Kreve godkjenning for elementer i en områdeliste eller et områdebibliotek

Kreve godkjenning for elementer i en områdeliste eller et områdebibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Lister og biblioteker kan du ofte inneholder sensitiv informasjon, som forventet markedsføring kampanjer eller personaladministrasjon initiatives. Det kan være viktig at du har bare «offisielt» versjoner av elementer eller filer som er synlig for brukere. Du kan kreve godkjenning for et element eller en fil for å gjøre dette før innholdet blir synlige for de fleste brukerne. Organisasjonen kan bruke en betydelig nivå mellom kvalitet og sikkerhet til innhold i lister og biblioteker, ved å kreve godkjenning.

Hva du vil gjøre?

 1. Gå til biblioteket du vil kreve godkjenning.

 2. Klikk Innstillinger for Innstillinger: oppdatere profilen, installere programvare og koble den til skyen , bibliotekinnstillinger.

  Hvis du ikke ser disse menyelementer, klikker du bibliotek på båndet, og klikk deretter

  Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

 3. Velg Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger for å åpne siden Innstillinger for versjonskontroll.

  Dialogboksen for bibliotek-innstillinger med versjonskontroll valgt.
 4. I Innholdsgodkjenning-delen velger du Ja på spørsmålet vil du kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer? Angi om du vil SharePoint for å opprette versjoner når en fil redigeres i delen Versjonslogg for dokument. Du kan også velge å begrense antall versjoner som er tilgjengelige.

 5. Bestem hvilke brukere som skal se kladdeelementer i dokumentbiblioteket, i delen Sikkerhet for kladdeelement.

  Dialogboks for valg for versjonskontroll

  Tips!:  Hvis du trenger innholdsgodkjenning for en liste eller et bibliotek som allerede inneholder elementer, merkes alle elementene i biblioteket som godkjent.

 6. Du kan velge ett av følgende:

  • Brukere som kan lese elementer i listen

  • Bare brukere som kan redigere elementer i listen

  • Bare brukere som kan godkjenne elementer i listen, og forfatteren av elementet

 7. Klikk OK.

 1. Gå til listen du vil kreve godkjenning.

 2. Klikk kategorien liste på båndet.

 3. Klikk Listeinnstillinger.

 4. Velg Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger for å åpne siden Innstillinger for versjonskontroll.

 5. I Innholdsgodkjenning-delen velger du Ja på spørsmålet vil du kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer? Angi om du vil SharePoint for å opprette versjoner når et element redigeres i delen Element versjonslogg. Du kan også velge å begrense antall versjoner som er tilgjengelige.

 6. Bestemme hvilke brukere skal se kladdeelementer i listen i delen Sikkerhet for kladdeelement.

  Tips!:  Hvis du trenger innholdsgodkjenning for en liste eller et bibliotek som allerede inneholder elementer, merkes alle elementene i biblioteket som godkjent.

 7. Du kan velge ett av følgende:

  • Brukere som kan lese elementer i listen

  • Bare brukere som kan redigere elementer i listen

  • Bare brukere som kan godkjenne elementer i listen, og forfatteren av elementet

 8. Klikk OK.

Hvis noen sender et element i en liste eller et bibliotek som krever godkjenning, er det i statusen Venter til noen (hvem som har minst administrere lister tilgangsnivå) godkjenner den. Mens det venter på godkjenning, forblir den i ventende status.

Når et element har Venter-status, kan det vanligvis bare vises av opphavspersonen og personer som har tillatelse til å behandle lister og biblioteker. Etter at statusen er endret fra Venter til Godkjent, blir elementet synlig for alle som har tillatelse til å vise listen eller biblioteket. Avviste artikler forblir i listen eller biblioteket til opphavspersonen – eller andre som har de nødvendige tillatelsene – sletter dem. Alle elementer eller filer som allerede finnes i listen eller biblioteket, får statusen Godkjent automatisk.

Viktig!:  Hvis sikkerheten i områdebiblioteket er konfigurert slik at alle brukere kan lese elementer, kan alle som har lesetilgang til området, vise alle elementene i listen eller biblioteket, uansett om elementene har statusen Godkjent eller ikke.

Bare personer som har tillatelsene Full kontroll eller Utforming, kan endre liste- eller bibliotekinnstillingene.

Hvis du vil godkjenne et dokument som er lastet opp eller lagt til et bibliotek som krever godkjenning, gjør du følgende:

 1. Klikk ellipsen (... ) ved siden av elementet du vil godkjenne.

 2. Klikk på Avansert.

 3. Klikk Godkjenn/avvis. Hvis Godkjenn/avvis ikke vises, klikker du Avansert, og klikk deretter Godkjenn/avvis. Hvis alternativet ikke vises i det hele tatt, versjonskontroll er kanskje ikke aktivert, eller du har ikke tillatelse til å godkjenne et dokument.

