Korrekturlese publikasjonen ved å skrive ut en PDF-fil, en ikke-separert fil eller separasjoner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er viktig at du korrekturleser publikasjonen nøye før du sender den til trykkeriet. Formatet du bruker for korrekturlesing, for å kontrollere oppsettet eventuelle problemer med oppsett, farge og overtrykk, kan avhenge av trykketypen du bruker. De tre vanligste formatene er PDF, en ikke-separert fil og separasjonsfil.

Diskuter med trykkeriet hva som er det riktige formatet for korrektur av publikasjonen, og hvilke problemer i publikasjonen ved trykking du må være på utkikk etter.

Hva vil du gjøre?

Bestemme hvilken korrekturverktøy metode som du trenger

Skrive ut en PDF-fil

Skrive ut et sammensatt

Skrive ut separasjoner

Bestemme hvilken korrekturmetode du trenger

Jo nærmere samsvar det er mellom korrekturmetoden og forholdene i trykkeriet, jo mer nøyaktig vil den representere det endelige trykte materialet.

Fordi de fleste trykkerier arbeider med PDF-filer, er PDF sannsynligvis det beste alternativet. En PDF-fil sikrer at den beholder nøyaktig det ønskede formatet når filen vises elektronisk eller skrives ut.

Obs!: Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Det kan hende trykkerier som ikke bruker PDF-filer, ber deg om å få PostScript-filer. Korrekturalternativene er ikke-separerte filer og separasjoner. Ikke-separerte filer er mindre nøyaktige enn den separasjonsbaserte korrekturen som trykkeriet kan lage. Separasjonsbaserte filer er mindre nøyaktig enn en trykkekontroll ved starten av trykkingen. Utfordringen er at problemer i separasjoner eller senere i en trykkekontroll vanligvis er dyrere å rette enn hvis de blir funnet tidligere i ikke-separert fil. Snakk med trykkeriet for å finne riktig metode.

 • Skrive ut en sort-hvitt ikke-separert fil    Kontroller om det er problemer med oppsett, tekst og generell kontrast og lysstyrke i en ikke-separert gråtone. Hvis publikasjonen inneholder en PostScript-feil når den skrives ut på en PostScript-bordskriver, er det også sannsynlig at publikasjonen vil generere en PostScript-feil i trykkeriets fotosetter.

 • Skrive ut en ikke-separert farge    Kombiner alle farger, tekst og grafikk på ett ark for korrektur. Bruk en ikke-separert RGB-farge til å forsikre deg om at du er fornøyd med den helhetlige sideutformingen og de generelle fargevalgene. En ikke-separert RGB-farge er imidlertid ikke pålitelig ved kontroll av fargenøyaktighet, moarémønstre og problemer med overtrykk. Hvis du vil kontrollere fargenøyaktigheten, kan du skrive ut en ikke-separert CMYK på en CMYK-fargeskriver eller korrekturenhet for å få en bedre representasjon av fargene slik de vil se ut i en trykt publikasjon.

 • Skrive ut fargeseparasjoner    Skill komponentfargene i publikasjonen, og finn de områdene i utformingen som kan forårsake problemer for trykken. Når du skriver ut separasjoner, skrives det ut én side for hver enkelt farge i publikasjonen. Separasjoner vises i svart og hvitt selv om du bruker en fargeskriver, fordi skriveren bare bruker fargene til å bestemme hvordan fargene er satt opp. Fargeseparasjoner opprettes på best måte av trykkeriet for endelig utskrift i trykkeriet. Se nøye gjennom hver side for å kontrollere problemene du har diskutert med trykkeriet, som for eksempel følgende:

  • Farger er separert på riktig måte.

  • Objekter vises på riktig plate.

  • Farger og objekter fortrenger, overskriver og overtrykker på riktig måte.

  • Utfallende objekter går utenfor siden.

  • Ingen grafikk mangler.

  • Alle skrifter og skrifterstatninger skrives ut som forventet.

Til toppen av siden

Skrive ut en PDF-fil

Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

 1. Klikk Publiser som PDF eller XPSFil-menyen.

 2. Skriv inn et navn på publikasjonen i Filnavn-listen.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen.

 4. Klikk Endre ved siden av Optimaliser for.

 5. I dialogboksen Publiseringsalternativer klikker du optimaliseringen i listen Angi hvordan denne publikasjonen skal skrives ut eller distribueres som svarer til behovene du har for publikasjonen. Hvis publikasjonen for eksempel skal korrekturleses elektronisk og utskriftskvalitet er mindre viktig enn en liten filstørrelse, klikker du Minste størrelse. Hvis du vil skrive ut PDF-filen for korrekturlesing, og utskriftskvalitet er mer viktig enn filstørrelse, klikker du Utskrift av høy kvalitet.

 6. Klikk Avansert for å vise hele dialogboksen, og velg de nødvendige innstillingene.

 7. Klikk OK.

 8. Hvis du vil åpne filen i Adobe Reader umiddelbart etter du har lagret den, merker du av for Åpne fil etter publisering i dialogboksen Publiser som PDF eller XPS. Hvis du velger Trykkeri i dialogboksen Publiseringsalternativer, er avmerkingsboksen Åpne fil etter publisering ikke tilgjengelig.

