KPIer (Key Performance Indicator) i Power Pivot

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Viktige ytelsesindikatorer (KPIer) er visuelle mål av ytelse. En KPI er basert på et bestemt beregnede felt, er utformet slik at brukerne å evaluere gjeldende verdi og status for måledata mot et definert mål. KPIen gauges ytelsen til verdien, som er definert av et Base mål (også kjent som et beregnet felt i PowerPivot i Excel 2013), mot en målverdi også definert av et mål eller en absolutt verdi . Hvis modellen har ingen mål, kan du se opprette et mål.

Pivottabell med KPI
Pivottabell med ansattes fulle navn i rader og salgs-KPI i verdier

Opprette en KPI

 1. I Data View, klikker du tabellen som har mål som skal fungere som det grunnleggende målet. Hvis du ikke allerede har opprettet et grunnleggende mål, kan du se opprette et mål.

 2. Kontroller at beregningsområdet vises. Hvis dette ikke vises i Power Pivot, klikker du Hjem> Beregningsområde.

  Beregningsområdet vises under tabellen du er i.

 3. Høyreklikk det beregnede feltet som skal fungere som mål basis (verdi), og klikk deretter Opprett KPI i beregningsområdet.

 4. Velg blant følgende alternativer under Definer målverdi:

  Velg mål, og velg deretter et mål mål i boksen.

  Obs!: Hvis det er ingen felt i boksen, er det ingen beregnede felt i modellen. Du må opprette et mål.

  Velg Absoluttverdi, og skriv deretter inn en numerisk verdi.

 5. Klikk og skyv den lave og høye terskelverdien under Definer statusterskelverdier.

 6. Klikk en bildetype under Velg ikonstil.

 7. Klikk Beskrivelser, og skriv deretter inn beskrivelser for KPI, Verdi, Status og Mål.

Redigere en KPI

 • Høyreklikk målet som fungerer som den grunnleggende målenheten (verdi) for KPIen i beregningsområdet, og klikk deretter Rediger KPI-innstillinger.

Slette en KPI

 • Høyreklikk målet som fungerer som den grunnleggende målenheten (verdi) for KPIen i beregningsområdet, og klikk deretter Slett KPI.

  Slette en KPI sletter ikke grunnleggende mål eller målet mål (Hvis dette er definert).

Mer om KPIer.

I forretningsterminologi er en KPI et kvantifiserbart mål som kan brukes til å vurdere forretningsmålsettinger. Det kan for eksempel hende at salgsavdelingen i en organisasjon bruker en KPI til å måle månedlig bruttofortjeneste mot forventet bruttofortjeneste. Regnskapsavdelingen måler kanskje månedlige utgifter mot inntekt for å evaluere kostnader, og en personaladministrasjon måler kanskje gjennomtrekk av ansatte hvert kvartal. Begge scenarioene er eksempler på KPIer. Forretningsfolk bruker ofte KPIer som er gruppert sammen i en forretningsmålstyring, til å få et raskt og nøyaktig historisk sammendrag av forretningsfremgang eller til å identifisere trender.

En KPI inneholder følgende:

Basisverdi

En basisverdi defineres av et beregnet felt som resulterer i en verdi. Denne verdien kan for eksempel være opprettet som et salgsaggregat, eller et mål som er opprettet for å definere fortjeneste for en gitt periode.

Target value

En målverdi defineres av et beregnet felt som resulterer i en verdi, eller av en absoluttverdi. Et beregnet felt kan for eksempel brukes som en målverdi der forretningslederne i en organisasjon vil sammenligne hvordan salgsavdelingen følger sporet mot en gitt kvote, der det beregnede feltet for budsjett representerer målverdien. Et eksempel der en absoluttverdi hadde vært brukt som en målverdi, kan være der personalsjefen vil beregne antall dager hver ansatt har vært sykemeldt, sammenlignet med gjennomsnittet, der gjennomsnittlig antall dager sykemeldt representerer absoluttverdien.

Status thresholds

En terskelverdi for status defineres av området mellom en lav og høy terskelverdi. Terskelverdien for status vises med en grafisk fremstilling, slik at det blir enklere for brukere å fastslå statusen til basisverdien sammenlignet med målverdien.

Eksempel

Salgssjefen hos Adventure Works vil opprette en pivottabell som hun kan bruke til raskt å vise om selgere oppfyller salgskvoten for en gitt periode (år). Hun vil at pivottabellen skal vise, for hver selger, faktisk salgsbeløp i dollar, salgskvotebeløp i dollar og en enkel grafisk fremstilling som viser om hver selger er under, likt med eller over salgskvoten. Hun ønsker å kunne dele opp dataene etter år.

Salgssjefen gjør dette ved å legge til en salgs-KPI i AdventureWorks-arbeidsboken. Salgssjefen oppretter deretter en pivottabell med feltene (beregnede felt og KPI) og slicerne for å analysere om selgerne oppfyller kvotene sine.

Det opprettes et mål i SalesAmount-kolonnen i tabellen FactResellerSales i Power Pivot-arbeidsboken som gir det faktiske salgsbeløpet i dollar for hver selger. Dette målet brukes til å definere basisverdien til KPIen. Salgssjefen kan velge en kolonne og klikke Autosum på fanen Hjem, eller skriv inn formelen på formellinjen.

Det beregnede feltet for salg opprettes med følgende formel:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Kolonnen SalesAmountQuota i tabellen FactSalesQuota har definert en salgsbeløpskvote hvor hver ansatt. Verdiene i denne kolonnen fungerer som målet (verdien) for det beregnede feltet i KPIen.

Det beregnede feltet for SalesAmountQuota opprettes med følgende formel:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Obs!: Det er en relasjon mellom EmployeeKey-kolonnen i tabellen FactSalesQuota og EmployeeKey i DimEmployees-tabellen. Denne relasjonen er nødvendig for at hver selger i DimEmployee-tabellen skal representeres i tabellen FactSalesQuota.

Nå som beregnede felt er opprettet for å fungere som basisverdien og målverdien for KPIen, utvides det beregnede salgsfeltet til en ny salgs-KPI. I salgs-KPIen er det beregnede SalesAmountQuota-målfeltet definert som målverdien. Terskelverdien for status er definert som et område etter prosentandel, og målet er 100 %, som betyr at faktisk salg som er definert av det beregnede salgsfeltet, oppfyller kvotebeløpet som er definert i det beregnede SalesAmountQuota-målfeltet. Lav og høy prosentandel defineres på statuslinjen, og en grafikktype velges.

KPI i PowerPivot

KPIer (Key Performance Indicator) i Power Pivot

Salgssjefen kan nå opprette en pivottabell og legge til KPIens basisverdi, målverdi og status i feltet for verdier. Employees-kolonnen legges til i RowLabel-feltet, og CalendarYear-kolonnen legges til som en slicer.

Salgssjefen kan nå raskt vise salgsstatus for salgsavdelingen, dele opp faktisk salgsbeløp, salgskvotebeløp og status for hver selger etter år. Hun kan analysere salgstrendene over flere år for å fastslå om hun må justere salgskvoten for en selger.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×