Konvertere et trykt nyhetsbrev til bruk på weben

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Du oppretter et trykt nyhetsbrev i Publisher for bedriften din. Nå, hvordan kan du bruke samme publikasjon på Internett? Har du to alternativer:

 • Du kan opprette et nettsted fra trykt nyhetsbrev.

 • Du kan endre trykt nyhetsbrev filen til PDF eller XPS-fil og deretter publisere den til et nettsted som du oppretter i Publisher.

Ved å sende en e-postmelding som inneholder en kobling til et nyhetsbrev på weben, kan du både lagrer adresseetiketter kostnader og nå et bredere publikum.

Hva ønsker du å gjøre?

Opprette et webområde fra et trykt nyhetsbrev

Konvertere trykte publikasjoner til PDF eller XPS-filer til å publisere på nettet

Publisere filer på nettet

Opprette et webområde fra et trykt nyhetsbrev

Før du begynner å konvertere nyhetsbrevet

Viktig!: Gjør eventuelle endringer du vil bruke i nyhetsbrevet skrive ut før du konverterer det til en nettpublikasjon. Når du begynner konverteringen, er noen alternativer for redigering ikke lenger tilgjengelig. (For eksempel når du bruker veiviseren Konverter til webpublikasjon til å konvertere trykt nyhetsbrev til en nettpublikasjon, alternativet kolonner er ikke lenger tilgjengelig i oppgaveruten Sidealternativer.)

Vurder å gjøre følgende endringer i det trykte nyhetsbrevet før du konverterer det til en nettpublikasjon:

 • Hvis den fullstendige teksten i en artikkel som går over flere sider, kan du vurdere å flytte artikkelen til én enkelt side for enklere å lese. Når du har konvertert publikasjonen, kan du eventuelt bruke hyperkoblinger til å koble artikkelen inndelinger til hverandre.

 • Hvis den siste siden i det trykte nyhetsbrevet inneholder plassholdertekst for en kundeadresse og bedriftens kontaktopplysninger, kan du vil slette siden, endre informasjonen eller flytte kontaktinformasjonen til andre sider.

 • Fordi én kolonne er enklere å lese på weben enn flere kolonner, kan du vurdere å bruke alternativene under kolonnerSiden Alternativer i oppgaveruten til å endre et trykt nyhetsbrev for flere kolonner i en enkeltkolonne webpublikasjon.

  Obs!: Du må endre merkede kolonnene for hver side i publikasjonen enkeltvis.

 • Et trykt nyhetsbrev har Skriv ut-spesifikke utformingsfunksjoner som ikke er nødvendig for nettet. Sidetallene i innholdsfortegnelsen og på hver side i publikasjonen,-tabellen er et eksempel på Skriv ut-spesifikke elementer som du vil fjerne. Informasjon for masseutsendelse er en annen.

Opprette en nettpublikasjon fra et trykt nyhetsbrev

Når du identifisere og foreta alle endringene du vil bruke i den trykte publikasjonen, kan du gå videre til konverteringen.

Konvertere et trykt nyhetsbrev til et nyhetsbrev på weben

 1. Start Publisher.

 2. Klikk trykt nyhetsbrev-fil i listen Nylig brukte publikasjoner. (Eventuelt klikk Fra fil, bla til og velg eksisterende nyhetsbrevfilen og åpne deretter filen.)

 3. Gjør eventuelle endringer i innhold eller utformingen av et nyhetsbrev (for eksempel endre en artikkel på flere sider til én enkelt side, endre et oppsett for flere kolonner i en enkeltkolonne-publikasjon, fjerne et område eller fjerner Skriv ut-spesifikke utforming funksjoner).

 4. Velg Konverter til Nettpublikasjonfil-menyen.

 5. Under Lagre gjeldende trykte publikasjon, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil lagre endringene i originalfilen trykt nyhetsbrev før du fortsetter konverteringen, klikker du Ja.

   Du kan også når du har fullført veiviseren, kan du lagre den endrede publikasjonen under et nytt filnavn ved å klikke Lagre somfil-menyen, og deretter skrive inn et nytt filnavn.

   Obs!: Hvis du lagrer ved å bruke samme filnavn som du brukte for den opprinnelige publikasjonen, vil du overskrive den opprinnelige publikasjonen.

  • Hvis du vil konvertere nyhetsbrevet uten å lagre endringene i den opprinnelige trykte nyhetsbrev-filen, klikker du Nei.

 6. Klikk Neste.

 7. Gjør ett av følgende under Legg til et navigasjonsfelt:

  • Hvis du vil legge til et navigasjonsfelt i publikasjonen konverterte Web, klikker du Ja.

  • Hvis du vil konvertere publikasjonen Web uten å legge til et navigasjonsfelt, klikker du Nei.