 4. Klikk godkjent eller avvist under godkjenningsstatus. Du kan også legge til kommentarer i Kommentar-delen.

 5. Klikk OK.

Hva vil du gjøre?

Hvis noen sender inn et element eller en fil til en liste eller et bibliotek som krever godkjenning, får elementet Venter-status til det godkjennes av noen som har de nødvendige tillatelsene til å godkjenne det. Mens elementet venter på godkjenning, har det Venter-status.

Når et element eller en fil har Venter-status, kan det vanligvis bare vises av opphavspersonen og de brukerne som har tilgang til å administrere lister og biblioteker. Etter statusen er endret fra Venter til Godkjent, blir elementet synlig for alle som har tillatelse til å vise listen eller biblioteket. Avviste artikler forblir i listen eller biblioteket inntil opphavspersonen – eller andre som har de nødvendige tillatelsene – sletter dem. Alle elementer eller filer som allerede finnes i listen eller biblioteket, får statusen Godkjent automatisk.

Viktig!:  Hvis sikkerheten i nettstedsbiblioteket er konfigurert slik at alle brukere kan lese elementer, kan alle som har lesetilgang til nettstedet, vise alle elementene i listen eller biblioteket, uansett om elementene har statusen Godkjent eller ikke.

Bare personer som har tillatelsene Full kontroll eller Utforming, kan endre liste- eller bibliotekinnstillingene.

Slik konfigurerer du obligatorisk godkjenning av elementer eller filer

 1. Hvis du ikke har åpnet nettstedslisten eller -biblioteket allerede, klikker du navnet i hurtigstartruten.

 2. Klikk fanen Bibliotek i Bibliotekverktøy- eller Listeverktøy-gruppen på båndet.

 3. Hvis du arbeider i et bibliotek, klikker du Bibliotekinnstillinger. Hvis du arbeider i en liste, klikker du Listeinnstillinger. I dette eksemplet åpnes Bibliotekinnstillinger-siden.

  Bibliotekinnstillinger-siden med koblingen Innstillinger for versjonskontroll vist

 4. Velg Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger. Siden Innstillinger for versjonskontroll åpnes.

  Versjonskontroll-siden med godkjenningsvalg vist

 5. Velg Ja som svar på spørsmålet Vil du kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer? i Innholdsgodkjenning-delen.

 6. Bestem hvilke brukere som skal se kladdeelementer i dokumentbiblioteket, i delen Sikkerhet for kladdeelement. I dette eksemplet er Bare brukere som kan godkjenne elementer (og forfatteren av elementet) valgt.

 7. Klikk OK.

  Følgende eksempel viser godkjente elementer i et bibliotek etter at Ja ble angitt for alternativet Krev innholdsgodkjenning. Siden disse filene allerede var i biblioteket, ble de godkjent automatisk.

  SharePoint-bibliotek etter at godkjenning påkrevd. Filer som allerede er i biblioteket, har statusen Godkjent.

Din organisasjon kan etter hvert finne ut at det er upraktisk eller unødvendig å kreve godkjenning for hvert element eller fil i bestemte lister eller biblioteker. Kravet krever ikke bare tid fra personen som må innvilge eller avslå godkjenningene, men det forhindrer brukere i å samarbeide på en fil eller et element på en enkel måte. Hvis du finner ut at organisasjonen ikke lenger trenger å godkjenne alle elementer eller filer, kan du fjerne kravet.

Slik fjerner du kravet om godkjenning av elementer eller filer i en liste eller et bibliotek

 1. Hvis du ikke har åpnet nettstedslisten eller -biblioteket allerede, klikker du navnet i hurtigstartruten.

 2. Klikk fanen Bibliotek i Bibliotekverktøy-gruppen eller fanen Liste i Listeverktøy-gruppen på båndet.

 3. Hvis du arbeider i et bibliotek, klikker du Bibliotekinnstillinger. Hvis du arbeider i en liste, klikker du Listeinnstillinger. I dette eksemplet åpnes Bibliotekinnstillinger-siden.

  Bibliotekinnstillinger-siden med koblingen Innstillinger for versjonskontroll vist

 4. Velg Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger. Siden Innstillinger for versjonskontroll åpnes.

 5. Velg Nei som svar på spørsmålet Vil du kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer? i Innholdsgodkjenning-delen. Det vises en varselmelding.

  Varselmeldingen som vises når Nei velges i Innholdsgodkjenning-delen i dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll

 6. Klikk OK for å lukke meldingen.

 7. Klikk OK for å lukke dialogboksen Innstillinger for versjonskontroll. Når du kommer tilbake til listen eller biblioteket, er Godkjenningsstatus ikke lenger tilgjengelig på siden. Alle brukere som har tillatelse til å vise listen eller biblioteket, kan vise alt innhold som ligger der.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×