(kjente_y;kjente_x);2)

  Du kan bruke ligningen y = b*m^x til å forutse fremtidige verdier av y, men i Microsoft Excel kan du la funksjonen VEKST gjøre dette for deg. Hvis du vil har mer informasjon, kan du se funksjonen VEKST.

 • Formler som returnerer matriser, må angis som matriseformler.

  Obs!: I Excel Online kan du ikke opprette matriseformler.

 • Når du skriver inn en matrisekonstant, for eksempel kjent_x, som et argument, må du bruke komma for å skille verdier i samme rad, og semikolon for å skille rader. Skilletegn kan være forskjellige avhengig av de regionale innstillingene.

 • Legg merke til at y-verdiene som forutses av regresjonsligningen, kanskje ikke er gyldige hvis de er utenfor området for de y-verdiene du brukte for å bestemme ligningen.

Eksempel

Eksempel 1

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Måned

Enheter

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KURVE(B2:B7,A2:A7; SANN; USANN)

Obs! Formelen i eksemplet må angis som en matriseformel i Excel-programmet. Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, begynner du med formelcellen og merker området C9:D9. Trykk F2 og deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke legges inn som en matriseformel, blir enkeltresultatet 1,4633.

1,4633

495,3048

Eksempel 2

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Måned

Enheter

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Formel

Resultat

=KURVE(B2:B7,A2:A7; SANN; SANN)

1,4633

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×