   Viktig!: Besøkende på webområdet ditt er ikke mulig å få tilgang til andre sider i publikasjonen Web uten et navigasjonsfelt. Du kan imidlertid fremdeles legge et navigasjonsfelt selv etter at du har konvertert nyhetsbrevet.

 8. Klikk Fullfør.

 9. Hvis du velger å lagre den endrede versjonen av det trykte nyhetsbrevet i trinn 5, vises dialogboksen Lagre som et foreslått nytt navn for den endrede versjonen. Lagre den endrede trykte publikasjonen under et nytt beskrivende navn (for eksempel July2008Modified) ved å endre det foreslåtte navnet i boksen filnavn, og velg deretter Single File Web Page eller nettside, i Filtype-listen Filtrert.

  Viktig!: Hvis du bruker standardnavnet, vil du overskrive den trykte publikasjonen.

  Obs!: Ved å bruke et annet navn enn det som brukes for den opprinnelige trykte publikasjonen, sikrer du at publikasjonen trykt nyhetsbrev forblir uendret.

 10. Foreta eventuelle formateringsendringer du vil bruke i den konverterte Web-publikasjonen. (For eksempel du kanskje vil flytte navigasjonsfeltet.)

 11. Lagre publikasjonen Web ved å skrive inn et beskrivende navn (for eksempel July2008Web).

Justere navigasjonsfeltet

Hvis du legger til et navigasjonsfelt når du konverterer en publikasjon, bør du deretter justere plasseringen av navigasjonsfeltet slik at det er på samme sted på hver side. Margen øverst på hver side er ofte et godt valg, spesielt hvis du lar navigasjonsfeltet vannrett slik at den passer bedre mellomrommet.

Legge til et nytt navigasjonsfelt

Hvis du velger ikke å legge til et navigasjonsfelt under konvertering av nyhetsbrevet, kan du legge til en senere ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Pek på NavigasjonsfeltetSett inn-menyen, og klikk deretter Ny.

 2. Klikk navigasjonsfelt utforming og alternativene du vil bruke, i dialogboksen Utformingsgalleriet.

  Obs!: Hvis du vil opprette koblinger som har både en umerket tilstand (viser en standardfarge) og en merket tilstand (viser en annen farge når du klikker koblingen for å merke det), klikker du Vis valgt tilstand.

 3. Under automatisk oppdatering, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil oppdatere navigasjonsfeltet ved å inkludere en kobling til hver av de eksisterende sidene i publikasjonen, Merk av for Oppdater navigasjonsfeltet med koblinger til eksisterende sider i publikasjonen.

  • Hvis du vil angi manuelt hvilke sider som er koblet fra navigasjonsfeltet, Fjern merket for Oppdater navigasjonsfeltet med koblinger til eksisterende sider i publikasjonen og angi hvilke sider vil du koble til ved hjelp av alternativene i navigasjonsfelt Egenskaper for dialogboksen.

 4. Klikk Sett inn objekt.

Endre teksten i navigasjonsfeltet

 1. Velg navigasjonsfeltet på en side.

 2. Merk teksten du vil endre, og skriv deretter inn den nye teksten du vil erstatte den med.

  Endringer av endret tekst i navigasjonsfeltet på hver side.

Automatisk legge til koblinger i navigasjonsfeltet

Hvis du legger til sider i nyhetsbrevet Web, kan koblinger til disse sidene legges automatisk til et eksisterende navigasjonsfelt.

 1. Velg navigasjonsfeltet på en side.

 2. Klikk Egenskaper for navigasjonsfeltFormat-menyen.

 3. Merk av for Oppdater navigasjonsfeltet med koblinger til nye sider som er lagt til i publikasjonen i dialogboksen Egenskaper for navigasjonsfelt.

Legge til koblinger manuelt i navigasjonsfeltet

 1. Klikk navigasjonsfeltet i den konverterte publikasjonen, og klikk deretter veiviseren knappen Veiviserknapp .

 2. Klikk Legg til kobling i dialogboksen Egenskaper for navigasjonsfelt.

 3. Klikk plassering i dette dokumentet under koble til, i dialogboksen Legg til kobling.

 4. Klikk siden du vil koble til fra navigasjonsfeltet under Velg plassering i dette dokumentet.

 5. Skriv inn koblingsteksten du vil skal vises i navigasjonsfeltet i boksen tekst som skal vises, og klikk deretter OK.

 6. Klikk OK i dialogboksen Egenskaper for navigasjonsfelt.

Konvertere en innholdsfortegnelse i en liste over webinnhold

Hvis det trykte nyhetsbrevet hadde en innholdsfortegnelse over alle artiklene og tilhørende sidetall, kan den innholdsfortegnelsen bli navigasjonsfeltet ditt, med koblinger til alle sidene i publikasjonen Web.

