Kreve et bestemt mønster for dataregistrering i en kontroll

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Datavalidering er muligheten til å se etter feil automatisk mens brukeren fyller ut et skjema. Legger til datavalidering i kontroller i skjemamalen, kan du sikre at dataene som du har samlet inn er nøyaktige og konsekvente, og at de følger alle standarder som allerede er i bruk av firmaet. Du kan for eksempel bruke datavalidering for å la brukerne vite når beløpet de angir for et element for kostnader overstiger det godkjente beløpet, eller når de ved en feiltakelse skriver inn navnet i en boks som brukes til å samle inn telefonnumre.

Hvis et skjema inneholder datavalideringsfeil, og den er koblet til en database eller nettjeneste, vil ikke brukerne kunne sende skjemaet før disse feilene. Brukere kan lagre en lokal kopi av skjemaet, og deretter rette og sende dataene senere.

Denne artikkelen inneholder en forklaring på hvordan datavalidering kan sikre at data som en bruker angir i en kontroll, samsvarer med et forhåndsdefinert mønster. Du kan for eksempel legge datavalidering som krever at brukeren oppgir et firesifret postnummer, til en tekstbokskontroll .

Obs!: 

 • Du kan også bruke betinget formatering til å kreve at data som brukeren angir i en kontroll, samsvarer med et forhåndsdefinert mønster.

 • Når du legger et mønster til en kontroll, vil ikke kontrollen automatisk reformatere dataene som brukeren legger inn, slik at de samsvarer med mønsteret.

I denne artikkelen

Før du begynner

Vurderinger for kompatibilitet

Krev et bestemt mønster for dataregistrering i en kontroll

Før du begynner

For å kunne fullføre denne prosedyren, må skjemamalen inneholde en kontroll som støtter datavalidering. Selv om du kan angi betingelsen mønstergjenkjenning for InfoPath-kontroller som støtter datavalidering, fungerer mønstergjenkjenning best med kontroller som viser tegn, for eksempel tall, bokstavene eller tegnsetting. Hvis du for eksempel mønstergjenkjenning betingelse for en tekstboks kan føre til nyttige resultater, men slik betingelse for en avmerkingsboks, fører ikke nyttige resultater.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge en bestemt kompatibilitetsmodus for å utforme en webleserkompatibel skjemamal. Når en webleserkompatibel skjemamal er publisert til en server som kjører InfoPath Forms Services, og deretter leseraktiverte, kan skjemaer som er basert på skjemamalen vises i en nettleser. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, vil enkelte kontroller er tilgjengelige i oppgaveruten Kontroller for de ikke kan vises i en nettleser.

Noen datavalideringsfunksjoner fungerer forskjellig i en nettleser enn de gjør i InfoPath. Når du legger til datavalidering i en kontroll, kan du for eksempel opprette forklarende tekst som skal vises når en bruker skriver inn ugyldige data i kontrollen. Du kan ha denne forklarende tekst vises i et skjermtips, og du kan la brukere vise en advarsel som inneholder mer informasjon, eller du kan ha varselet vises automatisk når en bruker skriver inn ugyldige data. Varsler kan ikke vises automatisk for skjemaer som vises i en nettleser, men brukere kan fortsatt se skjermtipset, og du kan også vise en advarsel som inneholder tilleggsinformasjon.

Liste over kontrollene som støtter datavalidering

Tabellen nedenfor viser alle Microsoft Office InfoPath 2007-kontrollene som støtter datavalidering, og om de er tilgjengelige i webleserkompatible skjemamaler.

Obs!: Selv om du kan angi betingelsen mønstergjenkjenning for InfoPath-kontroller som støtter datavalidering, fungerer mønstergjenkjenning best med kontroller som viser tegn, for eksempel tallene, bokstavene eller tegnsetting. Hvis du for eksempel mønstergjenkjenning betingelse for en tekstboks kan føre til nyttige resultater, men slik betingelse for en avmerkingsboks, fører ikke nyttige resultater.

Kontroller som støtter datavalidering

Tilgjengelige for webleser-kompatible skjemamaler?

Avmerkingsboks

Ja

Datovelger

Ja

Rullegardinliste

Ja

Liste

Ja

Alternativknapp

Ja

Tekstboks

Ja

Boks for rik tekst

Ja

Punktmerket, nummerert eller umerket liste

Nei

Kombinasjonsboks

Nei

Til toppen av siden

Kreve et bestemt mønster for dataregistrering i en kontroll

 1. Klikk kontrollen du vil legge til datavalidering i.

 2. Velg Datavalidering, på Format-menyen.

 3. Klikk Legg til, i dialogboksen Datavalidering.

 4. Klikk Velg et felt eller en gruppe under Hvis betingelsen oppfylles: i den første boksen, og velg deretter det feltet eller den gruppen som kontrollen er bundet til.

 5. Klikk samsvarer ikke med mønster i den andre boksen.

 6. Klikk Velg et mønster i den tredje boksen.

 7. Gjør ett av følgende under Standardmønstre i dialogboksen Mønster for dataregistrering:

  • Hvis du vil bruke et standardmønster, velg mønsteret og klikk deretter OK.

   Liste over standard mønstre

   Mønster

   Eksempel

   Telefonnummer

   (555) 555-0100

   Personnummer

   123-45-6789

   Postnummer

   98052

   Postnummer + 4

   98052-6399

  • Hvis du vil lage et egendefinert mønster, klikk Egendefinert mønster, skriv inn mønsteret du ønsker i boksen Egendefinert mønster, og klikk deretter OK.

   Symboler du kan bruke til å angi et mønster

   Du kan sette inn symboler som angir begrensninger på mønsteret, for eksempel bare bokstaver, bare sifre, bare tegn, bindestreker, punktum, komma og parenteser. I tillegg kan du bruke følgende symboler til å tillate flere forekomster av et gitt tegn:

   • Ingen eller én (?)     Tegnet foran symbolet kan enten ikke forekomme, eller bare forekomme én gang. Mønsteret \d? betyr for eksempel at et siffer (angitt av \d) enten ikke må forekomme, eller bare forekomme én gang.

   • Ingen eller flere (*)     Tegnet foran symbolet kan enten ikke forekomme, eller forekomme én eller flere ganger. Mønsteret r* betyr for eksempel at tegnet r kan enten ikke må forekomme, eller forekomme én eller flere ganger.

   • Én eller flere (+)    Det foregående tegnet må være enten engangsbruk eller mer enn én gang. Hvis du for eksempel. + betyr at et tegn (angitt av.) må forekomme én gang eller mer enn én gang.

 8. Skriv inn teksten du vil skal vises når en bruker peker på kontrollen eller høyreklikker kontrollen i skjermtips-boksen.

 9. Hvis du vil at en dialogboksmelding automatisk skal vises dersom brukeren lar en kontroll være tom, merker du av for Vis dialogboksmeldinger med én gang brukere skriver inn ugyldige data.

  Obs!: Ettersom dialogboksemeldinger ikke kan vises automatisk i en webleser, vil brukere som fyller ut skjemaet i en webleser, bare se skjermtipset.

 10. Skriv inn teksten du vil skal vises i dialogboksen umiddelbart eller når brukeren ber om mer informasjon, i Melding-boksen.

  Obs!: Skjermtips for en datavalideringsfeil vises ikke for kontroller som også har et standard skjermtips i kategorien Avansert i dialogboksen Egenskaper for kontrollen. Denne virkemåten bidrar til å sikre at navnet på kontrollen angis nøyaktig til brukere som bruker skjermlesere.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×