 9. Klikk Publiser.

 10. Hvis du vil skrive ut publikasjonen, velger du Fil-menyen i Adobe Reader, klikker Skriv ut, velger utskriftsalternativer, og klikker deretter OK.

Til toppen av siden

Skrive ut en ikke-separert fil

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren eller fotosetteren du vil bruke, fra listen Skrivernavn.

 3. Klikk kategorien Skriverdetaljer, klikk Avansert skriveroppsett, og klikk deretter kategorien Separasjoner.

 4. Gjør ett av følgende i listen Skriv ut farger som:

  • Klikk Ikke-separert gråtone for å skrive ut en ikke-separert fil på en svart/hvitt-skriver.

  • Klikk Ikke-separert CMYK for å skrive ut en ikke-separert fil på en CMYK-fargeskriver eller -korrekturenhet.

  • Klikk Ikke-separert RGB for å skrive ut en ikke-separert fil på en fargeskriver.

 5. I Oppløsning-listen klikker du oppløsningen du vil skrive ut.

  Obs!: Listen over tilgjengelige oppløsninger avhenger av hvilken skriver eller fotosetter du velger i listen Skrivernavn. Noen skrivere tillater bare utskrift med én oppløsning.

 6. Klikk kategorien Sideinnstillinger, og velg ønskede alternativer under Utskriftsalternativ, Utskriftsmerker og Utfallende sider.

 7. Klikk kategorien Grafikk og skrifter, og velg deretter alternativene du vil bruke, under Skrifter, Bilder og Beskjær og nedskaler bilder.

 8. Klikk OK.

 9. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive ut publikasjonen, klikker du OK.

  • Hvis du vil beholde disse utskriftsinnstillingene uten å skrive ut publikasjonen, klikker du Avbryt.

Obs!: 

 • Utskriftsmerker, utfallende sider og utfallende sider kan du skrive ut utenfor siden. Hvis du vil skrive dem ut, må papirstørrelsen være større enn sidestørrelsen du har konfigurert for publikasjonen.

 • Alternativene under Utskriftsalternativ er bare tilgjengelige når du skriver ut på en PostScript-skriver.

Til toppen av siden

Skrive ut separasjoner

 1. Klikk Skriv utFil-menyen.

 2. Velg skriveren eller fotosetteren du vil bruke, fra listen Skrivernavn.

  Obs!: Hvis du ikke har en fargeskriver i PostScript, kan du konfigurere den generelle farge skriverdriveren PS for trykking. For mer informasjon, kan du se installere generisk Color PS for trykking skriverdriveren.

 3. Klikk kategorien Skriverdetaljer, klikk Avansert skriveroppsett, og klikk deretter kategorien Separasjoner.

 4. Klikk Separasjoner i listen Skriv ut farger som.

 5. I Disse platene-listen gjør du ett av følgende:

  • Klikk Alle definerte blekkfarger for å skrive ut en spotfarge- eller prosessfargeplate for hver enkelt blekkfarge du har definert i publikasjonen (Verktøy-menyen, undermenyen Trykkeriverktøy, Fargeutskrift-kommandoen).

  • Klikk Bare brukte blekkfarger for å skrive ut en spotfarge- eller prosessfargeplate for hver definerte blekkfarge som brukes i publikasjonen.

  • Klikk Konverter spot til prosess for å bare skrive ut prosessfargeplater og konvertere alle definerte spotfarger til prosessfarger under utskrift.

 6. Hvis du vil hindre at det skrives ut plater for prosessfarger som ikke er i bruk, merker du av for Ikke skriv ut tomme plater.

 7. I listen Oppløsning klikker du oppløsningen du vil skrive ut med.

  Obs!: Listen over tilgjengelige oppløsninger avhenger av hvilken skriver eller fotosetter du velger i listen Skrivernavn. Noen skrivere tillater bare utskrift med én oppløsning.

 8. Klikk kategorien Sideinnstillinger, og velg ønskede alternativer under Utskriftsalternativ, Utskriftsmerker og Utfallende sider.

 9. Klikk kategorien Grafikk og skrifter, og velg deretter alternativene du vil bruke, under Skrifter, Bilder og Beskjær og nedskaler bilder.

 10. Klikk OK.

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive ut publikasjonen, klikker du OK.

  • Hvis du vil beholde disse utskriftsinnstillingene uten å skrive ut publikasjonen, klikker du Avbryt.

Obs!: 

 • Utskriftsmerker, utfallende sider og utfallende sider kan du skrive ut utenfor siden. Hvis du vil skrive dem ut, må papirstørrelsen være større enn sidestørrelsen du har konfigurert for publikasjonen.

 • Alternativene under Utskriftsalternativ er bare tilgjengelige når du skriver ut på en PostScript-skriver.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×