Du kan inkludere en mindre innholdsfortegnelse som inneholder koblinger til bestemte artikler på den første siden i publikasjonen. Slette sidetall, og formater artikkeltitlene som hyperkoblinger som går til de respektive artiklene.

Formatere en Artikkeltittel som en hyperkobling

 1. I innholdsfortegnelsen, velger du artikkeltittelen.

 2. Klikk HyperkoblingSett inn-menyen.

 3. Klikk Plassering i dokumentet under Koble til.

 4. Under Velg plassering i dette dokumentet, klikker du siden du vil at tittelen skal koble til, og klikk deretter OK.

Foreta andre justeringer for nettet

Skrive ut formateringsfunksjoner som ikke vises godt i nettlesere er ikke tilgjengelige i Web-modus. Når den trykte publikasjonen er konvertert til en nettpublikasjon, må du foreta flere justeringer formateringen av publikasjonen for å gjøre den klar for webvisning.

Etter konvertering brytes teksten ikke lenger automatisk rundt bilderammer. Hvis en bilderamme er oppå en tekstboks bilderamme, skjules teksten. Du kan flytte eller endre størrelsen på tekstrammen eller flytte bilderammen slik at det finnes ingen overlapping.

Det er Generelt bedre plass mellom rammer og kantene på publikasjonen enn det som trengs på et webområde. Du kan justere noen av teksten eller bildet rammer bedre fyllet det tomme området.

Skriftutvalg som er tilgjengelige for webpublikasjoner være forskjellig fra de tilgjengelige for trykte publikasjoner. Skrifter som ble brukt i det trykte nyhetsbrevet blir ikke konvertert automatisk til skrifter som er bedre for weben. Det er lurt å endre alle skriftene i det konverterte nyhetsbrevet til webskrifttyper å gjøre dem enklere å lese på nettet.

Velge et webskriftutvalg

 1. Merk noe av teksten i publikasjonen.

 2. Klikk SkriftFormat-menyen.

 3. Kontroller at det er merket av for Vis bare webskrifter i dialogboksen Skrift under Generelt.

 4. Klikk SkriftutvalgFormat-menyen.

 5. Velg en av skriftene i listen under Bruk et skriftutvalg.

  Skriftutvalget for hele publikasjonen konverteres til skrifter som passer for nettvisning.

Endring av sidestørrelse under konvertering

Du ser når du har konvertert en publikasjon til en nettpublikasjon sidestørrelsen er endret. Ekstra plass nederst på siden kan du flytte rammer og bilderammer fra andre sider til én enkelt side til å forenkle webområdet.

Kontroller grafikken

Se gjennom filformatet for hvert grafikkbilde i nyhetsbrevet. Hvis det opprinnelige nyhetsbrevet inneholdt fotografier med høy oppløsning eller illustrasjoner, kan du bruke et bilderedigeringsprogram, for eksempel Microsoft Picture It! eller Microsoft Digital Image Pro til å endre størrelse på og lagre dem på nytt i et egendefinert format. Dette vil raskere fil nedlastingstiden.

Klikk Grafikkbehandling, hvis du vil se raskt gjennom alle grafikken i publikasjonen på Verktøy-menyen.

Gå tilbake til den opprinnelige publikasjonen

Obs!: Hvis du konverterte et nyhetsbrev til en nettpublikasjon og deretter vil gå tilbake til det opprinnelige nyhetsbrevet, velger du ikke konvertere til trykt publikasjonfil-menyen. Dette vil konvertere en allerede konvertert fil og føre til endringer i den opprinnelige publikasjonen. I stedet, klikk Åpnefil-menyen, og finn deretter nyhetsbrevpublikasjonen.

Slik forhåndsviser du webområdet ditt

 1. Klikk Forhåndsvisning av websidefil-menyen.

 2. Webområdet åpnes i et nettleservindu. Du kan navigere fra side til side ved å klikke hyperkoblinger i publikasjonen og koblinger på Web-navigasjonsfelt.

Publisere nyhetsbrevet som et webområde på nettet

Når redigeringen er fullført, er du klar til å opprette faktiske Web-filene. Følg instruksjonene fra Internett-leverandøren (ISP) for å publisere webområdet, eller lese delen Publiser-filer på nettet i denne artikkelen.

Finne en kort oversikt over hvordan du publiserer filene dine på nettet under i Publiser filer på nettet.

Toppen av siden

Konvertere trykte publikasjoner til PDF eller XPS-filer til å publisere på nettet

Før du publiserer Publisher-filer på nettet, bør du konvertere dem til PDF eller XPS-filer.

Obs!: Bare når du har installert et tillegg, kan du lagre som en PDF eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Du Finn koblinger til informasjon om hvordan du lagrer Publisher-filer i formater som andre kan se i delen Se også.

