Kopiere rapporter, kalendere og visninger i Project

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Assistenten er et verktøy du kan bruke til å kopiere rapporter, kalendere og andre elementer til andre prosjekter eller den globale malen (Global.MPT). Hvis du kopierer et element til den globale malen, blir den tilgjengelig for alle prosjektene.

Du må imidlertid kanskje ikke bruke assistenten til å fullføre det du ønsker. Prosjektets standardvirkemåten er faktisk å kopiere automatisk alle nye visninger og relaterte elementer du oppretter i den globale malen. Dette gjelder også for eksisterende elementer du lagrer med et nytt navn. Hvis du vil endre denne virkemåten, velger du fil > Alternativer > Avansert. Innstillingen er på Vis-delen:

Alternativet Legg til nye visninger, tabeller, filtre og grupper automatisk i den globale

Bruke assistenten

Hvis du har fjernet merket for innstillingen som beskrives ovenfor, og vil kopiere merkede elementer til den globale malen, eller hvis du vil kopiere et element fra ett prosjekt til et annet, må du bruke assistenten.

Du kan også bruke assistenten til å kopiere egendefinerte tekststiler til andre prosjekter eller den globale malen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre skriften for all tekst ved å bruke stiler.

Obs!: 

 • Du kan ikke kopiere aktivitetsinformasjon ved å bruke assistenten. Hvis du vil at bestemte aktiviteter skal være en del av hvert prosjekt, lagrer du prosjektfilen som en vanlig mal.

 • Du kan ikke lagre verdier i egendefinerte verdilister (det vil si oppslagsverdier) i den globale malen. Bruk en vanlig mal også i denne situasjonen.

Kopiere elementer til den globale malen

La oss si at du tilpasser standard Gantt-diagram med kostnadskolonner og vil nå bruke det nye diagrammet i fremtidige prosjekter. Bruk denne fremgangsmåten til å kopiere visningen til den globale malen:

 1. Velg fil > Assistent.

  (I Project 2007, velg Verktøy > Assistent.)

 2. Velg kategorien visninger i dialogboksen Assistent.

  Dialogboksen Assistent i Project.

  Obs!: Hvis du vil kopiere andre prosjektelementer, kan du velge en annen kategori, for eksempel kalendere.

  Listen til venstre inneholder elementene i den globale malen, mens listen til høyre inneholder elementene i gjeldende prosjekt. Jobben din er å flytte det egendefinerte elementet fra høyre til venstre side.

  Obs!:  Hvis du vil vise prosjektelementer fra andre prosjekter, må du først åpne disse prosjektene.

 3. Velg den egendefinerte visningen på høyre side, og velg deretter Kopier.
  Assistenten i Project med listen over elementer i det åpne prosjektet

  den egendefinerte visningen kopiert til den globale malen og vises på venstre side.

 4. Hvis den egendefinerte visningen inneholder kolonner som du har lagt til, må du ha til å kopiere over den tilknyttede tabellen. Velg tabeller-fanen, og deretter kopiere tabellen til den globale malen. Tilknyttet tabell kan ha samme navn som visningen, men hvis du ikke ser et sannsynlig samsvar, kan du kopiere tabellen.

  Alle prosjektene dine er den egendefinerte visningen tilgjengelig for dem med riktig underliggende tabell.

Kopiere elementer direkte til et annet prosjekt

Slik kopierer du prosjektelementer fra ett prosjekt til et annet (men ikke til den globale malen):

 1. Åpne begge prosjekter («kildeprosjektet» som inneholder de egendefinerte elementene, og «målprosjektet» som du vil kopiere dem til).

 2. I kildeprosjektet, velger du fil > Assistent.

  (I Project 2007, velg Verktøy > Assistent.)

 3. Merk målprosjektet i tilgjengelighetslisten.

  Merk et målprosjekt i Assistent i Project.

  Obs!: Hvis du vil kopiere andre prosjektelementer, kan du velge en annen kategori, for eksempel kalendere.

 4. Velg de egendefinerte elementene på høyre side, og velg deretter Kopier til å kopiere dem til målprosjektet.

Hvis en eksisterende kalender har mange av de samme helligdagene og andre elementer i kalenderen du vil bruke i en ny kalender, kan du basere en ny kalender på en eksisterende kalender. Kopier den eksisterende kalenderen i Microsoft Project Web App, og tilpass deretter kopien i skrivebordsversjonen av Project. Hvis du for eksempel hvis standardkalenderen i organisasjonen registrerer alle organisasjonens unike helligdager og hendelser, men du trenger en egen kalender for å gjenspeile en hele dagen, hver dag arbeide planen, du kan kopiere standardkalenderen og endre den til den hele dagen, hver dag-planen.

Slik oppretter du en ny kalender som en kopi av en eksisterende kalender:

 1. Velg Serverinnstillinger i delen Innstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Velg Enterprise kalendere i Virksomhetsdata-delen på Serverinnstillinger-siden.

 3. Velg raden som inneholder kalenderen du vil kopiere, og velg deretter Kopier kalender.

 4. Skriv inn navnet du vil bruke for den nye kalenderen i navn-boksen i dialogboksen Kopier kalender, og velg deretter OK.

  Kalenderen er lagt til i listen på siden Enterprise kalendere.

 5. Velg raden som inneholder den nye, kopierte kalenderen, og velg deretter Rediger kalender.

  Hvis dialogboksen Windows-sikkerhet vises, Logg deg på Microsoft Project Server 2010.

  Project Professional åpnes og viser dialogboksen Endre arbeidstid.

 6. Bruk kalenderen med kategoriene unntak og Arbeidsuker til å endre arbeidstid og fritid tidspunktene for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre arbeidstid og fritid.

 7. Velg OK i dialogboksen Endre arbeidstid for å lagre den nye kalenderen på Project Server.

 8. Lukk Project.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×