Kopiere og endre en datakilde

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det kan være at du ønsker eller trenger å kopiere en datakildetilkobling før du endrer den, i blant annet disse tilfellene:

 • Når du arbeider med Microsoft SharePoint-lister og -biblioteker, og du ønsker å lage en egendefinert spørring.

  Datakildetilkoblingen for SharePoint-lister og -biblioteker viser data fra en standardspørring som ikke kan endres. Hvis du imidlertid kopierer en datakildetilkobling for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek, kan du lage en egendefinert spørring.

 • Når du arbeider med en database, og du ønsker å lage flere datakildespørringer som er basert på de samme kildedataene.

Du kan også kopiere og endre andre datakildetilkoblinger i datakildebiblioteket. Når du klikker Kopier og endre, lager du en kopi av datakildetilkoblingen. Deretter kan du endre kopien ved hjelp av alternativene i dialogboksen Egenskaper for datakilde.

Du kan endre spørringen for SQL-baserte datakilder, for eksempel SharePoint-lister og -biblioteker og databasetilkoblinger. Når det gjelder andre datakildetilkoblinger, kan ingen spørringer endres. Du kan imidlertid endre andre egenskaper for disse datakildetilkoblingene.

Hva vil du gjøre?

Kopiere og endre en SharePoint-liste eller et bibliotek

Kopiere og endre en databasetilkobling

Kopiere og endre en XML-fil

Kopiere og endre et skript på serversiden

Kopiere og endre en XML-webtjeneste

Kopiere og endre en koblet datakilde

Kopiere og endre en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

SharePoint-lister og -biblioteker som vises i datakildebiblioteket, er koblinger til de opprinnelige dataene, og de viser resultatene av en spørring for disse dataene. I motsetning til spørringer for andre datakilder i datakildebiblioteket kan du ikke endre spørringer for datakilder som opprettes automatisk for SharePoint-lister og -biblioteker. Du kan imidlertid kopiere en kobling til en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek og deretter lage en egendefinert spørring for listen eller biblioteket, slik at nettopp de dataene du ønsker, vises.

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du kopierer en datakildetilkobling og deretter endrer du navn, beskrivelse og nøkkelord for datakilden. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer spørringen for en datakilde, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

 1. Hvis Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk SharePoint-listene eller -bibliotekene du ønsker å kopiere eller endre, i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Kopier og endre.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde vises.

 3. Skriv inn et navn på den nye datakilden i Navn-boksen i kategorien Generelt.

  Obs!: Hvis du ikke skriver inn et nytt navn på kopien av datakilden, brukes samme navn som på den opprinnelige datakilden, men_kopi(1) er føyd til. Hvis du for eksempel kopierer datakildetilkoblingen Kunngjøringer, og ikke skriver inn et nytt navn, blir navnet på den nye datakilden Kunngjøringer_kopi(1).

 4. Skriv inn en beskrivelse av den nye datakilden i Beskrivelse-boksen.

 5. Skriv inn eventuelle nøkkelord i Nøkkelord-boksen.

Nå kan du angi en spørring for den nye listen eller biblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en spørring, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

Til toppen av siden

Kopiere og endre en databasetilkobling

Du kan endre en spørring for en databasetilkobling både raskt og enkelt. Hvis du har flere spørringer, og du bruker alle med jevne mellomrom, kan det være praktisk å lagre hver enkelt spørring som en separat datakilde.

Gastronor Delikatesser er for eksempel et firma som registrerer varene sine i en SQL-database. Standardspørringen for databasen viser alle varene som Gastronor Delikatesser har bestilt. Et gruppemedlem foreslår at en annen spørring bør opprettes for å vise bare de produktene som ikke føres lenger. Dette kan enkelt gjøres ved å kopiere den første datakildespørringen, endre spørringen slik at den viser bare varer som ikke føres lenger, og deretter lagre spørringen som er endret, med et nytt navn som en separat databasetilkobling i datakildebiblioteket.

Følgende fremgangsmåte viser deg hvordan du kopierer datakilden, og deretter endrer du navn, beskrivelse og nøkkelord for datakilden. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer spørringen for en datakilde, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

 1. Hvis Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk databasetilkoblingen du ønsker å kopiere eller endre, i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Kopier og endre.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde vises.

 3. Skriv inn et navn på den nye datakilden i Navn-boksen i kategorien Generelt.

  Obs!: Hvis du ikke skriver inn et nytt navn på datakilden, brukes samme navn som på forrige element med_kopi(1) føyd til. Hvis du for eksempel kopierer Varer-databasen, men ikke skriver inn et nytt navn, blir navnet på den nye datakilden Varer_kopi(1).

 4. Skriv inn en beskrivelse av den nye datakilden i Beskrivelse-boksen.

 5. Skriv inn eventuelle nøkkelord i Nøkkelord-boksen.

Nå kan du angi en spørring for den nye databasetilkoblingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en spørring, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

Til toppen av siden

Kopiere og endre en XML-fil

På samme måten som med SharePoint-lister og -biblioteker, kan du ikke endre datakildetilkoblingene som opprettes automatisk for lokale XML-filer. Du kan imidlertid kopiere og endre lokale XML-filer slik at du kan endre navnet på datakilden, legge til en beskrivelse eller legge til nøkkelord. Navnet, beskrivelsen og nøkkelordene for en ekstern XML-fil kan endres uten først å kopiere datakilden.

