Kopiere tekst fra en fil til en annen

Når du klipper ut eller kopierer tekst og deretter limer den inn i samme dokument eller et annet Word-dokument, kan du velge å beholde den opprinnelige formateringen eller bruke formateringen til omkringliggende tekst der det limes inn. Hvordan Word formaterer et område når du foretar en enkel klippe- og limehandling fra et annet dokument, bestemmes av om området inneholder et avsnittsmerke eller inndelingsskift.

Hvis området

bruker Word

Ikke inkluderer et avsnittsmerke Avsnittsmerke

Tegnstil og eventuelle ekstra tegnformatering brukes i det merkede området.

Er et enkelt avsnittsmerke

Avsnittsstil og eventuelle ekstra avsnittsformat brukes for avsnittet.

Inkluderer et avsnittsmerke

Avsnittsstil og eventuelle ekstra avsnittsformat brukes for avsnittet. Word aktiverer også tegnstilen og eventuelle ekstra tegnformateringer brukt for området.

Inkluderer et inndelingsskift

All formatering for inndelingen foran, inkludert marger, antall kolonner, linjenumre, sidestørrelse og -retning, og topp- og bunntekster.

Gjør et av følgende:

Behold formateringen til den opprinnelige teksten

 1. Velg teksten du vil klippe ut eller kopiere, og klikk deretter KOMMANDO + X for å klippe ut teksten eller KOMMANDO + C for å kopiere teksten.

 2. Klikk der du vil lime inn teksten, og klikk deretter KOMMANDO + V.

 3. Klikk Alternativer for innliming  Alternativer for innliming , som vises etter at du har limt inn teksten.

  Jeg finner ikke knappen Alternativer for innliming når jeg limer inn tekst

  1. Klikk Innstillinger på menyen Word.

  2. Klikk Rediger under Redigerings- og korrekturverktøy.

  3. Merk av for Vis knappene Alternativer for innliming under Alternativer for klipp ut og lim inn.

 4. Klikk Behold kildeformatering.

  Obs!: Hvis du vil lime inn elementer fra punktlister eller nummererte lister i et dokument som allered inneholder slike lister, kan det være at valget Behold kildeformatering ikke vises når du klikker knappen Alternativer for innliming.

Endre formateringen til den opprinnelige teksten slik at den samsvarer med målformateringen

 1. Velg teksten du vil klippe ut eller kopiere, og klikk deretter KOMMANDO + X for å klippe ut teksten eller KOMMANDO + C for å kopiere teksten.

 2. Klikk der du vil lime inn teksten, og klikk deretter KOMMANDO + V.

 3. Klikk Alternativer for innliming  Alternativer for innliming , som vises etter at du har limt inn teksten.

  Jeg finner ikke knappen Alternativer for innliming når jeg limer inn tekst

  1. Klikk Innstillinger på menyen Word.

  2. Klikk Rediger under Redigerings- og korrekturverktøy.

  3. Merk av for Vis knappene Alternativer for innliming under Alternativer for klipp ut og lim inn.

 4. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Bevare formateringen, for eksempel ord med fet eller kursiv stil

Klikk Bruk målformatering.

Fjerne alle de opprinnelige formateringene fra teksten du limer inn

Klikk Behold bare tekst.

Obs!: 

 1. Hvis området omfatter innhold som ikke er tekst, forkaster alternativet Behold bare tekst innholdet eller konverterer det til tekst. Hvis du for eksempel bruker alternativet Behold bare tekst når du limer inn innhold med bilder og en tabell, blir bildene utelatt fra det innlimte innholdet, og tabellen konverteres til en serie med avsnitt.

 2. Hvis området inneholder punktlister eller nummererte lister, kan alternativet Behold bare tekst forkaste punkt eller nummerering, avhengig av standardinnstillingen for å lime inn tekst i Word. Du kan konvertere punktlister eller nummererte lister til avsnitt som begynner med punkt eller talltegn, for å ivareta punkt og talltegn.

Se også

Kopiere formatering mellom objekter eller tekst

kopiere formatering

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×