Lagre Publisher-filer som PDF eller XPS-filer

Lagre publikasjonen i PDF-format

Bruk dette alternativet hvis du vil lagre publikasjonen i et format som er felles, lett kan deles og er et format som mange trykkerier.

 1. Åpne publikasjon som du vil at andre skal vise, i Publisher.

 2. Klikk Publiser som PDF eller XPS i Fil-menyen.

 3. Klikk PDF i Filtype-listen i dialogboksen Publiser som PDF eller XPS, og klikk deretter Lagre.

  Publikasjonen er lagret som standard som publikasjonen navnetPDF i Mine dokumenter-mappen på datamaskinen. Klikke Endre, og klikk deretter Standard eller Minimum størrelse i dialogboksen Publiseringsalternativer. Disse innstillingene er utformet for visning på nettet.

Du kan også lagre filen som en PDF-fil ved hjelp av dialogboksen Lagre som.

Lagre publikasjonen i XPS-format

Bruk dette alternativet hvis du vil lagre publikasjonen med enda større komprimering enn PDF-format mens de er en høy kvalitet som er utskrivbar fil perfekt for utskrift.

 1. Åpne publikasjon som du vil at andre skal vise, i Publisher.

 2. Klikk Publiser som PDF eller XPS i Fil-menyen.

 3. Klikk XPS i Filtype-listen i dialogboksen Publiser som PDF eller XPS, og klikk deretter Lagre.

  Publikasjonen er lagret som standard som publikasjonen navnXPS i Mine dokumenter-mappen på datamaskinen. Publikasjonen vil være optimalisert for utskrift av høy kvalitet, men du kan endre til en lavere innstilling ved å klikke Endre.

Du kan også lagre filen som en XPS-fil ved hjelp av dialogboksen Lagre som.

Toppen av siden

Publisere filer på nettet

Du kan publisere et webområde til en Nettserver, en nettverksserver, en (FTP File Transfer Protocol)-server, eller til en mappe på datamaskinen din.

Publisere et webområde til et sted på Internett eller på et nettverk

Hvis du vil publisere webområdet på World Wide Web (WWW), må du abonnere på en vertstjeneste. En vertstjeneste gir Internett-tilgang og lagringsplass på Web-servere. Før du publiserer webområdet ditt, kan du kontakte Internett-leverandøren (ISP) eller systemansvarlig å innhente informasjonen du trenger å publisere og Uniform Resource Locator (URL) for webområdet der du kan lagre filer.

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. Skriv inn URL-adressen til Web eller nettverk serveren der du vil lagre webområdet i filnavn-boksen i dialogboksen Publiser på nettet, for eksempel http://www.northwindtraders.com, og klikk deretter Lagre.

 3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn brukernavn og passord, og klikk deretter OK.

  Katalogen som er forbundet med den URL-adressen vises i dialogboksen Publiser på nettet.

 4. Dobbeltklikk mappen der du vil lagre webområdet.

 5. Velg Stikkordregister som standardnavn for hjemmesiden i filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

 6. Når du blir bedt om det, klikker du på OK.

Publisere et webområde ved hjelp av FTP

Før du denne fremgangsmåten, kan du kontakte Internett-leverandøren eller systemansvarlig for for å få informasjonen du trenger å publisere en FTP-område. Du må også opprette et FTP-område i FTP-plasseringer.

Hvordan?

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. Klikk FTP-plasseringer i Lagre i-boksen.

 3. Dobbeltklikk Legg til/endre FTP-plasseringer.

 4. Skriv inn informasjonen du mottok fra Internett-leverandøren din, og klikk deretter OK.

 5. Klikk Avbryt.

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. Klikk FTP-plasseringer i Lagre i-boksen.

 3. I listen over FTP-områder, dobbeltklikker du området du vil bruke, og dobbeltklikk deretter mappen der du vil publisere webområdet.

  Obs!: Hvis Internett-leverandøren (ISP) krever at du bruker et bestemt program til å laste opp webområdet, eller hvis du publiserer webområdet ditt til et intranett, må du kanskje lagre en versjon av webområdet i et bestemt HTML-filformat og følge en diffe leie ut prosedyre for å publisere webområdet. Spør Internett-Leverandøren eller systemansvarlig for informasjon om hvordan du lagre og publisere webområdet.

Lagre et webområde i en mappe på datamaskinen

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. Klikk stasjonen eller mappen der du vil publisere webområdet, for eksempel Mine dokumenter-mappen i Lagre i-listen i dialogboksen Publiser på nettet.

  Hvis du vil legge til webområdet til en ny mappe, høyreklikker du der du vil legge til en ny mappe, velger du Ny , klikk mappen for å opprette en ny mappe, og skriv deretter inn et navn for den nye mappen i navn-boksen.

 3. Skriv inn et filnavn for hjemmesiden i filnavn-boksen.

 4. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×