 1. Hvis Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk XML-filen du ønsker å kopiere eller endre, i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Kopier og endre.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde vises.

 3. Skriv inn et navn på den nye datakilden i Navn-boksen i kategorien Generelt.

  Obs!: Hvis du ikke skriver inn et nytt navn på datakilden, brukes samme navn som på forrige element med_kopi(1) føyd til. Hvis du for eksempel kopierer XML-filen Varer, men ikke skriver inn et nytt navn, blir navnet på den nye datakilden Varer_kopi(1).

 4. Skriv inn en beskrivelse av den nye datakilden i Beskrivelse-boksen.

 5. Skriv inn eventuelle nøkkelord i Nøkkelord-boksen.

Til toppen av siden

Kopiere og endre et skript på serversiden

Det kan være nyttig å kopiere og endre en tilkobling til et skript på serversiden hvis du trenger å koble til det samme serverskriptet med ulike parameterverdier.

 1. Hvis Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk XML-filen du ønsker å kopiere eller endre, i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Kopier og endre.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde vises.

 3. Skriv inn et navn på den nye datakilden i Navn-boksen i kategorien Generelt.

  Obs!: Hvis du ikke skriver inn et nytt navn på datakilden, brukes samme navn som på forrige element med_kopi(1) føyd til. Hvis du for eksempel kopierer filen Rss.aspx på www.gotdotnet.com-skriptet på serversiden, men ikke skriver inn et nytt navn, blir navnet på den nye datakilden Rss.aspx på www.gotdotnet.com_kopi(1).

 4. Skriv inn en beskrivelse av den nye datakilden i Beskrivelse-boksen.

 5. Skriv inn eventuelle nøkkelord i Nøkkelord-boksen.

 6. Gjør ett av følgende i boksen Legg til eller endre parametere i kategorien Kilde:

  • Klikk Legg til.

  • Klikk parameteren du ønsker å endre, og deretter Endre.

 7. Skriv inn et navn på den nye eller endrede parameteren i Navn-boksen i Parameter-boksen.

 8. Skriv inn en standardverdi for den nye eller endrede parameteren i Standardverdi-boksen.

  Obs!: Hvis skriptet på serversiden benytter en parameter som ble angitt av en bruker som besøkte området, merker du av for Verdien for denne parameteren kan angis via en webdel-forbindelse.

Til toppen av siden

Kopiere og endre en XML-webtjeneste

Det kan være nyttig å kopiere og endre en XML-webtjeneste hvis du trenger å koble til den samme webtjenesten med ulike metoder eller ulike parameterverdier.

 1. Hvis Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk XML-filen du ønsker å kopiere eller endre, i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Kopier og endre.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde vises.

 3. Skriv inn et navn på den nye datakilden i Navn-boksen i kategorien Generelt.

  Obs!: Hvis du ikke skriver inn et nytt navn på datakilden, brukes samme navn som på forrige element med_kopi(1) føyd til. Hvis du for eksempel kopierer Webs på Gastronor-webtjenesten, men ikke skriver inn et nytt navn, blir navnet på den nye datakilden Webs på Gastronor_kopi(1).

 4. Skriv inn en beskrivelse av den nye datakilden i Beskrivelse-boksen.

 5. Skriv inn eventuelle nøkkelord i Nøkkelord-boksen.

 6. Klikk parameteren som du ønsker å endre, i Parametere-boksen i kategorien Kilde, og klikk deretter Endre.

 7. Skriv inn parameteren du ønsker å bruke, i boksen Parameter.

  Obs!: Hvis webtjenesten benytter en parameter som ble angitt av en bruker som besøkte området, merker du av for Verdien for denne parameteren kan angis via en webdel-forbindelse.

Til toppen av siden

Kopiere og endre en koblet datakilde

Det kan være nyttig å kopiere og endre en koblet datakilde hvis den koblede datakilden består av databasetilkoblinger og du ønsker å lage en kopi av den første koblede databasetilkoblingen slik at du kan endre spørringen.

Følgende fremgangsmåte viser deg hvordan du kopierer datakilden, og deretter endrer du navn, beskrivelse og nøkkelord for datakilden. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer spørringen for en datakilde, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

 1. Hvis Datakildebibliotek ikke vises, klikker du DatakildebibliotekOppgaveruter-menyen.

 2. Klikk den koblede datakilden du ønsker å kopiere eller endre, i oppgaveruten Datakildebibliotek, og klikk deretter Kopier og endre.

  Dialogboksen Egenskaper for datakilde vises.

 3. Skriv inn et navn på den nye datakilden i Navn-boksen i kategorien Generelt.

  Obs!: I motsetning til for andre datakildetilkoblinger, blir navnet det samme som på forrige element hvis du ikke skriver inn et nytt navn på datakilden.

 4. Skriv inn en beskrivelse av den nye datakilden i Beskrivelse-boksen.

 5. Skriv inn eventuelle nøkkelord i Nøkkelord-boksen.

Nå kan du angi en spørring for den nye databasetilkoblingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en spørring, kan du se artikkelen opprette en datakildespørring.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×